Trefwoorden voor SEO toevoegen aan uw Shopify-winkel

Trefwoorden verschijnen in zoekopdrachten die mensen invoeren in zoekmachines. Een persoon kan bijvoorbeeld zoeken naar blue shoes in Canada. De trefwoorden in deze zoekopdracht zouden dan blue shoes en Canada zijn. Als je je winkel hoger wilt laten weergeven in de zoekresultaten, moet u proberen te achterhalen welke trefwoorden uw klanten gebruiken om uw producten te vinden en die trefwoorden aan uw inhoud toevoegen.

U kunt online tools gebruiken om trefwoordideeën op te halen en te achterhalen hoe vaak een trefwoord in een zoekopdracht wordt gebruikt. Het is raadzaam om trefwoorden te kiezen die specifiek zijn voor uw producten en bedrijf, maar die tevens vaak voorkomen in zoekopdrachten. Houd er rekening mee dat als uw trefwoorden vaker worden gebruikt, uw winkel meer concurrentie heeft in zoekopdrachten, zodat uw winkel mogelijk niet bovenaan de zoekresultaten wordt weergegeven.

Er zijn vier belangrijke plaatsen waar u trefwoorden kunt toevoegen om de zoekmachineoptimalisatie (SEO) voor uw online winkel te verbeteren:

 • paginatitels
 • metabeschrijvingen
 • ALT-tags
 • de inhoud van een pagina

De titel en metabeschrijving van een pagina bewerken

De titel-tag en de metabeschrijving zijn twee van de belangrijkste elementen van SEO. Ze worden weergegeven in de resultaten van zoekmachines en geven informatie aan mensen die op zoek zijn naar dingen die met uw producten te maken hebben. Een goede titel en beschrijving moedigt klanten aan om op de link in de zoekresultaten te klikken voor een bezoek aan uw winkel.

U kunt ook een titel en beschrijving instellen voor uw online winkel.

Stappen:

 1. Klik in Voorbeeld zoekmachineoverzicht op Website-SEO bewerken:

  Website SEO-knop bewerken

 2. Voer in het veld Paginatitel een beschrijvende titel in. Deze titel wordt getoond als een link in de resultaten van zoekmachines. U kunt maximaal 70 tekens in de titel invoeren. Meer informatie over paginatitels.

 3. Voer een beschrijving in voor de zoekmachinevermelding. Zorg ervoor dat u relevante trefwoorden opneemt om nieuwe klanten te helpen uw link te vinden en om uw winkelnaam op te nemen. Gebruik natuurlijke, leesbare zinnen in plaats van lijsten met trefwoorden. U kunt maximaal 320 tekens invoeren in de beschrijving. Meer informatie over metabeschrijvingen.

 1. Klik op Opslaan.

Een titel en beschrijving instellen voor uw online winkel

Stappen:

 1. Ga vanaf de Shopify-beheerder naar Online winkel > Voorkeuren.

 2. Voer een titel en metabeschrijving voor uw winkel in, volgens aanbevolen SEO-procedures.

 3. Klik op Opslaan.

Paginatitel

Zoekmachines vergelijken de titel-tag met uw pagina-inhoud om te bepalen of de paginatitel overeenkomt met waar de pagina over gaat. U kunt de titel-tag voor zoekmachines op een aantal manieren optimaliseren:

 • Gebruik een unieke, beschrijvende titel.
 • Neem uw belangrijkste doeltrefwoorden op voor elk product, elke collectie, elke webpagina of elk blogbericht aan het begin van de titel.
 • Voer een titel in die uit 70 of minder tekens bestaat, omdat de meeste zoekmachines langere titels inkorten.
 • Zorg ervoor dat uw titel-tag leesbaar is.

De titel wordt getoond als een klikbare link in de resultaten van zoekmachines:

Google-zoekmachineresultaat voor de zoekopdracht "online verkopen"

Metabeschrijving

Een metabeschrijving is het korte stukje tekst dat wordt weergegeven in de resultaten van zoekmachines na de titel-tag. De metabeschrijving kan worden ingesteld voor webpagina's, productpagina's, collectiepagina's en blogberichten in Shopify. Zorg ervoor dat elke pagina een unieke metabeschrijving heeft die duidelijke, directe taal gebruikt. Een goede beschrijving moedigt meer mensen aan om op de link naar uw winkel te klikken.

Alt-tekst van afbeelding instellen

Zoekmachines kunnen de tekst in uw inhoud lezen, maar niet de afbeeldingen. U kunt beschrijvende alternatieve (alt-)tekst gebruiken om zoekmachines te helpen uw inhoud te vinden. Alt-tekst is ook een belangrijke toegankelijkheidsfunctie voor mensen met een visuele beperking.

Gebruik trefwoorden van de pagina waarop de afbeelding wordt weergegeven wanneer u alt-tekst schrijft. Gebruik leesbare zinnen die beschrijven wat in de afbeelding wordt weergegeven, niet wat u wilt dat iemand over de afbeelding denkt.

U kunt alt-tekst instellen voor een productafbeelding, een afbeelding van een collectie of een afbeelding van een blogbericht. Het proces is een beetje anders voor een productafbeelding dan voor de andere twee soorten afbeeldingen.

Stappen:

 1. Ga vanaf de Shopify-beheerder naar Producten > Alle producten.

 2. Klik op het product met de afbeelding die u wilt bewerken.

 3. Klik op de link ALT:

  Voorbeeldafbeelding met alt-link gemarkeerd - alt-link wordt zichtbaar door de aanwijzer erboven te houden

 4. Voer beschrijvende alternatieve tekst voor de afbeelding in.

 5. Klik op Gereed.

De alt-tekst voor een afbeelding met een collectie of een blogbericht instellen:

 1. Klik op de naam van de collectie die of het blogbericht dat u wilt bewerken.
 2. Klik onder de afbeelding op Bijwerken en klik vervolgens op Afbeelding bewerken.
 3. Voer beschrijvende alternatieve tekst voor de afbeelding in.
 4. Klik op Opslaan.

Trefwoorden toevoegen aan de H1-koptekst voor een pagina

Een H1-koptekst is de hoofdkoptekst bovenaan een pagina. Wanneer u een productpagina, collectiepagina, webpagina of blogbericht maakt, gebruikt Shopify de titel die u invoert om de H1-koptekst voor de pagina te genereren. De grootste tekstgrootte op een pagina is vaak de H1-koptekst, en zoekmachines gebruiken deze om te bepalen waar de pagina-inhoud over gaat. Wanneer u een paginatitel invoert, neemt je je hoofdtrefwoorden op, zodat de H1-koptekst ze automatisch bevat.

Stappen:

 1. Selecteer het product, de collectie, de webpagina of het blogbericht dat u wilt bewerken.
 2. Voer in het veld Titel een beschrijvende titel in die u trefwoorden bevat.
 3. Klik op Opslaan.

Trefwoorden gebruiken in pagina-inhoud

Wanneer u inhoud schrijft voor een product- of collectiebeschrijving, webpagina of blogbericht, gebruik dan leesbare, unieke zinnen die enkele van uw trefwoorden bevatten. Zoekmachines vergelijken de inhoud van een pagina met de koppen om er zeker van te zijn dat de pagina gaat over waar die beweert over te gaan. Wanneer u productbeschrijvingen schrijft, moet u ervoor zorgen dat u geen tekst kopieert die door een fabrikant aan u is verstrekt, omdat die beschrijving mogelijk al door andere websites wordt gebruikt.

Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit, maar het is ook goed om te weten dat zoekmachines zo veel mogelijk inhoud gebruiken om uw pagina beter te begrijpen. Zorg ervoor dat elke pagina ten minste 250 woorden beschrijvende tekst bevat en dat informatieve pagina's en blogberichten ten minste 500 woorden bevatten.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis