Nadaj uprawnienia pracownikom za pomocą ról POS

Rola POS to nazwany zestaw uprawnień POS. Role ułatwiają przypisanie tego samego zestawu uprawnień do wielu pracowników. Nie możesz przypisywać indywidualnych uprawnień do pracownika Punktu sprzedaży, musisz przypisać rolę. Każdy pracownik Punktu sprzedaży musi mieć przypisaną rolę.

Jeśli jesteś właścicielem sklepu lub masz uprawnienie Zarządzaj rolami POS, możesz tworzyć role i zarządzać nimi z poziomu kanału Punkt sprzedaży w panelu administracyjnym Shopify. Rola może obejmować taki sam zestaw uprawnień, co inne role, ale każda rola musi mieć unikalną nazwę.

Domyślna rola to Współpracownik. Możesz zmienić nazwę i zestaw uprawnień dla roli Współpracownik. Możesz ustawić inną rolę jako domyślną. Domyślną rolą jest rola, która jest wybierana automatycznie podczas dodawania pracownika Punktu sprzedaży. Domyślnej roli nie można usunąć.

Utwórz role POS z kanału Punkt sprzedaży (panel administracyjny Shopify)

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Punkt sprzedaży > Pracownicy.

 2. Kliknij opcję Zarządzaj rolami POS > Utwórz rolę POS.

 3. W polu Tytuł wprowadź nazwę roli, a następnie wybierz uprawnienia dla tej roli.

 4. Opcjonalnie: aby ta rola była domyślną rolą, zaznacz opcję Ustaw jako domyślną rolę POS.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Edytuj role POS z kanału Punkt sprzedaży (panel administracyjny Shopify)

 1. W panelu administracyjnym Shopify w sekcji KANAŁY SPRZEDAŻY kliknij Punkt sprzedaży > Pracownicy.

 2. Kliknij opcję Zarządzaj rolami POS, a następnie kliknij odpowiednią rolę.

 3. Wybierz lub odznacz uprawnienia.

 4. Opcjonalnie: Aby ustawić tę rolę jako domyślną rolę, zaznacz opcję Ustaw jako domyślną rolę POS.

 5. Kliknij Zapisz zmiany.

Usuń role POS z kanału Punkt sprzedaży (panel administracyjny Shopify)

Możesz usunąć dowolną rolę, o ile nie jest to domyślna rola i nie ma przypisanych do niej pracowników.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify w sekcji KANAŁY SPRZEDAŻY kliknij Punkt sprzedaży > Pracownicy.

 2. Kliknij opcję Zarządzaj rolami POS, a następnie kliknij odpowiednią rolę.

 3. Naciśnij opcję Usuń rolę POS. Jeśli pracownicy są przypisani do tej roli, zostaniesz poproszony(-a) o wybranie innej roli dla pracowników przed usunięciem tej roli.

 4. Kliknij Usuń rolę POS.

Opis uprawnień POS

Rola POS to zestaw uprawnień, które umożliwiają pracownikom punktu sprzedaży uzyskanie dostępu do określonych działań w Shopify POS i kanale Punkt sprzedaży. Pracownicy z ograniczonymi uprawnieniami mogą uzyskać dostęp do kanału POS, ale niektóre sekcje mogą być niedostępne, jeśli nie posiada się niezbędnych uprawnień. Zarówno uprawnienia POS, jak i uprawnienia administratora wpływają na to, do czego można uzyskać dostęp.

Uprawnienia

Początkowe uprawnienia do Punktu sprzedaży
Uprawnienie Opis
Przyznaj wszystkie uprawnienia do Punktu sprzedaży Umożliwia pracownikowi dostęp do wszystkich działań w punktach sprzedaży w Shopify POS i w kanale Punkt sprzedaży.
Wybierz uprawnienia do Punktu sprzedaży Umożliwia pracownikowi dostęp do wybranych działań w punktach sprzedaży w Shopify POS i w kanale Punkt sprzedaży.

Zatwierdzenie przez menedżera

Uprawnienie Zatwierdzenie przez menedżera punktu sprzedaży
Uprawnienie Opis
Zatwierdzenie przez menedżera

Umożliwia pracownikowi punktu sprzedaży zatwierdzanie czynności pracowników poprzez wprowadzenie kodu PIN. Właściciele sklepów lub pracownicy z pełnymi uprawnieniami administratora i uprawnieniem Zarządzaj rolami POS mogą edytować role, aby udzielić uprawnienia Zatwierdzenie przez menedżera. Aby zatwierdzić czynność, pracownik musi mieć zarówno uprawnienie Zatwierdzenie przez menedżera, jak i wymagane uprawnienie ustawione na Dozwolone.

To uprawnienie może mieć ustawiony jeden z poniższych statusów:

 • Dozwolone, co umożliwia pracownikowi zatwierdzanie czynności
 • Odmowa, co uniemożliwia pracownikowi zatwierdzanie czynności

Realizacja zakupu

Uprawnienia do realizacji zakupu w punkcie sprzedaży
Uprawnienie Opis
Zastosuj rabat

Umożliwia pracownikowi punktu sprzedaży stosowanie rabatów dla zamówień.

To uprawnienie może mieć ustawiony jeden z poniższych statusów:

 • Dozwolone, co umożliwia pracownikowi zastosowanie rabatów
 • Odmowa, co uniemożliwia pracownikowi zastosowanie rabatów
 • Wymagane zatwierdzenie, co wymaga od pracownika z przyznanymi uprawnieniami Zatwierdzenie przez menedżera i Zastosuj rabat wprowadzenia kodu PIN w celu wykonania czynności
Wyślij do klienta

Umożliwia pracownikowi punktu sprzedaży wysyłkę koszyka do klienta.

To uprawnienie może mieć ustawiony jeden z poniższych statusów:

 • Dozwolone - umożliwia pracownikowi wysyłkę do klientów
 • Odmowa - uniemożliwia pracownikowi wysyłkę do klientów
 • Wymagane zatwierdzenie, co wymaga od pracownika z przyznanymi uprawnieniami Zatwierdzenie przez menedżera i Wyślij do klienta wprowadzenia kodu PIN w celu wykonania czynności
Edytuj podatki

Umożliwia pracownikowi punktu sprzedaży edycję podatków od zamówień.

To uprawnienie może mieć ustawiony jeden z poniższych statusów:

 • Dozwolone, co umożliwia pracownikowi edytowanie podatków
 • Odmowa, co uniemożliwia pracownikowi edytowanie podatków
 • Wymagane zatwierdzenie, co wymaga od pracownika z przyznanymi uprawnieniami Zatwierdzenie przez menedżera i Edytuj podatki wprowadzenia kodu PIN w celu wykonania czynności
Dodaj niestandardową sprzedaż

Umożliwia pracownikowi punktu sprzedaży tworzenie niestandardowej sprzedaży.

To uprawnienie może mieć ustawiony jeden z poniższych statusów:

 • Dozwolone, co umożliwia pracownikowi dodawanie niestandardowej sprzedaży
 • Odmowa, co uniemożliwia pracownikowi dodawanie niestandardowej sprzedaży
 • Wymagane zatwierdzenie, co wymaga od pracownika z przyznanymi uprawnieniami Zatwierdzenie przez menedżera i Dodaj niestandardową sprzedaż wprowadzenia kodu PIN w celu wykonania czynności

Zamówienia

Uprawnienia do zamówień w Punkcie sprzedaży
Uprawnienie Opis
Tylko lokalizacja urządzenia Umożliwia pracownikowi Punktu sprzedaży zarządzanie tylko zamówieniami, które zostały złożone w lokalizacji urządzenia.
Wszystkie lokalizacje Umożliwia pracownikom Punktu sprzedaży zarządzanie zamówieniami niezależnie od lokalizacji urządzenia.
Zwroty kosztów i wymiany dla zamówień

Umożliwia pracownikowi punktu sprzedaży zwrot kosztów i wymianę dla zamówień.

To uprawnienie może mieć ustawiony jeden z poniższych statusów:

 • Dozwolone - umożliwia pracownikowi zwrot kosztów i wymianę dla zamówień
 • Odmowa - uniemożliwia pracownikowi zwrot kosztów i wymianę dla zamówień
 • Wymagane zatwierdzenie, co wymaga od pracownika z przyznanymi uprawnieniami Zatwierdzenie przez menedżera i Wymiana dla zamówień wprowadzenia kodu PIN w celu wykonania czynności

Klienci

Uprawnienia dotyczące klientów Punktu sprzedaży
Uprawnienie Opis
Dodaj klientów

Umożliwia pracownikom punktu sprzedaży Dodawanie nowych i istniejących klientów do koszyka i wyświetlanie podstawowych informacji o klientach.

To uprawnienie może mieć ustawiony jeden z poniższych statusów:

 • Dozwolone, co umożliwia pracownikowi dodawanie informacji o klientach
 • Odmowa, która uniemożliwia pracownikowi dodawanie informacji o klientach
Zarządzaj klientami

Umożliwia to pracownikom Punktu sprzedaży przeglądanie, edytowanie i usuwanie rekordów klientów.

To uprawnienie może mieć ustawiony jeden z poniższych statusów:

 • Dozwolone, co umożliwia pracownikowi zarządzanie informacjami
 • Odmowa, co uniemożliwia pracownikowi zarządzanie informacjami o kliencie

Aplikacje

Uprawnienia do aplikacji POS
Uprawnienie Opis
Korzystaj z aplikacji współpracujących z Shopify POS Umożliwia pracownikowi Punktu sprzedaży korzystanie z aplikacji zainstalowanych w Shopify POS.

Pracownicy

Uprawnienia dotyczące pracowników Punktu sprzedaży
Uprawnienie Opis
Zarządzaj pracownikami Punktu sprzedaży Umożliwia pracownikom Punktu sprzedaży przeglądanie, dodawanie, edytowanie i usuwanie rekordów pracowników z poziomu Shopify POS oraz kanału Punkt sprzedaży w panelu administracyjnym Shopify. Obejmuje to przypisywanie ról POS do innych pracowników.
Zarządzaj rolami POS Umożliwia pracownikom Punktu sprzedaży przeglądanie, tworzenie, edytowanie i usuwanie ról POS z poziomu kanału Punkt sprzedaży w panelu administracyjnym Shopify.

Analizy

Uprawnienia do analizy POS
Uprawnienie Opis
Wyświetl analizy dla lokalizacji urządzenia Umożliwia pracownikowi punktu sprzedaży przeglądanie dziennego raportu sprzedaży dla swojej lokalizacji.

Ustawienia

Uprawnienia do ustawień Punktu sprzedaży
Uprawnienie Opis
Dostosuj inteligentną siatkę do lokalizacji urządzenia Umożliwia pracownikom Punktu sprzedaży dodawanie, edytowanie i usuwanie inteligentnych kafelków na ekranie głównym POS w lokalizacji urządzenia.
Przełącz lokalizację urządzenia Umożliwia pracownikowi Punktu sprzedaży zmianę ustawienia lokalizacji urządzenia.
Wyloguj sklep z aplikacji Punkt sprzedaży (POS) Umożliwia pracownikowi Punktu sprzedaży wylogowanie się z aplikacji Shopify POS.
Zarządzaj ustawieniami płatności dla urządzenia Umożliwia pracownikowi Punktu sprzedaży zmianę ustawień płatności dla urządzenia POS w lokalizacji urządzenia z poziomu aplikacji Shopify POS lub kanału Punkt sprzedaży w panelu administracyjnym Shopify.
Zarządzaj ustawieniami paragonów Umożliwia pracownikowi Punktu sprzedaży zmianę ustawień wydrukowanych paragonów dla urządzenia POS.

Dodatkowe uprawnienia dostępu do kanału POS

Oprócz wszelkich powiązanych uprawnień POS pracownicy z ograniczonymi uprawnieniami potrzebują odpowiednich uprawnień administratora, aby uzyskać dostęp do następujących działań w kanale POS:

Uprawnienia do ustawień Punktu sprzedaży
Działanie w kanale sprzedaży Wymagane uprawnienie administratora Wymagane uprawnienie POS
Wyświetl kanał POS Aplikacje lub aplikacje i dostęp do kanału dla Shopify Plus. Przyznaj dostęp do Punktu sprzedaży tym pracownikom
Dodaj lokalizacje Zarządzaj lokalizacjami

Tylko właściciele sklepów mogą zmieniać subskrypcje POS Pro.

Brak
Wyświetl raporty Raporty lub Pulpity Brak
Wyświetl dane sprzedaży dla lokalizacji Raporty lub Pulpity

Tylko właściciele sklepów mogą zmieniać subskrypcje POS Pro.

Brak
Zarządzaj pracownikami POS Brak Zarządzaj pracownikami Punktu sprzedaży
Zarządzaj rolami POS Brak Zarządzaj rolami POS
Zarządzaj ustawieniami paragonów Brak Zarządzaj ustawieniami paragonów Załaduj logo dla dostosowania paragonu Szablony, Strony lub Produkty Brak

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo