Oversættelse af temaer

Selv om Shopify-temaer er på engelsk, har visse temaer mere end én valgmulighed for sprog. Disse temaer inkluderer oversættelser af hele tekstindholdet i din webshop, såsom kontaktoplysninger og indkøbskurv samt oplysninger om betaling.

For temaer, der inkluderer flere sprog, kan du blot ændre temasproget. Hvis dit tema ikke har det sprog, du ønsker, kan du selv lave en oversættelse.

Du kan have ét sprog aktivt i din webshop.

Vælg et sprog for dit tema

Du kan vælge et sprog for dit udgivne tema. Hvis det tema, du vil oversætte, ikke er udgivet, skal du udgive dit tema, før du følger disse trin.

Fremgangsmåde:

 1. For dit udgivne tema skal du klikke på Handlinger > Rediger sprog.

 2. Klik på Skift temasprog.

 3. Klik på rullemenuen Sprog for at se alle de tilgængelige sprog for temaet.

 4. Vælg det ønskede sprog, og klik derefter på Gem. Hvis det ønskede sprog ikke er inkluderet, skal du lave en ny oversættelse for dit tema.

Bemærk: Du kan også vælge sprog for betaling fra indstillinger for betaling.

Lav en oversættelse af dit tema

Du kan oprette tilpassede oversættelser af dit udgivne tema. Hvis det tema, du vil oversætte, ikke er udgivet, skal du udgive dit tema, før du følger disse trin.

Visse temaer giver dig kun mulighed for at oversætte betaling og systemmeddelelser. Hvis du skal oversætte denne slags tema helt, skal du oprette en fil til landestandard for temaet.

Fremgangsmåde:

 1. For dit udgivne tema skal du klikke på rullemenuen Handlinger og vælge Rediger sprog.

 2. Klik på Skift temasprog.

 3. Vælg Andre sprog i rullemenuen Sprog.

 4. Vælg fra den anden og tredje rullemenu som følger:

- **Language**: Choose a language.
- **Region**: Choose a specific region (if applicable), **All** to select all regional variations, or **Custom** to create a custom name for the language version that you're creating.
 1. Klik på Gem.

 2. Indtast oversættelse af din tematekst ved hjælp af sprogeditoren. Dine ændringer gemmes automatisk.

 3. For at sikre, at hele temaets tekstindhold er oversat, kan du søge efter ufuldstændige oversættelser.

Bruge sprogeditoren til at tilføje oversat indhold

Du kan gennemgå og opdatere alle sprog i dit tema, uanset om selv har lavet oversættelsen eller den var tilgængelig sammen med det, du downloadede.

Du skal tilføjet oversat indhold til tekstblokke, når du laver eller opdaterer oversættelser:

Find det indhold, du vil oversætte

Du kan bruge sprogeditoren til at finde det tekstindhold i dit tema, du vil oversætte.

Typer af indhold

Det er tre grundlæggende typer af indhold, du muligvis ønsker at oversætte:

Du kan oversætte hvert tekststykke ved at indtaste oversættelse i tekstfelterne.

Du behøver ikke oversætte hvert felt i dit tema. Dine ændringer gemmes automatisk, og du kan til enhver tid stoppe. Hvis du vil foretage ændringer, kan du få adgang til eksisterende oversættelser.

Hvis du forlader et felt uden en oversættelse, anvendes standardsproget for temaet.

Du kan oversætte almindelig tekst direkte, men du skal være ekstra omhyggelig ved oversættelse af tekstblokke, der indeholder HTML eller Liquid.

Oversæt almindelig tekst

Til det meste af teksten i din webshop er der ikke behov for, at du bruger HTML eller Liquid. Når du indtaster en oversættelse af en blok med almindelig tekst, skal du erstatte teksten med en tilsvarende tekst på det andet sprog.

Tekstblokke, der indeholder HTML

Hvis en tekstblok indeholder HTML, vises vinkelparenteser ( < > ) rundt om ord eller vendinger.

Det er vigtigt at forstå, hvordan HTML bruges i de blokke, du oversætter. Selv om du skal lade det meste af indholdet stå på engelsk, kan der være visse engelsk ord i HTML-tags, som du vil oversætte.

Tekstblokke, der indeholder HTML, anvendes typisk af følgende årsager:

Et HTML-link er omsluttet af tags, der betynder med <a href= og slutter med </a>.

Du må kun oversætte navnet på linket og ikke dets andre komponenter. Linknavnet er kun den del af linket, som kunderne får vist.

Continue browsing <a href="/collections/all">here</a>.

I dette eksempel erstatter du ordene Fortsæt, søgning og her med en relevant oversættelse.

Oversæt aldrig destinationsadressen (også kendt som destinationen) i et link. Destinationsadressen er, hvor en kunde ledes hen, når kunden klikker på linket. Det vises altid i anførselstegn og peger mod en specifik webadresse. Destinationsadressen i det viste link er /collections/all.

Oversæt tekst formateret med HTML

HTML bruges nogle gange til yderligere at understrege eller formatere ord eller vendinger eller symboler. Du må kun oversætte de ord, der er formateret med HTML og ikke selve koderne eller tags. Kig på eksemplerne for at sørge for, at du forstår, hvad der du skal oversætte og hvad du skal lade være uændret.

Eksempler på HTML-formatering

det følgende eksempel bruges <strong>-tags til at få vist tekst med fed:

<strong>On Sale</strong>

I dette tilfælde skal du kun oversætte ordene På udsalg.

I det følgende eksempel bruges HTML-koder &larr; og &rarr; til at generere symbolerne pil til venstre og pil til højre:

&larr; Previous Product
Next Product &rarr;

Her skal du kun oversætte ordene Forrige produkt og Næste produkt.

I det følgende eksempel bruges HTML <strong>-tags til at vise filnavnet collection-sidebar.liquid med fed.

Add a type to your products for this list to build itself. All lists are created
in <strong>collection-sidebar.liquid</strong>

Her er filnavnet en Liquid-skabelonfil. Du bør kun oversætte filnavnet, hvis det er nødvendigt for at svare til selve navnet på filen. Hvis du for eksempel har oprettet dine egne filer, skal du muligvis ændre filnavnet i HTML.

Oversæt aldrig HTML-tags eller -symbolkoder. Disse bruges af din browser og er ikke synlige for kunderne.

Tekstblokke, der indeholder Liquid

Oversæt aldrig Liquid-tags, -objekter eller -filtre.

Liquid er det skabelonsprog, der styrer, hvordan dit website ser ud i forskellige sammenhænge. Liquid-indhold er altid pakket ind i ét af følgende sæt af symboler:

 • {{ og }}
 • {% og %}
 • {%- og -%}

For eksempel:

Posted on {{ date }}

I dette eksempel oversætter du kun teksten rundt om Liquid og ikke {{ date }}.

Her er et eksempel på et tekstfelt, der bruger en kombination af almindelig tekst, HTML og Liquid:

<strong>{{ author }}</strong> on {{ date }}

Selv om dette eksempel kan se komplekst ud, er den eneste del, du behøver at oversætte, ordet den.

Gennemgå eller opdater en oversættelse

Du kan se og ændre enhver oversættelse, så snart den er tilgængelig i dit tema. Hvis du for eksempel har lavet en oversættelse, der er ufuldstændig, kan du fortsætte og foretage ændringer.

For at se eller opdatere en oversættelse:

 1. Find det tema, du vil redigere, og klik derefter på Handlinger > Rediger sprog.

Lav tilføjelser til oversættelserne på det aktuelle sprog, eller klik på Skift temasprog for at vælge et andet sprog i sprogeditoren.

Søg i en oversættelse efter manglende eller udfyldte felter

Hvis et sprog vises som Ufuldstændigt i sprogeditoren, er der tekstfelter, der endnu ikke er oversat. Medmindre du oversætter disse felter, vises de på standardsproget for dit tema.

Hvis du arbejder på en ny oversættelse, kan du bruge en simpel søgning til hurtigt at finde alle de manglede felter eller til at gennemgå de, du allerede har udfyldt.

Fremgangsmåde:

 1. Find det tema, du vil redigere, og klik derefter på Handlinger > Rediger sprog.

 2. Klik på Filtrer denne side.

 3. Klik på Filtrer oversættelser.

 4. Vælg Manglende eller Udfyldte fra den anden rullemenu.

 5. Klik på Tilføj filter.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis