Zarządzanie rynkami

Rynek międzynarodowy ułatwia zarządzanie doświadczeniem marki poprzez przypisanie różnych ustawień do różnych krajów i regionów. Rynek może obejmować jeden kraj lub region bądź grupę krajów lub regionów. Na przykład możesz utworzyć rynek o nazwie „Ameryka Północna” obejmujący Kanadę, Stany Zjednoczone i Meksyk i wykorzystujący jedną grupę ustawień. Jeśli w przypadku Japonii chcesz zastosować inną grupę ustawień, możesz utworzyć inny rynek obejmujący tylko Japonię.

Maksymalna liczba rynków, które możesz mieć, zależy od planu subskrypcji Shopify Twojego sklepu:

 • Pause and Build - 3
 • Shopify Starter - 3
 • Basic Shopify - 3
 • Shopify - 3
 • Advanced Shopify - 3 wliczone, maks. 50
 • Shopify Plus - 50

Uzyskiwanie dostępu do rynków po raz pierwszy

Gdy tworzysz sklep Shopify po raz pierwszy, tworzone są dla Ciebie następujące rynki:

 • Rynek główny: Główny kraj lub region, w którym będziesz prowadzić sprzedaż. Jest on ustalany na podstawie adresu i waluty Twojego sklepu. Często jest to Twój rynek krajowy. Rynek główny stanowi domyślne środowisko klientów Twojego sklepu.
 • Rynek międzynarodowy: Lista popularnych krajów lub regionów, w których prowadzą również sprzedaż sprzedawcy o profilu podobnym do Twojego.
 • Kraje, w których nie prowadzisz sprzedaży: Pozostałe kraje lub regiony, które nie należą do innego rynku. Klienci z tych krajów nie mogą realizować zakupu w Twoim sklepie.

Rynek międzynarodowy jest domyślnie nieaktywny. Oznacza to, że klienci z tych krajów nie mogą realizować zakupu, dopóki nie aktywujesz rynku.

Maksymalna liczba rynków dozwolonych w Twoim sklepie zależy od planu subskrypcji Twojego sklepu. Jednakże po migracji Twój sklep może mieć więcej rynków w zależności od liczby unikalnych krajów lub regionów, które wcześniej były aktywne. Nadal możesz korzystać z dotychczasowych rynków, natomiast dodanie kolejnych rynków będzie możliwe dopiero po osiągnięciu liczby mniejszej niż maksymalna dozwolona liczba w planie subskrypcji sklepu.

Zalecamy łączenie krajów lub regionów z podobną strategią cenową w rynki wielokrajowe. Na przykład, jeśli w ustawieniach płatności aktywna była Kanada, Stany Zjednoczone i Meksyk, ale w Twoim sklepie nie było określonych niestandardowych cen ani konkretnych strategii dla każdego kraju, możesz przenieść te trzy kraje na jeden rynek o nazwie North America.

Uprawnienia pracowników wymagane do zarządzania rynkami

Pracownicy sklepu mogą uzyskać dostęp do rynków na podstawie kombinacji istniejących uprawnień. Aby uzyskać dostęp do strony Rynki, pracownik potrzebuje wszystkich poniższych uprawnień:

 • Strona główna
 • Zamówienia

  • Edytuj pozycje pojedyncze
  • Eksportuj
 • Produkty

  • Eksportuj produkty
 • Analizy

 • Rabaty

 • Ustawienia sklepu

  • Zarządzaj ustawieniami
  • Wysyłka i dostawa
  • Podatki i cła
  • Domeny

Typy

Istnieje kilka różnych typów rynków, które są tworzone domyślnie:

Możesz także tworzyć niestandardowe rynki, aby dopasować je do swojej strategii sprzedaży:

Główny rynek

Twoim rynkiem głównym jest główny kraj lub region, na którym prowadzisz sprzedaż, i często jest to Twój rynek krajowy.

W przypadku nowych sklepów rynek główny jest ustalany na podstawie waluty sklepu w opcjach: Ustawienia > Dane sklepu, nawet jeśli waluta sklepu nie pasuje do kraju lub regionu, który znajduje się w sekcji adresu sklepu. Na przykład, jeśli adres Twojego sklepu wskazuje Stany Zjednoczone, ale ustawioną walutą Twojego sklepu są dolary kanadyjskie, Twoim rynkiem głównym jest Kanada.

Twój rynek główny może zawierać tylko jeden kraj lub region i nie można go usunąć.

Wszystkie zmiany wprowadzone w sklepie mają domyślnie wpływ na rynek główny. Gdy zmienisz ceny produktów lub ustawisz nową lokalizację zapasów, zmiany zostaną automatycznie wprowadzone na rynku głównym.

Zmiana rynku głównego

Możesz zmienić swój rynek główny na inny kraj lub region, który lepiej odpowiada Twojej strategii sprzedaży.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rynki.
 2. W sekcji Przegląd wybierz aktywny rynek, który ma być Twoim rynkiem głównym. Jeśli nowy kraj lub region jeszcze nie istnieje, utwórz rynek z krajem lub regionem, a następnie go aktywuj.
 3. Kliknij Więcej czynności.
 4. Kliknij opcję Utwórz rynek główny.
 5. Kliknij opcję Zapisz, aby potwierdzić.

Domena, która została dołączona do poprzedniego rynku głównego, zostanie odłączona i ponownie dołączona do nowego rynku głównego. Jeśli nowy rynek główny miał wcześniej własną dedykowaną domenę, domena ta zostanie odłączona, a ruch do tej domeny zostanie przekierowany do domeny podstawowej. Poprzedni rynek główny pozostanie aktywny po tej operacji.

Ograniczenia:

 • Rynek międzynarodowy z podfolderami: Aby uniknąć powstania błędów 404, rynki z podfolderami nie mogą zostać przekształcone w rynek główny. Jeśli chcesz przekształcić rynek z konfiguracją domeny podfolderów w rynek główny, zaktualizuj ustawienia domeny, aby używana była domena podstawowa lub jego własna domena.
 • Rynek międzynarodowy z więcej niż jednym regionem: Ze względu na to, że rynki główne są ograniczone tylko do jednego regionu, nie można zmienić rynku z wieloma regionami w rynek główny.

Po zmianie kraju lub regionu rynku głównego możesz także zmienić walutę zgodnie ze swoimi preferencjami.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rynki.
 2. W sekcji Przegląd kliknij swój rynek główny.
 3. Kliknij opcję Produkty i ceny.
 4. W sekcji Ceny wybierz żądaną walutę z listy rozwijanej.

Domyślnie na rynku głównym używane są ceny podstawowe Twojego sklepu. Jeśli waluta rynku głównego jest inna niż waluta sklepu, ceny podstawowe są automatycznie przeliczane przy użyciu dziennego kursu przeliczeniowego waluty.

Jeśli chcesz, aby ceny na rynku głównym były inne niż ceny podstawowe sklepu, możesz ustawić korekty cen lub stałe ceny dla swojego rynku głównego.

Zmiana waluty sklepu

Jeśli korzystasz z usługi Shopify Payments, zmiana waluty sklepu nie ma żadnego wpływu na walutę używaną przez Twoje rynki.

Jeśli zmienisz walutę sklepu i chcesz, aby była ona walutą na Twoim rynku głównym, wykonaj powyższe kroki, aby zmienić walutę rynku głównego.

Jeśli nie korzystasz z usługi Shopify Payments, zmiana waluty sklepu powoduje również zmianę waluty wszystkich Twoich rynków, tak aby pasowały do siebie.

Dowiedz się więcej o zmianie waluty wypłat.

Każdy kraj lub region może być częścią tylko jednego rynku.

Rynki jednokrajowe

Rynki jednokrajowe zawierają tylko jeden kraj lub region. Gdy tworzysz nowy rynek jednokrajowy, waluta podstawowa dla tego rynku jest ustawiona na walutę tego kraju. Jeśli waluta nie jest obsługiwana, waluta podstawowa jest ustawiona na podstawową walutę Twojego sklepu.

Na potrzeby sprzedaży produktów w krajach lub regionach, dla których posiadasz określoną strategię targetowania, korzystaj z rynków jednokrajowych. Na przykład, jeśli Twoim głównym rynkiem jest Kanada, a znaczną część Twojej międzynarodowej sprzedaży zaczyna generować USA, stworzenie rynku tylko dla USA może pomóc Ci zwiększyć sprzedaż i konwersje dzięki zapewnieniu Twoim amerykańskim klientom dedykowanego, lokalnego doświadczenia podczas przeglądania Twojego sklepu.

Rynki wielokrajowe

Rynki wielokrajowe obejmują więcej niż jeden kraj lub region. Gdy tworzysz rynek wielokrajowy, domyślną walutą podstawową jest podstawowa waluta Twojego sklepu i aktywowane są waluty lokalne. Jeśli dezaktywujesz lokalne waluty dla rynku wielokrajowego, wszyscy klienci na tym rynku będą dokonywać zakupów w podstawowej walucie tego rynku lub w innej wybranej walucie podstawowej.

Waluta podstawowa dla rynku wielokrajowego jest używana do ustalania stałych cen produktów.

Dla uproszczenia, połącz kraje lub regiony o podobnych strategiach targetowania w rynki wielokrajowe. Przykład: prowadzisz sprzedaż w Niemczech, Francji, Belgii i Włoszech i każdy z tych krajów ma takie same ceny produktów, stawki za wysyłkę i domenę. W takim przypadku można utworzyć jeden rynek, który obejmuje te wszystkie cztery kraje.

Rynek międzynarodowy

Rynek międzynarodowy jest tworzony dla Ciebie przy pierwszym dostępie do rozwiązania Markets. Zawiera on wyselekcjonowaną listę krajów i regionów, w których mogą prowadzić sprzedaż sprzedawcy o profilu podobnym do Twojego. Rynek międzynarodowy jest domyślnie nieaktywny. Możesz rozpocząć sprzedaż do wszystkich krajów na rynku międzynarodowym, aktywując go.

Kraje i regiony, do których nie sprzedajesz towarów

Na stronie Rynki znajduje się rynek o nazwie Kraje/regiony, do których nie sprzedajesz towarów. Ten rynek jest tworzony automatycznie i nie można go usunąć. Obejmuje wszystkie inne kraje lub regiony, w których obecnie nie prowadzisz sprzedaży. Gdy klient z któregokolwiek z tych krajów lub regionów odwiedzi Twój sklep online, zobaczy domyślny język i walutę powiązaną z Twoim rynkiem głównym, ale nie będzie mógł zrealizować zakupu.

Gdy dodasz kraje lub regiony z tego rynku do nowych rynków, zostaną one usunięte z tej listy.

Dodaj

Jeśli chcesz dostosować sposób obsługi w sklepie online do specyfiki klientów w konkretnym regionie, możesz dodać nowy rynek na stronie Rynki. Możesz na przykład wybrać jako docelowy obszar grupę krajów (np. Amerykę Północną) lub jeden kraj (np. Kanadę). International umożliwia tworzenie rynków, które są istotne dla Twojej firmy.

Podczas dodawania nowego rynku rekomendowane rynki są sugerowane na podstawie sklepów podobnych do Twojego. Te rekomendacje wskazują kraje lub regiony, w których najprawdopodobniej odniesiesz sukces w sprzedaży, w oparciu o dane pochodzące od podobnych sprzedawców z tego samego rynku głównego.

Jeśli utworzysz nowy rynek obejmujący kraje lub regiony, które są już częścią innego rynku, nowy rynek zastąpi istniejący. Kraj lub region zostanie dodany do nowego rynku i usunięty z istniejącego rynku. Jeśli istniejący rynek nie obejmuje innych krajów lub regionów, zostanie automatycznie usunięty wraz z wszelkimi powiązanymi międzynarodowymi cenami, domenami, podfolderami lub dostosowaniami.

Jeśli wysyłasz już przesyłki do wszystkich krajów i regionów, które obejmuje nowy rynek, rynek jest domyślnie aktywny. W przeciwnym razie nowy rynek jest nieaktywny i musisz go aktywować, aby klienci mieli możliwość realizacji zakupu w Twoim sklepie.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rynki.
 2. Kliknij opcję Dodaj rynek.
 3. Wprowadź nazwę nazwę rynku. Ta nazwa ułatwia identyfikację rynku w panelu administracyjnym Shopify i nie jest wyświetlana klientom.
 4. W sekcji Kraje/regiony wyszukaj kraj lub region, który chcesz dodać, i zaznacz pole wyboru obok jego nazwy. Możesz dodać wiele krajów lub regionów do rynku.
 5. Kliknij opcję Dodaj rynek.

Liczba rynków, które możesz mieć w swoim sklepie, zależy od planu subskrypcji Twojego sklepu. Po osiągnięciu maksymalnej liczby dla swojego sklepu rozważ zgrupowanie kilku krajów lub regionów z podobnymi strategiami targetowania w rynek wielokrajowy lub przejście na plan wyższej wersji.

Wyświetl podgląd

Możesz wyświetlić podgląd obsługi klienta na rynku w panelu administracyjnym Shopify oraz podgląd aktywnych i nieaktywnych rynków w dowolnym języku dodanym do tego rynku. Wyświetlając podgląd rynku z wieloma językami, upewnij się, że selektor języka w Twoim szablonie jest aktywny, co umożliwi Ci przełączanie się między językami w podglądzie.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rynki.
 2. Kliknij rynek, którego podgląd chcesz wyświetlić.
 3. Kliknij Podgląd.

Aktywuj rynek

Jeśli nie wysyłasz jeszcze do wszystkich krajów i regionów na nowym rynku, rynek jest domyślnie nieaktywny. Oznacza to, że klienci w tych krajach i regionach nie mogą realizować zakupów w Twoim sklepie.

Aby aktywować rynek, musisz mieć określone stawki wysyłki dla wszystkich krajów i regionów na tym rynku. Zanim aktywujesz rynek i rozpoczniesz sprzedaż do tych krajów i regionów, możesz skonfigurować dodatkowe ustawienia rynku, takie jak domeny, języki, waluta i ceny.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rynki.
 2. W sekcji Nieaktywne kliknij rynek, który chcesz aktywować.
 3. Kliknij menu rozwijane Nieaktywny i wybierz opcję Aktywny.
 4. Kliknij opcję Zapisz, aby potwierdzić.

Dezaktywacja rynku

Jeśli nie chcesz już sprzedawać fizycznych produktów klientom na określonym rynku, możesz dezaktywować ten rynek. Ta czynność nie ma wpływu na żadne z już istniejących zamówień. Po dezaktywacji rynku wszystkie ustawienia rynkowe są zapisywane, co oznacza, że w przyszłości można będzie go ponownie aktywować. Dezaktywacja rynku nie powoduje zmiany ani usunięcia stref wysyłki, jednak klienci z krajów należących do nieaktywnych rynków nie mogą realizować zakupów.

Jeśli dezaktywujesz rynek, z którym była powiązana domena lub subdomena najwyższego poziomu, taka domena będzie automatycznie przekierowywać klientów do domeny Twojego rynku głównego. Jednakże dezaktywacja rynku, który został skonfigurowany z podfolderami, spowoduje, że adresy URL tych podfolderów przestaną działać. Zalecamy skonfigurowanie przekierowań, aby zapewnić klientom dostęp do witryny sklepowej.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rynki.
 2. W sekcji Aktywne kliknij rynek, który chcesz dezaktywować.
 3. Kliknij menu rozwijane Aktywny i wybierz opcję Nieaktywny.
 4. Kliknij opcję Zapisz, aby potwierdzić.

Usuń rynek

Możesz usunąć rynek ze swojej strony Rynki. Klienci na tym rynku nie mogą wówczas realizować zakupów fizycznych produktów, a adresy URL podfolderów nie działają, ale nie wpływa to na istniejące zamówienia Usunięcie rynku powoduje trwałe usunięcie rynku.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rynki.
 2. Kliknij rynek, który chcesz usunąć.
 3. Kliknij Więcej czynności.
 4. Kliknij opcję Usuń rynek.
 5. Kliknij Usuń, aby potwierdzić.

Edycja krajów lub regionów na istniejącym rynku

W miarę rozwoju strategii sprzedaży transgranicznej można dodawać lub usuwać kraje bądź regiony z istniejących rynków.

Dodaj kraj lub region do istniejącego rynku

Możesz dodawać kraje lub regiony do istniejącego rynku. Na przykład, jeśli prowadzisz już sprzedaż we Francji i w Niemczech na rynku wielokrajowym, możesz zdecydować się na rozpoczęcie sprzedaży również we Włoszech. Możesz wtedy dodać Włochy do rynku wielokrajowego, który już posiadasz.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rynki.
 2. Kliknij rynek, do którego chcesz dodać kolejny kraj lub region.
 3. Kliknij opcję Edytuj, a następnie w sekcji Kraje/regiony ponownie kliknij opcję Edytuj.
 4. Wyszukaj kraj lub region, który chcesz dodać, i zaznacz pole wyboru obok jego nazwy.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Usuwanie kraju lub regionu z istniejącego rynku

Możesz usunąć kraje lub regiony z istniejącego rynku. Przykład: posiadasz rynek Ameryka Północna obejmujący Stany Zjednoczone, Kanadę i Meksyk. Próbowałeś(-aś) wszystkiego, aby odnieść sukces w Kanadzie, ale sprzedaż nie spełniła Twoich oczekiwań i postanawiasz skoncentrować swoje wysiłki gdzie indziej. W takim przypadku możesz usunąć Kanadę z rynku Ameryka Północna. W rezultacie Kanada zostanie przeniesiona do Krajów/regionów, do których nie sprzedajesz towarów, a klienci z Kanady nie będą mogli realizować zakupu.

Jeśli chcesz usunąć kraj lub region z już istniejącego rynku i dodać go do własnego rynku, utwórz nowy rynek, aby automatycznie usunąć kraj lub region z istniejącego rynku. Na przykład, jeśli masz rynek wielokrajowy, który obejmuje wszystkie kraje w Unii Europejskiej, i odnotowujesz szybki wzrost sprzedaży w Niemczech, możesz zdecydować się na bardziej ukierunkowaną strategię sprzedaży w tym kraju. Dodanie nowego rynku dla Niemiec powoduje utworzenie dedykowanego rynku dla Niemiec i automatyczne usunięcie Niemców z rynku Unii Europejskiej. Wszystkie inne kraje Unii Europejskiej na pierwotnym rynku wielokrajowym pozostają niezmienione.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rynki.
 2. Kliknij rynek, z którego chcesz usunąć kraj lub region.
 3. Kliknij opcję Edytuj, a następnie w sekcji Kraje/regiony ponownie kliknij opcję Edytuj.
 4. Wyszukaj kraj lub region, do którego nie chcesz już prowadzić sprzedaży na tym rynku, i odznacz pole wyboru obok jego nazwy.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo