Temaninställningar

Du kan använda temainställningar för att göra ändringar i din webbutiks typografi, färger, länkar till sociala medier och kassainställningar.

Du kan använda temainställningar för att göra ändringar i din webbutiks typografi, färger, länkar till sociala medier och kassainställningar. När du gör ändringar i dina temainställningar gäller de för hela din webbutik.

Färger

Du kan välja färger för olika delar av din webbutik.

Anpassa dina färginställningar

 1. Klicka på Temafärllningar.
 2. Klicka på Färger.
 3. För att öppna färgväljaren klickar du på färgkartan för den innehållstypsfärg som du vill ändra. Området Används för närvarande visar de färger som du för närvarande använder i andra delar av ditt tema.

  Om du vill ställa in en specifik hexfärgkod klickar du på textfältet för att ange färgen.

  Radera hexkodvärdet från textfältet för att ställa in färgen till transparent.

 4. Klicka på Spara.

Se Färgscheman för att ta reda på mer om färgalternativ, inklusive hur du ställer in färgtoningar.

Typografi

Du kan ställa in typsnittsstil och storlek på texten i din webbutik. Du kan välja ett systemtypsnitt eller ett anpassat typsnitt.

Vi rekommenderar att du använder systemtypsnitt i din butik. Om du använder systemtypsnitt undviker du att ladda ner nya typsnitt till din kunds dator, vilket kan påverka din butiks laddningshastighet negativt. Vilket typsnitt som visas på din kunds dator beror på deras operativsystem.

Anpassa dina typografiinställningar

 1. Klicka på Temafärllningar.
 2. Klicka på Typografi.
 3. För varje texttyp klickar du på Ändra för att använda typsnittsväljaren.
 4. Utforska tillgängliga typsnitt i sökfältet eller genom att klicka på Ladda fler.
 5. Klicka på namnet på det typsnitt du vill använda och klicka sedan på Välj.
 6. Klicka på Spara.

Anpassa dina teckenstorlekar

Du kan ställa in standard teckenstorlekar för rubriken och brödtexten i temainställningen Typografi.

Steg:

 1. Klicka på Temainställningar > Typografi.
 2. Använd Skala för teckenstorlek för att välja den standardmässiga teckenstorleken om du vill ändra den standardmässiga teckenstorleken för rubriker. Den minsta teckenstorleken är 100 % och den största teckenstorleken är 150 %. Varje steg på skalan ökar teckenstorleken med 5 %. Standardinställningen är 100 %.
 3. Använd Skala för teckenstorlek för att välja den standardmässiga teckenstorleken om du vill ändra den standardmässiga teckenstorleken för brödtexten. Den minsta teckenstorleken är 100 % och den största teckenstorleken är 130 %. Varje steg på skalan ökar teckenstorleken med 5 %. Standardinställningen är 100 %.
 4. Klicka på Spara.

Layout

Layouten låter dig ställa in den maximala bredd som din webbutik kommer att visas i.

 1. Klicka på Temainställningar > Layout.
 2. Använd rullgardinsmenyn för att välja mellan en layout på 1 200 px eller 1 600 px. Standardinställningen är 1 600 px.
 3. Klicka på Spara.

Sociala medier

Du kan lägga till knappar för delning på sociala medier för dina produkter och bloggposter och länkar till dina sociala medier-konton. Länkar till dina sociala medier-konton visas i webbutikens sidfot.

Anpassa inställningarna för sociala medier

 1. Klicka på Temafärllningar.
 2. Klicka på Sociala medier.
 3. Om du vill lägga till länkar till dina konton för sociala medier anger du länkarna till dina konton i fälten som anges under Konton. Ange fullständiga länkar, såsom https://instagram.com/shopify eller https://twitter.com/shopify.
 4. Klicka på Spara.

Sök indata

Webbutik har en förutsägande sökfunktion som visar produktförslag när kunderna väljer att skriva i sökfältet. Produktförslagen kan hjälpa kunderna att formulera och förfina sina sökfrågor och ge dem nya sätt att utforska en webbutik på. Funktionen ger även kunderna möjlighet att snabbt bläddra bland matchningar utan att behöva lämna den aktuella sidan för att se en separat lista med sökresultat.

Du kan anpassa följande sökningsinställningar:

 • Aktivera produktförslag – aktivera eller inaktivera produktförslag.
 • Visa leverantör – visa eller dölj leverantörer i produktförslag.
 • Visa pris – visa eller dölj priser i produktförslag.

Ändra inställningar för sökinmatning

 1. Klicka på Temafärllningar.
 2. Klicka på Sökinmatning
 3. Använd inställningarna för att anpassa sökbeteendet för butiken.
 4. Klicka på Spara.

För mer information om hur produktförslag fungerar, se Förutsägande sökning.

Favicon

Du kan lägga till en favoritikon, eller en favicon, vilken kan hjälpa till att varumärka din webbutik. En favicon visas på följande platser:

 • din webbläsarflik
 • din webbläsarhistorik
 • skrivbordsikoner
 • bredvid din webbutiks namn, när den är bokmärkt

Mer information om faviconer.

Anpassa din favicon

 1. Klicka på Temafärllningar.
 2. Klicka på Favicon
 3. Klicka på Välj bildoch gör sedan något av följande i området för favicon image :

  • Om du vill använda en bild som du redan har laddat upp till din Shopify-administratör klickar du på en bild för att välja den och klickar på Välj.
  • Klicka på Ladda upp för att använda en bild från din lokala dator. Välj en bild från din dator och klicka på Öppna för att starta uppladdningen. Den kommer automatiskt att väljas när uppladdningen är klar. Klicka på Välj.
  • För att välja en gratis bild klickar du på Gratisbilder och söker efter eller klickar på en bild för att välja den.
 4. Lägg till alternativ text till din faviconbild:

  1. Klicka på Redigera alt-text.
  2. Ange en kort beskrivning av bilden i fönstret Redigera bild.
  3. Klicka på Spara.

Valutaformat

Du kan välja att produkt-, varukorgs- och kassapriser alltid visar valutakoder.

 1. Klicka på Temafärllningar.
 2. Klicka på Valutaformat.
 3. Kryssa i kryssrutan Visa valutakoder för att aktivera valutakoder.
 4. Klicka på Spara.

Kassa

I det här avsnittet kan du anpassa din butiks kassa. Se Shopify kassa om du vill ha mer information om butikens kassasida.

Ändra temastilar

En temastil är en uppsättning inställningar som valts av temadesignern. Du kan tillämpa en temastil för din butik för att ge den en snyggt utseende och känsla. Alla teman har en temastil som tillämpas som standard. Du ändrar inställningarna för temastilen själv när du anpassar ett tema. När du tillämpar en temastil på ditt tema kommer dina aktuella inställningar, såsom färger och typografi, att ändras.

Steg:

 1. Klicka på Temainställningar > Stilar.

 2. Välj dina alternativ för temastilar genom att använda rullgardinsmenyerna. De tillgängliga alternativen beror på vilket tema du använder.

 3. Klicka på Spara.

Ångra och gör om ändringar

Knappen Ångra återkallar din senaste ändring och knappen Gör om upprepar en ändring som du ångrade. Om du klickar på Ångra-knappen mer än en gång fortsätter du att ångra det du gjort, en ändring i taget. Knapparna Ångra och Gör om hittar du i verktygsfältet för att redigera tema.

Ångra- och

Klicka på Ångra-knappen för att reversera följande ändringar:

 • lägga till, sortera om och radera avsnitt
 • tillämpa färger, teckensnitt och andra inställningar för fliken Temainställningar
 • återställa en temastil.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis