Tilgodebevis

Når du har aktiveret forhåndsvisningen af butikskreditudvikleren, kan du vise butikskredit som betalingsmetode ved betaling. Når du udsteder butikskredit til en kunde, kan kunden anvende sin butikskredit ved betaling for at betale for en ordre.

Administrer butikskredit ved betaling

Tilgodebevis er under udvikling og kan åbnes via smugkig til udviklere om tilgodebevis. Det er kun butikker, der bruger nye kundekonti, der er kvalificerede til at aktivere denne funktion ved hjælp af smugkig til udviklere.

Ved aktivering vises tilgodebevis automatisk som en betalingsmetode ved betaling, og du kan administrere, om tilgodebevis vises som en betalingsmetode i Indstillinger i din Shopify-administrator.

Trin:

 1. Når du har aktiveret smugkig til udviklere om tilgodebevis, skal du gå til Indstillinger > Gavekort og tilgodebevis.
 2. Klik på Rediger i afsnittet Butikskredit, og gør derefter et af følgende:

  • For at vise butikskredit som en betalingsmetode ved kassen skal du markere Tillad kunder at se og bruge butikskredit ved kassen.
  • Hvis du vil fjerne butikskredit som betalingsmetode ved betaling, skal du fjerne markeringen af Tillad kunder at se og bruge butikskredit ved betaling.
 3. Klik på Gem.

Udsted butikskredit til en kundekonto

Tilgodebevis er under udvikling og er tilgængelig via smugkig til udviklere om tilgodebevis. Det er kun butikker med nye kundekonti, der kan aktivere smugkig til udviklere om tilgodebevis.

Du kan udstede butikskredit til en kunde via din Shopify-administrator. Når du har udsteder butikskredit til en kunde, vises værdien af butikskreditten i afsnittet Butikskreditkundens profil.

Trin:

 1. Når du har aktiveret smugkig til udviklere om tilgodebevis, skal du gå til Kunder i din Shopify-administrator og derefter klikke på den kundeprofil, som du udsteder tilgodebevis for.
 2. Klik på Rediger i afsnittet Butikskredit.
 3. Vælg Kredit i afsnittet Justering i dialogboksen Rediger saldo.
 4. I feltet Beløb skal du indtaste det kreditbeløb, du ønsker at udstede.
 5. Gør et af følgende i afsnittet Udløbsdato:

  • Vælg Ingen udløbsdato, hvis du vil udstede butikskredit, der ikke udløber.
  • Vælg Angiv udløbsdato, og vælg derefter en udløbsdato i kalenderen, hvis du vil føje en udløbsdato til butikskreditten. Få mere at vide om udløbsdatoer for butikskredit.
 6. Klik på Gennemgå ændringer.

 7. Klik på Kredit for at udstede butikskreditten.

Du kan få mere at vide om butikskredittransaktioner i storeCreditAccountCredit i Shopifys dokumentation til udviklere.

Debitering af butikskredit fra en kundekonto

Tilgodebevis er under udvikling og er tilgængelig via smugkig til udviklere om tilgodebevis. Det er kun butikker, der bruger nye kundekonti, der kan aktivere denne funktion.

Du kan mindske en kundekontos saldo for butikskredit i din Shopify-administrator på dennes kundeprofil.

Trin:

 1. Når du har aktiveret smugkig til udviklere af tilgodebevis, skal du fra din Shopify-administrator gå til Kunder og derefter klikke på den kundeprofil, som du vil debitere tilgodebeviset fra.
 2. Klik på Rediger i afsnittet Butikskredit.
 3. I dialogboksen Rediger saldo skal du i afsnittet Justering vælge Debit.
 4. Angiv det kreditbeløb , du vil debitere, i feltet Beløb.
 5. Klik på Gennemgå ændringer.
 6. Klik på Debet for at mindske kundens kreditsaldo for butikken.

Hvis du vil vide mere om debittransaktioner, kan du se storeCreditAccountDebit i Shopifys udviklerdokumentation.

Udløbsdatoer for butikskredit

Overvej følgende, når du angiver en udløbsdato for butikskredit:

 • Inden du angiver en udløbsdato for butikskredit, skal du sørge for, at du kontrollerer lovgivningen om udløbsdatoer for butikskredit i dit land.
 • Butikskredit udløber på den udløbsdato, du angiver kl. 23:59 i tidszonen for din webshop. Hvis en kunde befinder sig i en anden tidszone end din butik, udløber butikskreditten i henhold til din tidszone og ikke kundens.
 • Hvis en kunde har flere butikskreditter med forskellige udløbsdatoer, debiteres saldoen fra den snart udløbne kredit.
  • Du kan f.eks. udstede 10 USD i butikskredit, som udløber den 10. marts 2024, til en kundekonto. Den næste dag udsteder du butikskredit på 10 USD, som udløber den 15. marts 2024 til den samme kunde. Hvis kunden bruger 10 USD via butikskredit den 9. marts 2024, debiteres kreditten med udløbsdatoen 10. marts 2024, fordi den først udløber. En butikskreditsaldo på 10 USD, der udløber den 15. marts 2024, forbliver på deres konto.

Kundeoplevelse ved kassen

Når en kunde har butikskredit tilgængelig, og kunden er logget ind på sin kundekonto, vises værdien af vedkommendes butikskredit ved betaling i afsnittet Butikskredit.

Hvis en kunde har butikskredit, der er udstedt til deres konto i flere valutaer, vises kun den butikskreditsaldo, der matcher valutaen for din betaling, for kunden ved betaling.

Analyse af butikskredit

Butikskredit vises som betalingsmetode i følgende rapporter:

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis