Nadaj uprawnienia pracownikom za pomocą ról POS

Rola POS to zestaw uprawnień POS, któremu nadano nazwę. Role ułatwiają przypisanie tego samego zestawu uprawnień do wielu pracowników. Nie można przypisywać indywidualnych uprawnień do konta pracownika Punktu sprzedaży. Należy przypisać rolę. Każdy pracownik Punktu sprzedaży musi mieć przypisaną rolę.

Jeśli jesteś właścicielem sklepu lub masz uprawnienie Zarządzaj rolą POS, możesz tworzyć role i zarządzać nimi z poziomu kanału Punkt sprzedaży w panelu administracyjnym Shopify. Rola może obejmować taki sam zestaw uprawnień, co inne role, ale każda rola musi mieć unikalną nazwę.

Domyślna rola to Współpracownik. Możesz zmienić nazwę i zestaw uprawnień dla roli Współpracownik. Możesz ustawić inną rolę jako domyślną. Domyślną rolą jest rola, która jest wybierana automatycznie podczas dodawania pracownika Punktu sprzedaży. Domyślnej roli nie można usunąć.

Pracownicy z ograniczonymi uprawnieniami mogą uzyskać dostęp do kanału POS, ale niektóre sekcje mogą być niedostępne, jeśli nie będą mieć wymaganych uprawnień logowania do Shopify POS.

Utwórz role POS z kanału Punkt sprzedaży (panel administracyjny Shopify)

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Point of sale.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij Pracownicy.

 5. Kliknij opcję Zarządzaj rolami POS > Utwórz rolę POS.

 6. W polu Tytuł wprowadź nazwę roli, a następnie wybierz uprawnienia dla tej roli.

 7. Opcjonalnie: aby ta rola była domyślną rolą, zaznacz opcję Ustaw jako domyślną rolę POS.

 8. Kliknij opcję Zapisz.

Edytuj role POS z kanału Punkt sprzedaży (panel administracyjny Shopify)

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Point of sale.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij Pracownicy.

 5. Kliknij opcję Zarządzaj rolami POS, a następnie kliknij odpowiednią rolę.

 6. Wybierz lub odznacz uprawnienia.

 7. Opcjonalnie: Aby ustawić tę rolę jako domyślną rolę, zaznacz opcję Ustaw jako domyślną rolę POS

 8. Kliknij Zapisz zmiany.

Usuń role POS z kanału Punkt sprzedaży (panel administracyjny Shopify)

Możesz usunąć dowolną rolę, o ile nie jest to domyślna rola i nie ma przypisanych do niej pracowników.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Point of sale.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij Pracownicy.

 5. Kliknij opcję Zarządzaj rolami POS, a następnie kliknij odpowiednią rolę.

 6. Kliknij opcję Usuń rolę POS. Jeśli do tej roli przypisany jest pracownik, przed usunięciem tej roli zostaniesz poproszony(-a) o wybranie innej roli dla tego pracownika.

 7. Kliknij Usuń rolę POS.

Opis uprawnień POS

Rola POS to zestaw uprawnień, które umożliwiają pracownikom Punktu sprzedaży uzyskanie dostępu do określonych działań w aplikacji Shopify POS i kanale Punkt sprzedaży. Pracownicy z ograniczonymi uprawnieniami mogą uzyskać dostęp do kanału POS, ale niektóre sekcje mogą być niedostępne dla pracowników bez niezbędnych uprawnień. Zarówno uprawnienia POS, jak i uprawnienia administratora wpływają na to, do czego można uzyskać dostęp.

Uprawnienia

Początkowe uprawnienia do Punktu sprzedaży
Uprawnienie Opis
Przyznaj wszystkie uprawnienia do Punktu sprzedaży Pracownik ma dostęp do wszystkich działań z Punktu sprzedaży w Shopify POS i w kanale Punkt sprzedaży.
Wybierz uprawnienia do Punktu sprzedaży Pracownik ma dostęp do wybranych działań z Punktu sprzedaży w Shopify POS i w kanale Punkt sprzedaży.

Zatwierdzenie przez menedżera

Uprawnienie Zatwierdzenie przez menedżera punktu sprzedaży
Uprawnienie Opis
Zatwierdzenie przez menedżera

Pracownik Punktu sprzedaży może zatwierdzać czynności pracowników poprzez wprowadzenie kodu PIN. Właściciele sklepów lub pracownicy z uprawnieniem Zarządzaj rolami POS mogą edytować role, aby przyznać uprawnienie Zatwierdzenie przez menedżera. Aby zatwierdzić czynność, pracownik musi mieć zarówno uprawnienie Zatwierdzenie przez menedżera, jak i wymagane uprawnienie ustawione na Dozwolone.

To uprawnienie może mieć ustawiony jeden z poniższych statusów:

 • Dozwolone, co umożliwia pracownikom zatwierdzanie czynności
 • Odmowa, co uniemożliwia pracownikowi zatwierdzanie czynności.

Rabaty

Uprawnienia do rabatów w punkcie sprzedaży
Uprawnienie Opis
Zastosuj niestandardowe rabaty

Pracownik Punktu sprzedaży może zastosować niestandardowe rabaty zarówno do całego koszyka, jak i do pojedynczej pozycji.

To uprawnienie może mieć ustawiony jeden z poniższych statusów:

 • Dozwolone, co umożliwia pracownikowi stosowanie niestandardowych rabatów
 • Odmowa – uniemożliwia pracownikom zastosowanie niestandardowych rabatów
 • Wymagane zatwierdzenie, co wymaga od pracownika z przyznanymi uprawnieniami Zatwierdzenie przez menedżera i Zastosuj rabat wprowadzenia kodu PIN w celu wykonania czynności.
Zastosuj kody rabatowe

Pracownik Punktu sprzedaży może stosować kody rabatowe dla całego koszyka.

To uprawnienie może mieć ustawiony jeden z poniższych statusów:

 • Dozwolone, co umożliwia pracownikowi stosowanie kodów rabatowych
 • Odmowa, co uniemożliwia pracownikowi zastosowanie kodów rabatowych
 • Wymagane zatwierdzenie, co wymaga od pracownika z przyznanymi uprawnieniami Zatwierdzenie przez menedżera i Zastosuj rabat wprowadzenia kodu PIN w celu wykonania czynności.

Realizacja zakupu

Uprawnienia do realizacji zakupu w punkcie sprzedaży
Uprawnienie Opis
Wyślij do klienta

Pracownicy Punktu sprzedaży mogą wysyłać koszyk do klienta.

To uprawnienie może mieć ustawiony jeden z poniższych statusów:

 • Dozwolone, co umożliwia pracownikowi wysyłkę do klientów
 • Odmowa, co uniemożliwia pracownikowi wysyłkę do klientów
 • Wymagane zatwierdzenie, co wymaga od pracownika z przyznanymi uprawnieniami Zatwierdzenie przez menedżera i Wyślij do klienta wprowadzenia kodu PIN w celu wykonania czynności.
Edytuj podatki

Pracownicy Punktu sprzedaży mogą edytować podatki od zamówień.

To uprawnienie może mieć ustawiony jeden z poniższych statusów:

 • Dozwolone, co umożliwia pracownikom edycję podatków
 • Odmowa, co uniemożliwia pracownikowi edytowanie podatków
 • Wymagane zatwierdzenie, co wymaga od pracownika z przyznanymi uprawnieniami Zatwierdzenie przez menedżera i Edytuj podatki wprowadzenia kodu PIN w celu wykonania czynności.
Dodaj niestandardową sprzedaż

Pracownicy Punktu sprzedaży mogą utworzyć niestandardową sprzedaż.

To uprawnienie może mieć ustawiony jeden z poniższych statusów:

 • Dozwolone, co umożliwia pracownikowi dodawanie niestandardowej sprzedaży
 • Odmowa, co uniemożliwia pracownikowi dodawanie niestandardowej sprzedaży
 • Wymagane zatwierdzenie, co wymaga od pracownika z przyznanymi uprawnieniami Zatwierdzenie przez menedżera i Dodaj niestandardową sprzedaż wprowadzenia kodu PIN w celu wykonania czynności.

Register

Uprawnienia do kasy punktu sprzedaży
Uprawnienie Opis
Wyświetlanie i dostosowywanie bieżącej sesji śledzenia płatności

Pracownik może wyświetlać i dostosowywać bieżącą sesję śledzenia płatności, dodawanie i usuwanie gotówki.

To uprawnienie może mieć ustawiony jeden z poniższych statusów:

 • Dozwolone, co umożliwia pracownikom wyświetlanie i dostosowywanie bieżącej sesji śledzenia płatności
 • Odmowa, co uniemożliwia pracownikom wyświetlanie i dostosowywanie bieżącej sesji śledzenia płatności.
Wyświetlanie historii sesji śledzenia płatności

Pracownicy Punktu sprzedaży mogą wyświetlać szczegóły poprzednich sesji śledzenia płatności.

To uprawnienie może mieć ustawiony jeden z poniższych statusów:

 • Dozwolone, co umożliwia pracownikom wyświetlanie historii sesji śledzenia płatności
 • Odmowa,, co uniemożliwia pracownikom wyświetlanie historii sesji śledzenia płatności.
Rozpocznij i zakończ sesje śledzenia płatności

Pracownicy Punktu sprzedaży mogą ręcznie rozpoczynać i kończyć sesje śledzenia płatności.

To uprawnienie może mieć ustawiony jeden z poniższych statusów:

 • Dozwolone, co umożliwia pracownikom rozpoczynanie i kończenie sesji śledzenia płatności
 • Odmowa, co uniemożliwia pracownikom rozpoczynanie i kończenie sesji śledzenia płatności, przy czym sesja śledzenia płatności rozpoczyna się automatycznie po sfinalizowaniu sprzedaży.
Otwórz szufladę

Pracownicy Punktu sprzedaży mogą otworzyć szufladę kasową za pomocą czynności koszyka.

To uprawnienie może mieć ustawiony jeden z poniższych statusów:

 • Dozwolone, co umożliwia pracownikom otwieranie szuflady kasowej
 • Odmowa, co uniemożliwia pracownikom otwieranie szuflady kasowej, przy czym szuflada nadal otwiera się automatycznie po sfinalizowaniu sprzedaży gotówkowej.

Zamówienia

Uprawnienia do zamówień w Punkcie sprzedaży
Uprawnienie Opis
Zarządzaj zamówieniami we wszystkich lokalizacjach

Pracownicy Punktu sprzedaży mogą zarządzać zamówieniami dla wszystkich lokalizacji.

To uprawnienie może mieć ustawiony jeden z poniższych statusów:

 • Dozwolone, co umożliwia pracownikom zarządzanie zamówieniami niezależnie od lokalizacji urządzenia
 • Odmowa, co uniemożliwia pracownikom zarządzanie zamówieniami dla wszystkich lokalizacji. Pracownicy mogą zarządzać tylko zamówieniami, które zostały złożone w lokalizacji urządzenia.
Zwracaj i wymieniaj towary w ramach zamówień

Pracownicy Punktu sprzedaży mogą zwracać koszty i wymieniać towary z zamówień.

To uprawnienie może mieć ustawiony jeden z poniższych statusów:

 • Dozwolone, co umożliwia pracownikowi zwrot kosztów i wymianę towarów w ramach zamówień
 • Odmowa - uniemożliwia pracownikowi zwrot kosztów i wymianę dla zamówień
 • Wymagane zatwierdzenie, co wymaga od pracownika z przyznanymi uprawnieniami Zatwierdzenie przez menedżera i Zwracaj koszty i wymieniaj towary w ramach zamówień wprowadzenia kodu PIN w celu wykonania czynności.
Anuluj zamówienia

Pracownicy Punktu sprzedaży mogą anulować zamówienia.

To uprawnienie może mieć ustawiony jeden z poniższych statusów:

 • Dozwolone, co umożliwia pracownikom anulowanie zamówień
 • Odmowa – uniemożliwia anulowanie zamówień przez pracowników
 • Wymagane zatwierdzenie, co wymaga od pracowników z aktywowanym uprawnieniem Zatwierdzenie przez menedżera oraz Anuluj zamówienia wprowadzenia kodu PIN w celu wykonania tej czynności.
Zarządzaj wersjami roboczymi zamówień we wszystkich lokalizacjach

Pracownik Punktu sprzedaży może przeglądać, pobierać i edytować wersje robocze zamówień z innych punktów sprzedaży detalicznej.

To uprawnienie może mieć ustawiony jeden z poniższych statusów:

 • Dozwolone, co umożliwia pracownikom przeglądanie, pobieranie, edycję i realizację zakupu w przypadku wersji roboczych zamówień z innych punktów sprzedaży detalicznej
 • Odmowa, co uniemożliwia pracownikom przeglądanie, pobieranie i edytowanie wersji roboczych zamówień z innych punktów sprzedaży detalicznej. Jeśli pracownicy mają status uprawnienia Odmowa, nie mają dostępu do wersji roboczych zamówień utworzonych w panelu administracyjnym.
Zarządzaj przypisaniem sprzedaży dla zamówień

Pracownicy Punktu sprzedaży mogą dodawać, edytować lub usuwać przypisania pracowników w zakończonych zamówieniach.

To uprawnienie może mieć ustawiony jeden z poniższych statusów:

 • Dozwolone, co umożliwia pracownikom edycję przypisania pracowników w zamówieniach
 • Odmowa, co uniemożliwia pracownikom edycję przypisania pracowników w zamówieniach.
Ponownie przypisz lub anuluj realizację

Pracownicy Punktu sprzedaży mogą ponownie przypisywać zamówienia do realizacji do innej lokalizacji.

To uprawnienie może mieć ustawiony jeden z poniższych statusów:

 • Dozwolone, co umożliwia pracownikom korzystanie z funkcji kierowania zamówień w celu ponownego przypisania zamówienia do innej lokalizacji
 • Odmowa, co uniemożliwia pracownikom ponowne przypisywanie zamówień do innej lokalizacji.
Zrealizuj zamówienia wysyłki

Pracownicy Punktu sprzedaży mogą przygotowywać i realizować zamówienia w celu wysyłki za pomocą funkcji Wyślij ze sklepu.

To uprawnienie może mieć ustawiony jeden z poniższych statusów:

 • Dozwolone, co umożliwia pracownikom korzystanie z funkcji Wyślij ze sklepu w celu realizacji zamówień
 • Odmowa, co uniemożliwia pracownikom realizację zamówień za pomocą funkcji Wyślij ze sklepu.

Klienci

Uprawnienia dotyczące klientów Punktu sprzedaży
Uprawnienie Opis
Dodaj klientów

Pracownicy Punktu sprzedaży mogą dodawać nowych i dotychczasowych klientów do koszyka oraz wyświetlać podstawowe informacje o klientach.

To uprawnienie może mieć ustawiony jeden z poniższych statusów:

 • Dozwolone, co umożliwia pracownikowi dodawanie informacji o klientach
 • Odmowa, co uniemożliwia pracownikowi dodawanie informacji o klientach.
Zarządzaj klientami

Pracownicy Punktu sprzedaży mogą przeglądać, edytować i usuwać informacje o klientach.

To uprawnienie może mieć ustawiony jeden z poniższych statusów:

 • Dozwolone, co umożliwia pracownikowi zarządzanie informacjami
 • Odmowa, co uniemożliwia pracownikowi zarządzanie informacjami o klientach.

Aplikacje

Uprawnienia aplikacji POS
Uprawnienie Opis
Korzystaj z aplikacji współpracujących z Shopify POS Pracownicy Punktu sprzedaży mogą korzystać z aplikacji zainstalowanych w Shopify POS.

Pracownicy

Uprawnienia dotyczące pracowników Punktu sprzedaży
Uprawnienie Opis
Zarządzaj pracownikami Punktu sprzedaży Pracownicy Punktu sprzedaży mogą przeglądać, dodawać, edytować i usuwać rekordy pracowników z Shopify POS oraz kanału Punkt sprzedaży w panelu administracyjnym Shopify. Obejmuje to przypisywanie ról POS do innych pracowników.
Zarządzaj rolami POS Pracownicy Punktu sprzedaży mogą przeglądać, tworzyć, edytować i usuwać role POS z kanału Punkt sprzedaży w panelu administracyjnym Shopify.

Analizy

Uprawnienia do analizy POS
Uprawnienie Opis
Wyświetl analizy dla lokalizacji urządzenia Pracownicy Punktu sprzedaży mogą wyświetlać raport z dziennej sprzedaży dla swoich lokalizacji.
Wyświetl sesje śledzenia gotówki Pracownicy Punktu sprzedaży mogą przeglądać historię sesji śledzenia gotówki w aplikacji Shopify POS i kanale Shopify POS.

Ustawienia

Uprawnienia do ustawień Punktu sprzedaży
Uprawnienie Opis
Dostosuj inteligentną siatkę do lokalizacji urządzenia Pracownicy Punktu sprzedaży mogą dodawać, edytować i usuwać inteligentne kafelki na ekranie głównym POS w lokalizacji urządzenia.
Przełącz lokalizację urządzenia Pracownicy Punktu sprzedaży mogą zmieniać ustawienia lokalizacji urządzenia.
Wyloguj sklep z aplikacji Punkt sprzedaży (POS) Pracownicy Punktu sprzedaży mogą wylogować się z aplikacji Shopify POS.
Zarządzaj ustawieniami płatności dla urządzenia Pracownicy Punktu sprzedaży mogą zmieniać ustawienia płatności dla urządzenia POS w lokalizacji urządzenia z poziomu aplikacji Shopify POS lub kanału Punkt sprzedaży w panelu administracyjnym Shopify.
Zarządzaj ustawieniami paragonów Pracownicy Punktu sprzedaży mogą zmieniać ustawienia wydrukowanego paragonu dla urządzenia POS.
Zarządzaj wymaganymi informacjami o realizacji zakupu w kanale POS

Pracownicy Punktu sprzedaży mogą przeglądać i edytować wymagane informacje dotyczące realizacji zakupu w POS w ustawieniach.

To uprawnienie może mieć ustawiony jeden z poniższych statusów:

 • Dozwolone, co umożliwia pracownikom zarządzanie ustawieniami wymaganych informacji o realizacji zakupu.
 • Odmowa, co uniemożliwia pracownikom zarządzanie ustawieniami wymaganych informacji o realizacji zakupu.

Dodatkowe uprawnienia dostępu do kanału POS

Oprócz wszelkich powiązanych uprawnień POS pracownicy z ograniczonymi uprawnieniami potrzebują odpowiednich uprawnień administratora, aby uzyskać dostęp do następujących działań w kanale POS:

Uprawnienia do ustawień Punktu sprzedaży
Działanie w kanale sprzedaży Wymagane uprawnienie administratora Wymagane uprawnienie POS
Wyświetl kanał POS Brak Przyznaj dostęp do Punktu sprzedaży tym pracownikom
Dodaj lokalizacje Lokalizacje

Tylko właściciele sklepów mogą zmieniać subskrypcje POS Pro.

Brak
Wyświetl raporty Raporty Brak
Wyświetl dane sprzedaży dla lokalizacji Raporty

Tylko właściciele sklepów mogą zmieniać subskrypcje POS Pro.

Brak
Zarządzaj pracownikami POS Brak Zarządzaj pracownikami Punktu sprzedaży
Zarządzaj rolami POS Brak Zarządzaj rolami POS
Zarządzaj ustawieniami paragonów Brak Zarządzaj ustawieniami paragonów
Załaduj logo dla dostosowania paragonu Szablony, Strony lub Produkty Brak

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo