Přidání klíčových slov pro SEO do obchodu Shopify

Klíčová slova se objevují v hledaných výrazech, které lidé zadávají do vyhledávačů. Někdo může například vyhledávat blue shoes in Canada. Klíčová slova v tomto hledání budou blue shoes a Canada. Chcete-li, aby se váš obchod ve výsledcích hledání zobrazoval na vyšších pozicích, zkuste se vžít do toho, jaká klíčová slova by mohli zákazníci použít k vyhledávání vašich produktů, a tato klíčová slova pak přidejte do svého obsahu.

Nalezení vhodných klíčových slov vám může usnadnit i určité online nástroje, které umí navíc určit, jak často se dané klíčové slovo v dotazech vyhledávání používá. Nejlepší je vybrat klíčová slova typická pro vaše produkty a obor, která ve vyhledávání figurují nejčastěji. Mějte ale na paměti, že čím větší mají vaše klíčová slova návštěvnost, tím větší konkurenci bude mít váš obchod při vyhledávání, takže se pravděpodobně nebude ve výsledcích zobrazovat na prvních příčkách.

Klíčová slova se dávají na čtyři základní místa a slouží k optimalizaci vašeho online obchodu pro vyhledávače (SEO):

 • názvy stránek
 • meta popisy
 • tagy ALT
 • obsah těla stránky

Úprava názvu a meta popisu stránky

Dvěma nejdůležitějšími prvky SEO jsou štítek názvu a meta popis. Zobrazují se ve výsledcích vyhledávačů a poskytují informace lidem vyhledávajícím věci související s vašimi produkty. Dobře zvolený název a popis motivuje zákazníky ke kliknutí na odkaz ve výsledcích vyhledávání, což pak vede k návštěvě vašeho obchodu.

Dále můžete uvést název a popis svého online obchodu.

Kroky:

 1. V sekci Náhled na umístění ve vyhledávači klikněte na Upravit SEO webové stránky:

  Tlačítko Upravit SEO webové stránky

 2. Do pole Název stránky zadejte vhodný název. Tento název se zobrazuje jako odkaz ve výsledcích vyhledávání. Do názvu můžete zadat až 70 znaků. Zjistěte víc o názvech stránek.

 3. Zadejte popis pro uvedení ve výsledcích vyhledávače. Nezapomeňte zahrnout klíčová slova, která pomohou novým zákazníkům najít váš odkaz, a nezapomeňte na název svého obchodu. Nepoužívejte seznam klíčových slov, ale spíš přirozené, čtivé výrazy. Do popisu můžete uvést až 320 znaků. Zjistěte víc o meta popisech.

 1. Klikni na Uložit.

Uvedení názvu a popisu online obchodu

Kroky:

 1. Z administrátora Shopify přejdi do sekce Online obchod > Nastavení.

 2. Zadejte název a meta popis svého obchodu dle osvědčených postupů SEO.

 3. Klikni na Uložit.

Název stránky

Vyhledávače srovnávají štítek názvu s obsahem stránky a na základě toho určují, zda název stránky odpovídá zaměření stránky. Štítek názvu lze optimalizovat pro vyhledávače několika způsoby:

 • Použití unikátního, popisného názvu.
 • Zahrnutí těch nejdůležitějších cílových klíčových slov pro jednotlivé produkty, kolekce, webové stránky, blogové příspěvky blízko začátku názvu.
 • Zadání názvu, který má 70 znaků a méně, protože většina vyhledávačů delší názvy zkracuje.
 • Dobrá čitelnost štítku názvu.

Tento název se zobrazuje ve výsledcích vyhledávání ve formě odkazu, na který lze kliknout:

Výsledek vyhledávače Google pro vyhledání slov „online prodej“;

Meta popis

Meta popis je krátký úryvek textu, který se zobrazuje ve výsledcích vyhledávání za štítkem názvu. Meta popis lze nastavit pro webové stránky, stránky produktů, stránky s kolekcemi a blogové příspěvky v Shopify. Dbejte na to, aby jednotlivé stránky měly unikátní meta popis, který využívá prostý, přímočarý jazyk. Kvalitní popis víc motivuje lidi ke kliknutí na odkaz vašeho obchodu.

Alt text obrázku

Vyhledávače umí číst text obsahu, ale neumí číst obrázky. Můžete jim v tom však pomoct přidáním popisného alternativního (alt) textu. Alternativní text dále představuje důležitou bezbariérovou funkci pro lidi se zrakovým postižením.

Při psaní alternativního textu používejte klíčová slova ze stránky, kde se obrázek zobrazuje. Pomocí čtivých výrazů popište, co se na obrázku odehrává, a nikoli to, co by si podle vás měli lidé o daném obrázku myslet.

Alt text je možné přidat k obrázku produktu, doporučenému obrázku kolekce nebo doporučenému obrázku blogového příspěvku. U obrázku produktu je proces trochu složitější než u zbylých dvou.

Kroky:

 1. Ze správce Shopify přejděte do sekce Produkty > Všechny produkty.

 2. Klikněte na produkt s obrázkem, který chcete upravit.

 3. Klikněte na odkaz ALT:

  Příklad obrázku se zvýrazněným alt textem – po najetí myší se zobrazí odkaz

 4. Přidejte k obrázku popisný alt text.

 5. Klikni na Hotovo.

Postup pro přidání alt textu k doporučenému obrázku kolekce nebo blogového příspěvku:

 1. Klikněte na název kolekce nebo blogového příspěvku, který chcete upravit.
 2. Pod obrázkem klikněte na možnost Aktualizovat a následně na Upravit obrázek.
 3. Přidejte k obrázku popisný alt text.
 4. Klikni na Uložit.

Přidání klíčových slov k nadpisu H1 dané stránky

Nadpis H1 je hlavní nadpis, který se zobrazuje v horní části stránky. Při vytváření stránky s produkty, stránky s kolekcemi nebo blogových příspěvků Shopify využívá název, jehož zadáním se pro danou stránku vytvoří nadpis H1. Nadpis H1 bývá obvykle největším textem na stránce a vyhledávače ho používají ke stanovení obsahu stránky. Při zadání názvu stránky nezapomeňte zadat hlavní klíčová slova, aby je nadpis H1 obsahoval už automaticky.

Kroky:

 1. Vyberte produkt, kolekci, webovou stránku nebo blogový příspěvek, který chcete upravit.
 2. Do pole Název zadejte popisný název, který obsahuje klíčová slova.
 3. Klikni na Uložit.

Používání klíčových slov v obsahu stránky

Při psaní obsahu do popisu produktu nebo kolekce, webové stránky nebo blogového příspěvku použijte čtivé, unikátní výrazy obsahující příslušná klíčová slova. Vyhledávače porovnávají obsah stránky s nadpisy, čímž se zajišťuje, aby obsah byl skutečně v souladu s nadpisem. Při psaní popisů dbejte na to, abyste nekopírovali text uváděný výrobcem, protože takový popis můžou dávno využívat jiné webové stránky.

Dbejte při psaní spíš na kvalitu než na kvantitu, ale mějte na paměti, že vyhledávače používají delší obsah k lepšímu pochopení obsahu stránky. U každé stránky použijte alespoň 250 slov popisného textu a u informačních stránek a blogových příspěvků alespoň 500 slov.

Chcete začít prodávat s Shopify?

Vyzkoušet zdarma