Ẩn trang khỏi công cụ tìm kiếm

Những công cụ tìm kiếm như Google liên tục quét dữ liệu trên Internet để tìm dữ liệu mới. Khi trang web của bạn được quét dữ liệu, tệp robots.txt của cửa hàng chặn nội dung trang có thể làm giảm hiệu quả của chiến lược SEO do đánh cắp PageRank.

Nếu bạn đã thay đổi hoặc thêm trang vào trang web và muốn Google thu thập dữ liệu URL của bạn thì bạn có thể làm theo hai cách sau. Bạn có thể sử dụng công cụ kiểm tra URL hoặc gửi sơ đồ trang web tới Google. Để biết thêm thông tin, tham khảo Yêu cầu Google thu thập dữ liệu URL của bạn.

Tệp robots.txt nằm trong thư mục gốc của tên miền chính của cửa hàng Shopify. Ví dụ: johns-apparel.com/robots.txt.

Dù bạn không thể chỉnh sửa nội dung tệp robots.txt của cửa hàng nhưng bạn cần biết nội dung mà tệp chặn khỏi công cụ tìm kiếm. Ví dụ: Trang giỏ hàng bị chặn khỏi công cụ tìm kiếm vì bạn muốn khách hàng tìm thấy trang sản phẩm trước trang giỏ hàng.

Bạn có thể ẩn trang không có trong tệp robots.txt bằng cách tùy chỉnh mục <head> của tệp bố cục theme.liquid của cửa hàng. Bạn cần thêm một số mã để không lập chỉ mục những trang cụ thể.

Các bước thực hiện:

  1. Nhấp vào tệp bố cục theme.liquid.

  2. Để loại trừ mẫu tìm kiếm, dán đoạn mã sau vào mục <head>:

{% if template contains 'search' %}
<meta name="robots" content="noindex">
{% endif %}
  1. Để loại trừ trang cụ thể, dán đoạn mã sau vào mục <head>:
{% if handle contains 'page-handle-you-want-to-exclude' %}
<meta name="robots" content="noindex">
{% endif %}

Đảm bảo rằng bạn thay thế page-handle-you-want-to-exclude bằng đúng mã điều khiển trang.

  1. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí