Avgifter og kostnader

Når du selger i lokale valutaer blir du belastet med det vanlige Shopify Payments-behandlingsgebyret og et valutakonverteringsgebyr.

Du kan finne gebyrverdiene under Vilkår for bruk.

Du kan se en nedbrytning av hvordan hver enkelt produktpris er beregnet for hvert marked.

Shopify Payments-gebyr

Når du innhenter betaling for en bestilling, blir du belastet et Shopify Payments-gebyr (i utbetalingsvalutaen), som dekker kostnaden for behandling av betalingen. Gebyrbeløpet avhenger av hvilken type kredittkort som er brukt (beløpet for et Visa-kortgebyr kan av og til være et annet enn beløpet for et American Express-kortgebyr) og stedet der kredittkortet er registrert:

  • Behandlingsgebyr for betalinger (innenlands) – Kostnaden for å behandle kredittkort som er utstedt i samme land eller region som butikken.
  • Behandlingsgebyrer for betalinger (grensekryssende) – Kostnaden for å behandle kredittkort som er utstedt i et land eller en region som er en annen enn den som er tilknyttet butikken.

Tredjepartstransaksjonsgebyr

Tredjeparts transaksjonsgebyrer er belastninger som gjelder for hver transaksjon når du bruker en tredjepartsbetalingsleverandør til å ta kundebetalinger. Transaksjonsavgiftene dekker kostnaden for at Shopify kan integreres med eksterne betalingsleverandører, og varierer avhengig av hvilket abonnement du velger.

Når du bruker Shopify Payments blir du ikke belastet transaksjonsgebyrer fra tredjeparter for bestillinger som behandles gjennom Shopify Payments, Shop Pay, Shop Pay Avdrag og Paypal Express, og du blir ikke belastet transaksjonsgebyrer på manuelle betalingsmåter som kontantbetaling, kontantbetaling ved levering (COD) og bankoverføringer.

Shopify Plus-forhandlere som bruker Shopify Payments som primær gateway får frafalt transaksjonsgebyrer for alle andre betalingsmåter som brukes.

Konverteringsrate og -gebyr

Når du godtar betaling i en annen valuta enn utbetalingsvalutaen, vil det oppstå en valutaveksling. Beløpet du mottar i kundens lokale valuta (kalles også presentasjonsvaluta) veksles til utbetalingsvalutaen, og du blir belastet et vekslingsgebyr:

  • Valutakonverteringsrate – markedsraten for veksling av valuta. Konverteringsraten er ikke en avgift (det er en mellommarkedsrate uten prispåslag). For eksempel betyr en konvertingsrate på USD/EUR 0.8788 at USD 1 veksles med EUR 0,87.
  • Vekslingsgebyr – gebyret Shopify belaster (i utbetalingsvalutaen) for å veksle valutaer når du innhenter en betaling. Vekslingsgebyrer og kredittkortavgifter returneres ikke til deg når du utsteder en refusjon, men du belastes ikke ytterligere vekslingsgebyrer når du utsteder en refusjon eller mottar en tilbakebetaling. Vekslingsgebyret er basert på butikkens primære land:
    • 1,5 % i USA
    • 2 % i alle andre land og regioner med Shopify Payments

Når valutavekslingsgebyret er beregnet inkluderes det i kundens pris for å kompensere for dine kostnader.

Vekslingskursen og -gebyret for hver enkelt bestilling er inkludert på bestillingens tidslinje, og du ser dem ved å klikke på meldingen [payout amount] will be added to your [date] payout. Selve utbetalingen vises i butikkens utbetalingsvaluta.

Internasjonalt transaksjonsgebyr

Internasjonale transaksjonsgebyrer (eller utenlandske transaksjonsgebyrer) kan bli belastet internasjonale kunder av deres bank eller kredittkortutsteder, selv når kredittkortet belastes i deres lokale valuta. Hvis bedriften din for eksempel er basert i USA, og en kunde i Canada legger inn en bestilling, kan banken fortsatt pålegge et internasjonalt transaksjonsgebyr, selv om kredittkortet belastes i CAD.

Slike gebyrer varierer, og de innhentes av kundens bank eller kredittkortutsteder – de kontrolleres ikke på noen måte av Shopify. Internasjonale kunder kan ta kontakt med sin bank eller kredittkortutsteder for å få mer informasjon om disse gebyrene.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis