Kundkonton

När du aktiverar kundkonton lagrar Shopify lösenordsskyddad information om kundens identitet, orderhistorik och aktuell orderstatus. Dina kunders uppgifter, till exempel adressinformation, kommer fyllas i automatiskt vid utcheckningen med hjälp av den lagrade informationen.

Ange dina kundkontoinställningar

Du kan göra kundkonton obligatoriska eller valfria, eller avaktivera dem helt och hållet. När du skapar ett konto vidarebefordras kunderna till en separat sida för skapande av konton. Tänk på att kunder som behöver skapa konton kan minska försäljningskonverteringarna.

Så här redigerar du dina kundkontoinställningar:

 1. I avsnittet Kundkonton väljer du ett kundkontoalternativ:
 • Konton är inaktiverade Kunderna ser inte alternativet att skapa ett konto eller logga in under utcheckningen. De måste ange sina uppgifter manuellt vid utcheckningen, eftersom fälten inte kommer fyllas i automatiskt.

 • Konton är valfria En kund kan välja att skapa ett konto, men det är inte obligatoriskt att skapa ett konto för att checka ut. Om en kund har ett konto och är inloggad, är dennes adressfält redan ifyllt när denne gör en order.

 • Konton krävs En kund måste skapa ett konto eller ha ett konto och vara inloggad för att kunna slutföra betalningen i utcheckningskassan. Den här inställningen är användbar om du t.ex. driver en grossist- eller medlemsbutik. Adressfälten är redan ifyllda när kunden gör en order.

Obs! När du väljer Konton krävs tar du inte bort alternativet för dina kunder att skapa konton. För att begränsa åtkomsten till din butik måste du anpassa din butiks tema.

 1. Klicka på Spara för att bekräfta dina kundkontoinställningar.

Kundadresser

Om kunder är inloggade under betalningen i kassan kan de välja en av adresserna som de använde nyligen. Alternativt kan de skriva sin adress. Kunderna kan inte välja de fem adresserna som de vill spara.

Bjud in kunder att skapa konton

Om du ställer in kundkonton till valfritt eller obligatoriskt i dina kassainställningar, kan du skicka kunder direkta inbjudningar för att uppmuntra dem att aktivera ett konto. De kommer att få ett e-postmeddelande som uppmanar dem att skapa ett eget lösenord. E-postinbjudan är endast giltig i 30 dagar.

Om du vill se om en kund har ett konto i din butik, kan du kontrollera kontaktinformationen på kundens sida.

Du kan generera e-postmeddelanden som bjuder in till kundkonton individuellt eller i massform.

Skicka enskilda kontoinbjudningar

Steg:

 1. Klicka på Kunder från din Shopify-administrator.

 2. Klicka på namnet på den kund som du vill bjuda in.

 3. Klicka på Skicka kontoinbjudan.

 4. Du kan ändra ditt e-postmeddelnde för avisering för kontoinbjudan genom att ändra uppgifterna i fönstret skicka kontoinbjudan. Om du vill göra permanenta ändringar i ditt konto , måste du uppdatera aviseringen innan du skickar e-postmeddelandet med kontoinbjudan.

  Du kan ändra ditt e-postmeddelande för aktivering genom att:

- välja vem som skickade inbjudan med hjälp av rullgardinsmenyn från - välja mottagare för dolda kopior - Redigera standardkopian av e-postinbjudan genom att klicka på länken meddelanden under anpassat meddelande-området.

 1. Klicka på Granska e-post.

 2. Om du skrev ett anpassat meddelande, bekräfta det och kundens information i fönstret Skicka kontoinbjudan.

 3. Klicka på tillbaka för att göra ytterligare ändringar eller klicka på skicka meddelande för att Shopify ska skicka kontoaktiveringen via e-post.

Observera att du bara kan skicka kundkontoinbjudningar från skrivbordsversionen av din Shopify-admin. Det här alternativet visas inte i mobilappen.

Skicka kundkontoinbjudningar i mängd

Du kan använda en app för att skicka kontoinbjudningar till alla dina kunder som ännu inte har loggat in.

Visa appen i Shopify App Store

Återställ dina kunders lösenord

Om en kund glömmer sitt kontolösenord kan du återställa detta.

Steg:

 1. Från din Shopify admin går du till kunder.

 2. Klicka på namnet på kunden som du vill redigera.

 3. Klicka på Återställ lösenord på kundens informationssida.

 4. Klicka på Återställ lösenord igen i dialogrutan för bekräftelse.

Ett e-postmeddelande skickas till kunden med anvisningar om hur lösenordet återställs. Länken för lösenordsåterställning är giltig i 30 dagar.

Inaktivera en kunds konto

Du kan inaktivera ett konto om du vill förhindra att en viss kund lägger en order hos dig om kundkonton krävs.

Steg:

 1. Från din Shopify admin går du till kunder.

 2. Klicka på namnet på den kund du vill inaktivera ett konto för.

 3. Klicka på Inaktivera konto på kundens informationssida.

Överväganden för kundlösenord

Eftersom lösenord krypteras kan du inte flytta lösenord från en annan plattform till Shopify. Som ett resultat flyttas endast kundposter till Shopify i stället för kundkonton.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis