Legge til og oppdatere produkter

Du kan legge til eller oppdatere informasjon om et produkt, for eksempel pris, varianter og tilgjengelighet, fra Produkter-siden i Shopify-administrator.

Hvis du vil lagre spesialisert informasjon eller filer for produktene dine, kan du legge til tilpassede felter på produktsidene ved å bruke metafelter. Hvis du har et Online Store 2.0-tema, kan du legge til referanser til produktmetafelter gjennom temaredigeringsprogrammet.

Legge til et nytt produkt

Steg:

Duplisere et produkt

For å spare tid når du legger til et nytt produkt, kan du duplisere et lignende produkt. Hvis du vil legge til alternativer for et produkt, for eksempel farge eller størrelse, kan du legge til en variant av produktet i stedet for å duplisere produktet.

Når du velger å duplisere et eksisterende produkt, har du muligheten til å gjøre følgende justeringer før du oppretter duplikatet: * Angi en ny tittel. * Angi produktstatusen til aktiv eller utkast. * Velge hvilke andre produktdetaljer som skal dupliseres fra et bestemt sett med alternativer.

Alle andre produktdetaljer, bortsett fra 3D-modeller og videoer, kopieres automatisk fra originalen til duplikatet.

Steg:

Rediger et produkt

Etter du har opprettet et produkt, kan du redigere dem for å endre beskrivelsene, prisene og legge til andre produktdetaljer.

Selv om du når som helst kan endre produktdetaljer, kan endringene påvirke rapportene. For mer informasjon om hvordan endringene kan påvirke rapporter, kan du se Endringer i produktdetaljer.

Lagrede endringer trer i kraft umiddelbart i nettbutikken. Før du oppdaterer et produkt, kan du se øverst på siden for å se om andre personalmedlemmer også gjør endringer i det samme produktet.

Steg:

Inkludere og ekskludere produkter fra salgskanaler

Du kan kontrollere hvor du selger et produkt ved å inkludere det i aktive salgskanaler. Hvis du bestemmer deg for å ekskludere et produkt fra en bestemt salgskanal, blir det skjult fra den aktuelle kanalen. Du kan skjule et produkt fra en salgskanal av flere årsaker:

  • Du har sesongprodukter du bare vil vise en del av året
  • Et produkt er utsolgt, men du får mer på lager på et senere tidspunkt
  • Du vil ikke selge et produkt, men det kan hende du vil tilby det igjen senere
  • Du vil tilby produkter som er eksklusive for nettbutikken eller den fysiske butikken
  • Du vil ikke selge et produkt på en bestemt salgskanal

Legge til eller fjerne tagger

Tagger er søkbare ord som er tilknyttet produktet ditt. Tagger kan hjelpe kundene med å finne produktet ditt gjennom søk i nettbutikken, og du kan også bruke dem til å opprette automatiserte samlinger.

Du kan bruke opptil 250 tagger for hvert produkt.

For mer informasjon om tagger, kan du se Taggformater.

Legg til tagger

Slik legger du til en tagg:

Fjern tagger

Slik fjerner du tagger fra et produkt:

Redigere en søkemotoroppføring

Du kan redigere hvordan et produkt vises i søkeresultater på produktets detaljside:

  1. Klikk på Rediger i seksjonen Søkemotoroppføring.
  2. I feltet Sidetittel kan du angi en beskrivende tittel. Denne tittelen vises som en kobling i søkemotorresultatene. Du kan angi opptil 70 tegn i tittelen.
  3. Skriv inn en metabeskrivelse for søkemotoroppføringen. Sørg for å inkludere relevante søkeord for produktet for å gjøre det enklere for nye kunder å finne koblingen. Du ønsker kanskje også å inkludere bedriftsnavnet. Du kan skrive inntil 320 tegn i beskrivelsen.
  1. I seksjonen URL og referanse kan du redigere nettadressen. I de fleste tilfeller trenger du ikke å endre nettadressen. Hvis du foretar endringer, må du sørge for at den angitte nettadressen videresender fra den gamle nettadressen. Nettadressen kan ikke inneholde mellomrom. Referanser brukes i temadesign.
  2. Klikk på Lagre.

Skanne en strekkode med enhetens kamera

Du kan bruke Shopify-appen til å angi en strekkode for et produkt ved å skanne det med mobilenhetens kamera.

Slik skanner du en strekkode med enhetens kamera:

Arkivere et produkt

Hvis du ikke lenger ønsker å vise et produkt i nettbutikken, men ikke ønsker å slette det permanent, kan du arkivere produktet i stedet. Du kan arkivere et enkeltprodukt, eller arkivere flere produkter samtidig med en massehandling. Hvis du arkiverer et produkt, flyttes produktet til Arkivert-fanen på Produkter-siden.

Slik arkiverer du et produkt:

Hvis du vil finne et arkivert produkt i Shopify-administrator, klikker du på Produkter og velger Arkivert-fanen. For å dearkivere et produkt, klikker du på produktet i Arkivert-fanen og klikker på Dearkiver produkt.

Slette et produkt

Du kan slette et enkeltprodukt, eller slette flere produkter samtidig med en massehandling. Når du sletter et produkt, blir det permanent fjernet fra Shopify. Slettede produkter kan ikke gjenopprettes. Hvis et produkt ikke er på lager eller du ikke lenger ønsker å vise produktet, men ikke vil fjerne det permanent fra butikken, kan du arkivere produktet i stedet.

Slik sletter du et produkt permanent:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis