Søker i butikken

Nettbutikksøket er et komplett, kraftig verktøy som kundene kan bruke til å søke blant alle produkter, blogginnlegg og sider i butikken.

Søkeadferd

Shopify bruker flere typer adferder for søkeord for å øke antall relevante resultater.

Søkeord i entall og flertall

Nettbutikksøket forsøker å kombinere ord i både éntall og flertall.

Et søk etter puppies returnerer resultater som inneholder «puppy» eller «puppies».

Behandling av entalls- og flertallsvilkår er et eksempel på stamming, der et ord er adressert til sin felles lemma (stamme). Shopify-stammer også tar hensyn til fellesstammen av ulike ord.

Et søk etter body:leggings returnerer resultater som inneholder «leg» eller «leggings».

Hvis du vil søke etter et ord basert på delvis mønstergjenkjenning, kan du bruke prefikssøk.

Skrivefeiltoleranse

Nettbutikkens søkefunksjon inkluderer skrivefeiltoleranse, som finner riktige treff for søkeord som inneholder skrivefeil.

Søkeresultater inkluderer treff som avviker fra søkeordet med én eller to bokstaver i feil rekkefølge. De første fire bokstavene i et søkeord må skrives inn riktig for at skrivefeiltoleransen skal aktiveres.

Et søk etter chocollate vil for eksempel returnere resultater med chocolate eller chocolates i tittel eller beskrivelse.

Toleransen for skrivefeil brukes ikke når som bruker søkesyntaks i spørringen.

Toleransen for skrivefeil brukes ikke i alle felter ved oppretting av søkeresultater. chocollate gir for eksempel ikke treff på taggen chocolate for produkter eller blogginnlegg. Følgende ressursfelter støtter toleranse for skrivefeil:

Ressurstype Støttede felter
Produkter
 • tittel
 • product_type
 • variants.title
 • vendor
Sider
 • forfatter
 • tittel
Blogginnlegg
 • forfatter
 • tittel

Søkesyntaks

Søkesyntaksen avgjør hvordan søkeord håndteres når Shopify søker etter resultater.

Bruke operatørene AND, OR og NOT

AND

Et søk etter resultater med operatøren AND mellom søkeordene returnerer resultater når alle søkeordene finnes i resultatet.

Som standard behandles alle søkeord som om de har AND mellom seg. Et søk etter artichoke hearts eller artichoke AND hearts returnerer begge resultater som inneholder både «artichoke» og «hearts». Det er ikke nødvendig å slå sammen operatører.

OR

Søk etter resultater med operatøren OR mellom søkeord returnerer resultater når et av søkeordene er et resultat.

Søket artichoke OR hearts gir resultater som inneholder minst én av «artichoke» eller «hearts».

NOT

Søk etter resultater uten et ord kan gjøres ved å innlede ordet med et minustegn (-).

Søket artichoke -heart returnerer ord med «artichoke», men ikke «heart».

Prefikssøk returnerer resultater der søkeordet samsvarer med begynnelsen av andre ord i resultatene. Prefikssøk skjer automatisk i alle søk.

Et søk etter artich returnerer resultater som starter med «artich», som «artichoke». Dette fungerer også med det siste ordet i et søk. Et søk etter artichoke hea returnerer ord som starter med «artichoke hea».

Ved å plassere søkeordet mellom anførselstegn ("") søker du etter det eksakte ordet eller setningen i et av søkefeltene.

Et søk etter "artichoke hearts" returnerer et produkt med tittelen «Can of artichoke hearts», men ikke et produkt med tittelen «Canned hearts of artichoke».

Søke i bestemte felter

Legg til et feltnavn med et kolon til søkeordet for å begrense søket til ordet i det angitte feltet.

Et søk etter title:artichoke søker for eksempel etter titler som inneholder ordet «artichoke».

Søk etter feilstavede ord vil ikke fungere når du søker i bestemte felt, siden søket leter etter en eksakt match. Et søk etter title:artichoqe returnerer for eksempel ingen resultater.

Avhengig av ressursen du søker etter (produkt, side, blogginnlegg) kan resultatene være basert på ulike søkbare egenskaper.

Ressurs Søkbare egenskaper
Produkter
 • brødtekst
 • product_type
 • Tagg
 • tittel
 • varianter. strekkode
 • variants.sku
 • variants.title
 • vendor
Sider
 • forfatter
 • brødtekst
 • tittel
Blogginnlegg
 • forfatter
 • brødtekst
 • Tagg
 • tittel

Gjøre produkter, sider og blogginnlegg søkbare

Produkter, sider og blogginnlegg må være publisert i nettbutikken for å bli returnert i søkeresultater. I tillegg er ikke ressurstyper som er skjult fra søkemotorer søkbare.

Angi følgende innstillinger for å gjøre produkter, sider og blogginnlegg synlige i nettbutikken:

Endre synlighet for en ressurstype
Ressurstype Synlighetsinnstillinger
Produkt Publiser produktet i Nettbutikk-kanalen
Side Publiser siden
Blogginnlegg Sett blogginnlegget som synlig

Skjul produkter, sider og blogginnlegg fra søkemotorer og områdekart

Du kan skjule bestemte produktsider, blogginnlegg og sider fra søkemotorer med følgende metoder: * Legg til et egendefinert metafelt fra administrator * Legg til kundemetadata ved hjelp av API-et * Rediger temakoden

Legg til et egendefinert metafelt i Shopify-administrator

Du kan legge til et egendefinert metafelt for et produkt, en side eller et blogginnlegg i Shopify-administrator og angi verdien til 1 for å skjule produktet, siden eller blogginnlegget fra søk og områdekart.

Steg

 1. Gå til Innstillinger > Egendefinerte data.
 2. Velg den kvalifiserte sidetypen (produkt, side eller blogginnlegg) som du vil skjule under Metafelter.
 3. Klikk eller trykk på Legg til definisjon
 4. Angi følgende felt:

  • Angi Navn til SEO Hidden.
  • Angi Navnefelt og nøkkel til seo.hidden.
 5. Klikk eller trykk på Velg type og velg Heltall. Sørg for at Én verdi er valgt.

 6. Gå til produktet, siden eller blogginnlegget du vil skjule fra søkemotorer.

 7. Angi verdien for SEO Hidden-metafeltet til 1.

Hvis du vil gjøre produktet, siden eller blogginnlegget synlig i søk, kan du slette verdien i SEO Hidden-metafeltet.

Du kan tilpasse søkeresultatene med Search & Discovery-appen fra Shopify. Appen inneholder en rekke funksjoner og innstillinger for søk som endrer adferden for nettbutikksøket.

For mer avanserte tilpasninger kan du redigere temakoden for å endre hvordan søkeresultater hentes. Finn ut mer om tilpasning på Shopify.dev.

Butikkens nasjonale innstillings påvirkning på søkeadferden

Butikkens primære lokalinnstilling påvirker hva slags søkeadferd du opplever.

Støttede språk

Følgende tabell indikerer hvilke søkeatferder som er mulig for de støttede språkene:

Språk Skrivefeiltoleranse Søkestamme Trigram
Engelsk
Fransk
Spansk
Portugisisk (Brazil)
Tysk
Nederlandsk
Italiensk
Japansk
Kan støtte Katakana, Hiragana og Kanji
Dansk
Svensk
Portugisisk (Portugal)
Finsk
Norsk (bokmål)
Tyrkisk
Rumensk
Ungarsk
Russisk
Polsk
Tsjekkisk
Gresk
Islandsk
Litauisk
Slovensk
Slovakisk
Bulgarsk
Vietnamesisk
Kroatisk
Indonesisk
Latvisk
Estisk
Serbisk
Ukrainsk
Katalansk
Norsk (nynorsk)
Færøysk
Portugisisk
Albansk
Bosnisk
Afrikaans
Makedonsk
Armensk
Serbisk – kroatisk
Latinsk
Walisisk
Gælisk
Moldovsk

Japansk lokale

Den japanske lokalen støtter søkestammer og trigram-søk, men støtter ikke skrivefeil-toleranse.

Trigram

For Katakana, Hiragana og Kanji, vil søk matche påfølgende sekvenser med minst 3 tegn.

Du kan for eksempel finne «アップルグリーンラップドレス» ved å søke etter et av følgende begreper:

 • ップル
 • アップル
 • ップルグリーンラ

Kanji kan også får parvise treff.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis