Lösenordsskydd för din webbshop

Du kan begränsa kundernas tillgång till din online-butik genom att aktivera lösenordssidan. Lösenordssidan är en startsida som lägger till lösenordsskydd i din webbutik. Du kan skapa ett lösenord och ge det till de kunder som du vill ska kunna besöka din butik.

Endast lösenordssidan i din butik hittas av sökmotorer. Andra sidor, såsom produktsidor, är dolda och sökmotorerna kommer inte att visa dessa sidor i sökresultaten.

Lägg till lösenordsskydd till din webbshop

Du kan lägga till lösenordsskydd till din webbshop

Steg:

 1. Från din Shopify-administrator går du till Webbshop > Inställningar.

 2. Bläddra till Lösenordsskydd och markera aktivera lösenord.

 3. Under lösenord anger du det lösenord du vill ge till de kunder du vill ska kunna komma åt din webbutik. Använd inte samma lösenord som du använder för att logga in till admin.

 4. Ange det meddelande du vill visa på lösenordssidan under meddelande till dina besökare. Lämna det här fältet tomt om du inte vill visa ett meddelande.

 5. Klicka på Spara.

Ta bort lösenordsskydd för din webbshop

Alla kan besöka din webbutik om du tar bort lösenordsskydd.

Du kan bara ta bort lösenordsskydd från din butik efter att du har valt en prissättningsplan. Om du väljer en plan medan du har en gratis testversion kommer du inte att debiteras några prenumerationsavgifter förrän din kostnadsfria provperiod löper ut.

Steg:

 1. Från din Shopify-administrator går du till Webbshop > Inställningar.

 2. Gå till Lösenordsskydd.

 3. Avmarkera aktivera lösenord.

 4. Klicka på Spara.

Redigera inställningarna för lösenordssidan

Du kan redigera innehållet som visas på lösenordssidan, t. ex. text, färger och typografi.

Steg:

 1. Välj Lösenordssida. Lägg till lösenordsskydd till din webbutik om du inte ser Lösenordssida i menyn.

 2. Gör följande för att redigera avsnitten på lösenordssidan:

 3. Du kan redigera dina temainställningar, som till exempel typsnitt, färg, inställningar för sociala medier och faviconer, för att skräddarsy din lösenordssida. Dessa inställningar tillämpas även på resten av ditt tema. Gör så här om du vill redigera temainställningarna:

Dölj sidfoten på din lösenordssida

Du kan dölja sidfoten på din lösenordssida.

Steg:

 1. Från din Shopify-administrator går du till Webbshop > Inställningar.

 2. Gå till Lösenordsskydd. Klistra in följande kod i meddelande till dina besökare:

<style>footer { display: none; }</style>
You can paste this code either above or below any existing content.
 1. Klicka på Spara.

Dölj butiksnamnet på lösenordssidan

Du kan dölja butiksnamnet på lösenordssidan.

Steg:

 1. Från din Shopify-administrator går du till Webbshop > Inställningar.

 2. Gå till Lösenordsskydd. Klistra in följande kod i meddelande till dina besökare:

<style>h1 { display: none; }</style>
You can paste this code either above or below any existing content.
 1. Klicka på Spara.

Redigera din lösenordssidas temakod

Du kan redigera temakoden för lösenordssidan om du vill göra anpassningar som inte är tillgängliga i temainställningarna.

Steg:

 1. Klicka på password.liquid i Templates-katalogen.

 2. I password.liquid-mallen ser du liquid-taggar som inkluderar de avsnitt som utgör lösenordssidan. Ditt tema kan innehålla följande liquid-taggar:

{% section 'password-header' %}
{% section 'password-content' %}
{% section 'password-footer' %}
 1. Klicka på en av följande filer i Sections-katalogen för att modifiera innehållet i något av avsnitten ovan:

 2. Redigera inställningarna efter dina behov.

 3. Klicka på Spara.

password.liquid-filen i Templates-katalogen är inkluderad i ditt tema genom liquid-taggen {{ content_for_layout }}, vilken finns i lösenordssidans layoutfil. Klicka på password.liquid i Layout-katalogen för att göra ändringar i lösenordssidans layoutfil.

Se password.liquid för mer information om password.liquid-mallen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis