Optimalisere nettstedsstrukturen for søkemotorer

Du kan optimalisere nettstedsstrukturen for å gjøre det enklere for søkemotorer å finne alt innholdet. Når du selger med en Shopify-nettbutikk trenger du generelt ikke å tenkte på nettstedsstrukturen, ettersom Shopify har innebygget søkemotoroptimalisering (SEO) for å sikre at søkemotorer finner alt innholdet ditt.

Følgende beste praksiser for søkemotoroptimalisering følges automatisk for Shopify-nettbutikken:

 • Innholdet følger et logisk hierarki av kategorier.
 • Sider bruker ikke iframe-tagger.
 • URL-adresser bruker standardtegn og en enkel, lesbar struktur.

Du kan gjøre selv gjøre enkelte ting for å sikre at nettstedsstrukturen er optimalisert for søkemotorer:

 • Optimaliser nettbutikkens navigasjon.
 • Bruk beskrivende filnavn for bildene dine.
 • Bruk beskrivende koblingstekst for interne koblinger.

Optimalisere nettbutikkens navigasjon

Når du oppretter en meny eller en kobling i nettbutikkens navigasjon, må du ta høyde til enkelte ting knyttet til søkemotoroptimalisering. Det er enklere for søkemotorer å forstå innholdet på nettbutikken hvis navigasjonen er velorganisert og følger en logisk rekkefølge. Du må være oppmerksom på følgende når du setter opp nettbutikkens navigasjon:

 • Menytitler skal beskrive innholdet de viser til.
 • Menyelementer bør være i en rekkefølge som gir mening for butikken og som viser forholdet mellom dem.
 • Koblingsteksten til et menyelement bør være beskrivende og relatert til tittelen til siden den henviser til.
 • Hver side bør ha en kobling i nettbutikkens navigasjon.
 • Sidene bør ikke være mer enn tre klikk unna hjemmesiden så langt det er mulig.

Du kan vise og redigere nettbutikkens navigasjon fra Navigasjon-siden i Shopify-administratoren.

Bruk beskrivende bildefilnavn

Beskrivende, lesbare filnavn for bilder er bedre for søkemotorer, fordi de gir mer informasjon om innholdet på bildene. Når du lagrer et bilde ved hjelp av et kamera eller en bilderedigeringsprogramvare, er filnavnet ofte en streng av bokstaver, tall eller datoer som er vanskelige å lese. For å bruke beskrivende filnavn for bildene må du gi filene nytt navn før du laster dem opp til Shopify.

Gjør følgende for å oppdatere navnet til et eksisterende produktbilde slik at det blir mer beskrivende:

 1. På datamaskinen må du gi bildefilen et nytt og mer beskrivende filnavn.

 2. Fra Shopify-administratoren går du til Produkter.

 3. Klikk på navnet til produktet med bildet som må oppdateres.

 4. I Bilder-delen klikker du på søppelkurven for å fjerne bildet, og klikker deretter Slett.

 5. Klikk Legg til bilder og velg filen som du ga et nytt navn fra datamaskinen for å laste den opp til Shopify.

Bruke beskrivende tekst for interne koblinger

Når du legger til en kobling på en side i nettbutikken i en produkt- eller samlingsbeskrivelse, eller på et nettsted eller innhold i et blogginnlegg, må du påse at du bruker en beskrivende koblingstekst. Hvis du for eksempel legger til en kobling i et blogginnlegg for et produkt kalt Red hat, kan en god koblingstekst være:

i stedet for:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis