Oversættelse af temaer

Du kan aktivere flere sprog i din Shopify-administrator, så kunder over hele verden kan se indhold på deres modersmål.

For temaer, der er kompatible med salg på flere sprog, kan du ændre standardsproget for temaet og tilføje andre sprog, så kunderne kan vælge deres foretrukne sprog.Hvis dit tema ikke indeholder det sprog, du vil have, eller hvis du vil redigere standardoversættelserne, kan du oprette oversættelserne selv.

Lav en oversættelse af dit tema

Du kan oversætte din butik for at ændre sproget i dit tema. Du kan tilføje dine egne oversættelser ved at installere Shopifys app Translate & Adapt, bruge CSV-eksport/-import eller ved at bruge en tredjepartsapp.

Typer af indhold, der kan oversættes

Det er tre grundlæggende typer af indhold, du muligvis ønsker at oversætte:

Du kan oversætte hvert tekststykke ved at indtaste oversættelse i tekstfelterne.

Du behøver ikke oversætte hvert felt i dit tema. Dine ændringer gemmes automatisk, og du kan til enhver tid stoppe. Hvis du vil foretage ændringer, kan du få adgang til eksisterende oversættelser.

Hvis du forlader et felt uden en oversættelse, anvendes standardsproget for temaet.

Du kan oversætte almindelig tekst direkte, men du skal være ekstra omhyggelig ved oversættelse af tekstblokke, der indeholder HTML eller Liquid.

Oversæt almindelig tekst

Til det meste af teksten i din webshop er der ikke behov for, at du bruger HTML eller Liquid. Når du indtaster en oversættelse af en blok med almindelig tekst, skal du erstatte teksten med en tilsvarende tekst på det andet sprog.

Tekstblokke, der indeholder HTML

Hvis en tekstblok indeholder HTML, vises vinkelparenteser ( < > ) rundt om ord eller vendinger.

Det er vigtigt, at du forstår, hvordan HTML bruges i de blokke, du oversætter. Selv om du skal lade det meste af indholdet stå på engelsk, kan der være visse engelske ord uden for vinkelparenteserne, som du bør oversætte.

Tekstblokke, der indeholder HTML, anvendes typisk af følgende årsager:

Oversæt navne på HTML-links

Et HTML-link er omsluttet af tags, der betynder med <a href= og slutter med </a>.

Du må kun oversætte navnet på linket og ikke dets andre komponenter. Linknavnet er kun den del af linket, som kunderne får vist.

Continue browsing <a href="/collections/all">here</a>.

I dette eksempel erstatter du ordene Fortsæt, søgning og her med en relevant oversættelse.

Oversæt aldrig destinationsadressen (også kendt som destinationen) i et link. Destinationsadressen er, hvor en kunde ledes hen, når kunden klikker på linket. Det vises altid i anførselstegn og peger mod en specifik webadresse. Destinationsadressen i det viste link er /collections/all.

Oversæt tekst formateret med HTML

HTML bruges nogle gange til yderligere at understrege eller formatere ord eller vendinger eller symboler. Du må kun oversætte de ord, der er formateret med HTML og ikke selve koderne eller tags. Kig på eksemplerne for at sørge for, at du forstår, hvad der du skal oversætte og hvad du skal lade være uændret.

Eksempler på HTML-formatering

det følgende eksempel bruges <strong>-tags til at få vist tekst med fed:

<strong>On Sale</strong>

I dette tilfælde skal du kun oversætte ordene På udsalg.

I det følgende eksempel bruges HTML-koder &larr; og &rarr; til at generere symbolerne pil til venstre og pil til højre:

&larr; Previous Product
Next Product &rarr;

Her skal du kun oversætte ordene Forrige produkt og Næste produkt.

I det følgende eksempel bruges HTML <strong>-tags til at vise filnavnet collection-sidebar.liquid med fed.

Add a type to your products for this list to build itself. All lists are created
in <strong>collection-sidebar.liquid</strong>

Her er filnavnet en Liquid-skabelonfil. Du bør kun oversætte filnavnet, hvis det er nødvendigt for at svare til selve navnet på filen. Hvis du for eksempel har oprettet dine egne filer, skal du muligvis ændre filnavnet i HTML.

Oversæt aldrig HTML-tags eller -symbolkoder. Disse bruges af din browser og er ikke synlige for kunderne.

Tekstblokke, der indeholder Liquid

Oversæt aldrig Liquid-tags, -objekter eller -filtre.

Liquid er det skabelonsprog, der styrer, hvordan dit website ser ud i forskellige sammenhænge. Liquid-indhold er altid pakket ind i ét af følgende sæt af symboler:

  • {{ og }}
  • {% og %}
  • {%- og -%}

For eksempel:

Posted on {{ date }}

I dette eksempel oversætter du kun teksten rundt om Liquid og ikke {{ date }}.

Her er et eksempel på et tekstfelt, der bruger en kombination af almindelig tekst, HTML og Liquid:

<strong>{{ author }}</strong> on {{ date }}

Selv om dette eksempel kan se komplekst ud, er den eneste del, du behøver at oversætte, ordet on.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis