Lägg till en Tillbaka till början-knapp på långa sidor

Om du har sidor som är långa och kräver mycket bläddring kan du lägga till en Tillbaka till början-knapp i ditt tema.

Tillbaka till början-exempel

Skapa ett back-to-the-top-fragment

 1. Klicka på Lägg till en ny snippet i katalogen Snippets.

 2. Döp ditt fragment till back-to-the-top och klicka sedan på Skapa fragment. Din fragmentfil öppnas i kodredigeraren.

 3. Klistra in följande kod i din nyligen skapade back-to-the-top-fil:

{% comment %}
 Reduce below value if you need the back to the top button to appear higher up on the page.
 That value is in pixels.
{% endcomment %}
{% assign vertical_offset_for_trigger = 300 %}

{% comment %}
 Vertical offset from bottom of browser for the position of the button.
{% endcomment %}
{% assign position_from_bottom = '6em' %}

<a id="BackToTop" href="#" title="Back to the top" class="back-to-top hide">
 <span>Back to the top</span> <i class="fa fa-arrow-circle-o-up fa-2x"></i>
</a>
{{ '//netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.0.3/css/font-awesome.min.css' | stylesheet_tag }}
<style>
 .back-to-top {
  position: fixed;
  bottom: {{ position_from_bottom }};
  right: 0px;
  text-decoration: none;
  color: #999;
  background-color: #eee;
  font-size: 16px;
  padding: 0.3em;
  -webkit-border-top-left-radius: 3px;
  -webkit-border-bottom-left-radius: 3px;
  -moz-border-radius-topleft: 3px;
  -moz-border-radius-bottomleft: 3px;
  border-top-left-radius: 3px;
  border-bottom-left-radius: 3px;
  z-index: 60000;
 }
 .back-to-top i {
  vertical-align: middle;
 }
 .back-to-top span {
  padding-left: 0.5em;
 }
 .back-to-top i + span {
  padding-left: 0;
 }
 .back-to-top:hover {
  text-decoration: none;
  color: #555;
 }
 .hide {
  display: none!important;
 }
</style>
<script>
  (function() {
  function trackScroll() {
    var scrolled = window.pageYOffset;
    var coords = {{ vertical_offset_for_trigger }};

    if (scrolled > coords) {
    goTopBtn.classList.remove('hide');
    }
    if (scrolled < coords) {
    goTopBtn.classList.add('hide');
    }
  }

  function backToTop() {
    if (window.pageYOffset > 0) {
    window.scrollBy(0, -80);
    setTimeout(backToTop, 0);
    }
  }

  var goTopBtn = document.querySelector('.back-to-top');

  window.addEventListener('scroll', trackScroll);
  goTopBtn.addEventListener('click', backToTop);
  })();
</script>
 1. Klicka på Spara.

Inkludera ditt fragment

 1. Öppna filen theme.liquid i mappen Layouter.

 2. Bläddra längst ner i filen. Precis ovanför den avslutande </body>-taggen klistrar du in den här koden:

{% render 'back-to-the-top' %}

Din kod ska se ut så här:

Tillbaka till början med fragment

 1. Klicka på Spara.

Konfigurera tillbaka till början-knappen (valfritt)

Om du vill anpassa din tillbaka till början-knapp klickar du här och tittar på de första raderna i ditt fragment.

 • Redigera position_from_bottom-värdet för att ändra knappens placering i förhållande till den nedre delen av webbläsaren:
{% assign position_from_bottom = '4em' %}
 • Redigera vertical_offset_for_trigger-värdet för att ändra hur långt ner en kund behöver bläddra innan knappen syns:
{% assign vertical_offset_for_trigger = 300 %}

Demobutik

Besök demobutiken för att se ett exempel på denna anpassning.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis