Quyền riêng tư và bảo mật

Shopify ưu tiên bảo vệ thông tin cá nhân để giữ vững niềm tin của khách hàng. Nền tảng này được thiết kế để mang đến sự minh bạch và cung cấp quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân, đảm bảo tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư toàn cầu. Việc tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư rất quan trọng khi bán sản phẩm qua Shopify, tập trung vào việc giảm thiểu dữ liệu, sự minh bạch, kiểm soát và bảo mật.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí