Temaninställningar

Du kan använda temainställningar för att göra ändringar i din webbutiks typografi, färger, länkar till sociala medier och kassainställningar. När du gör ändringar i dina temainställningar gäller de för hela din webbutik.

Logotyp

Du kan lägga till en logotyp för ditt företag i din webbshop. Din logotyp visas på följande platser:

 • din sidfot på alla sidor
 • din lösenordssida

Logotypbilder har en maximal bredd på 300 px.

Anpassa din logotyp

 1. Klicka på Temafärllningar.
 2. Klicka på logotypen.
 3. Klicka på välj bild under Logotyp och gör sedan något av följande:

  • Om du vill använda en bild som du redan har laddat upp till din Shopify-admin klickar du på en bild för att välja den och klickar sedan på Välj.
  • Klicka på Ladda upp för att använda en bild från din lokala dator. Välj en bild från din dator och klicka på Öppna för att starta uppladdningen. Den kommer automatiskt att väljas när uppladdningen är klar. Klicka på Välj.
  • För att välja en gratis bild klickar du på Gratisbilder och söker efter eller klickar på en bild för att välja den.
 4. Lägg till alternativ text till din logotypbild:

  1. Klicka på Redigera alternativtext.
  2. Ange en kort beskrivning av bilden i fönstret Redigera bild.
  3. Klicka på Spara.

Anpassa din logotyps bredd

 1. Klicka på Temafärllningar.
 2. Klicka på logotypen.
 3. Justera skjutreglaget till den pixelbredd du vill ha på skrivbordets logotypbredd.

Favicon

Du kan lägga till en favoritikon, eller en favicon, vilken kan hjälpa till att varumärka din webbutik. En favicon visas på följande platser:

 • din webbläsarflik
 • din webbläsarhistorik
 • skrivbordsikoner
 • bredvid din webbshops namn, när den är bokmärkt

Mer information om faviconer.

Anpassa din favicon

 1. Klicka på Temafärllningar.
 2. Klicka på logotypen.
 3. Klicka på Välj bildoch gör sedan något av följande i området för favicon image :

  • Om du vill använda en bild som du redan har laddat upp till din Shopify-admin klickar du på en bild för att välja den och klickar sedan på Välj.
  • Klicka på Ladda upp för att använda en bild från din lokala dator. Välj en bild från din dator och klicka på Öppna för att starta uppladdningen. Den kommer automatiskt att väljas när uppladdningen är klar. Klicka på Välj.
  • För att välja en gratis bild klickar du på Gratisbilder och söker efter eller klickar på en bild för att välja den.
 4. Lägg till alternativ text till din faviconbild:

  1. Klicka på Redigera alternativtext.
  2. Ange en kort beskrivning av bilden i fönstret Redigera bild.
  3. Klicka på Spara.

Färger

Du kan ställa in primära och sekundära färgscheman för din webbshop.

Anpassa dina färginställningar

 1. Klicka på Temafärllningar.
 2. Klicka på Färger.
 3. För att öppna färgväljaren klickar du på färgprovet för den innehållstypfärg som du vill ändra.

 4. Klicka på Spara.

Se Färgscheman för att ta reda på mer om färgalternativ, inklusive hur du ställer in färgtoningar.

Typografi

Du kan ställa in typsnittsstil och storlek på texten i din webbutik. Du kan välja ett systemtypsnitt eller ett anpassat typsnitt.

Vi rekommenderar att du använder systemtypsnitt i din butik. Om du använder systemtypsnitt undviker du att ladda ner nya typsnitt till din kunds dator, vilket kan påverka din butiks laddningshastighet negativt. Vilket typsnitt som visas på din kunds dator beror på deras operativsystem.

Anpassa dina typografiinställningar

 1. Klicka på Temafärllningar.
 2. Klicka på Typografi.
 3. För varje texttyp klickar du på Ändra för att använda typsnittsväljaren.
 4. Utforska tillgängliga typsnitt i sökfältet eller genom att klicka på Ladda fler.
 5. Klicka på namnet på det typsnitt du vill använda och klicka sedan på Välj.
 6. Klicka på Spara.

Anpassa dina teckenstorlekar

Du kan ställa in standard teckenstorlekar för rubriken och brödtexten i temainställningen Typografi.

Steg:

 1. Klicka på Temainställningar > Typografi.
 2. Använd Skala för teckenstorlek för att välja den standardmässiga teckenstorleken om du vill ändra den standardmässiga teckenstorleken för rubriker. Den minsta teckenstorleken är 100 % och den största teckenstorleken är 150 %. Varje steg på skalan ökar teckenstorleken med 5 %. Standardinställningen är 100 %.
 3. Använd Skala för teckenstorlek för att välja den standardmässiga teckenstorleken om du vill ändra den standardmässiga teckenstorleken för brödtexten. Den minsta teckenstorleken är 100 % och den största teckenstorleken är 130 %. Varje steg på skalan ökar teckenstorleken med 5 %. Standardinställningen är 100 %.
 4. Klicka på Spara.

Layout

Layouten låter dig ställa in den maximala bredd som din webbutik kommer att visas i.

 1. Klicka på Temainställningar > Layout.
 2. Använd skjutreglaget för att välja mellan en sidbredd på 1 000 px eller 1 600 px. Standardinställningen är 1 600 px.
 3. [Valfritt] Lägg till vertikalt utrymme mellan avsnitt med skjutreglaget. Du kan lägga till maximalt 100 px mellan avsnitt.
 4. [Valfritt] Om du har en Rutnätslayout använder du skjutreglaget för Horisontellt utrymme och Vertikalt utrymme för att lägga till utrymme mellan innehållet i rutnätet. Om du lägger till horisontellt utrymme läggs maximalt 40 px av utrymme till dina rader. Om du lägger till vertikalt utrymme läggs maximalt 40 px av utrymme till dina kolumner.
 5. Klicka på Spara.

Kanter och skuggor

Du kan justera kanter och skuggor för vissa interaktiva innehållstyper, till exempel lådor, knappar, varianter eller kvantitetsinmatningar.

Anpassningsbara alternativ för kanter är:

 • Tjocklek, vilket ändrar artikelns konturer.
 • Opacitet, som ställer in synligheten för artikelkonturen.
 • Hörnradie, som rundar av hörnen på dina artiklar.

Alternativen för skuggor är:

 • Opacitet som ändrar synligheten för artikelns skuggning. En skuggopacitet på 0 % tar helt bort artikelns skuggning.
 • Reglagen för Horisontell eller Vertikal förskjutning flyttar placeringen av skuggorna runt artikeln.
 • Använd skjutreglaget Suddig för att ändra opaciteten för artikelns skuggning.

Knappar

Du kan anpassa inställningarna för knapparna för att uppmana till köp i din webbshop genom att lägga till skuggor, ändra avståndet eller opaciteten och justera formen på dina knappar.

Exempel på en webbshop med knapp med uppmaning till köp

Anpassa knappar

 1. Klicka på Temafärllningar.
 2. Klicka på knappar.
 3. Använd glidande skalor för att ändra utseende på knappen Kant.
 4. Använd glidande skalor för att ändra knappen Skugga. Du tar bort skuggan genom att ställa in skuggans opacitet till 0 %.
 5. Klicka på Spara.

Variantpiller

Variantpiller gör att du kan visa varianterna av en produkt på en produktsida eller i ett avsnitt med en utvald produkt. Kunden kan välja önskad variant för att lägga till produkten i sin varukorg utan att behöva ändra produktsidor.

Exempel på en webbshop med valbara variantpiller

Anpassa Variantpiller

 1. Klicka på Temafärllningar.
 2. Klicka på Varianten för att få det att göra.
 3. Använd skalor för att ändra utseendet på din variant av en kant.
 4. Använd glidande skalor för att ändra variantpillret Skugga. Du tar bort skuggan genom att ställa in skuggans opacitet till 0 %.
 5. Klicka på Spara.

Inmatningar

Indata är interaktiva områden som kräver kundindata, till exempel en kvantitetsväljare, ett e-postformulär eller varukorgsanteckningar. Du kan justera utseendet på dina indata i webbshoppen via temainställningar.

Exempel på en webbshop med kvantitetsinmatning

Anpassa indata

 1. Klicka på Temafärllningar.
 2. Klicka på indata.
 3. Använd glidande skalor för att ändra utseende på indata Kant.
 4. Använd skalor för att ändra inmatnings-Shadow. Om du ställer in opacitet för skuggor på 0 % tas skuggorna bort.
 5. Klicka på Spara.

Kort

Produktkort-, produktseriekort- och bloggkortsinställningar gör det möjligt för dig att anpassa stilen på varje typ av separat område som visas i avsnitt. Du kan ändra färg, justering, bildutfyllnad, kanter och skuggor av dessa tre typer av avsnittskort.

Anpassa kort

 1. Klicka på Temafärllningar.
 2. Klicka på Produktkort, Produktseriekort eller bloggkort.
 3. Använd rullgardinsmenyn för att välja en kortstil.
 4. Lägg till bildutfyllnad med utfyllnadsskala. Detta lägger till utrymme runt dina kortbilder.
 5. Använd rullgardinsmenyn för att ställa in textjustering för dina kort. Välj mellan vänster, center (standard) eller höger.
 6. Använd rullgardinsmenyn för att välja ett färgschema för dina kort.
 7. Använd glidande skalor för att ändra utseende på kortet Kant.
 8. Använd glidande skalor för att ändra kortet Skugga. Du tar bort skuggan genom att ställa in skuggans opacitet till 0 %.
 9. Klicka på Spara.

Innehållsbehållare

Behållare är textdelen av innehållsavsnitt, till exempel textrutan på ett bildspel, en bildbanner eller kolumnerna i avsnitt med flera kolumner. Du kan anpassa utseendet på innehållsbehållare för din webbshop.

Anpassa innehållsbehållare

 1. Klicka på Temafärllningar.
 2. Klicka på Innehållsbehållare.
 3. Använd skalor för att ändra utseendet på innehållscontainern Border.
 4. Använd glidande skalor för att ändra innehållsbehållaren Skugga. Du tar bort skuggan genom att ställa in skuggans opacitet till 0 %.
 5. Klicka på Spara.

Media

Media är den visuella komponenten i avsnitt, till exempel produktmedia eller bilden i "bild med text"-avsnitt. Du kan lägga till kanter och skuggor till din media.

Anpassa media

 1. Klicka på Temafärllningar.
 2. Klicka på Media.
 3. Använd glidande skalor för att ändra utseende på din media Kant.
 4. Använd glidande skalor för att ändra din media Skugga. Du tar bort skuggan genom att ställa in skuggans opacitet till 0 %.
 5. Klicka på Spara.

Rullgardinsmenyer och popup-rutor

Justera utseendet på rullgardinsmenyer för navigering, popup-modaler och popup-varukorgar.

Anpassa rullgardinsmenyer och popup-fönster

 1. Klicka på Temafärllningar.
 2. Klicka på rullgardinsmenyn och popup-fönster.
 3. Använd glidande skalor för att ändra utseende på Kant.
 4. Använd glidande skalor för att ändra Skugga. Du tar bort skuggan genom att ställa in skuggans opacitet till 0 %.
 5. Klicka på Spara.

Lådor

Lådor är dolda, interaktiva behållare som visas och försvinner när de trycks eller klickas på, till exempel en hopfällbar navigeringsmeny eller filteralternativ.

Anpassa lådor

 1. Klicka på Temafärllningar.
 2. Klicka på lådor.
 3. Använd glidande skalor för att ändra utseende på Kant.
 4. Använd glidande skalor för att ändra Skugga. Du tar bort skuggan genom att ställa in skuggans opacitet till 0 %.
 5. Klicka på Spara.

Märken

Rea- och Utsåld-märken läggs automatiskt till i dina produktbilder när priset går ner eller när lagerantalet når 0. Du kan justera position, form och färg på dina märken.

Exempel på en webbshop med rea- och slutsåld-märken

Sid- och Blogg-märken visas på relevanta sökresultat. Du kan anpassa placering och form på dessa märken, men inte färgen.

Anpassa märken

 1. Klicka på Temafärllningar.
 2. Klicka på brickor.
 3. Använd rullgardinsmenyn för att välja plats för märket inom produktkort. Välj mellan högst upp till vänster, högst upp till höger, längst ner till vänster (standard) eller längst ner till höger.
 4. Lägg till avrundade hörn med våg för hörnradie-öppning. Om du ställer in hörnradie till 0px blir square badge avsemblem och radien avrundas så att märkets kanter avrundas.
 5. Välj ett färgschema för dina brickor. Du kan ställa in ett alternativt färgschema för slutsålda artiklar.
 6. Klicka på Spara.

Ikoner

Ikoner är små bilder som kan läggas till i vissa avsnitt eller block. Ställ in färgschemat för dina ikoner i Temainställningar.

Exempel på en webbshop med ikoner i rader som kan döljas

Anpassa ikoner

 1. Klicka på Temafärllningar.
 2. Klicka på Ikoner
 3. Använd rullgardinsmenyn för att välja standardfärg för dina ikoner. Välj mellan Nyans 1, Nyans 2, Kontur för knappen eller textfärg för dina butiksikoner.
 4. Klicka på Spara.

Varumärkesinformation

Du kan inkludera information om ditt varumärke. Du kan lägga till blocket med varumärkesinformation i din sidfot.

Anpassa din varumärkesinformation

 1. Klicka på Temafärllningar.
 2. Klicka på varumärkesinformation.
 3. Ange en rubrik.
 4. Ange en beskrivning.
 5. Klicka på Välj bild och gör sedan något av följande:

  • Om du vill använda en bild som du redan har laddat upp till din Shopify-admin klickar du på en bild för att välja den och klickar sedan på Välj.
  • Klicka på Ladda upp för att använda en bild från din lokala dator. Välj en bild från din dator och klicka på Öppna för att starta uppladdningen. Den kommer automatiskt att väljas när uppladdningen är klar. Klicka på Välj.
  • För att välja en gratis bild klickar du på Gratisbilder och söker efter eller klickar på en bild för att välja den.
 6. Justera skjutreglaget till den pixelbredd du vill ha för området Bildbredd.

Sociala medier

Du kan lägga till knappar för delning på sociala medier för dina produkter och bloggposter och länkar till dina sociala medier-konton. Länkar till dina sociala medier-konton visas i webbutikens sidfot.

Anpassa inställningarna för sociala medier

 1. Klicka på Temafärllningar.
 2. Klicka på Sociala medier.
 3. Om du vill lägga till länkar till dina konton för sociala medier anger du länkarna till dina konton i fälten som anges under Konton. Ange fullständiga länkar, såsom https://instagram.com/shopify eller https://twitter.com/shopify.
 4. Klicka på Spara.

Sökbeteende

Online Store har en förutsägande sökfunktion som visar förslag när kunderna väljer att skriva i sökfältet. Sökförslagen kan hjälpa kunderna att formulera och förfina sina sökfrågor och ge dem nya sätt att utforska en webbshop på. Funktionen ger även kunderna möjlighet att snabbt bläddra bland matchningar utan att behöva lämna den aktuella sidan för att se en separat lista med sökresultat.

Du kan anpassa följande sökningsinställningar:

 • Aktivera sökförslag – Aktivera eller inaktivera sökförslag.
 • Visa produktsäljare - Visa eller dölj produktsäljare i sökförslag.
 • Visa produktpris - Visa eller dölj produktpriser i sökförslag.

Ändra inställningar för sökinmatning

 1. Klicka på Temafärllningar.
 2. Klicka på Sökinmatning
 3. Använd inställningarna för att anpassa sökbeteendet för butiken.
 4. Klicka på Spara.

För mer information om hur sökförslag fungerar, se Förutsägande sökning.

Valutaformat

Du kan välja att produkt-, varukorgs- och kassapriser alltid visar valutakoder.

 1. Klicka på Temafärllningar.
 2. Klicka på Valutaformat.
 3. Kryssa i kryssrutan Visa valutakoder för att aktivera valutakoder.
 4. Klicka på Spara.

Varukorg

Du kan ändra stilen på varukorgen i din webbutik. När en kund lägger till en produkt från din butik i sin varukorg kan varukorgen visas som en låda, en sida eller en popup-avisering. När kundens varukorg är tom kan du visa en utvalda kollektion på varukorgslådan.

Steg:

 1. Klicka på Temainställningar > Varukorg.
 2. Använd rullgardinmenyn för att välja en varukorgsstil: låda, sida eller popup-avisering.
 3. Valfritt: Klicka på Visa leverantör för att visa säljaren för artiklarna i kundens varukorg.
 4. Valfritt: Om du vill ge kunder ett område för att göra specialförfrågningar eller lägga till extra orderinformation väljer du alternativet Aktivera varukorgsanteckning.

Om du har ställt in varukorgstyp till låda kan du visa en kollektion i varukorgslådan. Den valda kollektionen visas endast när varukorgen är tom.

Klicka på Välj kollektion för att lägga till en kollektion i den tomma varukorgspanelen. När du har valt en kollektion klickar du på Ändra för att välja en annan kollektion eller ta bort kollektionen från varukorgspanelen. Du kan också klicka på Skapa kollektion för att skapa en ny kollektion. Den här knappen tar dig bort från temainställningar och till sidan Kollektioner i din Shopify-admin.

Kassa

I det här avsnittet kan du anpassa din butiks kassa. Se Shopify kassa om du vill ha mer information om butikens betalningssida.

Ändra temastilar

En temastil är en uppsättning inställningar som valts av temadesignern. Du kan tillämpa en temastil för din butik för att ge den en snyggt utseende och känsla. Alla teman har en temastil som tillämpas som standard. Du ändrar inställningarna för temastilen själv när du anpassar ett tema. När du tillämpar en temastil på ditt tema kommer dina aktuella inställningar, såsom färger och typografi, att ändras.

Steg:

 1. Klicka på Temainställningar > Stilar.

 2. Välj dina alternativ för temastilar genom att använda rullgardinsmenyerna. De tillgängliga alternativen beror på vilket tema du använder.

 3. Klicka på Spara.

Ångra och gör om ändringar

Knappen Ångra återkallar din senaste ändring och knappen Gör om upprepar en ändring som du ångrade. Om du klickar på Ångra-knappen mer än en gång fortsätter du att ångra det du gjort, en ändring i taget. Knapparna Ångra och Gör om hittar du i verktygsfältet för att redigera tema.

Ångra- och

Klicka på Ångra-knappen för att reversera följande ändringar:

 • lägga till, sortera om och radera avsnitt
 • tillämpa färger, teckensnitt och andra inställningar för fliken Temainställningar
 • återställa en temastil.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis