Kundkonton

När du aktiverar kundkonton lagrar Shopify lösenordsskyddad information om kundens identitet, orderhistorik och aktuell orderstatus. Dina kunders uppgifter, till exempel adressinformation, kommer fyllas i automatiskt i kassan med hjälp av den lagrade informationen. Om du vill använda kundkonton måste du ha Webbshoppens försäljningskanal.

Ange dina kundkontoinställningar

Du kan göra kundkonton obligatoriska eller valfria, eller avaktivera dem helt och hållet. När kunder har aktiverats eller ombetts skapa ett konto omdirigeras de till en separat sida för skapande av konton.

Följande är alternativen för kundkontokrav

 • Konton är inaktiverade: Kunderna ser inte alternativet att skapa ett konto eller logga in under kassaprocessen. De måste ange sina uppgifter i kassan eftersom deras information inte fylls i automatiskt. Om kunden markerar rutan Spara denna information till nästa gång, så sparar en webbläsarcookie kundens information endast för den butiken.

 • Konton är valfria: Kunderna kan välja att skapa ett konto men det är inte obligatoriskt att skapa ett konto för att gå till kassan. Om en kunderna har ett konto och är inloggade, fylls deras adressinformation i automatiskt när de gör en beställning. Kunder har möjligheten att logga in via länken Har du redan ett konto? Logga in ovanför fältet för inmatning av e-post. Om kunden klickar på den här länken ombeds kunden att antingen ange sin e-postadress och sitt lösenord, skapa ett nytt konto eller fortsätta gå till kassan som en gäst.

 • Konton krävs: En kund måste skapa ett konto eller ha ett konto och vara inloggad för att kunna slutföra betalningen i kassan. Den här inställningen är användbar om du till exempel driver en grossist- eller medlemsbutik. Adressfälten är redan ifyllda när kunden gör en order. Alternativet för kunder att skapa konton försvinner inte när Konton krävs är valt. För att begränsa åtkomsten till din butik måste du anpassa din butiks tema.

Om du kräver att kunder skapar konton kan det minska försäljningskonverteringarna.

Ange dina kundkontoinställningar

Kundadresser

Om kunder är inloggade under betalningen i kassan kan de välja en av adresserna som de använt tidigare. Alternativt kan de skriva sin adress. Kunderna kan inte själva välja vilka fem adresser som ska sparas.

Bjud in kunder att skapa konton

Om du ställer in kundkonton till valfritt eller obligatoriskt i dina Kassainställningar kan du skicka direkta inbjudningar till kunderna för att uppmuntra dem att aktivera ett konto. De kommer att få ett e-postmeddelande som uppmanar dem att skapa sitt eget lösenord. En e-postinbjudan är endast giltig i 30 dagar.

Du kan verifiera om kunden har ett konto i din butik på kundens profilsida.

Du kan skapa ett e-postmeddelande med kundkonto-inbjudan för enskilda kunder eller för alla dina kunder.

Innan du påbörjar

När du skapar e-postmeddelandet som skickas till kunderna finns det en standardmässig ämnesrad och brödtextmeddelande. Innehållet i rutorna Ämne och Anpassat meddelande kan ändras genom att gå till Inställningar > Aviseringar > Kunder > Kundkontoinbjudan.

Läs mer om att redigera aviseringsmallar.

Skicka enskilda kontoinbjudningar

Innan du bjuder in kunder att skapa ett konto måste kunden redan ha lagts till i din butik. Om kunden inte har lagts till i din butik är de inte tillgängliga på kundlistan. I det här fallet måste du lägga till kunden först.

Kundkonto-inbjudningar kan endast skickas från skrivbordsversionen av din Shopify-administratör. Det här alternativet är inte tillgängligt i Shopify-appen.

Steg:

 1. Från din Shopify admin går du till kunder.

 2. Klicka på namnet på den kund som du vill bjuda in.

 3. Klicka på Skicka kontoinbjudan.

 4. Valfritt: Redigera innehållet i fältet Ämne.

 5. I fältet Anpassat meddelande lägger du till ett meddelande till dina kunder. Om du lämnar detta fält tomt så skickas standardmeddelandet till kunden.

 6. Klicka på Granska och sedan på Skicka avisering.

Skicka kundkontoinbjudningar i mängd

Du kan använda en app för att skicka kontoinbjudningar till alla dina kunder som ännu inte har blivit medlemmar.

Se appen i Shopifys appbutik.

Visa dina kunders aktiva prenumerationer

När en kund köper en prenumerationsprodukt kommer dennes prenumerationsinformation att visas i kundprofilen. Du kan se de produkter som en kund har prenumererat på och när deras nästa order är schemalagd i avsnittet Aktiva prenumerationer.

Steg:

 1. Från din Shopify admin går du till kunder.

 2. Klicka på kundnamnet.

 3. Gör något av följande i avsnittet Aktiva produktprenumerationer:

Inaktivera en kunds konto

Du kan inaktivera ett konto om du vill förhindra att en viss kund lägger en order hos dig om kundkonton krävs.

Steg:

 1. Från din Shopify admin går du till kunder.

 2. Klicka på kundnamnet.

 3. Klicka på Inaktivera konto.

Överväganden för kundlösenord

Eftersom lösenord krypteras kan du inte migrera kundlösenord från en annan plattform till Shopify. Som ett resultat flyttas endast kundposter till Shopify i stället för kundkonton.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis