Winkeltegoed

Nadat je winkeltegoed in de preview-versie voor ontwikkelaars hebt geactiveerd, kun je bij de checkout winkeltegoed weergeven als betaalmethode. Wanneer je winkeltegoed aan een klant toekent, kan hij of zij dit winkeltegoed gebruiken om bij de checkout een bestelling af te rekenen.

Winkeltegoed bij de checkout beheren

Winkeltegoed is in de vroege toegangsfase en is toegankelijk via de preview-versie voor ontwikkelaars voor winkeltegoed. Alleen voor winkels met nieuwe klantaccounts kom je in aanmerking om deze functie te activeren met behulp van de preview-versie voor ontwikkelaars.

Bij activering wordt winkeltegoed automatisch als betaalmethode bij de checkout weergegeven. Bij de instellingen in het Shopify-beheercentrum kun je opgeven of winkeltegoed als betaalmethode wordt weergegeven.

Stappen:

 1. Nadat je de preview-versie voor ontwikkelaars voor winkeltegoed hebt geactiveerd, ga je in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Cadeaubonnen en winkeltegoed.
 2. Klik in de sectie Winkeltegoed op Bewerken en doe een van de volgende dingen:

  • Als je bij de checkout winkeltegoed als betaalmethode wil weergeven, vink dan Klanten winkeltegoed laten zien en uitgeven bij de checkout aan.
  • Als je geen winkeltegoed wilt weergeven als betaalmethode bij de checkout, vink je de optie Klanten winkeltegoed laten zien en uitgeven bij de checkout uit.
 3. Klik op Opslaan.

Winkeltegoed toekennen aan een klantaccount

Winkeltegoed is in de vroege toegangsfase en is toegankelijk via de preview-versie voor ontwikkelaars voor winkeltegoed. Alleen voor winkels met nieuwe klantaccounts kun je de preview-versie voor ontwikkelaars voor winkeltegoed activeren.

Je kunt winkeltegoed aan een klant toekennen via het Shopify-beheercentrum. Nadat je winkeltegoed aan een klant hebt toegekend, is de waarde van het tegoed te zien in de sectie Winkeltegoed van het klantprofiel van de desbetreffende klant.

Stappen:

 1. Nadat je de preview-versie voor ontwikkelaars voor winkeltegoed hebt geactiveerd, ga je in het Shopify-beheercentrum naar Klanten en klik je op het klantprofiel waarvoor je winkeltegoed toekent.
 2. Klik in de sectie Winkeltegoed op Bewerken.
 3. Selecteer in het dialoogvenster Saldo bewerken in de sectie Aanpassing de optie Tegoed.
 4. Voer in het veld Bedrag het bedrag in dat je van je tegoed wilt uitgeven.
 5. In de sectie Vervaldatum doe je een van de volgende dingen:

  • Als je winkeltegoed wilt toekennen dat altijd geldig blijft, selecteer je Geen vervaldatum.
  • Als je een vervaldatum aan het winkeltegoed wilt toevoegen, selecteer je Vervaldatum instellen en kies je een vervaldatum op de kalender. Hier vind je meer informatie over vervaldatums voor winkeltegoed.
 6. Klik op Wijzigingen controleren.

 7. Klik op Tegoed om het winkeltegoed toe te kennen.

Lees storeCreditAccountCredit in de documentatie voor ontwikkelaars van Shopify voor meer informatie over winkeltegoedtransacties.

Winkeltegoed afschrijven van een klantaccount

Winkeltegoed is in de vroege toegangsfase en is beschikbaar via de preview-versie voor ontwikkelaars voor winkeltegoed. Alleen voor winkels met nieuwe klantaccounts kun je deze functie activeren.

Je kunt het winkeltegoed van een klantaccount verlagen via het Shopify-beheercentrum in het klantprofiel.

Stappen:

 1. Nadat je de preview-versie voor ontwikkelaars voor winkeltegoed hebt geactiveerd, ga je in het Shopify-beheercentrum naar Klanten en klik je op het klantprofiel waarvan je winkeltegoed wil afschrijven.
 2. Klik in de sectie Winkeltegoed op Bewerken.
 3. Selecteer Debet in het dialoogvenster Saldo bewerken in de sectie Aanpassing.
 4. Voer in het veld Bedrag op hoeveel tegoed je wilt afschrijven.
 5. Klik op Wijzigingen controleren.
 6. Klik op Debet om het winkeltegoedsaldo van de klant te verlagen.

Zie storeCreditAccountDebit in de documentatie voor ontwikkelaars van Shopify voor meer informatie over debettransacties.

Vervaldatums van winkeltegoed

Hou rekening met de volgende wanneer je een vervaldatum voor winkeltegoed instelt:

 • Controleer voordat je een vervaldatum voor winkeltegoed instelt eerst de wetgeving voor vervaldatums van winkeltegoed in jouw land.
 • Winkeltegoed verloopt op de vervaldatum die je hebt ingesteld, om 23:59 uur in de tijdzone van je webshop. Als een klant zich in een andere tijdzone bevindt dan je winkel, verloopt het winkeltegoed volgens jouw tijdzone en niet die van je klant.
 • Als een klant meerdere winkeltegoeden heeft met verschillende vervaldatums, wordt het saldo afgeschreven van het tegoed met de eerstkomende vervaldatum.
  • Je kent bijvoorbeeld aan een klantaccount 10 USD winkeltegoed dat op 10 maart 2024 vervalt. De volgende dag ken je aan dezelfde klant 10 USD winkeltegoed toe dat op 15 maart 2024 vervalt. Als de klant op 9 maart 2024 10 USD betaalt met winkeltegoed, wordt het afgeschreven van het tegoed met de vervaldatum 10 maart 2024, omdat dit als eerste vervalt. 10 USD winkeltegoed dat op 15 maart 2024 vervalt, blijft op het klantaccount staan.

Klantervaring bij de checkout

Wanneer klanten winkeltegoed beschikbaar hebben en ze ingelogd zijn in hun klantaccount, is de waarde van het winkeltegoed bij de checkout in de sectie Winkeltegoed te zien.

Als een klant winkeltegoed in meerdere valuta's op zijn account heeft staan, dan ziet de klant bij het afrekenen alleen het winkeltegoed dat overeenkomt met de valuta van je checkout.

Winkeltegoed-analytics

Winkeltegoed wordt in de volgende rapporten als betaalmethode weergegeven:

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis