Søgning i webshoppen

Søgning i webshoppen er et effektivt værktøj med en masse funktioner, som dine kunder kan bruge til at søge på tværs af din butiks produkter, blogopslag og sider.

Søgeadfærd

Shopify anvender en række funktionsmåder til søgeord for at øge antallet af relevante resultater.

Bemærk: Din butiks primære landestandard afgør, hvilke funktionsmåder der understøttes. Få mere at vide.

Søgetermer i ental og flertal

Webshopsøgningen forsøger at matche søgeord i både deres entals- og flertalsformer.

Søgninger efter puppies matcher resultater, der indeholder “hvalp” eller “hvalpe.

Behandling af ord i ental og flertal er et eksempel på inddeling i ordstammer, hvor et ord er registreret under dets almindelige lemma (stamme). Shopifys inddeling i ordstammer tager også højde for den almindelige stamme for forskellige ord.

Søgninger efter body:leggings matcher resultater, der indeholder “leg” eller “leggings”.

Hvis du vil søge efter et ord baseret på delvist mønstermatchning, skal du bruge præfikssøgning.

Stavefejlstolerance

Søgning i webshoppen har stavefejlstolerance, så der findes korrekte match for søgeord, som indeholder stavefejl.

Søgeresultater omfatter match, der adskiller sig fra søgeordet med 1 bogstav, eller som har 2 bogstaver i en anden rækkefølge. De første fire bogstaver i et søgeord skal indtastes korrekt, for at stavefejlstolerancen fungerer.

Søgninger efter chocollate giver f.eks. resultater, der indeholder chocolate eller chocolates i titlen eller beskrivelsen.

Stavefejlstolerance anvendes ikke, når søgninger bruger søgesyntaks i forespørgslen.

Stavefejlstolerance anvendes ikke på alle felter, når der oprettes søgeresultater. Eksempel: chocollate matches ikke med produkttags for blogopslagstags for chocolate. De følgende ressourcefelter understøtter stavefejlstolerance:

Ressourcetype Understøttede felter
Produkter
 • titel
 • product_type
 • variants.title
 • forhandler
Sider
 • forfatter
 • titel
Blogopslag
 • forfatter
 • titel

Søgesyntaks

Søgesyntaks afgør, hvordan søgeord behandles, når Shopify søger efter resultater.

Brug af operatorerne AND, OR og NOT

AND

Søgning efter resultater mellem søgeord ved hjælp af AND-operatoren, giver resultater, når alle søgeordene indgår i resultatet.

Alle søgeord behandles som standard, som hvis de har AND mellem sig. Søgninger efter artichoke hearts eller artichoke AND hearts viser begge resultater, der indeholder både “artiskok” og “hjerter”. Det er ikke nødvendigt at lave en joinforbindelse af operatører.

ELLER

Søgning efter resultater mellem søgeord ved hjælp af OR-operatoren, giver resultater, når ethvert søgeord giver et resultat.

Søgning efter artichoke OR hearts viser resultater, der indeholder mindst ét af “artiskok” eller “hjerter”.

NOT

Søgning efter resultater uden et søgeord kan ske ved at sætte et minustegn foran søgeordet som præfiks (-).

Søgning efter artichoke -heart matcher søgeord med “artiskok”, men ikke “hjerte”.

Præfikssøgning giver resultater, hvor søgeordet matcher begyndelsen på andre søgeord i resultaterne. Der foretages automatisk præfikssøgning i alle søgninger.

Søgninger efter artich matcher søgeord, der begynder med “artis” såsom “artiskok”. Dette virker også med det sidste ord i en søgning. Søgninger efter artichoke hea matcher søgeord, der begynder med “artiskokhje”.

Når en søgeterm sættes i dobbelte anførselstegn, søger ("") efter det nøjagtige ord eller udtryk i en af de søgbare felter.

Søgning efter "artichoke hearts" matcher et produkt med titlen "Dåse artiskokhjerter", men ikke et produkt med titlen "Artiskokker på dåse".

Søgning i specifikke felter

Føj et feltnavn med et kolon til din søgeterm for at indskrænke søgningen efter termen til det specifikke felt.

Søgninger efter title:artichoke søger f.eks. efter titler, der omfatter søgeordet “artiskok”.

Det fungerer ikke at søge efter et forkert stavet ord, når der søges i specifikke felter, eftersom der søges efter et nøjagtigt match. Søgninger efter title:artichoqe giver f.eks. ingen resultater.

Resultaterne kan blive baseret på forskellige søgbare egenskaber afhængigt af den ressource, du søger efter (produkt, side, blogopslag).

Ressource Søgbare egenskaber
Produkter
 • brødtekst
 • product_type
 • tag
 • titel
 • variants.barcode
 • variants.sku
 • variants.title
 • forhandler
Sider
 • forfatter
 • brødtekst
 • titel
Blogopslag
 • forfatter
 • brødtekst
 • tag
 • titel

Gør produkter, sider og blogopslag søgbare

Produkter, sider og blogopslag skal udgives i din webshop, hvis de skal give søgeresultater. Ressourcetyper, der er skjult for søgemaskiner er heller ikke søgbare.

Indstil følgende for at gøre produkter, sider og blogopslag synlige i din webshop:

Skift synlighed for ressourcetype
Ressourcetype Indstillinger for synlighed
Produkt Udgiv dit produkt i webshopkanalen
Side Udgiv siden
Blogopslag Gør blogopslaget synligt

Skjul produkter, sider og blogopslag for søgemaskiner og websiteoversigter

Du kan skjule specifikke produktsider, blogopslag og sider for søgemaskiner ved hjælp af følgende metoder:

Tilføj et tilpasset metafelt i Shopify-administratoren

Du kan føje et tilpasset metafelt til et produkt, en side eller et blogopslag i din Shopify-administrator og angive værdien til 1 for at skjule produktet, siden eller blogopslaget for søgninger og websiteoversigter.

Trin

 1. Gå til Indstillinger > Tilpassede data.
 2. Under Metafelter skal du vælge den kvalificerede sidetype (produkt, side eller blogopslag), som du vil skjule.
 3. Klik eller tryk på Tilføj definition
 4. Indstil følgende felter:

  • Indstil Navn til SEO-skjult.
  • Indstil Navneområde og nøgle til seo.hidden.
 5. Klik eller tryk på Vælg type, og vælg Heltal. Sørg for, at Én værdi er valgt.

 6. Gå til det produkt, den side eller det blogopslag, du vil skjule for søgemaskiner.

 7. Indstil værdien for metafeltet SEO-skjult til 1.

Hvis du vil gøre produktet, siden eller blogopslaget synligt for søgninger, skal du slette metafeltværdien SEO-skjult.

Du kan tilpasse dine søgeresultater med Search & Discovery-appen fra Shopify. Appen har en række søgefunktioner og -indstillinger, der ændrer funktionsmåden for dine webshopsøgninger.

Hvis du ønsker at udføre mere avancerede tilpasninger, kan du redigere din temakode for at ændre, hvordan der anmodes om søgeresultater. Få mere at vide om tilpasning på Shopify.dev.

Butikkens landestandard påvirker søgeadfærden

Butikkens primære landestandard påvirker, hvilken søgeadfærd du får.

Understøttede sprog

Nedenstående tabel viser, hvilken søgeadfærd der er angivet for de understøttede sprog:

Sprog Stavefejlstolerance Søgestamme Trigram
Engelsk
Fransk
Spansk
portugisisk
Tysk
Hollandsk
Italiensk
Japansk
Kan understøtte Katakana, Hiragana og Kanji
Dansk
Svensk
Portugisisk (Portugal)
Finsk
Norsk (bokmål)
Tyrkisk
Rumænsk
Ungarsk
Russisk
Polsk
Tjekkisk
Græsk
Islandsk
Litauisk
Slovensk
Slovakisk
Bulgarsk
Vietnamesisk
Kroatisk
Indonesisk
Lettisk
Estisk
Serbisk
Ukrainsk
Catalansk
Norsk (nynorsk)
Færøsk
Portugisisk
Albansk
Bosnisk
Afrikaans
Makedonsk
Armensk
Serbokroatisk
Latin
Walisisk
Gælisk
Moldovisk

Japansk landestandard

Den japanske landestandard understøtter søgestammer og trigramsøgning, men understøtter ikke stavefejlstolerance.

Trigram

For Katakana, Hiragana og Kanji vil søgning matche alle fortløbende sekvenser med minimum 3 tegn.

Du kan f.eks. finde "アップルグリーンラップドレス" ved at søge efter en af følgende termer:

 • ップル
 • アップル
 • ップルグリーンラ

Kanjis kan også findes som par.

I dette afsnit

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis