Nadaj uprawnienia pracownikom za pomocą ról POS

Rola POS to nazwany zestaw uprawnień POS. Role ułatwiają przypisanie tego samego zestawu uprawnień do wielu pracowników. Nie możesz przypisywać indywidualnych uprawnień do pracownika Punktu sprzedaży, musisz przypisać rolę. Każdy pracownik Punktu sprzedaży musi mieć przypisaną rolę.

Jeśli jesteś właścicielem sklepu lub masz uprawnienie Zarządzaj rolami POS, możesz tworzyć role i zarządzać nimi z poziomu kanału Punkt sprzedaży w panelu administracyjnym Shopify. Rola może obejmować taki sam zestaw uprawnień, co inne role, ale każda rola musi mieć unikalną nazwę.

Domyślna rola to Współpracownik. Możesz zmienić nazwę i zestaw uprawnień dla roli Współpracownik. Możesz ustawić inną rolę jako domyślną. Domyślną rolą jest rola, która jest wybierana automatycznie podczas dodawania pracownika Punktu sprzedaży. Domyślnej roli nie można usunąć.

Utwórz role POS z kanału Punkt sprzedaży (panel administracyjny Shopify)

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Punkt sprzedaży > Pracownicy.

 2. Kliknij opcję Zarządzaj rolami POS > Utwórz rolę POS.

 3. W polu Tytuł wprowadź nazwę roli, a następnie wybierz uprawnienia dla tej roli.

 4. Opcjonalnie: aby ta rola była domyślną rolą, zaznacz opcję Ustaw jako domyślną rolę POS.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Edytuj role POS z kanału Punkt sprzedaży (panel administracyjny Shopify)

 1. W panelu administracyjnym Shopify w sekcji KANAŁY SPRZEDAŻY kliknij Punkt sprzedaży > Pracownicy.

 2. Kliknij opcję Zarządzaj rolami POS, a następnie kliknij odpowiednią rolę.

 3. Wybierz lub odznacz uprawnienia.

 4. Opcjonalnie: Aby ustawić tę rolę jako domyślną rolę, zaznacz opcję Ustaw jako domyślną rolę POS.

 5. Kliknij Zapisz zmiany.

Usuń role POS z kanału Punkt sprzedaży (panel administracyjny Shopify)

Możesz usunąć dowolną rolę, o ile nie jest to domyślna rola i nie ma przypisanych do niej pracowników.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify w sekcji KANAŁY SPRZEDAŻY kliknij Punkt sprzedaży > Pracownicy.

 2. Kliknij opcję Zarządzaj rolami POS, a następnie kliknij odpowiednią rolę.

 3. Naciśnij opcję Usuń rolę POS. Jeśli pracownicy są przypisani do tej roli, zostaniesz poproszony(-a) o wybranie innej roli dla pracowników przed usunięciem tej roli.

 4. Kliknij Usuń rolę POS.

Opis uprawnień POS

Rola POS to zestaw uprawnień, które umożliwiają pracownikom Punktu sprzedaży uzyskanie dostępu do określonych działań w aplikacji Shopify POS i kanale Punkt sprzedaży.

Uprawnienia

Początkowe uprawnienia do Punktu sprzedaży
Uprawnienie Opis
Przyznaj wszystkie uprawnienia do Punktu sprzedaży Gdy to uprawnienie jest wybrane, rola przyznaje pełne uprawnienia.
Wybierz uprawnienia do Punktu sprzedaży Po wybraniu tego uprawnienia można utworzyć rolę niestandardową, wybierając tylko określone uprawnienia.

Zamówienia

Uprawnienia do zamówień w Punkcie sprzedaży
Uprawnienie Opis
Tylko lokalizacja urządzenia Umożliwia pracownikowi Punktu sprzedaży zarządzanie tylko zamówieniami, które zostały złożone w lokalizacji urządzenia.
Wszystkie lokalizacje Umożliwia pracownikom Punktu sprzedaży zarządzanie zamówieniami niezależnie od lokalizacji urządzenia.

Klienci

Uprawnienia dotyczące klientów Punktu sprzedaży
Uprawnienie Opis
Zarządzaj klientami Umożliwia pracownikom Punktu sprzedaży przeglądanie, edytowanie i usuwanie rekordów klientów.

Aplikacje

Uprawnienia do aplikacji POS
Uprawnienie Opis
Korzystaj z aplikacji współpracujących z Shopify POS Umożliwia pracownikowi Punktu sprzedaży korzystanie z aplikacji zainstalowanych w Shopify POS.

Pracownicy

Uprawnienia dotyczące pracowników Punktu sprzedaży
Uprawnienie Opis
Zarządzaj pracownikami Punktu sprzedaży Umożliwia pracownikom Punktu sprzedaży przeglądanie, dodawanie, edytowanie i usuwanie rekordów pracowników z poziomu Shopify POS oraz kanału Punkt sprzedaży w panelu administracyjnym Shopify. Obejmuje to przypisywanie ról POS do innych pracowników.
Zarządzaj rolami POS Umożliwia pracownikom Punktu sprzedaży przeglądanie, tworzenie, edytowanie i usuwanie ról POS z poziomu kanału Punkt sprzedaży w panelu administracyjnym Shopify.

Analizy

Uprawnienia do analizy POS
Uprawnienie Opis
Wyświetl analizy dla lokalizacji urządzenia Umożliwia pracownikowi punktu sprzedaży przeglądanie dziennego raportu sprzedaży dla swojej lokalizacji.

Ustawienia

Uprawnienia do ustawień Punktu sprzedaży
Uprawnienie Opis
Dostosuj inteligentną siatkę do lokalizacji urządzenia Umożliwia pracownikom Punktu sprzedaży dodawanie, edytowanie i usuwanie inteligentnych kafelków na ekranie głównym POS w lokalizacji urządzenia.
Przełącz lokalizację urządzenia Umożliwia pracownikowi Punktu sprzedaży zmianę ustawienia lokalizacji urządzenia.
Wyloguj sklep z aplikacji Punkt sprzedaży (POS) Umożliwia pracownikowi Punktu sprzedaży wylogowanie się z aplikacji Shopify POS.
Zarządzaj ustawieniami płatności dla urządzenia Umożliwia pracownikowi Punktu sprzedaży zmianę ustawień płatności dla urządzenia POS w lokalizacji urządzenia z poziomu aplikacji Shopify POS lub kanału Punkt sprzedaży w panelu administracyjnym Shopify.
Zarządzaj ustawieniami paragonów Umożliwia pracownikowi Punktu sprzedaży zmianę ustawień wydrukowanych paragonów dla urządzenia POS.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo