Konfigurere lokale valutaer

Når du oppretter et nytt enkeltlandsmarked konfigureres grunnvalutaen for markedet til valutaen for det aktuelle landet eller området. Hvis valutaen ikke støttes konfigureres grunnvalutaen for markedet til butikkens grunnvaluta.

Når du oppretter et marked med flere land angis standard grunnvaluta for markedet til butikkens grunnvaluta, og lokale valutaer er aktive. Det betyr at hvert land eller område i markedet med flere land kan se priser i standardvalutaen for sitt land eller område. Når det er nødvendig, kan du deaktivere lokal valuta for et marked med flere land, og deretter angi valuta for alle land og områder i markedet med flere land. Når lokal valuta er deaktivert, vil alle kunder i dette markedet se og betale i valutaen du velger.

Lokale valutaer må deaktiveres for å konfigurere en manuell vekslingskurs for et marked.

Administrer lokal valuta for et marked med flere land

Når du oppretter et marked med flere land, er lokal valuta aktivt som standard. Hvis lokal valuta er deaktivert i et marked, kan du aktivere lokal valuta på nytt.

Trinn:

  1. Gå til Innstillinger > Markeder fra Shopify-administrator.
  2. Klikk på markedet du vil justere innstillinger for lokal valuta for.
  3. Klikk på Produkter og prissetting.
  4. Gjennomfør et av følgende trinn i seksjonen Prissetting:

    • Velg avmerkingsboksen Vis priser til kunder i deres lokale valuta for å aktivere lokal valuta.
    • Opphev merkingen i avmerkingsboksen Vis priser til kunder i deres lokal valuta og klikk deretter på Deaktiver for å deaktivere lokal valuta. Når lokale valutaer er deaktivert, vil alle kunder i dette markedet se priser i markedets grunnvaluta.
  5. Klikk på Lagre.

Når lokale valutaer er konfigurert må du omdirigere kunder til URL-adressen som samsvarer med deres språk- og stedsinnstillinger.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis