Shopify Inbox

Shopify Inbox tạo một hộp thư duy nhất cho tất cả tương tác trực tuyến của khách hàng. Shopify Inbox cho phép bạn quản lý các cuộc trò chuyện với khách hàng, tùy chỉnh giao diện trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến, tạo câu trả lời tự động và xem phân tích cuộc trò chuyện trên trang quản trị Shopify. Shopify Inbox có trên trang web inbox.shopify.com và bạn cũng có thể tải xuống trên thiết bị di động chạy hệ điều hành iOSAndroid.

Shopify Inbox giúp bạn dễ dàng thêm tính năng trò chuyện vào cửa hàng trực tuyến, cho phép khách hàng nhắn tin cho bạn khi mua sắm. Bạn cũng có thể nhận tin nhắn Inbox từ khách hàng qua các kênh nhắn tin khác, chẳng hạn như Messenger. Shopify Inbox cho phép bạn xem và trả lời những tin nhắn này từ máy tính để bàn và thiết bị di động.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí