Lösenordsskydd för din webbshop

Du kan begränsa kundernas tillgång till din webbshop genom att lägga till lösenordssidan i avsnittet Lösenordsskydd. Lösenordssidan är en landningssida där besökare anger ett lösenord för att besöka din webbshop. Om du vill ge kunder åtkomst till din webbshop kan du ge dem lösenordet till den.

När din lösenordssida är aktiv hittas endast lösenordssidan i din webbshop av sökmotorer. Andra sidor, såsom produktsidor, är dolda och sökmotorer kommer inte att visa dessa sidor i sökresultaten.

Lägg till lösenordet för din webbshop

Du kan lägga till lösenordsskydd till din webbshop.

Steg:

 1. Från din Shopify-administrator går du till Webbshop > Inställningar.

 2. Bläddra till lösenordsskyddsområdet och kontrollera begränsa åtkomsten till besökare med lösenordet.

 3. Under lösenord anger du det lösenord du vill ge till de kunder du vill ska kunna komma åt din webbutik. Använd inte samma lösenord som du använder för att logga in till admin.

 4. Ange det meddelande du vill visa på lösenordssidan under meddelande till dina besökare. Lämna det här fältet tomt om du inte vill visa ett meddelande.

 5. Klicka på Spara.

Ta bort lösenordet för webbshoppen

Alla kan besöka din webbutik om du tar bort lösenordsskydd.

Du kan bara ta bort lösenordsskydd från din webbshop efter att du har valt en prissättningsplan. Om du väljer en plan medan du har en gratis testversion kommer du inte att debiteras några prenumerationsavgifter förrän din kostnadsfria provperiod löper ut.

Du kan ta bort lösenordssidan på två sätt: från sidan Teman eller från sidan Inställningar under Webbshop i din Shopify-admin.

Du kan ta bort lösenordet till din webbshop från sidan Teman i din Shopify-admin.

Steg:

 1. Från din Shopify admin går du till Webbshop > Teman
 2. Där visas en banner som säger ”Din webbshop är lösenordsskyddad.” Klicka på Ta bort lösenord. Om bannern inte visas innebär det att din webbshop inte är lösenordsskyddad.

Du kan ta också bort lösenordet till din webbshop från sidan Inställningar i din Shopify-admin.

Steg:

 1. Från din Shopify-administrator går du till Webbshop > Inställningar.

 2. Gå till avsnittet lösenordsskydd.

 3. Avmarkera Begränsa åtkomsten till besökare med lösenordet.

 4. Klicka på Spara.

Redigera inställningarna för lösenordssidan

Du kan redigera innehållet som visas på lösenordssidan, t. ex. text, färger och typografi.

Steg:

Du kan dölja sidfoten på din lösenordssida.

Steg:

 1. Från din Shopify-administrator går du till Webbshop > Inställningar.

 2. Gå till Lösenordsskydd. Klistra in följande kod i meddelande till dina besökare:

<style>footer { display: none; }</style>

Du kan klistra in den här koden antingen över eller under befintligt innehåll.

 1. Klicka på Spara.

Dölj butiksnamnet på lösenordssidan

Du kan dölja butiksnamnet på lösenordssidan.

Steg:

 1. Från din Shopify-administrator går du till Webbshop > Inställningar.

 2. Gå till Lösenordsskydd. Klistra in följande kod i meddelande till dina besökare:

<style>h1 { display: none; }</style>

Du kan klistra in den här koden antingen över eller under befintligt innehåll.

 1. Klicka på Spara.

Redigera temakoden på din lösenordssida

Du kan redigera temakoden för lösenordssidan om du vill göra anpassningar som inte är tillgängliga i temainställningarna.

Steg:

password.liquid-filen i Templates-katalogen är inkluderad i ditt tema genom liquid-taggen {{ content_for_layout }}, vilken finns i lösenordssidans layoutfil. Klicka på password.liquid i Layout-katalogen för att göra ändringar i lösenordssidans layoutfil.

Se password.liquid för mer information om password.liquid-mallen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis