Sidtyper

Varje sida har sina egna standardavsnitt och inställningar.

Produktsidor

Som standard har produktsidor ett avsnitt för Produktinformation och ett avsnitt för Produktrekommendationer.

Avsnittet Produktinformation innehåller följande standardblock:

 • Text (standard visar vendor-attributet)
 • Titel
 • Text (standard visar product subtitle-attributet)
 • Pris
 • Variantväljare
 • Kvantitetsväljare
 • Köpknappar
 • Beskrivning
 • Dela

Du kan även lägga till följande block:

 • Text
 • Anpassa Liquid
 • Produktbetyg
 • Flik som kan döljas
 • Pop-up
 • Kompletterande produkter
 • Lagerförteckning
 • SKU
 • Ikon med text

Avsnittet Produktinformation kan innehålla upp till 16 block.

Inställningar för produktinformationsavsnittet

Inställningarna för produktinformationsavsnittet
Inställning Beskrivning
Aktivera fast innehåll på en stationär dator När du bläddrar ner på en sida börjar inte produktinformationskolumnen bläddra förrän alla bilder har bläddrats igenom.
Mediabredd för dator Välj mellan liten, mellan eller stor mediabredd. Inställningen gäller endast för användare som kommer åt sidan på en stationär dator eftersom mediapositionen optimeras automatiskt för mobila enheter.
Begränsa media till skärmhöjd Om du väljer det här alternativet ställs en maximal mediehöjd in baserat på höjden på webbläsarfönstret på en enhet.
Mediaanpassning Välj Original för att behålla det ursprungliga bildförhållandet för media eller Fyll för att anpassa median till dess behållare.
Layout för dator

Så här visas produktmedia på en stationär dator.

 • Miniatyrbildskarusell – Om produkten har fler än en mediatyp kommer återstående media att visas som miniatyrbilder i en karusell under huvudproduktmedia. Kunden kan klicka på en miniatyrbild för att läsa in den, eller använda pilarna för karusellnavigering för att se andra medier.
 • Miniatyrbilder – Om produkten har fler än en mediatyp kommer återstående media att visas som miniatyrbilder under huvudproduktmedia. Kunden kan klicka på en miniatyrbild för att läsa in den.
 • Staplad – Visar alla produktmedia staplade på varandra. Om du klickar på en staplad mediatyp öppnas ett popup-fönster med ett större vy av vald media.
 • Datorns media-position Välj om du vill ha utvald produktmedia till vänster eller höger. Inställningen gäller endast för användare som kommer åt sidan från en stationär dator.
  Bildzoom

  Välj hur bilden zoomas in och ut på en stationär dator:

 • Öppna lightbox – Öppnar den stora bilden. Standard på mobila enheter.
 • Ingen zoom – Inaktiverar zoom för bilder. Rekommenderas för bilder som har låg upplösning.
 • Klicka och hovra – Klicka för att zooma in bilden och hovra sedan över den för att se olika inzoomade avsnitt. Zoom vid hovring inaktiveras när du klickar på de förstorade bilderna igen eller när musen lämnar bildens behållare. När den här inställningen aktiveras och användaren har en mobil enhet, kommer bilden att som standard återgå till att öppnas i ett spärrande fönster (lightbox).
 • Mobil layout Välj att dölja eller visa miniatyrbilder på mobilen.
  Dölj andra varianters media när en variant har valts När en variant markeras döljs bilder av andra varianter från vyn. Bilderna visas igen när varianten avmarkeras.
  Aktivera videoslingor Ställer in videon till att spelas upp i en slinga, så att videon spelas upp igen automatiskt när den är slut.
  Utfyllnad för avsnitt Lägg till mellanrum högst upp eller längst ner i avsnittet Produktinformation. Använd skjutreglaget för att lägga till mellan 0 px och 100 px utrymme ovanför eller under produktinformationen.

  Produktinformationsblock

  Följande block kan läggas till i avsnittet Produktinformation.

  Textblock

  Textblocket kan användas för att visa statisk text eller variabeldata med hjälp av dynamiska källor. Du kan till exempel lägga till text som visar ett marknadsföringsmeddelande, till exempel "Fri frakt över 100 USD", som blir detsamma för varje produkt. Du kan även lägga till en dynamisk källa, till exempel produktens fält för Säljare, som ändras beroende på vilken produkt som visas.

  Inställningarna för textblocket i produktinformationsavsnittet
  Inställning Beskrivning
  Text Lägger till information på produktsidan. Stöder textkällor eller dynamiska källor.
  Textstil

  Ändrar stilen på texten:

  • Brödtext – Ändrar texten till brödtext.
  • Undertext –– Ändrar texten till undertext, som är lite större än brödtexten.
  • Versaler – Ändrar texten så att den blir mindre än brödtext och ändrar alla tecken till versaler.

  Namnblock

  Det här blocket visar produktens namn. Det har inga justerbara inställningar.

  Prisblock

  Detta block visar produktens prissättningsinformation, såsom pris och ordinarie pris. Det har inga justerbara inställningar.

  Variantväljarblock

  Det här blocket visar alla variantalternativ för produkten.

  Inställningarna för variantväljarblocket i produktinformationsavsnittet
  Inställning Beskrivning
  Typ

  Ändrar hur varianterna visas för kunder:

  • Knappar – Visar varianterna som klickbara knappar. Dessa kan endast visas som en färgprov eller text.
  • Rullgardinsmeny - Visar varianterna i en expanderbar rullgardinsmeny. Dessa kan endast visas som en färgruta eller text.

  Block med köpknappar

  I det här blocket visas knappen "Lägg i varukorgen" och eventuell information för upphämtning i butik. Det kan också visa eventuella dynamiska kassaknappar.

  Inställningarna för köpknappsblocket i produktinformationsavsnittet
  Inställning Beskrivning
  Visa dynamiska kassaknappar Visar dynamiska kassaalternativ som du har aktiverat i dina Betalningsinställningar.
  Visa formulär med mottagarinformation för presentkortsprodukter Visar en valfri kryssruta på presentkortsprodukterna som låter kunder skicka och schemalägga ett presentkort till en mottagare tillsammans med ett personligt meddelande.

  Beskrivningsblock

  Det här blocket visar produktens beskrivning. Det har inga justerbara inställningar.

  Block med produktbetyg

  Detta block visar det genomsnittliga produktbetyget i stjärnor, med antalet recensioner inom parentes, till exempel: ★★★★★ (8).

  För att kunna visa produktbetygen krävs en app för produktomdöme, till exempel Shopify Product Reviews och metafältsdefinitioner för reviews.rating_count och reviews.rating.

  Block för kompletterande produkter

  Detta block visar kompletterande produkter som måste konfigureras med Shopify Search and Discovery-appen.

  Inställningarna för det kompletterande produktblocket i avsnittet för produktinformation
  Inställning Beskrivning
  Rubrik

  Blockets titel.

  Visa som komprimerbar rad

  När det är valt visas innehållet som komprimerat under en radflik. När en kund klickar på en titel expanderas fliken för att visa ytterligare innehåll.

  Ikon

  Välj en ikon som ska visas tillsammans med din rubrik när kompletterande produkter visas som en komprimerad rad.

  Maximalt antal produkter att visa

  Välj det maximala antalet kompletterande produkter som ska visas. Du kan välja minst 1 och högst 10.

  Antal produkter per sida

  Antal kompletterande produkter som du vill visa per bildsida. Välj ett värde mellan 1-4.

  Pagineringsstil

  Stilen på bildnavigeringen som visas under bilderna.

  • Prickar
  • Räknare (standard)
  • Siffror
  Bildförhållande

  Avgör bildförhållandet för produktkortsbilderna.

  • Porträtt
  • Kvadrat (standard)
  Visa knapp för att lägga till snabbt

  Knappen "snabb lägg till" gör det möjligt för kunder att lägga till en artikel i varukorgen från produktkortet. Om produkten har varianter visar knappen Välj alternativ och relevanta produktdetaljer i en popup. Kunder kan välja varianter som ska läggas till i varukorgen, checka ut omedelbart med alternativet Köp nu, annars klicka för att visa en artikels fullständiga information.Alternativet Köp nu måste ställas in separat från produktsidan för att visas i alternativen för att lägga till snabbt.När alternativet Köp nu inte är konfigurerat kan kunderna fortfarande lägga till artikeln i varukorgen.

  Delningsblock

  Det här blocket visar en klickbar länk som låter kunder dela produkten på sina sociala medier.

  Inställningarna för delningsblocket i produktinformationsavsnittet
  Inställning Beskrivning
  Text Den klickbara texten som kunderna klickar på för att dela produkten i sociala medier.

  Lagerhållningsenhetsblock

  I detta block visas lagerhållningsenheten (SKU) som är associerad med produkten, när det är relevant.

  Inställningarna för SKU-blocket i produktinformationsavsnittet
  Inställning Beskrivning
  Textstil

  Ändrar stilen på texten:

  • Brödtext – Ändrar texten till brödtext.
  • Undertext –– Ändrar texten till undertext, som är lite större än brödtexten.
  • Versaler – Ändrar texten så att den blir mindre än brödtext och ändrar alla tecken till versaler.

  Ikon med textblock

  Detta block visar upp till tre ikoner med text. Du kan välja mellan en standardlogotyp och att välja din egen logotypbild.

  Inställningarna för Ikon med text-blocket i produktinformationsavsnittet
  Inställning Beskrivning
  Layout Välj mellan en horisontell eller vertikal layout för det här avsnittet.
  Första ikon Välj en standardikon.
  Första bild Välj en bild för din första ikon. Om du väljer en bild åsidosätts alla ikoner som du valt i den första ikoninställningen. Klicka på Välj bild för att välja en bild eller klicka på knappen Ändra för att ändra eller ta bort bilden.
  Redigera alternativtext Lägg till en kort bildbeskrivning för att förbättra SEO och för att beskriva bilden för kunder som använder skärmläsare.
  Första rubrik Lägg till en rubrik för den första ikonen.
  Andra ikon Välj en standardikon.
  Andra bild Välj en bild för din andra ikon. Om du väljer en bild åsidosätts alla ikoner som du valt i inställningen för den andra ikonen. Klicka på Välj bild för att välja en bild eller klicka på knappen Ändra för att ändra eller ta bort bilden.
  Redigera alternativtext Lägg till en kort bildbeskrivning för att förbättra SEO och för att beskriva bilden för kunder som använder skärmläsare.
  Andra rubrik Lägg till en rubrik för den andra ikonen.
  Tredje ikon Välj en standardikon.
  Tredje bild Välj en bild för din tredje ikon. Om du väljer en bild åsidosätts alla ikoner som du valt i inställningen för den tredje ikonen. Klicka på Välj bild för att välja en bild eller klicka på knappen Ändra för att ändra eller ta bort bilden.
  Redigera alternativtext Lägg till en kort bildbeskrivning för att förbättra SEO och för att beskriva bilden för kunder som använder skärmläsare.
  Tredje rubrik Lägg till en rubrik för den tredje ikonen.

  Lagerstatusblock

  Det här blocket visar produktens lagerstatus.

  Inställningarna för lagerstatusblocket i avsnittet för produktinformation
  Inställning Beskrivning
  Textstil Välj stil för texten. Välj mellan Brödtext, Undertext eller Versaler.
  Tröskel för låg lagernivå Använd skjutreglaget för att ställa in tröskelvärdet för när produkterna visar låg lagernivå, från 0 till 100. Om du ställer in skjutreglaget på noll visas lagret alltid som tillgängligt tills det är helt slut i lager.
  Visa inventering Välj det här alternativet när du vill visa lagerantalet för dina produkter.

  Kvantitetsväljarblock

  Det här blocket visar en kvantitetsväljare som kunder kan använda för att ändra hur många enheter av produkten som de vill köpa. Det har inga justerbara inställningar. Standardkvantiteten är 1.

  Block med anpassad liquid

  Det här blocket visar anpassad Liquid- eller HTML-kod som du kan lägga till i blocket.

  Inställningarna för det anpassade liquid-blocket i produktinformationsavsnittet
  Inställning Beskrivning
  Anpassa Liquid Visar innehåll som du kan ange som Liquid- eller HTML-kod.

  Block med döljbar flik

  Det här blocket visar en döljbar flik med en titel. När en kund klickar på titeln öppnas fliken och visar ytterligare innehåll.

  Inställningarna för blocket med döljbar flik i produktinformationsavsnittet
  Inställning Beskrivning
  Rubrik Flikens titel. Visas när den är dold och öppen.
  Flikens innehåll Flikens innehåll. Visas endast när fliken är öppen.
  Flikinnehåll från sida Visar innehåll från en sida på fliken. Visar endast sidinnehållet från sidoredigeraren, ingen Liquid-stil från sidans mall visas i det här blocket. Allt innehåll som anges i Flikinnehåll visas ovanför sidoinnehållet.

  Det här blocket visar klickbar text som öppnar ett popup-fönster när någon klickar på den. Det här popup-fönstret visar innehåll från en av dina sidor.

  Inställningarna för popup-blocket i produktinformationsavsnittet
  Inställning Beskrivning
  Länketikett Den klickbara texten som kunderna klickar på för att visa popup-fönstret.
  Sida Den sida som du vill visa innehåll från i popup-fönstret. Visar endast sidinnehållet från sidoredigeraren. Popup-fönstret visar inte någon Liquid-stil från sidomallen.

  Lagerhållningsenhetsblock

  Detta block visar SKU (lagerhållningsenhet) för en produkt när din variant har en SKU associerad. Läs mer om att lägga till SKU-nummer till dina produktvarianter från admin.

  Ikon med textblock

  Det här blocket visar upp till tre ikoner som du kan välja från en lista med förinstallerade ikoner eller från en bild som du laddar upp. Om du väljer att ladda upp en bild åsidosätter den uppladdade bilden alla rullgardinsmenyval av ikoner.

  För layouten på dina ikoner kan du välja vertikal eller horisontell. Rensa rubrikfältet för att radera en ikon. Lägg till en annan ikon med textblock för att visa fler än tre ikoner.

  Lagerstatusblock

  Det här blocket visar en produktlagerstatus, till exempel i lager, lågt lager eller slut i lager. Som standard är den låga lagertröskeln inställd på 10. Du kan ändra den låga lagertröskeln till att vara ett tal från 0 till 100. Om du markerar kryssrutan Visa lagerantal visas den exakta mängden artiklar i lager för kunderna.

  När du är slutsåld på en artikel visas statusen för slut i lager. Om du däremot har valt att Fortsätta sälja när det är slut i lager fortsätter lagerstatusen för I lager att visas efter att ditt lager har nått noll och under.

  Inställningar för avsnitt med produktrekommendationer

  Baserat på den produkt som för närvarande visas visar det här avsnittet liknande produkter, produkter med liknande beskrivning eller produkter som ofta köps tillsammans med den här produkten.

  Inställningarna för avsnittet med produktrekommendationer
  Inställning Beskrivning
  Rubrik Titeln på avsnittet. Du kan använda en dynamisk källa för avsnittsrubriken.
  Rubrikstorlek Ändrar storleken på rubriktexten. Välj mellan liten, medel och stor.
  Maximalt antal produkter att visa Använd skjutreglaget för att välja maximalt antal rekommenderade produkter att visa. Minimum: 2. Maximalt: 10.
  Antalet kolumner på skrivbordet Antalet kolumner att visa på stationära datorer. Minimum: 1. Maximum: 4.
  Färgschema En uppsättning färger som du kan tillämpa på det här avsnittet. Mer information om färgscheman.
  Bildförhållande Bildförhållandet för bilderna av de rekommenderade produkterna:
  • Anpassa efter bild – Använder bildernas aspektförhållande. Det förhindrar att bilden beskärs.
  • Porträtt – Beskär bilderna till förhållandet 2:3.
  • Square – Beskär bilderna till förhållandet 1:1.
  Visa andra bild på hovring När kunden placerar markören över bilden visas den andra bilden för produkten, om produkten har en sådan.
  Visa säljare Visar säljare för varje produkt.
  Visa produktbetyg Visar det genomsnittliga produktbetyget i stjärnor, med antalet recensioner inom parentes, till exempel: ★★★★★ (8). Det krävs också en app för produktomdömen, till exempel Shopify Product Reviews och metafältsdefinitioner för reviews.rating_count och reviews.rating.
  Antal kolumner på mobil Ställ in en specifik kolumnlayout för mobilenheter. Välj mellan 1 och 2 kolumner.
  Utfyllnad för avsnitt Lägg till utrymme högst upp eller längst ner i avsnittet. Använd skjutreglaget för att lägga till mellan 0 px och 100 px utrymme ovanför eller under avsnittet.

  Om du vill ha mer information om produktrekommendationer kan du hänvisa till Förstå produktrekommendationer.

  Inställningar för snabborderlistavsnitt

  Du kan lägga till Snabborderlistan i din Produktmall, så att dina kunder enkelt kan köpa bulkordrar av flera produktkvantiteter över olika produktvarianter.

  Inställningarna för avsnittet Snabborderlista
  Inställning Beskrivning
  Färgschema En uppsättning färger som du kan tillämpa på det här avsnittet. Mer information om färgscheman.
  Utfyllnad för avsnitt Lägg till utrymme högst upp eller längst ner i avsnittet. Använd skjutreglaget för att lägga till mellan 0 px och 100 px utrymme ovanför eller under avsnittet.
  Visa bilder Visar variantbilderna.
  Visa lagerhållningsenhet Visar variantlagerhållningsenheter

  Läs mer om att lägga till avsnittet för snabborderlista på din produktsida.

  Produktseriesidor

  Som standard har produktseriesidor ett avsnitt för Produktseriebanner och ett avsnitt för Produktrutnät.

  Inställningar för avsnitt med produktseriebanner

  Inställningarna för avsnittet med produktseriebanner
  Inställning Beskrivning
  Visa produktseriebeskrivning Visar beskrivningen av produktserien.
  Visa produktseriebild Visar produktseriebilden.
  Färgschema En uppsättning färger som du kan tillämpa på det här avsnittet. Mer information om färgscheman.

  Inställningar för avsnitt med produktrutnät

  Inställningarna för avsnittet med produktrutnät
  Inställning Beskrivning
  Produkter per rad Antal produkter som du vill visa på varje sida. Kan vara en multipel av 4, från 8 till 24. Standard är 16.
  Antalet kolumner på skrivbordet Använd räckviddsskala för att välja antal kolumner som visas på stationära datorer. Minimum är 1, maximum 5.
  Bildförhållande Bildförhållandet för produktbilderna:
  • Anpassa efter bild (standard) - Använder bildernas format. Det förhindrar att bilden beskärs.
  • Porträtt – Beskär bilderna till förhållandet 2:3.
  • Square – Beskär bilderna till förhållandet 1:1.
  Bildform Välj en av följande bildformer för dina produktbilder:
  • Standard – ändrar produktbilden till en rektangulär form.
  • Båge – kröker den övre delen av produktbilden.
  • Droppe – rundar produktbilden till en av de sex droppformerna som har en unik animering vid hovring.
  • Vänster sparrtecken – gör produktbilden sparrformad med en skarp böjning åt vänster.
  • Höger sparrtecken – gör produktbilden sparrformad med en skarp böjning åt höger.
  • Diamant – ger produktbilden en fyrsidig diamantform.
  • Parallellogram – ändrar produktbilden så att den får en form med två par av parallella streck.
  • Rund – ger produktbilden rundade kanter och gör den rund eller oval med en unik animering vid hovring.
  Visa andra bild på hovring När kunden rör markören över produktbilden visas den andra produktbilden, det finns en sådan.
  Visa säljare Visar säljare för varje produkt.
  Visa produktbetyg Visar det genomsnittliga produktbetyget i stjärnor, med antalet recensioner inom parentes, till exempel: ★★★★★ (8). Det krävs också en app för produktomdöme, till exempel Shopify-produktomdömen och metafältsdefinitioner för reviews.rating_count och reviews.rating.
  Aktivera knapp för snabb tilläggning Snabbknappen för att lägga till gör det möjligt för kunderna att lägga till en artikel i varukorgen från produktkortet.Om produkten har varianter kommer knappen heta Välj alternativ och visa produktdetaljerna i ett popup-fönster där kunden kan välja önskade varianter, lägga till artikeln i varukorgen, betala direkt i kassan med Köp nu eller klicka för att visa alla uppgifter för artikeln.Observera att inställningen gör att Köp nu-knappen är aktiverad på din produktsida.Om knappen Köp nu inte är aktiverad i produktmallen har kunderna möjlighet att lägga till produkten i sin varukorg, men arbetsflödet för snabbköp Köp nu visas inte kassaarbetsflödet.Inställningen för placering av datormedia för sidan avgör vilken sida som media visas på i den modala snabbversionen.
  Aktivera filtrering Låter kunder filtrera produkterna i produktserien baserat på filtren i dina inställningar för Navigering.
  Filterlayout för dator Välj mellan en horisontell (standard), vertikal eller lådlayout.
  Aktivera sortering Gör det möjligt för kunder att sortera sökresultat.
  Antal kolumner på mobil Ställ in en specifik kolumnlayout för mobilenheter. Välj mellan 1 och 2 kolumner.
  Utfyllnad för avsnitt Lägg till utrymme högst upp eller längst ner i produktrutnätet. Använd skjutreglaget för att lägga till mellan 0 px och 100 px utrymme ovanför eller under produktrutnätet.

  Kollektionslistsida

  Sidan med produktserielistan visar alla dina tillgängliga produktserier i webbutiksförsäljningskanalen.

  Inställningarna för sidan med produktserielista
  Inställning Beskrivning
  Rubrik Sidans titel.
  Sortera kollektioner efter

  Bestämmer i vilken ordning dina produktserier ska visas:

  • Alfabetisk ordning, A–Ö – Visar produktserierna i alfabetisk ordning.
  • Alfabetisk ordning, Ö-A – Visar produkterna i omvänd alfabetisk ordning.
  • Datum, nytt till gammalt – Visar produktserierna från den nyaste till den äldsta, baserat på när varje produktserie skapades i din butik.
  • Datum, äldre till nytt – Visar produktserierna från den äldsta till den nyaste, baserat på när varje produktserie skapades i din butik.
  • Produktantal, högt till lågt – Visar produktserierna baserat på hur många produkter de innehåller, från högsta till lägsta antal.
  • Produktantal, lågt till h – Visar produktserierna baserat på hur många produkter de innehåller, från lägsta till högsta antal.
  Bildförhållande Bildförhållandet för produktseriebilderna:
  • Anpassa efter bild (standard) - Använder bildernas format. Det förhindrar att bilden beskärs.
  • Porträtt – Beskär bilderna till förhållandet 2:3.
  • Square – Beskär bilderna till förhållandet 1:1.
  Antalet kolumner på skrivbordet Antalet kolumner att visa på stationära datorer. Minimum: 1. Maximum: 5.
  Antal kolumner på mobil Ställ in en specifik kolumnlayout för mobilenheter. Välj mellan 1 och 2 kolumner.

  Sidor

  Du kan skapa anpassade sidor i din Shopify-administratör för att skapa innehåll för dina kunder, till exempel en "Om oss"-sida eller extra information om dina produkter. Dessa sidor har inga extra inställningar i temaredigeraren.

  Bloggsidor

  Bloggsidor är startsidan för alla bloggar som du skapar inom din Shopify-administratör. Som standard innehåller de ett avsnitt för Blogginlägg.

  Inställningar för blogginläggsavsnitt

  Blogginläggsavsnittet visar de senaste blogginläggen i bloggen. Varje blogginlägg visar en bloggbild, bloggnamnet och antingen utdraget eller de första orden i blogginlägget. På större skärmar kan du välja att visa dina blogginlägg i ett rutnäts- eller kollageformat.

  Inställningarna för bloggpost-avsnittet
  Inställning Beskrivning
  Layout på stora skärmar Visar blogginlägg i antingen ett rutnät eller ett kollage.
  Visa framhävd bild Visar utvald bild i blogginlägget.
  Bildhöjd på utvald bild Använd rullgardinsmenyn för att välja mellan standardinställningen Anpassa efter bild, Liten, Mellanstor eller Stor.
  Visa datum För varje blogginlägg visas det datum då blogginlägget publicerades.
  Visa författare För varje blogginlägg visas författaren till blogginlägget.

  Sidor för blogginlägg

  Blogginläggssidor visar blogginläggets innehåll. Som standard innehåller de ett avsnitt för Blogginlägg. Avsnittet för Blogginlägg har inga anpassningsbara inställningar i sig, men innehåller följande standardblock:

  • Utvald bild
  • Titel
  • Dela
  • Innehåll

  Block med utvalda bilder

  Inställningarna för blocket med utvald bild på blogginläggssidan
  Inställning Beskrivning
  Bildhöjd på utvald bild

  Avgör höjden på blogginläggets utvalda bild:

  • Anpassa efter bild (standard) - Behåller bildens ursprungliga bildförhållande.
  • Bildspecifikationer listas nedan. Välj mellan en liten, mellanstor eller stor utvald bild.

  Storlekar på utvalda bilder

  Storlekar på blocket med utvald bild på blogginläggssidan
  Små kort Stora kort
  Höjd på liten utvald bild

  • Dator – 177 px
  • Surfplatta – 143 px
  • Mobil – E/T
  Höjd på stor utvald bild

  • Dator – 275 px
  • Surfplatta – 220 px
  • Mobil – 110 px
  Höjd på mellanstor utvald bild

  • Dator – 307 px
  • Surfplatta – 219 px
  • Mobil – E/T
  Höjd på mellanstor utvald bild

  • Dator – 550 px
  • Surfplatta – 440 px
  • Mobil – 220 px
  Höjd på stor utvald bild

  • Dator – 407 px
  • Surfplatta – 275 px
  • Mobil – E/T
  Höjd på stor utvald bild

  • Dator – 825 px
  • Surfplatta – 660 px
  • Mobil – 330 px

  Namnblock

  Inställningarna för titelblocket på blogginläggssidan
  Inställning Beskrivning
  Visa datum Visar datumet då blogginlägget publicerades.
  Visa författare Visar författaren till blogginlägget.

  Delningsblock

  Blocket visar en klickbar länk som låter kunder dela ett blogginlägg i sina sociala medier.

  Inställningarna för delningsblocket på blogginläggssidan
  Inställning Beskrivning
  Text Den klickbara text som kunder klickar på för att dela blogginlägget i sina sociala medier.

  Innehållsblock

  Innehållsblocket visar innehållet i blogginlägget. Det har inga anpassningsbara inställningar.

  Varukorgssida

  Som standard har varukorgssidan ett avsnitt för Artiklar och ett avsnitt för Delsumma.

  Inställningar för artikelavsnitt

  Avsnittet Artiklar visar de produkter och kvantiteter som en kund har lagt till i varukorgen.

  Inställningarna för artikelavsnitt på varukorgssidan
  Inställning Beskrivning
  Visa säljare Visar säljare för varje produkt i varukorgen.

  Inställningar för delsummaavsnitt

  Avsnittet Delsumma har ett block för Delsummapris och ett block för Kassaknapp. Inget av blocken har några anpassningsbara inställningar.

  Inställningarna för delsummaavsnittet på varukorgssidan
  Inställning Beskrivning
  Aktivera varukorgsmeddelande Visar fältet Varukorgsanteckning där kunder kan ange ytterligare information.

  Lösenordssida

  Lösenordssidan visas när lösenordsskydd har aktiverats i din webbutik och en kund försöker besöka din webbplats. Den här sidan har sin egen rubrik och sidfot och innehåller ett avsnitt för E-postregistrering som standard.

  Avsnitt för lösenordsrubrik

  Inställningarna för avsnittet med lösenordsrubrik på lösenordssidan
  Inställning Beskrivning
  Färgschema En uppsättning färger som du kan tillämpa på det här avsnittet. Mer information om färgscheman.

  Avsnitt för e-postregistrering

  Det här avsnittet är avsett att ge kunder ett sätt att prenumerera på din e-postmarknadsföring så att de kan få mer information om ditt företag, till exempel när det öppnar.

  Inställningarna för avsnittet med e-postregistrering på lösenordssidan
  Inställning Beskrivning
  Färgschema En uppsättning färger som du kan tillämpa på det här avsnittet. Mer information om färgscheman.
  Ge avsnittet full bredd Utökar avsnittet till att vara lika brett som webbläsarfönstret.

  Rubrikblock

  Inställningarna för rubrikblocket i avsnittet med lösenordsrubrik på lösenordssidan
  Inställning Beskrivning
  Rubrik Avsnittets titel.

  Block för underrubrik

  Inställningarna för rubrikblocket i avsnittet med lösenordsrubrik på lösenordssidan
  Inställning Beskrivning
  Beskrivning Avsnittets textinnehåll.

  Block med e-postformulär

  Det här blocket visar fältet för e-postformulär där kunder kan ange sin e-postadress. Det här blocket har inga anpassningsbara inställningar.

  Avsnitt för lösenordssidfot

  Inställningarna för avsnittet med lösenordssidfot på lösenordssidan
  Inställning Beskrivning
  Färgschema En uppsättning färger som du kan tillämpa på det här avsnittet. Mer information om färgscheman.

  404-sida

  404-sidan visas när en kund försöker besöka en länk till din webbplats som inte finns, till exempel en produktsida för en produkt som du raderat från din butik. Den här sidan har inga anpassningsbara inställningar.

  Sök i sida

  På söksidan kan kunder söka efter specifika produkter eller sidor i din webbutik. Sidan innehåller som standard ett avsnitt med Sökresultat.

  Inställningar för avsnitt med sökresultat

  Inställningarna för avsnittet med sökresultat
  Inställning Beskrivning
  Antalet kolumner på skrivbordet Antalet kolumner att visa på stationära datorer. Minimum: 1. Maximum: 5.
  Bildförhållande Bildförhållandet för bilderna av de rekommenderade produkterna:
  • Anpassa efter bild (standard) - Använder bildernas format. Det förhindrar att bilden beskärs.
  • Porträtt – Beskär bilderna till förhållandet 2:3.
  • Square – Beskär bilderna till förhållandet 1:1.
  Bildform Välj en av följande bildformer för dina produktbilder:
  • Standard – ändrar produktbilden till en rektangulär form.
  • Båge – kröker den övre delen av produktbilden.
  • Droppe – rundar produktbilden till en av de sex droppformerna som har en unik animering vid hovring.
  • Vänster sparrtecken – gör produktbilden sparrformad med en skarp böjning åt vänster.
  • Höger sparrtecken – gör produktbilden sparrformad med en skarp böjning åt höger.
  • Diamant – ger produktbilden en fyrsidig diamantform.
  • Parallellogram – ändrar produktbilden så att den får en form med två par av parallella streck.
  • Rund – ger produktbilden rundade kanter och gör den rund eller oval med en unik animering vid hovring.
  Visa andra bild på hovring När en kund rör markören över produktbilden visas den andra produktbilden, det finns en sådan.
  Visa säljare Visar säljare för varje produkt.
  Visa produktbetyg Visar det genomsnittliga produktbetyget i stjärnor, med antalet recensioner inom parentes, till exempel: ★★★★★ (8). Det krävs också en app för produktomdöme, till exempel Shopify-produktomdömen och metafältsdefinitioner för reviews.rating_count och reviews.rating.
  Aktivera filtrering Klicka för att aktivera filtrering av sökresultat.
  Filterlayout för dator Välj mellan en horisontell (standard), vertikal eller lådlayout.
  Aktivera sortering Klicka för att aktivera sortering av sökresultat.
  Visa datum För varje blogginlägg visas det datum då blogginlägget publicerades.
  Visa författare För varje blogginlägg visas författaren till blogginlägget.
  Antal kolumner på mobil Ställ in en specifik kolumnlayout för mobilenheter. Välj mellan 1 och 2 kolumner.
  Utfyllnad för avsnitt Lägg till mellanrum högst upp eller längst ned i sökresultaten. Använd skjutreglaget för att lägga till mellan 0 px och 100 px utrymme ovanför eller under sökresultaten.

  Är du redo att börja sälja med Shopify?

  Prova gratis