Tối ưu hóa cấu trúc trang cho công cụ tìm kiếm

Bạn có thể tối ưu hóa cấu trúc trang để giúp công cụ tìm kiếm dễ dàng tìm thấy tất cả nội dung hơn. Nhìn chung, khi bạn bán hàng bằng cửa hàng trực tuyến Shopify, bạn không cần lo lắng về cấu trúc trang vì Shopify đã tích hợp sẵn tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) để đảm bảo rằng công cụ tìm kiếm dễ dàng tìm thấy tất cả nội dung.

Những phương pháp tốt nhất về SEO được tự động áp dụng cho cửa hàng trực tuyến Shopify:

 • Nội dung tuân thủ cấu trúc phân cấp danh mục lô-gic.
 • Trang không sử dụng iframe.
 • URL sử dụng ký tự tiêu chuẩn và cấu trúc đơn giản, dễ đọc.

Bạn có thể tự thực hiện một số thao tác để đảm bảo rằng cấu trúc trang của bạn được tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm:

 • Tối ưu hóa menu điều hướng trong cửa hàng trực tuyến.
 • Sử dụng tên tệp mang tính mô tả cho hình ảnh.
 • Sử dụng văn bản liên kết mô tả cho liên kết nội bộ.

Tối ưu hóa menu điều hướng trong cửa hàng trực tuyến

Khi tạo menu hoặc liên kết trong menu điều hướng của cửa hàng trực tuyến, bạn nên cân nhắc một số điều liên quan đến SEO. Công cụ tìm kiếm sẽ dễ dàng hiểu nội dung trong cửa hàng hơn nếu menu điều hướng của trang được tổ chức hợp lý và tuân thủ trình tự lô-gic. Bạn nên cân nhắc một số điều khi thiết lập menu điều hướng trong cửa hàng trực tuyến:

 • Tiêu đề menu phải mô tả nội dung trong menu.
 • Mục menu phải theo thứ tự phù hợp cho cửa hàng và thể hiện mối quan hệ với những mục khác.
 • Văn bản liên kết cho mục menu phải có tính chất mô tả và khớp với tiêu đề trang mà nó liên kết đến.
 • Mỗi trang nên có liên kết trong menu điều hướng của cửa hàng trực tuyến.
 • Một trang bất kỳ phải truy cập được từ trang chủ trong không quá 3 lần nhấp chuột, nếu có thể.

Bạn có thể xem và chỉnh sửa điều hướng trong cửa hàng trực tuyến trên trang Điều hướng trong trang quản trị Shopify.

Sử dụng tên tệp mang tính mô tả cho hình ảnh

Tên tệp hình ảnh mang tính mô tả và dễ đọc phù hợp với công cụ tìm kiếm hơn vì chúng cho biết nhiều nội dung hình ảnh hơn. Khi bạn lưu hình ảnh bằng camera hoặc phần mềm chỉnh sửa hình ảnh, tên tệp thường là chuỗi con số, chữ cái hoặc ngày khó đọc. Để sử dụng tên tệp mang tính mô tả cho hình ảnh, bạn cần đổi tên tệp trước khi tải lên Shopify.

Để cập nhật tên hình ảnh sản phẩm hiện có để mô tả rõ hơn:

 1. Trên máy tính, đổi tên tệp hình ảnh ban đầu bằng tên tệp mô tả rõ hơn.

 2. Trong trang quản trị Shopify, vào Sản phẩm.

 3. Nhấp vào tên sản phẩm có hình ảnh cần cập nhật.

 4. Trong mục Images (Hình ảnh), nhấp vào biểu tượng thùng rác để xóa hình ảnh sản phẩm, sau đó nhấp vào Delete (Xóa).

 5. Nhấp vào Add images (Thêm hình ảnh) và chọn tệp đã đổi tên trong máy tính để tải lên Shopify.

Sử dụng văn bản mô tả cho liên kết nội bộ

Khi bạn thêm liên kết đến trang trong cửa hàng trực tuyến vào phần mô tả sản phẩm hay bộ sưu tập, hoặc vào trang web hay nội dung bài viết blog, đảm bảo rằng bạn sử dụng văn bản liên kết mô tả. Ví dụ: Nếu bạn thêm liên kết đến sản phẩm có tên Red hat vào bài viết blog, văn bản liên kết phù hợp có thể là:

thay vì:

Tăng số lượng liên kết đến cửa hàng

Liên kết đến cửa hàng trực tuyến từ trang web khác giúp công cụ tìm kiếm hiểu rằng trang của bạn phổ biến và đáng tin. Có nhiều dịch vụ để mua liên kết trả phí, nhưng liên kết trả phí có thể làm cửa hàng trực tuyến của bạn tụt hạng trong kết quả tìm kiếm.

Bạn có thể tăng số lượng liên kết đến cửa hàng trực tuyến bằng một vài cách:

 • Tìm cơ hội đăng cửa hàng trực tuyến trên những trang web khác.
 • Xây dựng mối quan hệ với những trang web và blog khác để có thể xin liên kết về cửa hàng.
 • Duy trì nội dung mới và thú vị để tạo trang web tự liên kết đến.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí