เครดิตร้านค้า

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานตัวอย่างเครดิตร้านค้าสำหรับผู้พัฒนาแล้ว คุณจะสามารถแสดงเครดิตร้านค้าให้เป็นหนึ่งในวิธีการชำระเงินในขั้นตอนการชำระเงิน เมื่อคุณ ออกเครดิตร้านค้าให้ลูกค้า พวกเขาสามารถใช้เครดิตร้านค้าของตนในขั้นตอนการร้านค้าเพื่อจ่ายค่าสั่งซื้อได้

จัดการเครดิตร้านค้าที่ขั้นตอนการชำระเงิน

เครดิตร้านค้าอยู่ในช่วงการเข้าถึงก่อนเปิดให้ใช้งานจริง และสามารถเข้าถึงได้ผ่านตัวอย่างสำหรับผู้พัฒนาเครดิตร้านค้า เฉพาะร้านค้าที่ใช้บัญชีผู้ใช้ของลูกค้าใหม่เท่านั้นที่มีสิทธิ์เปิดใช้งานฟีเจอร์นี้โดยใช้ตัวอย่างสำหรับผู้พัฒนา

เมื่อเปิดใช้งานแล้ว เครดิตร้านค้าจะแสดงเป็นวิธีการชำระเงินในขั้นตอนการชำระเงินโดยอัตโนมัติ และคุณสามารถจัดการได้ว่าจะให้เครดิตร้านค้าแสดงเป็นวิธีการชำระเงินหรือไม่ จากการตั้งค่าในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. หลังจากที่คุณเปิดใช้งานตัวอย่างสำหรับผู้พัฒนาเครดิตร้านค้าจากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณแล้ว ให้ไปที่ การตั้งค่า > บัตรของขวัญและเครดิตร้านค้า
 2. ในส่วนเครดิตร้านค้า ให้คลิกแก้ไข แล้วเลือกเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • หากต้องการแสดงเครดิตร้านค้าเป็นวิธีการชำระเงินในขั้นตอนการชำระเงิน ให้ทำเครื่องหมายในช่องอนุญาตให้ลูกค้าดูและใช้เครดิตร้านค้าในขั้นตอนการชำระเงิน
  • หากต้องการลบเครดิตร้านค้าออกจากการเป็นวิธีการชำระเงินในขั้นตอนการชำระเงิน ให้ยกเลิกการเลือกในช่องอนุญาตให้ลูกค้าดูและใช้เครดิตร้านค้าในขั้นตอนการชำระเงิน
 3. คลิกที่ “บันทึก

ออกเครดิตร้านค้าให้แก่บัญชีผู้ใช้

เครดิตร้านค้าอยู่ในช่วงการเข้าถึงก่อนเปิดให้ใช้งานจริง และเข้าถึงได้ผ่านตัวอย่างสำหรับผู้พัฒนาเครดิตร้านค้า เฉพาะร้านค้าที่มีบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าใหม่เท่านั้นที่สามารถเปิดใช้งานตัวอย่างสำหรับผู้พัฒนาเครดิตร้านค้าได้

คุณสามารถออกเครดิตร้านค้าให้แก่ลูกค้าได้จากส่วนผู้ดูแล Shopify หลังจากที่คุณออกเครดิตร้านค้าให้ลูกค้าแล้ว มูลค่าของเครดิตร้านค้าจะแสดงในส่วนเครดิตร้านค้าบนโปรไฟล์ลูกค้าของลูกค้ารายนั้นๆ

ขั้นตอน:

 1. หลังจากที่คุณเปิดใช้งานตัวอย่างสำหรับผู้พัฒนาเครดิตร้านค้าจากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ลูกค้า จากนั้นคลิกโปรไฟล์ลูกค้าที่คุณออกเครดิตร้านค้าให้
 2. ในส่วนเครดิตร้านค้า ให้คลิกแก้ไข
 3. ในส่วนการแก้ไข ที่ปรากฏในกล่องโต้ตอบแก้ไขยอดคงเหลือ ให้เลือกเครดิต
 4. ในช่องจํานวน ให้ป้อนจํานวนเครดิตที่ต้องการออก
 5. ในส่วนวันหมดอายุ ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • หากต้องการออกเครดิตร้านค้าที่ไม่มีวันหมดอายุ ให้เลือกไม่มีวันหมดอายุ
  • หากต้องการเพิ่มวันหมดอายุให้เครดิตร้านค้า ให้เลือกกำหนดวันหมดอายุ จากนั้นเลือกวันหมดอายุที่ต้องการจากปฏิทิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันหมดอายุของเครดิตร้านค้า
 6. คลิกตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง

 7. คลิกเครดิต เพื่อออกเครดิตร้านค้า

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมของธุรกรรมเกี่ยวกับเครดิตร้านค้า ให้ดูที่ storeCreditAccountCredit ในเอกสารสำหรับนักพัฒนาของ Shopify

หักเครดิตร้านค้าจากบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า

เครดิตร้านค้าอยู่ในช่วงการเข้าถึงก่อนเปิดให้ใช้งานจริง และพร้อมให้บริการผ่านตัวอย่างสำหรับผู้พัฒนาเครดิตร้านค้า เฉพาะร้านค้าที่ใช้บัญชีผู้ใช้ของลูกค้าใหม่เท่านั้นที่สามารถเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้

คุณสามารถลดยอดคงเหลือเครดิตร้านค้าในบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าได้จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณที่อยู่บนหน้าโปรไฟล์ลูกค้า

ขั้นตอน:

 1. หลังจากคุณเปิดใช้งานตัวอย่างสำหรับผู้พัฒนาเครดิตร้านค้า ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า จากนั้นคลิกโปรไฟล์ลูกค้าที่คุณต้องการหักเครดิตร้านค้า
 2. ในส่วนเครดิตร้านค้า ให้คลิกแก้ไข
 3. ในส่วนการแก้ไขจะมีกล่องโต้ตอบแก้ไขยอดคงเหลือ ให้เลือกเดบิต
 4. ในช่องจํานวน ให้ป้อนจํานวนเครดิตที่คุณต้องการหักออก
 5. คลิกตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
 6. คลิกหักออก เพื่อลดยอดเครดิตร้านค้าของลูกค้ารายดังกล่าว

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมผ่านบัตรเดบิต โปรดดูที่ storeCreditAccountDebit ในเอกสารสำหรับนักพัฒนาของ Shopify

วันหมดอายุของเครดิตร้านค้า

พิจารณาสิ่งต่อไปนี้เมื่อคุณกำหนดวันหมดอายุของเครดิตร้านค้า

 • ก่อนที่คุณจะกำหนดวันหมดอายุของเครดิตร้านค้า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตรวจสอบกฎหมายว่าด้วยวันหมดอายุของเครดิตร้านค้าในประเทศของคุณแล้ว
 • เครดิตร้านค้าจะหมดอายุในวันที่ที่คุณกำหนดไว้ ณ เวลา 23:59 น. ตามเขตเวลาของร้านค้าออนไลน์คุณ หากลูกค้าอยู่คนละเขตเวลากับของร้านค้าคุณ เครดิตร้านค้าดังกล่าวจะหมดอายุตามเขตเวลาของคุณ ไม่ใช่ตามเขตเวลาของลูกค้า
 • หากลูกค้ามีเครดิตร้านค้าหลายรายการที่มีวันหมดอายุแตกต่างกัน ยอดคงเหลือจะถูกหักออกจากเครดิตที่ใกล้หมดอายุที่สุดก่อน
  • ตัวอย่างเช่น คุณออกเครดิตร้านค้ามูลค่า 10 ดอลลาร์สหรัฐที่จะหมดอายุในวันที่ 10 มีนาคม 2024 ให้แก่บัญชีผู้ใช้ของลูกค้ารายหนึ่ง ในวันถัดไป คุณออกเครดิตร้านค้ามูลค่า 10 ดอลลาร์สหรัฐที่จะหมดอายุในวันที่ 15 มีนาคม 2024 ให้กับลูกค้ารายเดียวกัน หากลูกค้าใช้เครดิตร้านค้าในการใช้จ่ายมูลค่า 10 ดอลลาร์สหรัฐในวันที่ 9 มีนาคม 2024 ระบบจะหักยอดจากเครดิตที่จะหมดอายุวันที่ 10 มีนาคม 2024 ก่อนเนื่องจากใกล้หมดอายุมากที่สุด ยอดคงเหลือของเครดิตร้านค้ามูลค่า 10 ดอลลาร์สหรัฐที่จะหมดอายุในวันที่ 15 มีนาคม 2024 จะยังคงอยู่ในบัญชีของลูกค้ารายดังกล่าวตามเดิม

ประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าในขั้นตอนการชำระเงิน

เมื่อลูกค้ามีเครดิตร้านค้าพร้อมให้ใช้งาน และได้เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าแล้ว มูลค่าเครดิตร้านค้าของลูกค้าเหล่านั้นจะแสดงในขั้นตอนการชำระเงินในส่วนเครดิตร้านค้า

หากลูกค้าได้รับเครดิตร้านค้าหลายสกุลเงินในบัญชีของตน จะมีเพียงยอดเครดิตร้านค้าที่ตรงกับสกุลเงินในขั้นตอนการชำระเงินของคุณเท่านั้นที่จะปรากฏขึ้นมาให้ลูกค้าเลือกใช้ในขั้นตอนการชำระเงิน

การวิเคราะห์เครดิตร้านค้า

เครดิตร้านค้าจะแสดงเป็นหนึ่งในวิธีการชำระเงินในรายงานดังต่อไปนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี