Kundkonton

När du aktiverar kundkonton lagrar Shopify lösenordsskyddad information om kundens identitet, orderhistorik och aktuell orderstatus. Dina kunders uppgifter, till exempel adressinformation, kommer fyllas i automatiskt i kassan med hjälp av den lagrade informationen. Om du vill använda kundkonton måste du ha Webbutikens försäljningskanal.

Ange dina kundkontoinställningar

Du kan göra kundkonton obligatoriska eller valfria, eller avaktivera dem helt och hållet. När du skapar ett konto vidarebefordras kunderna till en separat sida för skapande av konton. Tänk på att kunder som behöver skapa konton kan minska försäljningskonverteringarna.

Så här redigerar du dina kundkontoinställningar:

 1. I avsnittet Kundkonton väljer du ett kundkontoalternativ:

- Konton är inaktiverade: Kunderna ser inte alternativet att skapa ett konto eller logga in i kassan. De måste ange sina uppgifter manuellt i kassan, eftersom fälten inte kommer vara ifyllda i förväg. Om kunden kryssar i rutan "Spara denna information för nästa gång", sparar en webbläsarcookie endast kundens information i den butiken. - Konton är valfria: Kunder kan välja att skapa ett konto, men det är inte obligatoriskt att skapa ett konto för att gå till kassan. Om en kund har ett konto och är inloggad är adressfältet redan ifyllt när kunden gör en order. Kunder har möjligheten att logga in via länken Har du redan ett konto? Logga in ovanför fältet för inmatning av e-post. Om kunden klickar på den här länken ombeds kunden att antingen ange sin e-postadress och sitt lösenord, skapa ett nytt konto eller fortsätta gå till kassan som en gäst. - Konton krävs: En kund måste skapa ett konto eller ha ett konto och vara inloggad för att kunna slutföra betalningen i kassan. Den här inställningen är användbar om du till exempel driver en grossist- eller medlemsbutik. Adressfälten är redan ifyllda när kunden gör en order. Alternativet för kunder att skapa konton försvinner inte när Konton krävs är valt. För att begränsa åtkomsten till din butik måste du anpassa din butiks tema.

 1. Klicka på Spara för att bekräfta dina kundkontoinställningar.

Kundadresser

Om kunder är inloggade under betalningen i kassan kan de välja en av adresserna som de använde nyligen. Alternativt kan de skriva sin adress. Kunderna kan inte välja de fem adresserna som de vill spara.

Bjud in kunder att skapa konton

Om du ställer in kundkonton till valfritt eller obligatoriskt i dina kassainställningar, kan du skicka kunder direkta inbjudningar för att uppmuntra dem att aktivera ett konto. De kommer att få ett e-postmeddelande som uppmanar dem att skapa ett eget lösenord. E-postinbjudan är endast giltig i 30 dagar.

Om du vill se om en kund har ett konto i din butik, kan du kontrollera kontaktinformationen på kundens sida.

Du kan generera e-postmeddelanden som bjuder in till kundkonton individuellt eller i massform.

Skicka enskilda kontoinbjudningar

Steg:

 1. Klicka på Kunder från din Shopify-administrator.

 2. Klicka på namnet på den kund som du vill bjuda in.

 3. Klicka på Skicka kontoinbjudan.

 4. Du kan ändra ditt e-postmeddelande för avisering för kontoinbjudan genom att ändra uppgifterna i fönstret skicka kontoinbjudan. Om du vill göra permanenta ändringar i ditt e-postmeddelande för avisering för kontoinbjudan, måste du uppdatera aviseringen innan du skickar e-postmeddelandet med kontoinbjudan.

  Du kan ändra ditt e-postmeddelande för aktivering genom att:

- välja vem som skickade inbjudan med hjälp av rullgardinsmenyn från - välja mottagare för dolda kopior - Redigera standardkopian av e-postinbjudan genom att klicka på länken meddelanden under anpassat meddelande-området.

 1. Klicka på Granska e-post.

 2. Om du skrev ett anpassat meddelande, bekräfta det och kundens information i fönstret Skicka kontoinbjudan.

 3. Klicka på tillbaka för att göra ytterligare ändringar eller klicka på skicka meddelande för att Shopify ska skicka kontoaktiveringen via e-post.

Observera att du bara kan skicka kundkontoinbjudningar från skrivbordsversionen av din Shopify-admin. Det här alternativet visas inte i mobilappen.

Skicka kundkontoinbjudningar i mängd

Du kan använda en app för att skicka kontoinbjudningar till alla dina kunder som ännu inte har loggat in.

Visa appen i Shopify App Store

Återställ dina kunders lösenord

Om en kund glömmer sitt kontolösenord kan du återställa detta.

Steg:

 1. Från din Shopify admin går du till kunder.

 2. Klicka på namnet på kunden som du vill redigera.

 3. Klicka på Återställ lösenord på kundens informationssida.

 4. Klicka på Återställ lösenord igen i dialogrutan för bekräftelse.

Ett e-postmeddelande skickas till kunden med anvisningar om hur lösenordet återställs. Länken för lösenordsåterställning är giltig i 30 dagar.

Visa dina kunders aktiva prenumerationer

Obs! Om du inte säljer prenumerationsbaserade produkter finns inte avsnittet *Aktiva prenumerationer i dina kundprofiler.

När en kund köper en prenumerationsprodukt kommer dennes prenumerationsinformation att visas i kundprofilen. Du kan se de produkter som en kund har prenumererat på och när deras nästa order är schemalagd i avsnittet Aktiva prenumerationer.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, klicka på kunder.

 2. Klicka på den kund som du vill visa prenumerationsinformation för.

 3. Klicka på den information du vill visa i avsnittet Aktiva produktprenumerationer:

- Klicka på Visa order om du vill gå till den prenumerationsorder som kunden lagt. - Klicka på Visa prenumeration för att gå till prenumerationsinformationen i din prenumerationsapp.

För mer information om försäljning av prenumerationsprodukter, se Prenumerationer.

Inaktivera en kunds konto

Du kan inaktivera ett konto om du vill förhindra att en viss kund lägger en order hos dig om kundkonton krävs.

Steg:

 1. Från din Shopify admin går du till kunder.

 2. Klicka på namnet på den kund du vill inaktivera ett konto för.

 3. Klicka på Inaktivera konto på kundens informationssida.

Överväganden för kundlösenord

Eftersom lösenord krypteras kan du inte flytta lösenord från en annan plattform till Shopify. Som ett resultat flyttas endast kundposter till Shopify i stället för kundkonton.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis