Optimalizace struktury stránky pro vyhledávače

Optimalizací struktury stránek docílíte snazšího vyhledávání vašeho obsahu ve vyhledávačích. Obecně platí, že pokud prodáváte prostřednictvím obchodu Shopify, nemusíte se strukturou stránek vůbec zabývat, protože Shopify má integrovanou optimalizaci pro vyhledávače (SEO), která vyhledávání usnadňuje.

Váš online obchod Shopify se automaticky řídí těmito osvědčenými postupy pro SEO:

 • Obsah dodržuje logickou hierarchii kategorií.
 • Stránky nevyužívají iframes.
 • URL využívají standardní znaky a jednoduchou, čitelnou strukturu.

Optimalizace struktury stránky pro vyhledávače můžete trochu podpořit i sami:

 • Optimalizujte navigaci svého online obchodu.
 • Používejte u obrázků popisné názvy souborů.
 • Používejte pro interní odkazy popisný text.

Optimalizace navigace online obchodu

Při vytváření nabídek nebo odkazů v navigaci online obchodu dbejte v souvislosti se SEO na několik věcí. Vyhledávače snáz uchopí obsah ve vašem obchodu, pokud je navigace správně organizovaná a respektuje logické pořadí. Při vytváření navigace online obchodu mějte na paměti několik věcí:

 • Názvy nabídek by měly popisovat příslušný obsah.
 • Položky nabídek by měly být v pořadí, které dává v kontextu vašeho obchodu smysl a které respektuje jejich vzájemný vztah.
 • Text odkazu nabídkové položky by měl být popisný a měl by odpovídat názvu stránky, na kterou odkazuje.
 • Každá stránka by měla mít v navigaci online obchodu příslušný odkaz.
 • Stránky by měly být od domovské stránky maximálně na dosah třech kliknutí.

Navigaci online obchodu lze upravovat na stránce Navigace v administrátorském rozhraní Shopify.

Používání popisných názvů souborů obrázků

Popisné, čitelné názvy souborů obrázků jsou pro vyhledávače lepší, protože vypovídají něco o obsahu těchto obrázků. Při uložení obrázku pomocí fotoaparátu nebo softwaru pro úpravu obrázků se název obvykle skládá z čísel, písmen nebo data a v tomto tvaru je obtížně čitelný. Soubory tedy musíte před nahráním do Shopify nejdřív přejmenovat na popisný název.

Postup pro náhradu názvu stávajícího obrázku produktu popisnějším:

 1. Na počítači přejmenujte původní název obrázku popisnějším názvem. 1. Ze správce Shopify přejděte do sekce Produkty > Všechny produkty.

 2. Klikněte na název produktu s obrázkem, který chcete aktualizovat.

 3. V sekci Obrázky odstraňte příslušný obrázek produktu kliknutím na ikonu koše a následně na možnost Smazat.

 4. Klikněte na možnost Přidat obrázky a vyberte přejmenovaný soubor z počítače. Tím ho nahrajete do Shopify.

Použití popisného textu pro interní odkazy

Když budete chtít do popisu produktu nebo kolekce, případně do obsahu webové stránky nebo blogového příspěvku přidat odkaz na příslušnou stránku v online obchodu, nezapomeňte použít popisný text. Příkladem takového textu v případě přidání odkazu do blogového příspěvku na produkt zvaný Red hat je:

namísto:

Zvýšení počtu odkazů na váš obchod

Odkazy na váš online obchod z ostatních webových stránek pomáhají vyhledávačům rozpoznat oblíbenost a důvěryhodnost vaší stránky. Existují služby, které nabízejí nákup placených odkazů, ale placené odkazy můžou vést k tomu, že váš online obchod bude ve výsledcích hledání řazen níž.

Množství odkazů na online obchod lze zvýšit několika způsoby:

 • Vyhledávejte příležitosti k uvedení online obchodu na jiných webových stránkách.
 • Budujte vztahy s ostatními webovými stránkami a blogy, abyste mohli požádat o zpětný odkaz.
 • Mějte aktualizovaný a zajímavý obsah, aby lidé měli důvod na vaši stránku odkazovat přirozeně.

Chcete začít prodávat s Shopify?

Vyzkoušet zdarma