Konfigurowanie walut lokalnych

Podczas tworzenia nowego rynku obejmującego jeden kraj jako walutę podstawową dla tego rynku ustawia się walutę obowiązująca w danym kraju lub regionie. Jeśli taka waluta nie jest obsługiwana, podstawową walutą rynku staje się podstawowa waluta Twojego sklepu.

Gdy tworzysz rynek wielokrajowy, domyślną walutą podstawową jest podstawowa waluta Twojego sklepu, aktywne są także waluty lokalne, co oznacza, że dla każdego kraju lub regionu na rynku wielokrajowym ceny mogą być wyświetlane w domyślnej walucie tego kraju lub regionu. W razie potrzeby możesz wyłączyć waluty lokalne dla rynku obejmującego wiele krajów, a następnie ustawić walutę dla wszystkich krajów i regionów na tym rynku. Gdy waluty lokalne są wyłączone, wszyscy klienci na tym rynku widzą ceny i dokonują płatności w jednej, wybranej przez Ciebie walucie.

Waluty lokalne muszą zostać dezaktywowane w celu skonfigurowania ręcznego kursu wymiany dla rynku.

Zarządzanie walutami lokalnymi dla rynku wielokrajowego

Gdy tworzysz rynek wielowalutowy, waluty lokalne są domyślnie aktywne. Jeśli waluty lokalne są wyłączone na rynku, możesz je ponownie aktywować.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rynki.
  2. Kliknij rynek, dla którego chcesz dostosować ustawienia waluty lokalnej.
  3. Kliknij opcję Produkty i ceny.
  4. W sekcji Ceny wykonaj jedną z poniższych czynności:

    • Aby aktywować waluty lokalne, zaznacz pole wyboru Pokazuj klientom ceny w ich lokalnej walucie.
    • Aby dezaktywować waluty lokalne, odznacz pole wyboru Pokazuj klientom ceny w ich lokalnej walucie, a następnie kliknij opcję Dezaktywuj. Gdy waluty lokalne są wyłączone, wszyscy klienci na danym rynku widzą ceny w podstawowej walucie tego rynku.
  5. Kliknij opcję Zapisz.

Po skonfigurowaniu walut lokalnych musisz skierować klientów na adres URL, który odpowiada ich preferencjom dotyczącym języka i lokalizacji.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo