Shopify Inbox

Shopify Inbox là hòm thư giúp bạn cung cấp cho khách hàng khả năng trò chuyện với bạn trên cửa hàng trực tuyến và trong ứng dụng Shop. Trong Shopify Inbox, bạn có thể phản hồi tin nhắn của khách hàng, gửi liên kết sản phẩm, gửi mã giảm giá và gửi hình ảnh.

Bạn có thể truy cập Shopify Inbox trên máy tính để bàn tại inbox.shopify.com cũng như qua ứng dụng di động dành cho iOSứng dụng di động dành cho Android.

Khi khách hàng gửi tin nhắn cho bạn, bạn có thể phản hồi bằng máy tính để bàn hoặc thiết bị di động và quản lý cuộc trò chuyện của các nhân viên.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí