Bảo mật tầng giao vận (TLS)

Shopify sử dụng Bảo mật tầng giao vận (TLS) để bảo mật tất cả kết nối với trang quản trị Shopify và cửa hàng của bạn.

Bảo mật tầng giao vận (TLS) là giao thức mã hóa được sử dụng để bảo vệ thông tin liên lạc qua internet. Khi biểu tượng ổ khóa hiển thị trên thanh địa chỉ của trình duyệt cạnh URL bắt đầu bằng https://, nghĩa là kết nối đó sử dụng TLS. TLS áp dụng cho tất cả kết nối với Shopify, bao gồm kết nối của bạn và của khách hàng. Shopify hỗ trợ phiên bản giao thức TLS từ TLS 1.2 trở lên.

Mặc dù TLS đã thay thế giao thức SSL (Lớp cổng bảo mật) cũ hơn, thuật ngữ TLS và SSL vẫn được sử dụng thay thế cho nhau. Nói cách khác, chứng chỉ SSL thực chất là chứng chỉ TLS.

Có thể mất tới 48 giờ để cấp chứng chỉ TLS sau khi bạn kết nối miền bên thứ ba. Nếu bạn hoặc khách hàng nhìn thấy thông báo lỗi tương tự Your connection is unsecure sau 48 giờ thì có thể bạn cần tiến hành bước khắc phục sự cố bổ sung. Để biết thêm thông tin, tham khảo Bật kết nối an toàn cho cửa hàng Shopify của bạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí