Překlad motivu

Motivy Shopify jsou standardně v angličtině, ale některé můžou mít více jazykových mutací. Tyto motivy obsahují překlady veškerého textového obsahu vašeho online obchodu, například kontaktní údaje a údaje o košíku a pokladně.

U motivů, které obsahují několik jazykových mutací, máte možnost změny jazyka motivu. Jestliže motiv požadovaný jazyk neobsahuje, můžete pro něj vytvořit vlastní překlad.

V online obchodu může být aktivní pouze jeden jazyk.

Výběr jazyka motivu

U zveřejněného motivu máte možnost výběru jazyka. Jestliže motiv, který chcete přeložit, není zveřejněný, musíte ho nejdřív zveřejnit a pak postupovat následovně.

Kroky:

 1. U zveřejněného motivu klikněte na Akce > Upravit jazyky.

 2. Klikněte na možnost Změnit jazyk motivu:

  Odkaz pro změnu jazyka motivu v editoru jazyka

 3. Klikněte na rozevírací nabídku Jazyk, která obsahuje všechny jazyky dostupné pro daný motiv:

  Okno s rozevírací nabídkou pro dostupné jazyky

 4. Vyberte požadovaný jazyk a klikněte na možnost Uložit. Pokud není požadovaný jazyk k dispozici, musíte pro svůj motiv vytvořit nový překlad.

Vytvoření překladu pro daný motiv

Pro zveřejněný motiv můžete vytvářet vlastní překlady. Pokud není motiv, který chcete přeložit, zveřejněný, musíte ho zveřejnit a pak postupovat následovně.

U některých motivů je k dispozici pouze možnost překladu pokladny a systémových zpráv. Když budete chtít takový motiv přeložit celý, musíte pro něj vytvořit lokalizační soubor.

Kroky:

 1. U zveřejněného motivu klikněte na rozevírací nabídku Akce a vyberte možnost Upravit jazyky.

 2. Klikněte na možnost Změnit jazyk motivu:

  Odkaz pro změnu jazyka motivu v editoru jazyka

 3. Klikněte na možnost Jazyky:

  Okno s rozevírací nabídkou pro dostupné jazyky

 4. Klikněte na možnost Ostatní jazyky....

 5. V druhé a třetí rozevírací nabídce proveďte následující výběr:

- Jazyk: Vyberte jazyk. - Region: Vyberte příslušný region (pokud existuje), možnost Všechny pro výběr všech regionálních variací nebo Vlastní pro vytvoření vlastního názvu pro vytvářenou jazykovou verzi.

 1. Klikni na Uložit.

 2. Prostřednictvím editoru jazyka zadejte překlady textu motivu. Vaše změny se ukládají automaticky.

 3. Díky vyhledávání neúplných překladů se přesvědčte, zda byly pro textový obsah motivu vytvořeny úplné překlady.

Přidávání přeloženého obsahu prostřednictvím editoru jazyka

Libovolný jazyk ve svém motivu můžete zrevidovat a aktualizovat, a to bez ohledu na to, zda je překlad váš nebo jestli byl součástí staženého obsahu.

Při vytváření nebo aktualizaci překladů musíte přeložený obsah přidávat do textových bloků:

 • Vyhledání obsahu, který chcete přeložit
 • Typy obsahu

Vyhledání obsahu, který chcete přeložit

K vyhledání textového obsahu v motivu, který chcete přeložit, můžete použít editor jazyka.

Typy obsahu

K přeložení jsou k dispozici tři základní typy obsahu:

 • Prostý text
 • HTML
 • Liquid

Jednotlivé části textu se překládají zadáním překladů do příslušných textových polí.

Není nutné přeložit všechna pole v motivu. Změny se ukládají automaticky a kdykoli můžete skončit. Ke stávajícímu překladu máte přístup, kdyby bylo nutné provést změny.

Když necháte pole bez překladu, použije se výchozí jazyk daného motivu.

Prostý text lze překládat přímo, ale při překladu textových bloků s prvky jazyka HTML nebo Liquid musíte dávat pozor.

Překlad prostého textu

U většiny textů v online obchodu není nutné používat prvky jazyka HTML nebo Liquid. Při překladu bloku s prostým textem stačí nahradit text ekvivalentem v jiném jazyce.

Textové bloky s prvky jazyka HTML

Pokud textový blok obsahuje HTML, budou slova nebo výrazy obklopeny dvojicemi špičatých závorek ( < > ).

Prvkům HTML v překládaném bloku je důležité dobře rozumět. Většina obsahu sice musí zůstat v původním jazyce (angličtina), ale mezi HTML tagy můžou být určitá anglická slova, které může být nutné přeložit.

Textové bloky s prvky jazyka HTML obvykle slouží pro:

 • vytváření odkazů na jinou část online obchodu nebo jinou webovou stránku
 • přidání formátování do textu.

Překlad názvů HTML odkazů

HTML odkaz je obklopený tagy, které začínají &lt;a href= a končí &lt;&#47;a&gt;.

K překladu je určený pouze název odkazu. Ostatní složky zůstávají v původním formátu. Název odkazu představuje jedinou část odkazu, kterou zákazníci vidí.

Příklad názvu odkazu v HTML

V tomto příkladu se vhodným překladem nahrazují slova Continue, browsing a here.

Nikdy se nesmí překládat cílová adresa odkazu (někdy se označuje jako cíl). Na cílovou adresu totiž zákazníka zavede kliknutí na odkaz. Zobrazuje se vždy mezi uvozovkami a přesměrovává na specifickou webovou adresu.

Příklad cílové adresy v HTML

Překlad textu s HTML styly

HTML někdy slouží ke zdůraznění nebo dalšímu stylizování slov či výrazů, případně k zobrazení symbolů. K překladu jsou určená pouze slova, která jsou stylizovaná pomocí jazyka HTML. Kódy ani tagy samotné nikoli. Na uvedených příkladech si snáze uvědomíte, co je určeno k překladu a co má zůstat beze změny.

Příklady stylizování pomocí HTML

V uvedeném příkladu HTML tagy <strong> slouží ke ztučnění textu.

Příklad tagů strong v HTML

V tomto příkladu se překládají pouze slova On Sale.

V uvedeném příkladu HTML kódy &larr; a &rarr; slouží k vygenerování symbolů šipky doleva a doprava:

Příklad symbolů šipek v HTML

Tady se překládají pouze výrazy Previous Product a Next Product.

HTML <strong> tagy v uvedeném příkladu slouží k zobrazení názvu souboru collection-sidebar.liquid tučně.

Příklad tagů strong v HTML okolo názvu souboru v jazyce Liquid

Název souboru je soubor šablony jazyka Liquid. Název souboru se překládá pouze tehdy, pokud je třeba zajistit shodu názvů. Když si například vytvoříte vlastní soubory, název může být nutné změnit i v HTML.

HTML tagy a kódy symbolů se nikdy nepřekládají. Slouží pro účely prohlížeče a zákazníci je nevidí.

Textové bloky s prvky jazyka Liquid

Tagy, objekty nebo filtry v jazyce Liquid se nepřekládají.

Liquid je šablonovací jazyk, který řídí vzhled webové stránky podle kontextu. Obsah v jazyce Liquid se vždy nachází mezi těmito sadami symbolů:

 • {{ a }} - {% a %} - {%- a -%}

Například:

Příklad jazyka Liquid

V tomto příkladu se překládá pouze text kolem prvku jazyka Liquid. Prvky {{ date }} se nepřekládají.

Toto je příklad textového pole, které využívá prostý text, HTML i Liquid:

Příklad textu, který zahrnuje prvky jazyka HTML a Liquid

Příklad může vypadat komplikovaně, ale k překladu je určeno pouze slovo on.

Kontrola nebo aktualizace překladu

Překlady lze zobrazovat a měnit hned poté, co budou zveřejněny v motivu. Když bude například vytvořený překlad neúplný, můžete dál provádět změny.

Zobrazení nebo aktualizace překladu:

 1. Vyhledejte název motivu, který chcete upravit, a poté klikněte na Akce > Upravit jazyky.

Přidávejte překlady do aktuálního jazyka nebo vyberte jiný jazyk kliknutím na možnost Změnit jazyk motivu v editoru jazyka.

Hledání překladu pro chybějící nebo dokončená pole

Když se jazyk v editoru jazyka zobrazuje jako neúplný, zřejmě nebyla některá textová pole ještě přeložena. Tato nepřeložená pole se budou zobrazovat ve výchozím jazyce motivu.

Pokud pracujete na novém překladu, můžete si všechna chybějící pole rychle vyhledat pomocí jednoduchého vyhledávání. Toto jednoduché vyhledávání ale může posloužit i pro revizi již dokončených překladů.

Kroky:

 1. Vyhledejte název motivu, který chcete upravit, a poté klikněte na Akce > Upravit jazyky.

 2. Klikněte na možnost Filtrovat tuto stránku.

 3. Klikněte na možnost Filtrovat překlady.

 4. V druhé rozevírací nabídce vyberte Chybějící nebo Úplné.

 5. Klikněte na Přidat filtr.

Chcete začít prodávat s Shopify?

Vyzkoušet zdarma