Thêm email phụ

Bạn có thể thêm email phụ vào tài khoản để giúp khôi phục quyền truy cập vào tài khoản Shopify nếu không thể truy cập địa chỉ email chính. Những thông báo bảo mật liên quan đến tài khoản của bạn như cảnh báo đăng nhập và yêu cầu đặt lại mật khẩu cũng sẽ được gửi đến email phụ của bạn.

Trong quá trình thiết lập địa chỉ email phụ, hệ thống sẽ gửi email đến địa chỉ email đó để xác minh. Bạn phải có quyền truy cập địa chỉ email phụ để xác minh địa chỉ này. Có thể mất vài phút để email xác minh xuất hiện trong hộp thư đến của bạn.

Trên trang này

Bước:

  1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào tên cửa hàng và ảnh đại diện của bạn.
  2. Nhấp vào Manage account (Quản lý tài khoản).

  3. Nhấp vào Bảo mật.

  4. Trong mục Email phụ, nhấp vào Thêm email phụ.

  5. Nhập địa chỉ email bạn muốn sử dụng làm địa chỉ email phụ, sau đó nhập mật khẩu tài khoản Shopify.

  6. Truy cập hộp thư đến của địa chỉ email phụ bạn đã thêm, sau đó mở email xác minh.

  7. Nhấp vào nút Xác minh email trong email xác minh.

  8. Ở màn hình tiếp theo, xác nhận địa chỉ email mới bằng cách nhấp vào nút Chấp nhận.

Để chỉnh sửa hoặc xóa địa chỉ email, nhấp vào nút Chỉnh sửa hoặc Xóa rồi nhập mật khẩu tài khoản Shopify để xác nhận thay đổi.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí