Gi personaltillatelser med POS-roller

En POS-rolle er et navngitt sett med POS-tillatelser. Roller gjør det enklere for deg å tilordne samme sett med tillatelser til flere medarbeidere. Du kan ikke tilordne individuelle tillatelser til en utsalgsstedsmedarbeider, du må tilordne en rolle. Hver utsalgsstedsmedarbeider må ha en tilordnet rolle.

Hvis du er butikkeier eller har tillatelsen Administrer POS-roller , kan du opprette og administrere roller fra Utsalgssted-kanalen i Shopify-administrator. En rolle kan inkludere det samme settet med tillatelser som andre roller, men hver rolle må ha et unikt navn.

Standardrollen er Medarbeider. Du kan endre navnet og settet med tillatelser for Medarbeider-rollen. Du kan gjøre en annen rolle til standardrolle. Standardrollen er rollen som velges automatisk når du legger til en utsalgsstedsmedarbeider. Du kan ikke slette standardrollen.

Opprett POS-roller fra Utsalgssted-kanalen (Shopify-administrator)

 1. Fra Shopify-administrator klikker du på Utsalgssted > Personale.

 2. Klikk på Administrer POS-roller > Opprett POS-rolle.

 3. I Tittel-feltet angir du et navn på rollen, og deretter velger du tillatelsene for denne rollen.

 4. Valgfritt: for å gjøre denne rollen til standardrolle, må du krysse av for Angi som standard POS-rolle.

 5. Klikk på Lagre.

Rediger POS-roller fra Utsalgssted-kanalen (Shopify-administrator)

 1. Fra Shopify-administrator, under SALGSKANALER, klikker du Utsalgssted > Personale.

 2. Klikk på Administrer POS-roller, og klikk deretter på den aktuelle rollen.

 3. Velg eller opphev valg av tillatelser.

 4. Valgfritt: For å angi denne rollen som standardrolle, må du krysse av for Angi som standard POS-rolle.

 5. Klikk Lagre endringer.

Slett POS-roller fra Utsalgssted-kanalen (Shopify-administrator)

Du kan slette alle roller med mindre det er standardrolle eller hvis den har tilordnede personalmedlemmer.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator, under SALGSKANALER, klikker du Utsalgssted > Personale.

 2. Klikk på Administrer POS-roller, og klikk deretter på den aktuelle rollen.

 3. Klikk på Slett POS-rolle. Hvis personalmedlemmer er tilordnet denne rollen, blir du bedt om å velge en annen rolle for personalet før du sletter denne rollen.

 4. Klikk på Slett POS-rolle.

Beskrivelse av POS-tillatelser

En POS-rolle er et sett med tillatelser som gjør at utsalgsstedspersonalet kan få tilgang til visse aktiviteter i Shopify POS og Utsalgssted-kanalen.

Tillatelser

Innledende tillatelser for utsalgssted
Tillatelse Beskrivelse
Tillat alle tillatelser for utsalgssteder Når denne tillatelsen er valgt, vil rollen inneha alle tillatelser.
Velg tillatelser for utsalgssteder Når denne tillatelsen er valgt, kan du opprette en egendefinert rolle ved å velge kun spesifikke tillatelser.

Bestillinger

Bestillingstillatelser for utsalgssted
Tillatelse Beskrivelse
Kun enhetens lokalisasjon Gjør det mulig for utsalgsstedspersonalet å administrere bare bestillingene som ble utført på enhetens sted.
Alle steder Lar utsalgsstedspersonalet administrere bestillinger uavhengig av enhetens plassering.

Kunder

Salgstillatelser for utsalgssted
Tillatelse Beskrivelse
Administrer kunder Lar utsalgsstedspersonalet se, redigere og slette kundeoppføringer.

Apper

Apptillatelser for utsalgssted
Tillatelse Beskrivelse
Bruk apper som fungerer med Shopify POS Lar utsalgsstedspersonalet bruke apper som er installert på Shopify POS.

Personale

Personaltillatelser for utsalgssted
Tillatelse Beskrivelse
Administrer utsalgsstedspersonale Lar utsalgsstedspersonalet vise, legge til, redigere og slette personalmedlemsoppføringer fra Shopify POS og fra Utsalgssted-kanalen i Shopify-administrator. Dette inkluderer å tilordne POS-roller til andre personalmedlemmer.
Administrer POS-roller Lar utsalgsstedspersonalet vise, opprette, redigere og slette utsalgsstedsroller fra Utsalgssted-kanalen i Shopify-administrator.

Analytics

Analysetillatelser for utsalgssteder
Tillatelse Beskrivelse
Se analyse for enhetens lokalisasjon Lar utsalgssted-personalmedlemmer se den daglige salgsrapporten for sin lokalisasjon.

Innstillinger

Innstillingstillatelser for utsalgssted
Tillatelse Beskrivelse
Tilpass det smarte rutenettet for enhetens lokalisasjon Lar utsalgsstedspersonalet legge til, redigere og slette smarte fliser på hjem-skjermen for POS på enhetens lokalisasjon.
Bytt enhetens lokalisasjon Lar utsalgsstedspersonalet endre enhetens innstilling for plassering.
Logg ut butikken fra utsalgssted-appen Lar utsalgsstedspersonalet logge av Shopify POS.
Administrer betalingsbestillinger for enheten Lar utsalgsstedspersonalet endre innstillingene for betaling på POS-enheten på enhetens plassering fra Shopify POS eller fra Utsalgssted-kanalen i Shopify-administrator.
Administrer kvitteringsinnstillinger Lar utsalgsstedspersonalet endre innstillingene for kvitteringsutskrifter på POS-enheten.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis