Wyświetl zestawienia cen produktów

Podczas obliczania cen produktów dla każdego kraju lub regionu uwzględnia się kursy wymiany, podatki, zaokrąglenia cen oraz fakt ustawienia stałych cen produktów. Możesz wyświetlić szczegółowe zestawienie sposobu kalkulacji każdej ceny produktu na każdym rynku.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rynki.
  2. Kliknij rynek, dla którego chcesz wyświetlić ceny.
  3. Kliknij opcję Produkty i ceny.
  4. Znajdź produkt na liście produktów. Możesz użyć ikony Wyszukaj i przefiltruj, aby zawęzić liczbę produktów wyświetlanych na liście produktów.
  5. Kliknij opcję Wyświetl cenę(-y).
  6. Kliknij strzałkę rozwijaną obok ceny wariantu produktu.
  7. Opcjonalnie: W przypadku rynków wielokrajowych możesz wyświetlić ceny dla określonych krajów lub regionów. Kliknij menu rozwijane Cena podstawowa, a następnie wybierz kraj lub region, dla którego chcesz wyświetlić cenę.

Wyświetli się pełne zestawienie cen produktów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo