Ochrona konta

Podłączenie komputera lub urządzenia mobilnego do sieci wiąże się z pewnym ryzykiem. Bez względu na wielkość firmy przestępcy mogą być ukierunkowani na Ciebie i Twoją firmę.

Celem ataków phishingowych, vishingowych lub smishingowych jest uzyskanie Twoich danych i poświadczeń logowania. Ataki tego typu mogą stwarzać pozory uzasadnionych działań pochodzących z zaufanych źródeł. Zachowaj ostrożność, klikając na podejrzane linki, pobierając załączniki z wiadomości e-mail, SMS-ów lub stron internetowych. Rozmawiając przez telefon, zachowaj ostrożność, podając poufne informacje, szczególnie w przypadku połączeń przychodzących. Pomoc techniczna Shopify prosi o przesłanie wrażliwych dokumentów tylko za pośrednictwem bezpiecznej strony przesyłania, której adres zaczyna się od app.shopify.com lub .shopify.com.

Aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo konta, właściciel sklepu nie powinien udostępniać swoich poświadczeń logowania nikomu, w tym swoim pracownikom. Poświadczenia właściciela sklepu powinny być przechowywane z zachowaniem standardów bezpieczeństwa i poufności. Jest to obowiązek użytkownika, który jest określony w punkcie 1.5. Warunków świadczenia usług. Każdy użytkownik uzyskujący dostęp do sklepu powinien posiadać unikalne konto pracownika z określonymi uprawnieniami.

Jeśli uważasz, że ktoś uzyskał dostęp do Twojego konta bez Twojej zgody, podejmij kroki w celu natychmiastowego zabezpieczenia danych.

Funkcje bezpieczeństwa, takie jak klucze dostępu i uwierzytelnianie dwuetapowe, stanowią dodatkową warstwę zabezpieczeń utrudniającą nieuprawnionej osobie dostęp do konta. Ta dodatkowa warstwa zabezpieczeń zmniejsza prawdopodobieństwo przejęcia kont, które może skutkować naruszeniem danych i stratami finansowymi.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo