Chránění obchodu heslem

Když povolíš stránku s heslem, omezíš tím přístup svých zákazníků do online obchodu. Stránka s heslem je cílovou stránkou, která přidává do tvého online obchodu ochranu heslem. Můžete vytvořit heslo a to dát pouze těm zákazníkům, které chceš do svého obchodu pouštět.

Stránka hesla

Chránění online obchodu heslem

Svůj online obchod můžete zaheslovat

Kroky:

 1. Z administrátora Shopify přejdi do sekce Online obchod > Nastavení.

 2. Přejdi na oblast Ochrana heslem a zaškrtni možnost Zapnout heslo.

 3. Do pole Heslo zadejte heslo, které sdělíte zákazníkům, aby si mohli otevřít váš online obchod. Nepoužívejte stejné heslo, které používáte k přihlašování do administrátorského rozhraní.

 4. Do Zprávy pro vaše návštěvníky zadejte zprávu, kterou chcete zobrazit na stránce s heslem. Pokud nebudete chtít zobrazovat žádnou zprávu, nechte toto pole prázdné.

 5. Klikni na Uložit.

Odstranění chránění heslem z online obchodu

Když chránění heslem odstraníte, může váš obchod navštívit kdokoli.

Kroky:

 1. Z administrátora Shopify přejdi do sekce Online obchod > Nastavení.

 2. Přejděte do oblasti Chránění heslem.

 3. Zrušte zaškrtnutí možnosti Zapnout heslo.

 4. Klikni na Uložit.

Upravte nastavení stránky s heslem

Můžete upravit obsah, který se zobrazuje na stránce s heslem, například text, barvy a typografii.

Kroky:

 1. Vyhledejte motiv, který chcete upravit, a klikni na Upravit.

 2. V rozevírací nabídce v horní liště vyberte možnost Stránka s heslem. Když možnost Stránka s heslem v nabídce neuvidíš, musíš do svého online obchodu přidat ochranu heslem.

 3. Tyto sekce se na stránce s heslem upravují následovně:

  1. Klikni na Sekce.
  2. Klikněte na sekci, kterou chcete upravit. Většina motivů obsahuje sekci záhlaví, obsahu a zápatí.
  3. Proveďte změny v nastavení dané sekce.
  4. Klikni na Uložit.
 4. Nastavení motivu pro stránku s heslem se upravuje následovně:

  1. Klikněte na Nastavení motivu.
  2. Klikněte na kategorii nastavení, kterou chcete upravit. Většina motivů obsahuje nastavení barvy, typografie, sociálních sítí a favicon.
  3. Proveďte změny v nastavení motivu.
  4. Klikni na Uložit.

Skryjte zápatí na stránce s heslem

Sekci zápatí lze na stránce s heslem skrýt.

Kroky:

 1. Z administrátora Shopify přejdi do sekce Online obchod > Nastavení.

 2. Posuňte se na oblast Chránění heslem. Do Zprávy pro vaše návštěvníky vlož tento kód:

<style>footer { display: none; }</style>

Tento kód můžete vložit buď nad, nebo pod libovolný stávající obsah.

 1. Klikni na Uložit.

Skrytí názvu obchodu na stránce s heslem

Na stránce s heslem můžete skrýt název obchodu.

Kroky:

 1. Z administrátora Shopify přejdi do sekce Online obchod > Nastavení.

 2. Posuňte se na oblast Chránění heslem. Do Zprávy pro vaše návštěvníky vlož tento kód:

<style>h1 { display: none; }</style>

Tento kód můžete vložit buď nad, nebo pod libovolný stávající obsah.

 1. Klikni na Uložit.

Úprava šablon kódu pro stránku s heslem

Pokud chcete provést úpravy, které se nenacházejí v nastavení motivu, můžete upravit kód motivu pro stránku s heslem.

Kroky:

 1. V seznamu Templates klikněte na password.liquid.

 2. V šabloně password.liquid se nachází tagy jazyka Liquid, které obsahují sekce, které tvoří stránku s heslem. Váš motiv může obsahovat následující tagy jazyka Liquid:

  Liquid {% section 'password-header' %} Liquid {% section 'password-content' %} Liquid {% section 'password-footer' %}

 3. Pro úpravu obsahu ve výše uvedených sekcích ze seznamu Sections klikněte na některý z následujících souborů:

- password-header.liquid - password-content.liquid - password-footer.liquid

 1. Upravte kód podle svých potřeb.

 2. Klikni na Uložit.

Soubor password.liquid v seznamu Templates je zahrnutý do motivu na základě tagu jazyka Liquid {{ content_for_layout }}, který se nachází v souboru rozvržení na stránce s heslem. K provedení změn v souboru rozvržení na stránce s heslem klikněte na password.liquid v seznamu Layout.

Zjistěte víc o šabloně password.liquid v sekci password.liquid.

Chcete začít prodávat s Shopify?

Vyzkoušet zdarma