Dodaj drugi adres e-mail

Możesz dodać dodatkowy adres e-mail do swojego konta, który pomoże Ci przywrócić dostęp do konta Shopify, jeśli dostęp do podstawowego adresu e-mail będzie niemożliwy. Na dodatkowy adres e-mail są również wysyłane powiadomienia bezpieczeństwa powiązane z Twoim kontem, takie jak powiadomienia o logowaniu i żądania zresetowania hasła.

Podczas konfigurowania dodatkowego adresu e-mail na ten adres e-mail wysyłana jest wiadomość w celu weryfikacji. Musisz mieć dostęp do dodatkowego adresu e-mail, aby zweryfikować adres. Weryfikacyjna wiadomość e-mail może dotrzeć do Twojej skrzynki odbiorczej po kilku minutach.

Na tej stronie

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij swoją nazwę sklepu i zdjęcie dla konta.
  2. Kliknij Zarządzaj kontem.

  3. Kliknij Zabezpieczenia.

  4. W sekcji Dodatkowy adres e-mail kliknij opcję Dodaj dodatkowy adres e-mail.

  5. Wprowadź adres e-mail, którego chcesz używać jako dodatkowego adresu e-mail, a następnie wprowadź hasło do konta Shopify.

  6. Przejdź do skrzynki odbiorczej dodanego dodatkowego adresu e-mail, a następnie otwórz e-mail weryfikacyjny.

  7. Kliknij przycisk Zweryfikuj adres e-mail w e-mailu weryfikacyjnym.

  8. Na następnym ekranie potwierdź swój nowy adres e-mail, klikając przycisk Akceptuj.

Aby edytować lub usunąć adres e-mail, kliknij przyciski Edytuj lub Usuń, a następnie wprowadź hasło do konta Shopify, aby potwierdzić zmianę.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo