Lägg till en Tillbaka till början-knapp på långa sidor

Om du har sidor som är långa och kräver mycket bläddring kan du lägga till en Tillbaka till början-knapp i ditt tema.

Tillbaka till början-exempel

Skapa ett back-to-the-top-fragment

Inkludera ditt fragment

  1. Öppna filen theme.liquid i mappen Layouter.
  2. Bläddra längst ner i filen. Precis ovanför den avslutande </body>-taggen klistrar du in den här koden:
{% render 'back-to-the-top' %}

Din kod ska se ut så här:

Tillbaka till början med fragment

  1. Klicka på Spara.

Konfigurera tillbaka till början-knappen (valfritt)

Om du vill anpassa din tillbaka till början-knapp klickar du här och tittar på de första raderna i ditt fragment.

  • Redigera position_from_bottom-värdet för att ändra knappens placering i förhållande till den nedre delen av webbläsaren:
{% assign position_from_bottom = '4em' %}
  • Redigera vertical_offset_for_trigger-värdet för att ändra hur långt ner en kund behöver bläddra innan knappen syns:
{% assign vertical_offset_for_trigger = 300 %}

Demobutik

Besök demobutiken för att se ett exempel på denna anpassning.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis