เพิ่มอีเมลสำรอง

คุณสามารถเพิ่มอีเมลรองไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณเพื่อเป็นตัวช่วยในการกู้คืนสิทธิ์การเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ Shopify ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าถึงที่อยู่อีเมลหลักได้ ไม่เพียงเท่านั้น การแจ้งเตือนด้านการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ (เช่น การแจ้งเตือนการเข้าสู่ระบบและคำขอรีเซ็ตรหัสผ่าน) จะถูกส่งไปยังอีเมลรองของคุณด้วย

ในระหว่างการตั้งค่าที่อยู่อีเมลรอง ระบบจะส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลนั้นเพื่อการตรวจสอบยืนยัน คุณต้องมีสิทธิ์เข้าถึงที่อยู่อีเมลรองถึงจะตรวจสอบยืนยันที่อยู่อีเมลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อีเมลตรวจสอบยืนยันอาจใช้เวลาสักครู่จึงจะไปปรากฏในกล่องจดหมายเข้าของคุณ

ในหน้านี้

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกชื่อร้านค้าและรูปภาพบัญชีผู้ใช้ของคุณ

  2. คลิก จัดการบัญชีผู้ใช้

  3. คลิกที่ ความปลอดภัย

  4. ในส่วนอีเมลรอง ให้คลิก “เพิ่มอีเมลรอง

  5. ป้อนที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการใช้เป็นที่อยู่อีเมลรอง จากนั้นป้อนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ

  6. ไปที่กล่องจดหมายเข้าของที่อยู่อีเมลรองที่คุณได้เพิ่ม แล้วเปิดอีเมลตรวจสอบยืนยันขึ้นมา

  7. คลิกปุ่ม “ตรวจสอบยืนยันอีเมล” ในอีเมลตรวจสอบยืนยัน

  8. บนหน้าจอถัดไป ให้ยืนยันที่อยู่อีเมลใหม่ของคุณโดยการคลิกปุ่ม “ยอมรับ

หากต้องการแก้ไขหรือลบที่อยู่อีเมล ให้คลิกปุ่ม “แก้ไข” หรือ “ลบออก” แล้วจึงป้อนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี