Värdecheck

När du har aktiverat förhandsgranskningen av värdecheckar för utvecklare så kan du visa värdecheckar som betalningsmetod i kassan. När du utfärdar värdecheckar till en kund så kan han eller hon använda sina värdecheckar i kassan för att betala för en order.

Hantera värdecheckar i kassan

När du har aktiverat förhandsgranskningen av värdecheckar för utvecklare så visas värdecheckar automatiskt som betalningsmetod i kassan. Du kan hantera om värdecheckar visas som betalningsmetod från dina Inställningar i Shopify-admin.

Steg:

 1. Från Shopify-admin går du till Inställningar > Presentkort och värdecheckar.
 2. Klicka på Redigera i avsnittet Värdecheckar och gör sedan något av följande:

  • Kryssa i Låt kunder se och spendera värdecheck i kassan för att visa värdecheck som betalningsmetod i kassan.
  • Avmarkera Tillåt kunder att se och spendera värdecheckar i kassan för att ta bort värdecheckar som betalningsmetod i kassan.
 3. Klicka på Spara.

Utfärda värdecheckar till ett kundkonto

Du kan utfärda värdecheckar till en kund från din Shopify-admin. När du har utfärdat värdecheckar till en kund så visas värdet av värdecheckarna i avsnittet Värdecheckar i deras kundprofil.

Steg:

 1. Från Shopify-admin går du till Kunder och klickar sedan på den kundprofil som du utfärdar värdecheckar för.
 2. Klicka på Redigera i avsnittet Värdecheckar.
 3. Välj Kreditera i dialogrutan Redigera saldo i avsnittet Justering.
 4. I fältet Belopp anger du det kreditbelopp du vill utfärda.
 5. I avsnittet Utgångsdatum gör du något av följande:

  • Om du vill utfärda en värdecheck som inte upphör att gälla så väljer du Inget utgångsdatum.
  • Om du vill lägga till ett utgångsdatum för värdechecken så väljer du Ställ in utgångsdatum och väljer sedan ett utgångsdatum från kalendern. Mer information om utgångsdatum för värdecheckar.
 6. Klicka på Granska ändringar.

 7. Klicka Kreditera för att utfärda värdechecken.

Se storeCreditAccountCredit i Shopifys utvecklardokumentation om du vill veta mer om värdecheckstransaktioner.

Debitera värdecheckar från ett kundkonto

Du kan minska ett kundkontos värdecheckssaldo från din Shopify-admin på kundens kundprofil.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till Kunder och klickar sedan på den kundprofil som du vill debitera värdecheckar från.
 2. Klicka på Redigera i avsnittet Värdecheckar.
 3. Välj Debet i redigera saldo-dialogen i avsnittet för Justeringar.
 4. I fältet Belopp anger du det kreditbelopp du vill debitera.
 5. Klicka på Granska ändringar.
 6. Klicka på Debitera för att minska kundens värdecheckssaldo.

För mer information om betaltransaktioner, se storeCreditAccountDebit i Shopifys utvecklarinformation.

Utgångsdatum för värdecheckar

Överväg följande när du anger ett utgångsdatum för en värdecheck:

 • Se till att du kontrollerar ditt lands lagstiftning gällande utgångsdatum för värdecheckar innan du anger ett utgångsdatum för värdecheckar.
 • Värdechecken löper ut på det utgångsdatum som du anger, kl. 23:59 i webbshopens tidszon. Om en kund befinner sig i en annan tidszon än din butik så löper värdechecken ut enligt din tidszon, inte enligt kundens.
 • Om en kund har flera värdecheckar med olika utgångsdatum, så debiteras saldot från den värdecheck som går ut först.
  • Vi antar att du exempelvis utfärdar 10 USD i en värdecheck som löper ut den 10 mars 2024 till ett kundkonto. Nästa dag utfärdar du 10 USD i en värdecheck som löper ut den 15 mars 2024 till samma kund. Om kunden spenderar 10 USD med värdecheck den 9 mars 2024 så debiteras värdechecken med utgångsdatum den 10 mars 2024 eftersom den löper ut först. Ett värdecheckssaldo på 10 USD som löper ut den 15 mars 2024 finns kvar på deras konto.

Kundupplevelse i kassan

När en kund har tillgängliga värdecheckar och är inloggad på sitt kundkonto så visas värdet på deras värdecheckar i kassan i avsnittet Värdecheckar.

Om en kund har värdecheckar utfärdade till sitt konto i flera valutor så visas endast det värdecheckssaldo som matchar valutan i din kassa för kunden i kassan.

Värdechecksanalys

Värdecheckar visas som betalningsmetod i följande rapporter:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis