Dodawanie pracowników i zarządzanie nimi w sklepie Shopify

Możesz dodać pracowników do sklepu oraz nadać im uprawnienia wymagane do zalogowania się do sklepu i wykonywania zadań, takich jak dodawanie produktów lub zarządzanie zamówieniami. Możesz także dodać współpracowników, aby partnerzy Shopify mogli pracować nad Twoim sklepem. Ich dostęp do poszczególnych części Twojego sklepu możesz kontrolować za pomocą uprawnień.

Uprawnienia pomagają zarządzać czynnościami, które pracownicy sklepu mogą wykonywać w panelu administracyjnym Shopify i w Punkcie sprzedaży (POS). Uprawnienia pozwalają na delegowanie zadań i przypisywanie poziomu dostępu, który jest potrzebny pracownikom do efektywnego wykonywania pracy.

Plan cenowy, z którego korzysta Twój sklep, określa, ilu pracowników możesz dodać oprócz właściciela sklepu.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo