Värdecheck

Du kan visa värdecheck som betalningsmetod i kassan. När du har utfärdat värdecheckar till en kund så kan kunden tillämpa värdechecken i kassan när denne är inloggad i webbshoppen via nya kundkonton.

Granska följande exempel på när det kan vara en bra idé att utfärda värdecheckar till en kund:

 • som en välvillig gest
 • som en sätt att behålla kunder
 • som en del av en marknadsföringskampanj
 • som en belöning eller ett incitament, som i ett lojalitets- eller hänvisningsprogram

Hantera butikens värdecheckar

Värdecheckar är aktiverade som standard i butiken. Du kan hantera om du vill visa värdecheckar som en betalningsmetod från inställningarna för Kundkonton i Shopify-admin.

En medarbetare måste ha personalbehörigheten Värdecheck för att kunna hantera om värdecheckar visas som betalningsmetod eller inte. Mer information om hantering av personalkonton.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Kundkonton från din Shopify-admin.
 2. Tryck på växlingsknappen för värdecheck i avsnittet Nya kundkonton.

Acceptera värdecheckar i kassan

Kunder kan endast använda värdecheckar som betalningsmetod i butiken när de är inloggade via nya kundkonton. Använd ett av följande alternativ för att stödja kundinloggning med hjälp av nya kundkonton:

 • Konfigurera inloggningsupplevelsen för kundkonton till nya kundkonton i Shopify-admin. Mer information om att byta till nya kundkonton.
 • Om du använder klassiska kundkonton så går du till Inställningar > Kundkonton > URL i Shopify-admin. Kopiera URL:en som ger kunderna tillgång till nya kundkonton. Ge kunden URL:en och berätta att de måste logga in med den här länken för att kunna använda sina värdecheckar.

Överväganden för att acceptera värdecheckar som betalningsmetod

Granska följande överväganden innan du ställer in värdecheckar som betalningsmetod:

 • Värdecheckar är endast tillgängliga som betalningsmetod i webbshoppen och accepteras inte på andra försäljningskanaler. Kunder kan till exempel inte betala med värdecheckar i Shop-appen.
 • Värdecheckar kan inte användas som betalningsmetod för orderutkast, redigerade ordrar B2B-ordrar eller kassasystemstransaktioner (POS).
 • Kunder kan använda värdecheckar vid det ursprungliga köpet av en prenumeration, men inte för återkommande prenumerationsräkningar.
 • Om en kund har värdecheckar utfärdade till sitt konto i flera valutor så visas endast det värdecheckssaldo som matchar valutan i din kassa för kunden i kassan.
 • Endast hela värdechecksbelopp kan tillämpas som betalningsmetod. Kunderna kan inte välja en del av värdechecksbeloppet som betalning för en order.

Utgångsdatum för värdecheckar

Du kan ange ett förfallodatum för värdecheckar. Granska följande överväganden när du konfigurerar ett förfallodatum för värdecheckar:

 • Se till att du kontrollerar ditt lands lagstiftning gällande utgångsdatum för värdecheckar innan du anger ett utgångsdatum för värdecheckar.
 • Värdechecken löper ut på det utgångsdatum som du anger, i slutet av dagen i tidszonen som gäller för din webbshop. Om en kund befinner sig i en annan tidszon än din butik så löper värdechecken ut enligt din tidszon, inte enligt kundens.
 • Om en kund har flera värdecheckar med olika utgångsdatum, debiteras saldot från den kredit som går ut först. Vi antar att du exempelvis utfärdar 10 USD i en värdecheck som löper ut den 10 mars 2024 till ett kundkonto. Nästa dag utfärdar du 10 USD i en värdecheck som löper ut den 15 mars 2024 till samma kund. Om kunden spenderar 10 USD med värdecheck den 9 mars 2024 så debiteras värdechecken med utgångsdatum den 10 mars 2024 eftersom den löper ut först. Ett värdecheckssaldo på 10 USD som löper ut den 15 mars 2024 finns kvar på deras konto.

Utfärda värdecheckar till ett kundkonto

Du kan utfärda värdecheckar till en kund från din Shopify-admin. En medarbetare måste ha personalbehörigheterna Värdecheck och Redigera värdecheck för att kunna utfärda värdecheckar till ett kundkonto. Mer information om hantering av personalkonton.

När du utfärdar en värdecheck ökar kundens saldo i avsnittet Värdecheck i dennes kundprofil och visas som en händelse i kundens tidslinje.

Din kund får inga aviseringar när du utfärdar värdecheckar till deras konto. Om en kund har värdecheck så visas detta som betalningsmetod i kassan. Mer information om kundens upplevelse av värdecheck.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till kunder.
 2. Klicka på den kundprofil som du vill utfärda värdecheckar för.
 3. Klicka på Redigera i avsnittet Värdecheckar.
 4. I avsnittet Justering väljer du Kredit.
 5. Valfritt: I rullgardinsmenyn Valuta väljer du den valuta som du vill utfärda värdecheckar i om butiken accepterar flera valutor.
 6. I fältet Belopp anger du det kreditvärde du vill utfärda.
 7. I avsnittet Utgångsdatum gör du något av följande:

  • Om du vill utfärda en värdecheck som inte upphör att gälla så väljer du Inget utgångsdatum.
  • Om du vill lägga till ett utgångsdatum för värdechecken så väljer du Ställ in utgångsdatum och väljer sedan ett utgångsdatum från kalendern. Mer information om utgångsdatum för värdecheckar.
 8. Klicka på Granska ändringar.

 9. Klicka på Kredit {Amount} för att utfärda värdechecken.

Se storeCreditAccountCredit i Shopifys utvecklardokumentation om du vill veta mer om värdecheckstransaktioner.

Ta bort värdecheck från ett kundkonto

Du kan ta bort eller minska ett kundkontos värdecheckssaldo på kundens kundprofil från Shopify-admin. En medarbetare måste ha personalbehörigheterna Värdecheck och Redigera värdecheck för att kunna debitera värdecheckar från ett kundkonto. Mer information om hantering av personalkonton.

När du har debiterat en värdecheck så minskar kundens saldo i avsnittet Värdecheck i dennes kundprofil och visas som en händelse i kundens tidslinje.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till kunder.
 2. Klicka på kundprofilen som du vill debitera värdechecken från.
 3. Klicka på Redigera i avsnittet Värdecheckar.
 4. Välj Debet i redigera saldo-dialogen i avsnittet för Justeringar.
 5. Valfritt: I rullgardinsmenyn Valuta väljer du den valuta som du vill debitera värdecheckar i om kunden har värdecheckar i flera valutor.
 6. I fältet Belopp anger du det dollarbelopp som du vill debitera.
 7. Klicka på Granska ändringar.
 8. Klicka på Debitera för att minska kundens värdecheckssaldo.

För mer information om betaltransaktioner, se storeCreditAccountDebit i Shopifys utvecklarinformation.

Återbetalning av värdecheck

Om en kund använder värdecheck som betalningsmetod för en order och senare begär en återbetalning så visas värdechecken som ett Återbetalningsbelopp när du återbetalar en order.

Du kan endast återbetala det värdet på värdechecken som kunden ursprungligen använde som betalningsmetod för sin order. Du kan inte erbjuda värdecheckar som återbetalning för ordrar som betalats med andra betalningsmetoder, som till exempel kreditkort.

Visa en kunds värdecheckssaldo

Du kan se en kunds värdecheckssaldo och transaktionshistorik från Shopify-admin i deras kundprofil. Detta inkluderar kundens aktuella saldo och belopp som kan gå ut, i tillämpliga fall.

En medarbetare måste ha personalbehörigheterna Värdecheck och Visa värdecheckstransaktioner för att kunna se uppgifterna om en kunds värdecheckstransaktioner. Mer information om hantering av personalkonton.

Om det aldrig har funnits några belopp som kan gå ut på en kunds värdecheckssaldo så kan du bara visa en transaktionshistorik.

Steg:

 1. Från Shopify-admin går du till Kunder och klickar sedan på den kundprofil som du vill visa.
 2. Klicka på kundens värdecheckssaldo i avsnittet Värdecheck.
 3. Granska någon av följande information om kundens värdecheckstransaktioner:
  • Klicka på Alla transaktioner för att visa alla värdecheckstransaktioner hittills på kundkontot. Klicka på en transaktionsrad för att få mer information om en transaktion, till exempel belopp, transaktionsdatum, källa och transaktions-ID.
  • Klicka på Belopp som kan gå ut för att endast visa värdecheckar med ett utgångsdatum på kundkontot.

Kundupplevelse

När en kund har tillgängliga värdecheckar och är inloggad på sitt nya kundkonto i butiken så visas värdet på deras värdecheckar i kassan i avsnittet Värdecheck. Kunden kan välja Tillämpa värdecheck för att använda sin värdecheck som en betalningsmetod.

En kund kan se sitt värdecheckssaldo i kontouppgifterna när de är inloggade på sitt kundkonto. Mer information om kundupplevelsen för nya kundkonton.

Värdechecksanalys

Värdecheckar visas som betalningsleverantör i följande rapporter:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis