Zarządzanie pracownikami Punktu sprzedaży

Jeśli Twoi pracownicy pomagają Ci prowadzić sprzedaż osobistą, musisz przyznać im uprawnienia umożliwiające im korzystanie z aplikacji Shopify POS do prowadzenia sklepu.

Wszyscy pracownicy Shopify POS muszą mieć przyznany dostęp do Shopify POS. W tym celu zaznacz uprawnienie Przyznaj dostęp do Punktu sprzedaży tym pracownikom na stronie Użytkownicy i uprawnienia w sekcji Ustawienia w panelu administracyjnym Shopify.

Aby zalogować się do Shopify POS przy użyciu ID Shopify lub poświadczeń logowania, pracownicy muszą mieć uprawnienia do logowania się do Shopify POS. Pracownicy nieposiadający wszystkich wymaganych uprawnień mogą używać kodu PIN do logowania się dopiero wcześniejszym zalogowaniu się pracownika z wymaganymi uprawnieniami.

Możesz nadawać poszczególnym pracownikom różne poziomy uprawnień do aplikacji Punkt sprzedaży (POS) Twojego sklepu oraz działań w zakresie sprzedaży detalicznej za pomocą ról POS, które stanowią zestaw uprawnień. Możesz utworzyć różne role POS, które po przypisaniu do pracowników Punktu sprzedaży będą określać zakres uprawnień każdego pracownika do różnych działań wymaganych do prowadzenia sklepu.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo