Butikkvaluta

Når du har aktivert forhåndsvisning for utviklere av butikkvaluta, kan du vise butikkvaluta som betalingsmåte i kassen. Når du utsteder butikkvaluta til en kunde, kan de bruke butikkvalutaen til å betale for en bestilling i kassen.

Administrer butikkvaluta i kassen

Butikkvaluta er i tidlig tilgang, og du kan få tilgang gjennom en forhåndsvisning for utviklere av butikkvaluta. Bare butikker som bruker nye kundekontoer er kvalifisert for å aktivere denne funksjonen gjennom forhåndsvisning for utviklere.

Ved aktivering vises butikkvaluta automatisk som betalingsmåte i kassen, og du kan administrere hvorvidt butikkvaluta vises som betalingsmåte fra Innstillinger i Shopify-administrator.

Trinn:

 1. Når du har aktivert forhåndsvisning for utviklere av butikkvaluta, går du til Innstillinger > Gavekort og butikkvaluta fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Rediger i seksjonen Butikkvaluta, og gjør en av følgende:

  • Merk av Tillat at kunder kan se og bruke butikkvaluta i kassen for å vise butikkvaluta som betalingsmåte i kassen.
  • For å fjerne butikkvaluta som betalingsmåte i kassen, fjerner du avmerkingen for Tillat at kunder kan se og bruke butikkvaluta i kassen.
 3. Klikk på Lagre.

Utsted butikkvaluta til en kundekonto

Butikkvaluta er i tidlig tilgang, og tilgjengelig gjennom forhåndsvisning for utviklere av butikkvaluta. Bare butikker med nye kundekontoer kan aktivere forhåndsvisning for utviklere av butikkvaluta.

Du kan utstede butikkvaluta til en kunde fra Shopify-administrator. Når du utsteder butikkvaluta til en kunde, vises verdien av butikkvalutaen i seksjonen Butikkvaluta i kundeprofilen deres.

Trinn:

 1. Når du har aktivert forhåndsvisning for utviklere av butikkvaluta, går du til Kunder fra Shopify-administrator, og klikker på kundeprofilen du utsteder butikkvaluta for.
 2. Klikk på Rediger i seksjonen Butikkvaluta.
 3. Velg Krediter i seksjonen Justering i dialogboksen Rediger saldo.
 4. Skriv inn kredittbeløpet du vil utstedet i feltet Beløp.
 5. Gjør en av følgende i seksjonen Utløpsdato:

  • Velg Ingen utløpsdato for å utstede butikkvaluta som ikke utløper.
  • Velg Angi utløpsdato og velg deretter en utløpsdato fra kalenderen for å legge til en utløpsdato for butikkvalutaen. Finn ut mer om utløpsdatoer for butikkvaluta.
 6. Klikk på Gå gjennom endringer.

 7. Klikk på Krediter for å utstede butikkvalutaen.

For å finne ut mer om butikkvalutatransaksjoner, kan du se storeCreditAccountCredit i Shopifys utviklerdokumentasjon.

Debiter butikkvaluta fra en kundekonto

Butikkvaluta er i tidlig tilgang og er tilgjengelig gjennom forhåndsvisning for utviklere av butikkvaluta. Bare butikker som bruker nye kundekontoer kan aktivere denne funksjonen.

Du kan redusere butikkvalutasaldoen for en kundekonto fra kundeprofilen i Shopify-administrator.

Trinn:

 1. Når du har aktivert forhåndsvisning for utviklere av butikkvaluta fra Shopify-administrator, går du til Kunder og klikker på kundeprofilen du ønsker å debitere butikkvaluta fra.
 2. Klikk på Rediger i seksjonen Butikkvaluta.
 3. I dialogboksen Rediger saldo, under seksjonen Justering, velger du Debit.
 4. Angi valutabeløpet du vil debitere i feltet Beløp.
 5. Klikk på Gå gjennom endringer.
 6. Klikk på Debiter for å redusere kundens butikkvalutasaldo.

For å finne ut mer om debittransaksjoner, kan du se storeCreditAccountDebit i Shopifys utviklerdokumentasjon.

Utløpsdatoer for butikkvaluta

Vurder følgende når du angir en utløpsdato for butikkvaluta:

 • Før du angir en utløpsdato for butikkvaluta, må du sikre at du kontrollerer lovgivningen for utløpsdatoer av butikkvaluta i ditt land.
 • Butikkvaluta utløper på den utløpsdatoen du angir, kl. 23.59 i nettbutikkens tidssone. Hvis en kunde er lokalisert i en annen tidssone enn butikken, utløper butikkvalutaen i henhold til din tidssone, ikke deres.
 • Hvis en kunde har butikkvaluta med ulike utløpsdatoer, debiteres saldoen fra den som utløper først.
  • Du utsteder for eksempel 10 USD i butikkvaluta som utløper 10. mars 2024 til en kundekonto. Neste dag utsteder du 10 USD i butikkvaluta som utløper 15. mars 2024 til den samme kunden. Hvis kunden bruker 10 USD i butikkvaluta 9. mars 2024 debiteres butikkvalutaen med utløpsdato 10. mars 2024, fordi den utløper først. En butikkvalutasaldo på 10 USD som utløper 15. mars 2024 forblir på kontoen deres.

Kundeopplevelse i kassen

Når en kunde har tilgjengelig butikkvaluta, og er logget på kundekontoen sin, vises verdien av butikkvaluta i kassen i seksjonen Butikkvaluta.

Hvis en kunde har butikkvaluta utstedt til kontoen sin i flere valutaer, vises bare butikkvalutasaldoen som samsvarer med valutaen i kassen for kunden.

Analyse av butikkvaluta

Butikkvaluta vises som betalingsmåte i følgende rapporter:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis