Opłaty i koszty

W przypadku sprzedaży w walutach lokalnych naliczana jest stała opłata za manipulacyjna Shopify Payments i opłata za przeliczenie waluty.

Wartości opłat znaleźć można w Warunkach świadczenia usług.

Możesz wyświetlić zestawienie pokazujące, jak każda cena produktu jest obliczana dla każdego rynku.

Opłata Shopify Payments

Gdy rejestrujesz płatność za zamówienie, ponosisz opłatę Shopify Payments (w walucie wypłaty) pokrywającą koszty przetwarzania płatności. Wysokość tej opłaty zależy od rodzaju używanej karty kredytowej (np. opłata za kartę Visa może czasami różnić się od opłaty za kartę American Express) i lokalizacji, w której zarejestrowano kartę kredytową:

  • Opłaty za przetwarzanie płatności (krajowych) – koszt przetwarzania kart kredytowych wydanych w tym samym kraju lub regionie, w którym znajduje się Twój sklep.
  • Opłaty za przetwarzanie płatności (transgranicznych) – koszt przetwarzania kart kredytowych wydanych w kraju lub regionie innym niż ten, który jest powiązany z Twoim sklepem.

Opłata transakcyjna za usługi zewnętrznych dostawców płatności

Zewnętrzne opłaty transakcyjne to opłaty, które dotyczą każdej transakcji w przypadku korzystania z usług zewnętrznego dostawcy płatności podczas przyjmowania płatności od klientów. Opłaty transakcyjne pokrywają koszt integracji Shopify z zewnętrznymi dostawcami płatności i różnią się w zależności od wybranego planu.

Jeśli korzystasz z usługi Shopify Payments, nie ponosisz opłat transakcyjnych za usługi zewnętrznych dostawców płatności w przypadku zamówień przetwarzanych w ramach usługi Shopify Payments, Shop Pay, Shop Pay Installments lub PayPal Express i nie są Ci naliczane opłaty transakcyjne w przypadku ręcznych metod płatności, takich jak gotówka, płatność przy odbiorze i przelewy bankowe.

Sprzedawcy Shopify Plus, którzy używają Shopify Payments jako głównej bramki płatniczej, zostaną zwolnieni z opłat transakcyjnych za wszystkie inne używane metody płatności.

Kurs przeliczeniowy i opłata

Gdy akceptujesz płatność w walucie innej niż waluta wypłaty, następuje przeliczenie waluty. Kwota otrzymywana w lokalnej walucie klienta (określanej również jako pokazywana waluta) jest przeliczana na walutę wypłaty i naliczana jest opłata za przeliczenie waluty:

  • Kurs przeliczeniowy walut - stawka rynkowa, według której jedna waluta jest wymieniana na inną. Kurs przeliczeniowy nie jest opłatą (jest to średnia stawka rynkowa, bez narzutu). Na przykład kurs przeliczeniowy USD/EUR 0.8788 oznacza, że 1 USD jest wymieniany na 0,87 EUR.
  • Opłata za przeliczenie waluty - opłata naliczana przez Shopify (w walucie wypłaty) za przeliczenie walut podczas rejestrowania płatności. Opłaty za przeliczenie waluty i opłaty za płatności kartą kredytową nie są zwracane w przypadku zwrotu kosztów, ale nie nalicza się dodatkowych opłat za przeliczenie, gdy wykonujesz zwrot kosztów lub gdy otrzymasz obciążenie zwrotne. Wysokość opłaty za przeliczenie jest zależna od głównego kraju Twojego sklepu:
    • 1,5% w USA
    • 2% we wszystkich innych krajach i regionach z Shopify Payments

Po obliczeniu opłaty za przeliczenie waluty jest ona wliczana w cenę klienta, aby pomóc Ci zrekompensować koszty.

Kurs przeliczeniowy waluty i opłata za każde zamówienie są uwzględniane na osi czasu zamówienia po kliknięciu komunikatu [payout amount] will be added to your [date] payout. Sama wypłata jest wyświetlana w walucie wypłaty Twojego sklepu.

Opłata za transakcję międzynarodową

Opłaty za transakcje międzynarodowe (lub opłaty za transakcje zagraniczne) mogą być naliczane klientom zagranicznym przez ich bank lub wystawcę karty kredytowej, nawet jeśli ich karta kredytowa jest obciążana w ich lokalnej walucie. Na przykład, jeśli Twoja firma ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych i klient z Kanady składa zamówienie, bank może nadal naliczać opłatę za transakcję międzynarodową, nawet jeśli jego karta kredytowa została obciążona w CAD.

Opłaty te różnią się i są ustawione i pobierane przez bank klienta lub wystawcę karty kredytowej — nie są one w jakikolwiek sposób kontrolowane przez Shopify. Klienci zagraniczni mogą skontaktować się ze swoim bankiem lub wystawcą karty kredytowej, aby dowiedzieć się więcej na temat tych opłat.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo