Lägg till en väljare av leveransdatum i din varukorg

Du kan inkludera en kalender på din varukorgssida som låter kunder ange ett leveransdatum för sin order.

Väljare av leveransdatum

Inkludera jQuery i din theme.liquid

För att denna anpassning ska fungera kräver vissa teman att en skripttagg för jQuery läggs till i layoutfilen theme.liquid. Om du använder Boundless, Debut version 17.2.0 eller nyare, Express, Narrative eller Venture kan du behöva följa nästa steg:

 1. Klicka på theme.liquid i Layout-registret

 2. Hitta sluttaggen </head> i koden. På en ny rad ovanför sluttaggen </head> klistrar du in följande kod:

  liquid {{ '//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.2.3/jquery.min.js' | script_tag }}

 3. Klicka på Spara.

Skapa ett fragment för leveransdatum

Så här skapar du ett fragment för din väljare av leveransdatum:

 1. Klicka på Lägg till ett nytt fragment i katalogen Fragment:

 2. Skapa fragmentet:

  1. Döp ditt fragment delivery-date.
  2. Klicka på Skapa fragment. Den nya fragmentfilen öppnas i kodredigeraren.
 3. I ditt nya delivery-date.liquid-fragment klistrar du in följande kod:

```html {{ '//code.jquery.com/ui/1.9.2/themes/base/jquery-ui.css' | stylesheet_tag }}

<div style="width:300px; clear:both;">
 <p>
  <label for="date">Pick a delivery date:</label>
  <input id="date" type="text" name="attributes[date]" value="{{ cart.attributes.date }}" />
  <span style="display:block" class="instructions"> We do not deliver during the week-end.</span>
 </p>
</div>

<script>
 window.onload = function() {
   if (window.jQuery) {
    let $ = window.jQuery;

    $(function() {
     $("#date").datepicker({
     minDate: +1,
     maxDate: '+2M',
     beforeShowDay: $.datepicker.noWeekends
    });
   });
  }
 }
</script>
1. Klicka på **Spara**.

## Inkludera fragmentet på din varukorgssida

Så här inkluderar du fragmentet för leveransdatum på din varukorgssida:

1. Klicka på `cart-template.liquid` i registret **Avsnitt**. Om ditt tema inte har den här filen ska du klicka på `cart.liquid` i katalogen **Mallar**.

2. [Hitta](/manual/shopify-admin/productivity-tools/keyboard-shortcuts#find) sluttaggen `</form>` i koden. På en ny rad ovanför sluttaggen `</form>` klistrar du in följande kod:

```liquid

{% render 'delivery-date' %}
 1. Klicka på Spara.

Du har nu ett inmatningsfält för leveransdatum på din varukorgssida. När du klickar i textfältet visas en kalender:

Väljare av leveransdatum

Datumväljaren som används för denna anpassning är en widget från jQuery UI-biblioteket. Det här blogginlägget förklarar hur du inaktiverar specifika datum i kalendern för datumväljare.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis