Visa SKU-nummer på produktsidor

SKU:er (lagringsenheter) är nummer, vanligtvis alfanumeriska, som används för att hjälpa till att identifiera produkter och spåra lager. Om en butik använder SKU:er, tilldelas ett unikt nummer till varje enskild produktvariant. Du kan visa SKU-nummer för varianter på dina produktsidor genom att redigera din temakod:

Exempel på variant-SKU


Avsnitt och icke-sektionerade teman

Obs! Stegen i den här handledningen varierar beroende på om du använder ett tema med avsnitt eller ett tema utan avsnitt. Med ett tema med avsnitt kan du dra och släppa för att arrangera layouten på din startsida, men inte med ett tema utan avsnitt.

Gå till temasidan Redigera kod för att ta reda på om ditt tema stöder avsnitt. Om det finns filer i Avsnittskatalogen använder du ett avgränsat tema. Icke-sektionerade teman släpptes före oktober 2016 och har inga filer i Avsnittskatalogen.

Om du använder ett avgränsat tema klickar du på knappen Avgränsade teman-knapp och följer anvisningarna. Om du använder ett äldre, icke-avsnittsbaserat tema klickar du på knappen Icke-avgränsade teman och följer anvisningarna.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis