Shopify Inbox

Shopify Inbox tạo một hộp thư duy nhất cho tất cả tương tác trực tuyến của khách hàng. Shopify Inbox cho phép bạn quản lý các cuộc trò chuyện với khách hàng, tùy chỉnh giao diện trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến, tạo câu trả lời tự động và xem phân tích cuộc trò chuyện trong trang quản trị Shopify. Shopify Inbox có trên trang web shopifyinbox.com và cũng có thể được tải xuống trên thiết bị di động chạy hệ điều hành iOSAndroid.

Shopify Inbox giúp bạn dễ dàng thêm tính năng trò chuyện vào cửa hàng trực tuyến, cho phép khách hàng nhắn tin cho bạn khi mua sắm. Bạn cũng có thể nhận tin nhắn Inbox từ khách hàng qua các kênh nhắn tin khác, chẳng hạn như Facebook Messenger. Shopify Inbox cho phép bạn xem và trả lời những tin nhắn này từ máy tính để bàn và thiết bị di động.

Bạn cũng có thể sử dụng Shopify Inbox để gửi văn bản hoặc hình ảnh tới các thành viên trong nhóm có thông tin đăng nhập dành cho nhân viên trong cửa hàng Shopify.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí