Nadaj uprawnienia pracownikom za pomocą ról POS

Rola POS to zestaw uprawnień POS, któremu nadano nazwę. Role ułatwiają przypisanie tego samego zestawu uprawnień do wielu pracowników. Nie można przypisywać indywidualnych uprawnień do konta pracownika Punktu sprzedaży. Należy przypisać rolę. Każdy pracownik Punktu sprzedaży musi mieć przypisaną rolę.

Jeśli jesteś właścicielem sklepu lub masz uprawnienie Zarządzaj rolą POS, możesz tworzyć role i zarządzać nimi z poziomu kanału Punkt sprzedaży w panelu administracyjnym Shopify. Rola może obejmować taki sam zestaw uprawnień, co inne role, ale każda rola musi mieć unikalną nazwę.

Domyślna rola to Współpracownik. Możesz zmienić nazwę i zestaw uprawnień dla roli Współpracownik. Możesz ustawić inną rolę jako domyślną. Domyślną rolą jest rola, która jest wybierana automatycznie podczas dodawania pracownika Punktu sprzedaży. Domyślnej roli nie można usunąć.

Pracownicy z ograniczonymi uprawnieniami mogą uzyskać dostęp do kanału POS, ale niektóre sekcje mogą być niedostępne, jeśli nie będą mieć wymaganych uprawnień logowania do Shopify POS.

Utwórz role POS z kanału Punkt sprzedaży (panel administracyjny Shopify)

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Point of sale.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij Pracownicy.

 5. Kliknij opcję Zarządzaj rolami POS > Utwórz rolę POS.

 6. W polu Tytuł wprowadź nazwę roli, a następnie wybierz uprawnienia dla tej roli.

 7. Opcjonalnie: aby ta rola była domyślną rolą, zaznacz opcję Ustaw jako domyślną rolę POS.

 8. Kliknij opcję Zapisz.

Edytuj role POS z kanału Punkt sprzedaży (panel administracyjny Shopify)

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Point of sale.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij Pracownicy.

 5. Kliknij opcję Zarządzaj rolami POS, a następnie kliknij odpowiednią rolę.

 6. Wybierz lub odznacz uprawnienia.

 7. Opcjonalnie: Aby ustawić tę rolę jako domyślną rolę, zaznacz opcję Ustaw jako domyślną rolę POS.

 8. Kliknij Zapisz zmiany.

Usuń role POS z kanału Punkt sprzedaży (panel administracyjny Shopify)

Możesz usunąć dowolną rolę, o ile nie jest to domyślna rola i nie ma przypisanych do niej pracowników.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Point of sale.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij Pracownicy.

 5. Kliknij opcję Zarządzaj rolami POS, a następnie kliknij odpowiednią rolę.

 6. Kliknij opcję Usuń rolę POS. Jeśli do tej roli przypisany jest pracownik, przed usunięciem tej roli zostaniesz poproszony(-a) o wybranie innej roli dla tego pracownika.

 7. Kliknij Usuń rolę POS.

Opis uprawnień POS

Rola POS to zestaw uprawnień, które umożliwiają pracownikom Punktu sprzedaży uzyskanie dostępu do określonych działań w aplikacji Shopify POS i kanale Punkt sprzedaży. Pracownicy z ograniczonymi uprawnieniami mogą uzyskać dostęp do kanału POS, ale niektóre sekcje mogą być niedostępne, jeśli nie posiada się niezbędnych uprawnień. Zarówno uprawnienia POS, jak i uprawnienia administratora wpływają na to, do czego można uzyskać dostęp.

Uprawnienia

Początkowe uprawnienia do Punktu sprzedaży
Uprawnienie Opis
Przyznaj wszystkie uprawnienia do Punktu sprzedaży Zapewnia pracownikowi dostęp do wszystkich działań z Punktu sprzedaży w Shopify POS i w kanale Punkt sprzedaży.
Wybierz uprawnienia do Punktu sprzedaży Umożliwia pracownikom dostęp do wybranych działań Punktu sprzedaży w Shopify POS i w kanale Punkt sprzedaży.

Zatwierdzenie przez menedżera

Uprawnienie Zatwierdzenie przez menedżera punktu sprzedaży
Uprawnienie Opis
Zatwierdzenie przez menedżera

Umożliwia pracownikowi Punktu sprzedaży zatwierdzanie czynności pracowników poprzez wprowadzenie kodu PIN. Właściciele sklepów lub pracownicy z uprawnieniem Zarządzaj rolami POS mogą edytować role, aby przyznać uprawnienie Zatwierdzenie przez menedżera. Aby zatwierdzić czynność, pracownik musi mieć zarówno uprawnienie Zatwierdzenie przez menedżera, jak i wymagane uprawnienie ustawione na Dozwolone.

To uprawnienie może mieć ustawiony jeden z poniższych statusów:

 • Dozwolone, co umożliwia pracownikowi zatwierdzanie czynności
 • Odmowa, co uniemożliwia pracownikowi zatwierdzanie czynności

Rabaty

Uprawnienia do rabatów w punkcie sprzedaży
Uprawnienie Opis
Zastosuj niestandardowe rabaty

Umożliwia pracownikom punktu sprzedaży zastosowanie niestandardowych rabatów zarówno do całego koszyka, jak i do pojedynczej pozycji.

To uprawnienie może mieć ustawiony jeden z poniższych statusów:

 • Dozwolone, co umożliwia pracownikowi stosowanie niestandardowych rabatów
 • Odmowa – uniemożliwia pracownikom zastosowanie niestandardowych rabatów
 • Wymagane zatwierdzenie, co wymaga od pracownika z przyznanymi uprawnieniami Zatwierdzenie przez menedżera i Zastosuj rabat wprowadzenia kodu PIN w celu wykonania czynności
Zastosuj kody rabatowe

Umożliwia pracownikom punktu sprzedaży stosowanie kodów rabatowych dla całego koszyka.

To uprawnienie może mieć ustawiony jeden z poniższych statusów:

 • Dozwolone, co umożliwia pracownikowi stosowanie kodów rabatowych
 • Odmowa, co uniemożliwia pracownikowi zastosowanie kodów rabatowych
 • Wymagane zatwierdzenie, co wymaga od pracownika z przyznanymi uprawnieniami Zatwierdzenie przez menedżera i Zastosuj rabat wprowadzenia kodu PIN w celu wykonania czynności

Realizacja zakupu

Uprawnienia do realizacji zakupu w punkcie sprzedaży
Uprawnienie Opis
Wyślij do klienta

Umożliwia pracownikowi Punktu sprzedaży wysyłkę koszyka do klienta.

To uprawnienie może mieć ustawiony jeden z poniższych statusów:

 • Dozwolone, co umożliwia pracownikowi wysyłkę do klientów
 • Odmowa, co uniemożliwia pracownikowi wysyłkę do klientów
 • Wymagane zatwierdzenie, co wymaga od pracownika z przyznanymi uprawnieniami Zatwierdzenie przez menedżera i Wyślij do klienta wprowadzenia kodu PIN w celu wykonania czynności
Edytuj podatki

Umożliwia pracownikowi Punktu sprzedaży edycję podatków od zamówień.

To uprawnienie może mieć ustawiony jeden z poniższych statusów:

 • Dozwolone, co umożliwia pracownikowi edycję podatków
 • Odmowa, co uniemożliwia pracownikowi edytowanie podatków
 • Wymagane zatwierdzenie, co wymaga od pracownika z przyznanymi uprawnieniami Zatwierdzenie przez menedżera i Edytuj podatki wprowadzenia kodu PIN w celu wykonania czynności
Dodaj niestandardową sprzedaż

Umożliwia pracownikowi Punktu sprzedaży tworzenie niestandardowej sprzedaży.

To uprawnienie może mieć ustawiony jeden z poniższych statusów:

 • Dozwolone, co umożliwia pracownikowi dodawanie niestandardowej sprzedaży
 • Odmowa, co uniemożliwia pracownikowi dodawanie niestandardowej sprzedaży
 • Wymagane zatwierdzenie, co wymaga od pracownika z przyznanymi uprawnieniami Zatwierdzenie przez menedżera i Dodaj niestandardową sprzedaż wprowadzenia kodu PIN w celu wykonania czynności

Register

Uprawnienia do kasy punktu sprzedaży
Uprawnienie Opis
Wyświetlanie i dostosowywanie bieżącej sesji śledzenia płatności

Umożliwia pracownikom wyświetlanie i dostosowywanie bieżącej sesji śledzenia płatności, dodawanie i usuwanie gotówki.

To uprawnienie może mieć ustawiony jeden z poniższych statusów:

 • Dozwolone – umożliwia pracownikom wyświetlanie i dostosowywanie bieżącej sesji śledzenia płatności
 • Odmowa – uniemożliwia pracownikom wyświetlanie i dostosowywanie bieżącej sesji śledzenia płatności
Wyświetlanie historii sesji śledzenia płatności

Umożliwia pracownikom punktu sprzedaży wyświetlanie szczegółów poprzednich sesji śledzenia płatności.

To uprawnienie może mieć ustawiony jeden z poniższych statusów:

 • Dozwolone – umożliwia pracownikom wyświetlanie historii sesji śledzenia płatności
 • Odmowa, – uniemożliwia pracownikom wyświetlanie historii sesji śledzenia płatności
Rozpocznij i zakończ sesje śledzenia płatności

Umożliwia pracownikom punktu sprzedaży ręczne rozpoczynanie i kończenie sesji śledzenia płatności.

To uprawnienie może mieć ustawiony jeden z poniższych statusów:

 • Dozwolone – umożliwia pracownikom rozpoczynanie i kończenie sesji śledzenia płatności
 • Odmowa – uniemożliwia pracownikom rozpoczynanie i kończenie sesji śledzenia płatności, przy czym sesja śledzenia płatności będzie rozpoczynać się automatycznie po sfinalizowaniu sprzedaży
Otwórz szufladę

Umożliwia pracownikom punktu sprzedaży otwieranie szuflady kasowej z poziomu czynności koszyka.

To uprawnienie może mieć ustawiony jeden z poniższych statusów:

 • Dozwolone – umożliwia pracownikom otwieranie szuflady kasowej
 • Odmowa – uniemożliwia pracownikom otwieranie szuflady kasowej, przy czym szuflada będzie nadal otwierać się automatycznie po sfinalizowaniu sprzedaży gotówkowej

Zamówienia

Uprawnienia do zamówień w Punkcie sprzedaży
Uprawnienie Opis
Tylko lokalizacja urządzenia Umożliwia pracownikowi Punktu sprzedaży zarządzanie tylko zamówieniami, które zostały złożone w lokalizacji urządzenia.
Wszystkie lokalizacje Umożliwia pracownikowi Punktu sprzedaży zarządzanie zamówieniami niezależnie od lokalizacji urządzenia.
Zwroty kosztów i wymiany dla zamówień

Umożliwia pracownikowi Punktu sprzedaży zwrot kosztów i wymianę dla zamówień.

To uprawnienie może mieć ustawiony jeden z poniższych statusów:

 • Dozwolone, co umożliwia pracownikowi zwrot kosztów i wymianę dla zamówień
 • Odmowa - uniemożliwia pracownikowi zwrot kosztów i wymianę dla zamówień
 • Wymagane zatwierdzenie, co wymaga od pracownika z przyznanymi uprawnieniami Zatwierdzenie przez menedżera i Wymiana dla zamówień wprowadzenia kodu PIN w celu wykonania czynności
Anuluj zamówienia

Umożliwia pracownikom punktu sprzedaży anulowanie zamówień.

To uprawnienie może mieć ustawiony jeden z poniższych statusów:

 • Dozwolone – umożliwia pracownikom anulowanie zamówień
 • Odmowa – uniemożliwia anulowanie zamówień przez pracowników
 • Wymagane zatwierdzenie – wymaga od pracowników z aktywowanym uprawnieniem Zatwierdzenie przez menedżera oraz Anulowanie zamówienia wprowadzenia kodu PIN w celu wykonania tej czynności
Zarządzaj przypisaniem sprzedaży dla zamówień

Umożliwia pracownikom Punktu sprzedaży dodawanie, edytowanie lub usuwanie przypisania pracowników w zakończonych zamówieniach.

To uprawnienie może mieć ustawiony jeden z poniższych statusów:

 • Dozwolone, co umożliwia pracownikom edycję przypisania pracowników w zamówieniach
 • Odmowa, co uniemożliwia pracownikom edycję przypisania pracowników w zamówieniach

Klienci

Uprawnienia dotyczące klientów Punktu sprzedaży
Uprawnienie Opis
Dodaj klientów

Umożliwia pracownikowi Punktu sprzedaży dodawanie nowych i dotychczasowych klientów do koszyka oraz wyświetlanie podstawowych informacji o klientach.

To uprawnienie może mieć ustawiony jeden z poniższych statusów:

 • Dozwolone, co umożliwia pracownikowi dodawanie informacji o klientach
 • Odmowa, co uniemożliwia pracownikowi dodawanie informacji o klientach
Zarządzaj klientami

Umożliwia pracownikowi Punktu sprzedaży przeglądanie, edytowanie i usuwanie informacji o klientach.

To uprawnienie może mieć ustawiony jeden z poniższych statusów:

 • Dozwolone, co umożliwia pracownikowi zarządzanie informacjami
 • Odmowa, co uniemożliwia pracownikowi zarządzanie informacjami o kliencie

Aplikacje

Uprawnienia aplikacji POS
Uprawnienie Opis
Korzystaj z aplikacji współpracujących z Shopify POS Umożliwia pracownikom Punktu sprzedaży korzystanie z aplikacji zainstalowanych w Shopify POS.

Pracownicy

Uprawnienia dotyczące pracowników Punktu sprzedaży
Uprawnienie Opis
Zarządzaj pracownikami Punktu sprzedaży Umożliwia pracownikowi Punktu sprzedaży przeglądanie, dodawanie, edytowanie i usuwanie rekordów pracowników z Shopify POS oraz kanału Punkt sprzedaży w panelu administracyjnym Shopify. Obejmuje to przypisywanie ról POS do innych pracowników.
Zarządzaj rolami POS Umożliwia pracownikowi Punktu sprzedaży przeglądanie, tworzenie, edytowanie i usuwanie ról POS z kanału Punkt sprzedaży w panelu administracyjnym Shopify.

Analizy

Uprawnienia do analizy POS
Uprawnienie Opis
Wyświetl analizy dla lokalizacji urządzenia Umożliwia pracownikowi Punktu sprzedaży wyświetlanie raportu dziennej sprzedaży dla jego lokalizacji.
Wyświetl sesje śledzenia gotówki Umożliwia pracownikom punktu sprzedaży przeglądanie historii sesji śledzenia gotówki w aplikacji Shopify POS i kanale Shopify POS.

Ustawienia

Uprawnienia do ustawień Punktu sprzedaży
Uprawnienie Opis
Dostosuj inteligentną siatkę do lokalizacji urządzenia Umożliwia pracownikowi Punktu sprzedaży dodawanie, edytowanie i usuwanie inteligentnych kafelków na ekranie głównym POS w lokalizacji urządzenia.
Przełącz lokalizację urządzenia Umożliwia pracownikowi Punktu sprzedaży zmianę ustawienia lokalizacji urządzenia.
Wyloguj sklep z aplikacji Punkt sprzedaży (POS) Umożliwia pracownikowi Punktu sprzedaży wylogowanie się z Shopify POS.
Zarządzaj ustawieniami płatności dla urządzenia Umożliwia pracownikowi Punktu sprzedaży zmianę ustawień płatności dla urządzenia POS w lokalizacji urządzenia z poziomu aplikacji Shopify POS lub kanału Punkt sprzedaży w panelu administracyjnym Shopify.
Zarządzaj ustawieniami paragonów Umożliwia pracownikowi Punktu sprzedaży zmianę ustawień wydrukowanego paragonu dla urządzenia POS.

Dodatkowe uprawnienia dostępu do kanału POS

Oprócz wszelkich powiązanych uprawnień POS pracownicy z ograniczonymi uprawnieniami potrzebują odpowiednich uprawnień administratora, aby uzyskać dostęp do następujących działań w kanale POS:

Uprawnienia do ustawień Punktu sprzedaży
Działanie w kanale sprzedaży Wymagane uprawnienie administratora Wymagane uprawnienie POS
Wyświetl kanał POS Brak Przyznaj dostęp do Punktu sprzedaży tym pracownikom
Dodaj lokalizacje Lokalizacje

Tylko właściciele sklepów mogą zmieniać subskrypcje POS Pro.

Brak
Wyświetl raporty Raporty Brak
Wyświetl dane sprzedaży dla lokalizacji Raporty

Tylko właściciele sklepów mogą zmieniać subskrypcje POS Pro.

Brak
Zarządzaj pracownikami POS Brak Zarządzaj pracownikami Punktu sprzedaży
Zarządzaj rolami POS Brak Zarządzaj rolami POS
Zarządzaj ustawieniami paragonów Brak Zarządzaj ustawieniami paragonów
Załaduj logo dla dostosowania paragonu Szablony, Strony lub Produkty Brak

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo