Bảo mật tài khoản

Máy tính hoặc thiết bị di động kết nối mạng sẽ có mức độ rủi ro nhất định. Bất kể quy mô doanh nghiệp, bạn và thông tin của bạn có thể trở thành mục tiêu của tội phạm.

Các cuộc tấn công giả mạo, lừa đảo qua cuộc gọi hoặc lừa đảo qua tin nhắn có mục tiêu là thu thập thông tin và thông tin xác thực đăng nhập của bạn. Những loại tấn công này có thể xuất hiện hợp pháp và từ các nguồn có uy tín. Hãy thận trọng khi nhấp vào các liên kết đáng ngờ hoặc tải xuống tệp đính kèm từ email, tin nhắn SMS hoặc trang web. Khi nói chuyện qua điện thoại, hãy cẩn thận đối với việc cung cấp thông tin nhạy cảm, đặc biệt khi họ gọi cho bạn. Bộ phận hỗ trợ của Shopify sẽ chỉ yêu cầu gửi giấy tờ nhạy cảm qua trang tải lên bảo mật bắt đầu bằng app.shopify.com hoặc .shopify.com.

Để bảo mật tài khoản tối ưu, chủ cửa hàng không được chia sẻ thông tin xác thực đăng nhập với bất kỳ người nào, kể cả nhân viên. Thông tin xác thực của chủ cửa hàng luôn phải được bảo mật. Đây là trách nhiệm của người dùng, được nêu trong Mục 1.5. của Điều khoản dịch vụ. Mỗi người dùng truy cập vào cửa hàng phải có tài khoản nhân viên riêng với các quyền cụ thể.

Nếu bạn cho rằng có người đã truy cập trái phép vào tài khoản của bạn, hãy thực hiện các bước để bảo vệ dữ liệu ngay lập tức.

Các tính năng bảo mật như passkeyxác thực hai bước sẽ thêm một lớp bảo mật bổ sung để người sử dụng trái phép khó truy cập tài khoản của bạn hơn. Lớp bảo mật bổ sung này có thể giúp giảm nguy cơ chiếm dụng tài khoản có khả năng gây vi phạm về dữ liệu và tổn thất tài chính.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí