Butikkvaluta

Når du har aktivert forhåndsvisning for utviklere av butikkvaluta, kan du vise butikkvaluta som betalingsmåte i kassen. Når du utsteder butikkvaluta til en kunde, kan de bruke butikkvalutaen til å betale for en bestilling i kassen.

Administrer butikkvaluta i kassen

Når du har aktivert forhåndsvisning for utviklere av butikkvaluta, vises butikkvaluta automatisk som betalingsmåte i kassen. Du kan administrere hvorvidt butikkvaluta vises som betalingsmåte fra innstillinger i Shopify-administrator.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Gavekort og butikkvaluta fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Rediger i seksjonen Butikkvaluta, og gjør en av følgende:

  • Merk av Tillat at kunder kan se og bruke butikkvaluta i kassen for å vise butikkvaluta som betalingsmåte i kassen.
  • For å fjerne butikkvaluta som betalingsmåte i kassen, fjerner du avmerkingen for Tillat at kunder kan se og bruke butikkvaluta i kassen.
 3. Klikk på Lagre.

Utsted butikkvaluta til en kundekonto

Du kan utstede butikkvaluta til en kunde fra Shopify-administrator. Når du utsteder butikkvaluta til en kunde, vises verdien av butikkvalutaen i seksjonen Butikkvaluta i kundeprofilen deres.

Trinn:

 1. Gå til Kunder fra Shopify-administrator, og klikk deretter på kundeprofilen du utsteder butikkvaluta for.
 2. Klikk på Rediger i seksjonen Butikkvaluta.
 3. Velg Krediter i seksjonen Justering i dialogboksen Rediger saldo.
 4. Skriv inn kredittbeløpet du vil utstedet i feltet Beløp.
 5. Gjør en av følgende i seksjonen Utløpsdato:

  • Velg Ingen utløpsdato for å utstede butikkvaluta som ikke utløper.
  • Velg Angi utløpsdato og velg deretter en utløpsdato fra kalenderen for å legge til en utløpsdato for butikkvalutaen. Finn ut mer om utløpsdatoer for butikkvaluta.
 6. Klikk på Gå gjennom endringer.

 7. Klikk på Krediter for å utstede butikkvalutaen.

For å finne ut mer om butikkvalutatransaksjoner, kan du se storeCreditAccountCredit i Shopifys utviklerdokumentasjon.

Debiter butikkvaluta fra en kundekonto

Du kan redusere butikkvalutasaldoen for en kundekonto fra kundeprofilen i Shopify-administrator.

Trinn:

 1. Gå til Kunder i Shopify-administrator, og klikk på kundeprofilen du vil debitere butikkvaluta fra.
 2. Klikk på Rediger i seksjonen Butikkvaluta.
 3. I dialogboksen Rediger saldo, under seksjonen Justering, velger du Debit.
 4. Angi valutabeløpet du vil debitere i feltet Beløp.
 5. Klikk på Gå gjennom endringer.
 6. Klikk på Debiter for å redusere kundens butikkvalutasaldo.

For å finne ut mer om debittransaksjoner, kan du se storeCreditAccountDebit i Shopifys utviklerdokumentasjon.

Utløpsdatoer for butikkvaluta

Vurder følgende når du angir en utløpsdato for butikkvaluta:

 • Før du angir en utløpsdato for butikkvaluta, må du sikre at du kontrollerer lovgivningen for utløpsdatoer av butikkvaluta i ditt land.
 • Butikkvaluta utløper på den utløpsdatoen du angir, kl. 23.59 i nettbutikkens tidssone. Hvis en kunde er lokalisert i en annen tidssone enn butikken, utløper butikkvalutaen i henhold til din tidssone, ikke deres.
 • Hvis en kunde har butikkvaluta med ulike utløpsdatoer, debiteres saldoen fra den som utløper først.
  • Du utsteder for eksempel 10 USD i butikkvaluta som utløper 10. mars 2024 til en kundekonto. Neste dag utsteder du 10 USD i butikkvaluta som utløper 15. mars 2024 til den samme kunden. Hvis kunden bruker 10 USD i butikkvaluta 9. mars 2024 debiteres butikkvalutaen med utløpsdato 10. mars 2024, fordi den utløper først. En butikkvalutasaldo på 10 USD som utløper 15. mars 2024 forblir på kontoen deres.

Kundeopplevelse i kassen

Når en kunde har tilgjengelig butikkvaluta, og er logget på kundekontoen sin, vises verdien av butikkvaluta i kassen i seksjonen Butikkvaluta.

Hvis en kunde har butikkvaluta utstedt til kontoen sin i flere valutaer, vises bare butikkvalutasaldoen som samsvarer med valutaen i kassen for kunden.

Analyse av butikkvaluta

Butikkvaluta vises som betalingsmåte i følgende rapporter:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis