การเพิ่มคำสำคัญสำหรับ SEO ไปยังร้านค้า Shopify

คำสำคัญคือคำหรือวลีที่ผู้คนป้อนในเครื่องมือค้นหา (หรือที่เรียกว่าคำค้นหา) ตัวอย่างเช่น บุคคลอาจค้นหาคำว่ารองเท้าสีน้ำเงินในแคนาดา ทั้งรองเท้าสีน้ำเงินและแคนาดาอาจถือว่าเป็นคำสำคัญในการค้นหานี้ หากต้องการให้ร้านค้าคุณแสดงเป็นอันดับต้นๆ ในผลการค้นหา คุณจะต้องกำหนดคำสำคัญที่ลูกค้าอาจใช้เพื่อหาสินค้าของคุณ และใส่คำสำคัญเหล่านั้นลงในเนื้อหา

คุณสามารถใช้เครื่องมือออนไลน์เพื่อศึกษาไอเดียคำสำคัญและทำความเข้าใจว่าคำสำคัญมีการค้นหากี่ครั้งต่อเดือน จัดล้าดับความหลักคําหลักที่เฉพาะเจาะจงต่อสินค้าและธุรกิจของคุณ และยังค้นหาบ่อยครั้งอีกด้วย โปรดทราบว่ายิ่งคําค้นของคุณมียอดเข้าชมมากเท่านั้น การแข่งขันที่ร้านค้าของคุณมีมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นร้านค้าของคุณอาจจะไม่แสดงใกล้ด้านบนของผลลัพธ์การค้นหา

มีสี่ตำแหน่งหลักที่คุณสามารถเพิ่มคำสำคัญเพื่อพัฒนาการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับต้นๆ ในเครื่องมือค้นหา (SEO) สำหรับร้านค้าออนไลน์ของคุณได้:

 • ชื่อหน้า
 • คำอธิบายเนื้อหาอย่างย่อ
 • ข้อความกำกับแท็ก
 • เนื้อหาของหน้า

การทำความเข้าใจชื่อหน้าและคำอธิบายเนื้อหาอย่างย่อ

แท็กชื่อและคำอธิบายเนื้อหาอย่างย่อเป็นสององค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของ SEO โดยองค์ประกอบดังกล่าวจะแสดงในผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหาและจะให้ข้อมูลแก่ผู้คนซึ่งกำลังมองหาสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับสินค้าของคุณ ชื่อและคำอธิบายที่ดีจะส่งเสริมให้ลูกค้าคลิกลิงก์ในหน้าผลลัพธ์การค้นหาเพื่อเยี่ยมชมร้านค้าของคุณ

ชื่อหน้า

แท็กชื่อคือหนึ่งในช่องที่มีความสำคัญที่สุดที่คุณสามารถแก้ไขได้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของหน้าในผลการค้นหา โดยจะแสดงชื่อเป็นลิงก์ที่สามารถคลิกได้ในผลลัพธ์จากเครื่องมือค้นหา ดังนั้นชื่อจึงต้องมีความดึงดูดผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า

คุณสามารถปรับแต่งแท็กชื่อสำหรับ SEO ด้วยวิธีการต่อไปนี้:

 • ใช้ชื่อที่เป็นคำอธิบายและมีความโดดเด่น
 • ใส่คำสำคัญเป้าหมายที่สำคัญที่สุดสำหรับแต่ละหน้าใกล้กับจุดเริ่มต้นของชื่อ
 • ป้อนชื่อที่มีอักขระไม่เกิน 60 อักขระ เครื่องมือค้นหาส่วนใหญ่จะย่อชื่อที่ยาวเกินกว่านั้นให้สั้นลง
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแท็กชื่อของคุณเข้าใจได้ง่าย

รายละเอียดเนื้อหาอย่างย่อ

คำอธิบายเนื้อหาอย่างย่อคือข้อความสั้นๆ ที่แสดงในผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหาตามหลังแท็กชื่อ คุณสามารถกำหนดคำอธิบายเนื้อหาอย่างย่อสำหรับเว็บเพจ หน้าสินค้า หน้าคอลเลกชัน และโพสต์บล็อกได้ใน Shopify ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละหน้ามีคำอธิบายเนื้อหาอย่างย่อที่ไม่ซ้ำกันซึ่งใช้ภาษาตรงๆ และเข้าใจง่าย คำอธิบายที่ดีจะทำให้ผู้คนคลิกลิงก์ไปยังร้านค้าของคุณมากขึ้น

การเพิ่มชื่อและคำอธิบายเนื้อหาอย่างย่อไปยังหน้าและร้านค้าของคุณ

คุณสามารถเพิ่มชื่อและข้อความอธิบายเนื้อหาอย่างย่อไปยังหน้าของคุณและไปยังหน้าแรกของร้านค้าได้ ชื่อหน้าและข้อความอธิบายเนื้อหาอย่างย่อมีขีดจํากัดอักขระดังต่อไปนี้:

 • ชื่อหน้า: คุณสามารถป้อนชื่อได้สูงสุดถึง 70 อักขระ หากต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้ชื่อสั้นลงในผลลัพธ์เครื่องมือค้นหา โปรดทำให้ชื่อของคุณยาวไม่เกิน 60 อักขระ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ชื่อหน้า
 • คำอธิบายเนื้อหาอย่างย่อ: คุณสามารถป้อนข้อความในคำอธิบายได้สูงสุดถึง 320 อักขระ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่คำสำคัญที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้ลูกค้าใหม่ๆ หาหน้าของคุณเจอ ใช้วลีที่เป็นธรรมชาติและสามารถอ่านได้ง่าย แทนที่จะป้อนรายการคำสำคัญโดดๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำอธิบายเนื้อหาอย่างย่อ

หากคุณป้อนตัวอักษรเกินขีดจำกัด ชื่อเพจและคำอธิบายจะถูกย่อให้สั้นลงในผลลัพธ์บนเครื่องมือค้นหา

แก้ไขชื่อและคำอธิบายเนื้อหาอย่างย่อสำหรับหน้า

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ร้านค้าออนไลน์ > หน้า
 2. คลิกหน้าที่คุณต้องการแก้ไข
 3. ในส่วนตัวอย่างรายการเครื่องมือค้นหา ให้คลิก แก้ไขเว็บไซต์ SEO
 4. ในช่องชื่อหน้า ให้ป้อนชื่อที่ให้รายละเอียด โดยชื่อดังกล่าวจะแสดงในลิงก์ผลลัพธ์ของเครื่องมือการค้นหา
 5. ในช่องคำอธิบาย ให้ป้อนคำอธิบายสำหรับรายการเครื่องมือค้นหา
 6. คลิกบันทึก

เพิ่มขื่อและคำอธิบายเนื้อหาอย่างย่อสำหรับหน้าแรกของร้านค้าออนไลน์

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ไปที่ร้านค้าออนไลน์ > การกำหนดลักษณะ

 2. ใส่ชื่อและคำอธิบายเนื้อหาอย่างย่อสำหรับร้านค้าของคุณ ตามหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ SEO

 3. คลิกบันทึก

เคล็ดลับการปรับปรุงแท็กชื่อของหน้า

หากต้องการเพิ่มยอดเข้าชมร้านค้า SEO และกระตุ้นการมองเห็นร้านค้าในผลการค้นหา โดยคุณสามารถปรับปรุงแท็กชื่อหน้าได้ ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับเคล็ดลับในการปรับปรุงแท็กชื่อหน้าของคุณ:

เคล็ดลับการปรับปรุงแท็กชื่อของหน้า
ทิป คำอธิบาย
ตั้งเป้าหมายคำสำคัญหลักที่มีแนวโน้มทำให้ลูกค้าเห็นสินค้าคุณที่สุด ใช้แท็กชื่อที่ไม่ซ้ำและอธิบายรายละเอียดพร้อมกับคําสําคัญที่สําคัญที่สุดของคุณ
ตัวอย่างเช่น หากคุณขายเสื้อเชิ้ตมีกระดุมรูป Star Wars แท็กชื่อเสื้อเชิ้ตมีกระดุมรูป Star Wars มีความเฉพาะเจาะจงและอธิบายรายละเอียดได้ดีกว่าคำว่า Star Wars
เพิ่มคำสำคัญรอง เพิ่มความยาวแท็กชื่อโดยการเพิ่มคำสำคัญรองที่อาจทำให้ลูกค้าเห็นสินค้ามากขึ้น ใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น Google Search Console เพื่อทำความเข้าใจว่าคำสำคัญใดที่ทำให้ลูกค้ามาที่ร้านคุณ หรือใช้ Google Keyword Planner สำหรับการแนะนำคำสำคัญฟรี
ตัวอย่างเช่น หากคุณขายชุดโซฟารับแขก และแท็กชื่อปัจจุบันของคุณคือ ชุดโซฟารับแขก การเพิ่มความยาวแท็กชื่อเป็น ชุดโซฟารับแขกโมดูลาร์ และ เก้าอี้นอน อาจเป็นการกำหนดเป้าหมายคำสำคัญที่เกี่ยวข้องอื่น เช่น โซฟาโมดูลาร์ เก้าอี้นอนโมดูลาร์ และ ชุดเก้าอี้นอนรับแขก
เน้นลักษณะพิเศษของสินค้า เน้นลักษณะโดดเด่นของสินค้าเพื่อให้โดดเด่นในผลการค้นหา
ตัวอย่างเช่น หากคุณขายบอดี้บัตเตอร์จากธรรมชาติที่ไม่ทดลองกับสัตว์ แท็กชื่อ บอดี้บัตเตอร์ - ธรรมชาติ และ ไม่ทดลองกับสัตว์ นั้นมีความดึงดูดมากกว่าและชวนให้คลิกสำหรับลูกค้าที่มองหาคุณลักษณะดังกล่าวมากกว่าเพียงคำว่าบอดี้บัตเตอร์
กล่าวถึงการเพิ่มประโยชน์ของลูกค้า เน้นประโยชน์สุดพิเศษของลูกค้า แต่รวมถึงข้อจํากัดที่เกี่ยวข้องเพื่อคงความจริงใจและชัดเจนของชื่อ
ตัวอย่างเช่น หากคุณขายกางเกงยีนส์ผู้ชาย และเสนอการจัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อที่เกิน 60 ดอลลาร์สหรัฐในสหรัฐอเมริกา การเปลี่ยนแท็กชื่อจาก กางเกงยีนส์ผู้ชาย เป็น กางเกงยีนส์ผู้ชาย - จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อที่เกิน $60 อาจมียอดการคลิกมากขึ้นจากลูกค้าที่สนใจ

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความของเราเกี่ยวกับการเขียนแท็กชื่อที่มีประสิทธิภาพ

ตั้งค่าข้อความกำกับภาพ

แม้ว่าเครื่องมือค้นหาจะสามารถอ่านข้อความในเนื้อหาของคุณได้ แต่ก็ไม่สามารถอ่านรูปภาพได้ ดังนั้นคุณสามารถใช้ข้อความแสดงแทนที่อธิบายรายละเอียดเพื่อช่วยให้เครื่องมือค้นหาพบเนื้อหาของคุณได้ นอกจากนี้ ข้อความแสดงแทนยังเป็นฟีเจอร์การเข้าถึงที่สำคัญสำหรับผู้คนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นอีกด้วย

เมื่อคุณเขียนข้อความแสดงแทน ให้ใช้คำสำคัญจากหน้าที่แสดงรูปภาพ ใช้วลีที่สามารถอ่านได้ง่ายและอธิบายสิ่งที่ปรากฏในรูปภาพอย่างชัดเจน ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการให้ผู้อื่นคิดเกี่ยวกับรูปภาพดังกล่าว

คุณสามารถกำหนดข้อความแสดงแทนสำหรับรูปภาพสินค้า รูปภาพที่แสดงบนคอลเลกชัน หรือรูปภาพที่แสดงบนโพสต์บล็อก ขั้นตอนสำหรับภาพสินค้านี้จะแตกต่างไปจากจากอีกสองขั้นตอนเล็กน้อย

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่สินค้า

 2. คลิกสินค้าที่มีรูปภาพที่คุณต้องการแก้ไข

 3. คลิกที่รูปภาพ จากนั้นคลิกที่ “แก้ไขข้อความแสดงแทน

 4. ป้อนข้อความแสดงแทนที่อธิบายรายละเอียดสำหรับรูปภาพ

 5. คลิกที่ “บันทึกข้อความแสดงแทน

กำหนดข้อความแสดงแทนสำหรับคอลเลกชันหรือรูปภาพที่แสดงบนโพสต์บล็อก:

 1. คลิกชื่อคอลเลกชันหรือโพสต์บล็อกที่คุณต้องการแก้ไข
 2. ด้านล่างรูปภาพ ให้คลิกอัปเดต จากนั้นคลิกแก้ไขรูปภาพ
 3. ป้อนข้อความแสดงแทนที่อธิบายรายละเอียดสำหรับรูปภาพ
 4. คลิกบันทึก

เพิ่มคำสำคัญไปยังส่วนหัว H1 ของหน้า

ส่วนหัว H1 คือส่วนหัวหลักที่อยู่ด้านบนของหน้า เมื่อคุณสร้างหน้าสินค้า หน้าคอลเลกชัน เว็บเพจ หรือโพสต์บล็อก Shopify จะใช้ชื่อที่คุณป้อนเพื่อสร้างส่วนหัว H1 ของหน้า ขนาดข้อความที่ใหญ่ที่สุดบนหน้ามักเป็นส่วนหัว H1 และเครื่องมือค้นหาจะใช้ข้อความนั้นเพื่อระบุว่าเนื้อหาของหน้านั้นเกี่ยวกับอะไร เมื่อคุณป้อนชื่อหน้า ให้รวมคำสำคัญหลักของคุณเพื่อให้ส่วนหัว H1 รวมคำเหล่านั้นไว้โดยอัตโนมัติ

ขั้นตอน:

 1. เลือกสินค้า คอลเลกชัน เว็บเพจ หรือโพสต์บล็อกที่คุณต้องการแก้ไข
 2. ในช่องชื่อเรื่อง ป้อนชื่อที่อธิบายรายละเอียดซึ่งรวมคำสำคัญของคุณ
 3. คลิกบันทึก

การใช้คำสำคัญในเนื้อหาของหน้า

เมื่อคุณเขียนเนื้อหาสำหรับสินค้าหรือคำอธิบายคอลเลกชัน เว็บเพจ หรือบล็อกโพสต์ ให้ใช้วลีที่สามารถอ่านได้ง่าย โดดเด่นไม่เหมือนใคร และมีคำสำคัญของคุณบางคำอยู่ในนั้น เครื่องมือค้นหาจะเปรียบเทียบเนื้อหาของหน้ากับส่วนหัวเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้านั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งที่กล่าวอ้างหรือไม่ เมื่อคุณเขียนคำอธิบายสินค้า ให้หลีกเลี่ยงการคัดลอกข้อความที่ผู้ผลิตมอบให้แก่คุณโดยตรง เนื่องจากคำอธิบายนั้นอาจถูกใช้โดยเว็บไซต์อื่นแล้ว

เน้นการเขียนข้อความที่มีคุณภาพมากกว่าการเขียนข้อความจำนวนมาก แต่ให้คำนึงไว้เสมอว่าเครื่องมือค้นหาจะใช้เนื้อหาที่ยาวกว่าเพื่อช่วยให้เข้าใจหน้าของคุณได้ดีขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละหน้ามีข้อความอธิบายอย่างน้อย 250 คำ รวมถึงหน้าให้ข้อมูลและโพสต์บล็อกมีข้อความอย่างน้อย 500 คำ

คำถามทั่วไป

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันปล่อยให้แท็กชื่อว่างไว้

ธีมของคุณใช้ชื่อร้านค้าตามด้วยชื่อเรื่องของเนื้อหา หรือใช้ชื่อเรื่องของเนื้อหาตามด้วยชื่อร้านค้าของคุณ หากคุณต้องการใช้รูปแบบนี้อยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องแก้ไขแท็กชื่อ

แท็กชื่อในธีม Shopify ของฉันอยู่ที่ไหน ฉันไม่สามารถแก้ไขหน้า HTML สำหรับแท็กชื่อได้โดยตรงใช่หรือไม่

แท็กชื่อจะปรากฏขึ้นในหนึ่งในไฟล์ธีม Shopify ของคุณเท่านั้น: theme.liquid โดยไฟล์ theme.liquid จะถูกใช้กับเว็บไซต์ของคุณทุกหน้า แท็ก Liquid ที่ส่งแท็กชื่อเป็นข้อมูลออกในไฟล์ theme.liquid ของคุณคือ {{ page_title }}

เว็บไซต์ของคุณไม่ได้รับการออกแบบด้วยหน้า Static HTML ที่สามารถแก้ไขเป็นส่วนๆ ได้ เนื้อหาจะแสดงผลแบบไดนามิกตามเทมเพลตที่เกี่ยวข้อง

พนักงานของฉันต้องการแก้ไขเว็บไซต์โดยตรงแทนที่จะเป็นไฟล์ theme.liquid ฉันจะรับสิทธิ์เข้าถึง FTP ไปยังเว็บไซต์เพื่อแก้ไข HTML ของแต่ละหน้าได้อย่างไร

หน้าเว็บไซต์ของคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึง FTP โค้ดสำหรับแท็กชื่อของคุณอยู่ในไฟล์ theme.liquid ของคุณ โค้ดอยู่ด้านในองค์ประกอบส่วนหัวของ theme.liquid หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Liquid โปรดดูที่คู่มือ SEO สำหรับผู้ออกแบบธีม

ฉันแก้ไขแท็กชื่อเรียบร้อยแล้ว แต่ทำไมฉันถึงยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่ Google

คุณอาจต้องรอประมาณสองอาทิตย์จึงจะเห็นการแก้ไขของคุณในผลลัพธ์เครื่องมือค้นหา เนื่องจากเครื่องมือค้นหาต้องใช้เวลาเพื่อรวบรวมและจัดทำดัชนีเนื้อหาของคุณใหม่

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี