Legge til nøkkelord for søkemotoroptimalisering i Shopify-butikken

Nøkkelord vises i søkespørringer som folk angir i søkemotorer. For eksempel kan en person søke etter blue shoes in Canada. Nøkkelordene i dette søket vil være blue shoes og Canada. For at butikken skal vises høyere opp i søkeresultater bør du prøve å finne ut hvilke nøkkelord kundene bruker for å finne produktene dine, og legge de nøkkelordene til i innholdet.

Du kan bruke ulike nettverktøy for å få ideer til nøkkelord og finne ut hvor ofte nøkkelordene brukes i søkespørringer. Det er best å velge nøkkelord som er spesifikke til produktene og forretningen, og som ofte dukker opp i søk. Husk at jo mer trafikk nøkkelordene får, desto mer konkurranse får butikken i søkene, så butikken vil kanskje ikke vises blant søkeresultatene som kommer først.

Det finner fire hovedsteder der du kan legge til nøkkelord for å forbedre søkemotoroptimaliseringen (SEO) for nettbutikken:

 • sidetitler
 • metabeskrivelser
 • ALT-tagger
 • hovedinnholdet på en side

Redigere tittelen og metabeskrivelsen til en side

Titteltaggen og metabeskrivelsen er to av de viktigste elementene av søkemotoroptimalisering. De vises i søkemotorresultater og gir informasjon til folk som ser etter ting som er knyttet til produktene dine. En god tittel og beskrivelse oppmuntrer kundene til å klikke på koblingen i søkeresultater for å besøke butikken.

Du kan også angi en tittel og beskrivelse for nettbutikken.

Trinn:

 1. I seksjonen Forhåndsvisning av søkemotoroppføring klikker du på Rediger nettstedets SEO.

 2. I feltet Sidetittel kan du angi en beskrivende tittel. Denne tittelen vises som en kobling i søkemotorresultater. Du kan angi opptil 70 tegn i tittelen. Finn ut mer om sidetitler.

 3. Angi en beskrivelse for oppføringen i søkemotoren. Sørg for å inkludere relevante nøkkelord som hjelper nye kunder med å finne koblingen, og inkluder også butikknavnet. Bruk naturlige, lesbare setninger i stedet for lister med nøkkelord. Du kan angi opptil 320 tegn i beskrivelsen. Finn ut mer om metabeskrivelser.

 1. Klikk på Lagre.

Angi en tittel og beskrivelse for nettbutikken

Trinn:

 1. Fra Shopify administrator går du til Nettbutikk > Innstillinger.

 2. Angi en tittel og metabeskrivelse for butikken etter beste praksis for SEO.

 3. Klikk på Lagre.

Sidetittel

Søkemotorer sammenligner titteltaggen med sideinnholdet for å avgjøre om sidetittelen samsvarer med det siden dreier seg om. Tittelen vises som en klikkbar kobling i søkemotorresultater. Du kan optimalisere titteltaggen for søkemotorer på ulike måter:

 • Bruk en unik, beskrivende tittel.
 • Ta med de viktigste nøkkelordene for hvert produkt, samling, nettside eller blogginnlegg i begynnelsen av tittelen.
 • Angi en tittel på 70 tegn eller mindre, ettersom de fleste søkemotorer forkorter lengre titler.
 • Påse at titteltaggen er lesbar.

Metabeskrivelse

En metabeskrivelse er den korte tekstdelen som vises i søkemotorresultater etter titteltaggen. Metabeskrivelsen kan angis for nettsider, produktsider, samlingssider og blogginnlegg i Shopify. Kontroller at hver side har en unik metabeskrivelse med en tydelig og direkte tale. En god beskrivelse oppmuntrer flere til å klikke på koblingen til butikken.

Angi alternativ bildetekst

Søkemotorer kan lese teksten i innholdet, men kan ikke lese bildene. Du kan bruke beskrivende, alternativ tekst (alt-tekst) til å gjøre det enklere for søkemotorer å finne innholdet ditt. Alternativ tekst er også en viktig tilgjengelighetsfunksjon for folk med synshemninger.

Når du skriver alternativ tekst må du bruke nøkkelord fra siden som bildet vises på. Bruk lesbare setninger som beskriver det som vises i bildet, og ikke det du vil at folk skal tenke om bildet.

Du kan angi alternativ tekst for produktbilder, samlingsrelaterte bilder eller bilder knyttet til blogginnlegg. Prosessen er litt annerledes for et produktbilde enn for de andre to.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Produkter.

 2. Klikk på produktet i bildet du vil redigere.

 3. Klikk på bildet, og klikk deretter på Rediger alt. tekst.

 4. Angi beskrivende, alternativ tekst for bildet.

 5. Klikk på lagre alt. tekst.

Gjør følgende for å angi den alternative teksten for et bilde knyttet til en samling eller et blogginnlegg:

 1. Klikk på navnet til samlingen eller blogginnlegget du vil redigere.
 2. Under bildet klikker du Oppdater og deretter Rediger bilde.
 3. Angi beskrivende, alternativ tekst for bildet.
 4. Klikk på Lagre.

Legge til nøkkelord i H1-overskriften til en side

En H1-overskrift er hovedoverskriften øverst på en side. Når du oppretter en produktside, samlingsside, nettside eller blogginnlegg, bruker Shopify tittelen du angir til å generere sidens H1-overskrift. Den største tekststørrelsen på en side er ofte H1-overskriften, og søkemotorer bruker denne til å fastslå hva sideinnholdet handler om. Når du angir en sidetittel må du ta med de viktigste nøkkelordene slik at de automatisk inkluderes i H1-overskriften.

Trinn:

 1. Velg produktet, samlingen, nettsiden eller blogginnlegget du vil redigere.
 2. I Tittel-feltet angir du en beskrivende tittel som inkluderer nøkkelordene.
 3. Klikk på Lagre.

Bruke nøkkelord i sideinnhold

Når du skriver innhold for en produkt- eller samlingsbeskrivelse, nettside eller blogginnlegg må du bruke lesbare, unike setninger som inneholder noen av nøkkelordene. Søkemotorer sammenligner innholdet på en side med sidens overskrifter for å kontrollere at siden handler om det den utgir seg for å handle om. Når du skriver produktbeskrivelser må du ikke kopiere teksten du får oppgitt av en leverandør, ettersom den beskrivelsen allerede kan være i bruk på andre nettsteder.

Fokuser på tekst med kvalitet i stedet for kvantitet, men vær oppmerksom på at søkemotorer bruker lengre innhold for å prøve å forstå siden bedre. Kontroller at hver side har minst 250 ord med beskrivende tekst, og at informasjonssider og blogginnlegg har minst 500 ord.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis