Sidtyper

Varje sida har sina egna standardavsnitt och inställningar.

Produktsidor

Som standard har produktsidor ett avsnitt för Produktinformation och ett avsnitt för Produktrekommendationer.

Avsnittet Produktinformation innehåller följande standardblock:

 • Text (standard visar vendor-attributet)
 • Titel
 • Text (standard visar product subtitle-attributet)
 • Pris
 • Variantväljare
 • Kvantitetsväljare
 • Köpknappar
 • Beskrivning
 • Dela

Du kan även lägga till följande block:

 • Text
 • Anpassa Liquid
 • Produktbetyg
 • Flik som kan döljas
 • Pop-up

Avsnittet Produktinformation kan innehålla upp till 16 block.

Inställningar för produktinformationsavsnittet

Inställningarna för produktinformationsavsnittet
Inställning Beskrivning
Aktivera fast produktinformation på stora skärmar När du bläddrar ner på en sida börjar inte produktinformationskolumnen bläddra förrän alla bilder har bläddrats igenom.
Dölj andra varianters media när en variant har valts När en variant markeras döljs bilder av andra varianter från vyn. Bilderna visas igen när varianten avmarkeras.
Aktivera videoslingor Ställer in videon till att spelas upp i en slinga, så att videon spelas upp igen automatiskt när den är slut.

Produktinformationsblock

Följande block kan läggas till i avsnittet Produktinformation.

Textblock

Textblocket kan användas för att visa statisk text eller variabeldata med hjälp av dynamiska källor. Du kan till exempel lägga till text som visar ett marknadsföringsmeddelande, till exempel "Fri frakt över 100 USD", som blir detsamma för varje produkt. Du kan även lägga till en dynamisk källa, till exempel produktens fält för Säljare, som ändras beroende på vilken produkt som visas.

Inställningarna för textblocket i produktinformationsavsnittet
Inställning Beskrivning
Text Lägger till information på produktsidan. Stöder textkällor eller dynamiska källor.
Textstil

Ändrar stilen på texten:

 • Brödtext – Ändrar texten till brödtext.
 • Undertext –– Ändrar texten till undertext, som är lite större än brödtexten.
 • Versaler – Ändrar texten så att den blir mindre än brödtext och ändrar alla tecken till versaler.

Namnblock

Det här blocket visar produktens namn. Det har inga justerbara inställningar.

Prisblock

Det här blocket visar produktens prisinformation, till exempel pris och ordinariepris. Det har inga justerbara inställningar.

Variantväljarblock

Det här blocket visar alla variantalternativ för produkten.

Inställningarna för variantväljarblocket i produktinformationsavsnittet
Inställning Beskrivning
Typ

Ändrar hur varianterna visas för kunder:

 • Knapp – Visar varianterna som klickbara knappar.
 • Rullgardinsmeny – Visar varianterna i en expanderbar rullgardinsmeny.

Block med köpknappar

I det här blocket visas knappen "Lägg i varukorgen" och eventuell information för upphämtning i butik. Det kan också visa eventuella dynamiska kassaknappar.

Inställningarna för köpknappsblocket i produktinformationsavsnittet
Inställning Beskrivning
Visa dynamiska kassaknappar Visar dynamiska kassaalternativ som du har aktiverat i dina Betalningsinställningar.

Beskrivningsblock

Det här blocket visar produktens beskrivning. Det har inga justerbara inställningar.

Block med produktbetyg

Detta block visar det genomsnittliga produktbetyget i stjärnor, med antalet recensioner inom parentes, till exempel: ★★★★★ (8).

För att kunna visa produktbetygen krävs en app för produktomdöme, till exempel Shopify-produktomdömen och metafältsdefinitioner för reviews.rating_count och reviews.rating.

Delningsblock

Det här blocket visar en klickbar länk som låter kunder dela produkten på sina sociala medier.

Inställningarna för delningsblocket i produktinformationsavsnittet
Inställning Beskrivning
Text Den klickbara texten som kunderna klickar på för att dela produkten i sociala medier.

Kvantitetsväljarblock

Det här blocket visar en kvantitetsväljare som kunder kan använda för att ändra hur många enheter av produkten som de vill köpa. Det har inga justerbara inställningar. Standardkvantiteten är 1.

Block med anpassad liquid

Det här blocket visar anpassad Liquid- eller HTML-kod som du kan lägga till i blocket.

Inställningarna för det anpassade liquid-blocket i produktinformationsavsnittet
Inställning Beskrivning
Anpassa Liquid Visar innehåll som du kan ange som Liquid- eller HTML-kod.

Block med döljbar flik

Det här blocket visar en döljbar flik med en titel. När en kund klickar på titeln öppnas fliken och visar ytterligare innehåll.

Inställningarna för blocket med döljbar flik i produktinformationsavsnittet
Inställning Beskrivning
Rubrik Flikens titel. Visas när den är dold och öppen.
Flikens innehåll Flikens innehåll. Visas endast när fliken är öppen.
Flikinnehåll från sida Visar innehåll från en sida på fliken. Visar endast sidinnehållet från sidoredigeraren, ingen Liquid-stil från sidans mall visas i det här blocket. Allt innehåll som anges i Flikinnehåll visas ovanför sidoinnehållet.

Det här blocket visar klickbar text som öppnar ett popup-fönster när någon klickar på den. Det här popup-fönstret visar innehåll från en av dina sidor.

Inställningarna för popup-blocket i produktinformationsavsnittet
Inställning Beskrivning
Länketikett Den klickbara texten som kunderna klickar på för att visa popup-fönstret.
Sida Den sida som du vill visa innehåll från i popup-fönstret. Visar endast sidinnehållet från sidoredigeraren. Popup-fönstret visar inte någon Liquid-stil från sidomallen.

Inställningar för avsnitt med produktrekommendationer

Det här avsnittet visar liknande produkter till den produkt som för närvarande visas eller produkter som ofta köps tillsammans med den här produkten.

Inställningarna för avsnittet med produktrekommendationer
Inställning Beskrivning
Rubrik Avsnittets titel.
Bildförhållande Bildförhållandet för bilderna av de rekommenderade produkterna:
 • Anpassa efter bild – Använder bildernas aspektförhållande. Det förhindrar att bilden beskärs.
 • Porträtt – Beskär bilderna till förhållandet 2:3.
 • Square – Beskär bilderna till förhållandet 1:1.
Visa andra bild på hovring När kunden placerar markören över bilden visas den andra bilden för produkten, om produkten har en sådan.
Lägg till bild-padding Lägger till extra utrymme runt produktbilderna.
Visa bildgräns Visar en kant runt bilden.
Visa säljare Visar säljare för varje produkt.
Visa produktbetyg Visar det genomsnittliga produktbetyget i stjärnor, med antalet recensioner inom parentes, till exempel: ★★★★★ (8). Det krävs också en app för produktomdöme, till exempel Shopify-produktomdömen och metafältsdefinitioner för reviews.rating_count och reviews.rating.

Om du vill ha mer information om produktrekommendationer kan du hänvisa till Förstå produktrekommendationer.

Produktseriesidor

Som standard har produktseriesidor ett avsnitt för Produktseriebanner och ett avsnitt för Produktrutnät.

Inställningar för avsnitt med produktseriebanner

Inställningarna för avsnittet med produktseriebanner
Inställning Beskrivning
Visa produktseriebeskrivning Visar beskrivningen av produktserien.
Visa produktseriebild Visar produktseriebilden.

Inställningar för avsnitt med produktrutnät

Inställningarna för avsnittet med produktrutnät
Inställning Beskrivning
Produkter per rad Antal produkter som du vill visa på varje sida. Kan vara en multipel av 4, från 8 till 24. Standard är 16.
Bildförhållande Bildförhållandet för produktbilderna:
 • Anpassa efter bild (standard) - Använder bildernas format. Det förhindrar att bilden beskärs.
 • Porträtt – Beskär bilderna till förhållandet 2:3.
 • Square – Beskär bilderna till förhållandet 1:1.
Visa andra bild på hovring När kunden rör markören över produktbilden visas den andra produktbilden, det finns en sådan.
Lägg till bild-padding Lägger till extra utrymme runt produktbilderna.
Visa bildgräns Visar en kant runt bilden.
Visa säljare Visar säljare för varje produkt.
Visa produktbetyg Visar det genomsnittliga produktbetyget i stjärnor, med antalet recensioner inom parentes, till exempel: ★★★★★ (8). Det krävs också en app för produktomdöme, till exempel Shopify-produktomdömen och metafältsdefinitioner för reviews.rating_count och reviews.rating.
Aktivera filtrering Låter kunder filtrera produkterna i produktserien baserat på filtren i dina inställningar för Navigering.
Aktivera sortering

Låter kunder sortera produkterna i produktserien baserat på följande:

 • Visas – Bästsäljande produkt, baserat på antalet ordrar som innehåller produkten. Om du inte ännu har sålt några produkter, sorterar det här alternativet dina produkter från nyast till äldst.
 • Bästsäljare – Visar produkterna i fallande ordningsföljd baserat på hur många gånger varje produkt har beställts.
 • Alfabetisk ordning, A-Ö – Visar produkterna i alfabetisk ordning.
 • Alfabetisk ordning, Ö–A – Visar produkterna i omvänd alfabetisk ordning.
 • Pris, lågt till högt – Visar produkterna från det lägsta priset till det högsta priset.
 • Pris, högt till lågt – Visar produkterna från det högsta priset till det lägsta priset.
 • Datum, gammalt till nytt – Visar produkterna från den äldsta till den nyaste, baserat på när varje produkt lades till i din butik.
 • Datum, gammalt till nytt – Visar produkter från äldst till nyast, baserat på när produkten lades till i din butik.
Dölj på större skärmar Kunder måste klicka på rubriken "Filtrera och sortera" för att visa filtrerings- eller sorteringsalternativ. Minst en av Aktivera filtrering eller Aktivera sortering måste aktiveras för att rubriken "Filtrera och sortera" ska visas.

Kollektionslistsidor

Sidan med produktserielistan visar alla dina tillgängliga produktserier i webbutiksförsäljningskanalen.

Inställningarna för sidan med produktserielista
Inställning Beskrivning
Rubrik Sidans titel.
Sortera kollektioner efter

Bestämmer i vilken ordning dina produktserier ska visas:

 • Alfabetisk ordning, A–Ö – Visar produktserierna i alfabetisk ordning.
 • Alfabetisk ordning, Ö-A – Visar produkterna i omvänd alfabetisk ordning.
 • Datum, nytt till gammalt – Visar produktserierna från den nyaste till den äldsta, baserat på när varje produktserie skapades i din butik.
 • Datum, äldre till nytt – Visar produktserierna från den äldsta till den nyaste, baserat på när varje produktserie skapades i din butik.
 • Produktantal, högt till lågt – Visar produktserierna baserat på hur många produkter de innehåller, från högsta till lägsta antal.
 • Produktantal, lågt till h – Visar produktserierna baserat på hur många produkter de innehåller, från lägsta till högsta antal.
Bildförhållande Bildförhållandet för produktseriebilderna:
 • Anpassa efter bild (standard) - Använder bildernas format. Det förhindrar att bilden beskärs.
 • Porträtt – Beskär bilderna till förhållandet 2:3.
 • Square – Beskär bilderna till förhållandet 1:1.
Färgschema Bakgrundsfärgen på produktseriens titelavsnitt och bildutfyllnaden. Alternativen är accent 1, accent 2, bakgrund 1, bakgrund 2 eller omvänt.
Lägg till bild-padding Lägger till extra utrymme runt produktseriebilderna.

Sidor

Du kan skapa anpassade sidor i din Shopify-administratör för att skapa innehåll för dina kunder, till exempel en "Om oss"-sida eller extra information om dina produkter. Dessa sidor har inga extra inställningar i temaredigeraren.

Bloggsidor

Bloggsidor är startsidan för alla bloggar som du skapar inom din Shopify-administratör. Som standard innehåller de ett avsnitt för Blogginlägg.

Inställningar för blogginläggsavsnitt

Blogginläggsavsnittet visar de senaste blogginläggen i bloggen. Varje blogginlägg visar en bloggbild, bloggnamnet och antingen utdraget eller de första orden i blogginlägget. På större skärmar kan du välja att visa dina blogginlägg i ett rutnäts- eller kollageformat.

Inställningarna för bloggpost-avsnittet
Inställning Beskrivning
Layout på stora skärmar Visar blogginlägg i antingen ett rutnät eller ett kollage.
Visa framhävd bild Visar utvald bild i blogginlägget.
Bildhöjd på utvald bild Använd rullgardinsmenyn för att välja mellan standardinställningen Anpassa efter bild, Liten, Mellanstor eller Stor.
Visa datum För varje blogginlägg visas det datum då blogginlägget publicerades.
Visa författare För varje blogginlägg visas författaren till blogginlägget.

Sidor för blogginlägg

Blogginläggssidor visar blogginläggets innehåll. Som standard innehåller de ett avsnitt för Blogginlägg. Avsnittet för Blogginlägg har inga anpassningsbara inställningar i sig, men innehåller följande standardblock:

 • Utvald bild
 • Titel
 • Dela
 • Innehåll

Block med utvalda bilder

Inställningarna för blocket med utvald bild på blogginläggssidan
Inställning Beskrivning
Bildhöjd på utvald bild

Avgör höjden på blogginläggets utvalda bild:

 • Anpassa efter bild (standard) - Behåller bildens ursprungliga bildförhållande.
 • Bildspecifikationer listas nedan. Välj mellan en liten, mellanstor eller stor utvald bild.

Storlekar på utvalda bilder

Storlekar på blocket med utvald bild på blogginläggssidan
Små kort Stora kort
Höjd på liten utvald bild

 • Dator – 177 px
 • Surfplatta – 143 px
 • Mobil – E/T
Höjd på stor utvald bild

 • Dator – 275 px
 • Surfplatta – 220 px
 • Mobil – 110 px
Höjd på mellanstor utvald bild

 • Dator – 307 px
 • Surfplatta – 219 px
 • Mobil – E/T
Höjd på mellanstor utvald bild

 • Dator – 550 px
 • Surfplatta – 440 px
 • Mobil – 220 px
Höjd på stor utvald bild

 • Dator – 407 px
 • Surfplatta – 275 px
 • Mobil – E/T
Höjd på stor utvald bild

 • Dator – 825 px
 • Surfplatta – 660 px
 • Mobil – 330 px

Namnblock

Inställningarna för titelblocket på blogginläggssidan
Inställning Beskrivning
Visa datum Visar datumet då blogginlägget publicerades.
Visa författare Visar författaren till blogginlägget.

Delningsblock

Blocket visar en klickbar länk som låter kunder dela ett blogginlägg i sina sociala medier.

Inställningarna för delningsblocket på blogginläggssidan
Inställning Beskrivning
Text Den klickbara text som kunder klickar på för att dela blogginlägget i sina sociala medier.

Innehållsblock

Innehållsblocket visar innehållet i blogginlägget. Det har inga anpassningsbara inställningar.

Varukorgssida

Som standard har varukorgssidan ett avsnitt för Artiklar och ett avsnitt för Delsumma.

Inställningar för artikelavsnitt

Avsnittet Artiklar visar de produkter och kvantiteter som en kund har lagt till i varukorgen.

Inställningarna för artikelavsnitt på varukorgssidan
Inställning Beskrivning
Visa säljare Visar säljare för varje produkt i varukorgen.

Inställningar för delsummaavsnitt

Avsnittet Delsumma har ett block för Delsummapris och ett block för Kassaknapp. Inget av blocken har några anpassningsbara inställningar.

Inställningarna för delsummaavsnittet på varukorgssidan
Inställning Beskrivning
Aktivera varukorgsmeddelande Visar fältet Varukorgsanteckning där kunder kan ange ytterligare information.

Lösenordssida

Lösenordssidan visas när lösenordsskydd har aktiverats i din webbutik och en kund försöker besöka din webbplats. Den här sidan har sin egen rubrik och sidfot och innehåller ett avsnitt för E-postregistrering som standard.

Avsnitt för lösenordsrubrik

Inställningarna för avsnittet med lösenordsrubrik på lösenordssidan
Inställning Beskrivning
Logotypbild Logotypen som du vill visa.
Anpassad logotypsbredd Logotypens bredd. Kan vara en multipel av 10, från 50 px till 250 px. Standard är 100 px.
Bakgrundsschema Du kan välja bakgrund till lösenordets sidhuvudavsnitt och bild-padding från accent 1, accent 2, bakgrund 1, bakgrund 2 eller omvänt.

Avsnitt för e-postregistrering

Det här avsnittet är avsett att ge kunder ett sätt att prenumerera på din e-postmarknadsföring så att de kan få mer information om ditt företag, till exempel när det öppnar.

Inställningarna för avsnittet med e-postregistrering på lösenordssidan
Inställning Beskrivning
Färgschema Bakgrundsfärg på avsnittet för e-postregistrering. Alternativen är accent 1, accent 2, bakgrund 1, bakgrund 2 eller omvänt.
Ge avsnittet full bredd Utökar avsnittet till att vara lika brett som webbläsarfönstret.

Rubrikblock

Inställningarna för rubrikblocket i avsnittet med lösenordsrubrik på lösenordssidan
Inställning Beskrivning
Rubrik Avsnittets titel.

Block för underrubrik

Inställningarna för rubrikblocket i avsnittet med lösenordsrubrik på lösenordssidan
Inställning Beskrivning
Beskrivning Avsnittets textinnehåll.

Block med e-postformulär

Det här blocket visar fältet för e-postformulär där kunder kan ange sin e-postadress. Det här blocket har inga anpassningsbara inställningar.

Avsnitt för lösenordssidfot

Inställningarna för avsnittet med lösenordssidfot på lösenordssidan
Inställning Beskrivning
Färgschema Bakgrundsfärg på avsnittet med lösenordssidfot. Alternativen är accent 1, accent 2, bakgrund 1, bakgrund 2 eller omvänt.

404-sida

404-sidan visas när en kund försöker besöka en länk till din webbplats som inte finns, till exempel en produktsida för en produkt som du raderat från din butik. Den här sidan har inga anpassningsbara inställningar.

Sök i sida

På söksidan kan kunder söka efter specifika produkter eller sidor i din webbutik. Sidan innehåller som standard ett avsnitt med Sökresultat.

Inställningar för avsnitt med sökresultat

Inställningarna för avsnittet med sökresultat
Inställning Beskrivning
Bildförhållande Bildförhållandet för bilderna av de rekommenderade produkterna:
 • Anpassa efter bild (standard) - Använder bildernas format. Det förhindrar att bilden beskärs.
 • Porträtt – Beskär bilderna till förhållandet 2:3.
 • Square – Beskär bilderna till förhållandet 1:1.
Visa andra bild på hovring När en kund rör markören över produktbilden visas den andra produktbilden, det finns en sådan.
Lägg till bild-padding Lägger till extra utrymme runt produktbilderna.
Visa bildgräns Visar en kant runt bilden.
Visa säljare Visar säljare för varje produkt.
Visa produktbetyg Visar det genomsnittliga produktbetyget i stjärnor, med antalet recensioner inom parentes, till exempel: ★★★★★ (8). Det krävs också en app för produktomdöme, till exempel Shopify-produktomdömen och metafältsdefinitioner för reviews.rating_count och reviews.rating.
Visa datum För varje blogginlägg visas det datum då blogginlägget publicerades.
Visa författare För varje blogginlägg visas författaren till blogginlägget.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis