Optimering af din websitestruktur til søgemaskiner

Du kan optimere din websitestruktur for at gøre det nemmere for søgemaskiner at finde alt dit indhold. Når du sælger med en Shopify-webshop, behøver du normalt ikke at bekymre dig om din websitestruktur, da Shopify har indbygget søgemaskineoptimering (SEO), der sikrer, at søgemaskiner kan finde alt dit indhold.

Disse bedste fremgangsmåder for SEO følges automatisk for din Shopify-webshop:

 • Indholdet følger et logisk hierarki af kategorier.
 • Sider bruger ikke iframes.
 • Webadresser bruger standardtegn og en enkel, læsbar struktur.

Du kan selv gøre noget for at sikre, at din websitestruktur er optimeret til søgemaskiner:

 • Optimering af navigationen i din webshop.
 • Brug beskrivende filnavne til dine billeder.
 • Brug beskrivende linktekst til interne links.

Optimering af navigationen i din webshop

Når du opretter en menu eller et link i navigationen i din webshop, er der nogle ting, du skal overveje i forhold til SEO. Det er nemmere for en søgemaskine at forstå indholdet i din butik, hvis dens navigation er velorganiseret og følger en logisk rækkefølge. Der er nogle ting, du skal overveje, når du opsætter navigationen i din webshop:

 • Menutitlerne bør beskrive menuernes indhold.
 • Menupunkterne bør være i en rækkefølge, der giver mening for din butik, og som viser deres forhold til hinanden.
 • Linkteksten til et menupunkt bør være beskrivende og svare til titlen på den side, som punktet linker til.
 • Hver side bør have et link i navigationen til din webshop.
 • Hvor det er muligt, bør sider ikke være mere end tre klik væk fra startsiden.

Du kan se og redigere navigationen i din webshop fra siden Navigation i din Shopify-administrator.

Brug beskrivende filnavne til billeder

Beskrivende, læsbare filnavne til billeder er bedre for søgemaskiner, da de siger mere om billedernes indhold. Når du gemmer et billede ved hjælp af et kamera eller billedredigeringssoftware, er filnavnet ofte en streng bestående af tal, bogstaver eller datoer, som er svære at læse. Hvis du vil bruge beskrivende filnavne til dine billeder, skal du omdøbe filerne, før du uploader dem til Shopify.

Sådan opdaterer du navnet på et eksisterende produktbillede, så det bliver mere beskrivende:

 1. Omdøb den oprindelige billedfil på computeren til et mere beskrivende filnavn.

 2. Gå til Produkter i din Shopify-administrator.

 3. Klik på navnet på produktet med det billede, der skal opdateres.

 4. Klik på papirkurven i afsnittet Billeder for at fjerne produktbilledet, og klik derefter på Slet.

 5. Klik på Tilføj billeder, og vælg den omdøbte fil på din computer for at uploade den til Shopify.

Når du tilføjer et link på en side i din webshop i en produkt- eller kollektionsbeskrivelse eller i indhold på en webside eller i et blogopslag, skal du sørge for at bruge beskrivende tekst. Hvis du f.eks. tilføjer et link i et blogopslag til et produkt, der hedder Red hat, kan en god linktekst være:

i stedet for:

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis