Gi personaltillatelser med POS-roller

En POS-rolle er et navngitt sett med POS-tillatelser. Roller gjør det enklere å tilordne det samme settet med tillatelser til flere personalkontoer. Du kan ikke tilordne individuelle tillatelser til et Point of Sale-personalmedlem, du må tilordne en rolle. Hvert Point of Sale-personalmedlem må ha en tilordnet rolle.

Hvis du er butikkeier, eller du har tillatelsen Administrer POS-rolle, kan du opprette og administrere roller fra Utsalgssted-kanalen i Shopify-administrator. En rolle kan inkludere det samme settet med tillatelser som andre roller, men hver rolle må ha et unikt navn.

Standardrollen er Medarbeider. Du kan endre navnet og settet med tillatelser for Medarbeider-rollen. Du kan gjøre en annen rolle til standardrolle. Standardrollen er den rollen som velges automatisk når du legger til et Point of Sale-personalmedlem. Du kan ikke slette standardrollen.

Personalmedlemmer med begrensede tillatelser har tilgang til POS-kanalen, men enkelte seksjoner kan være utilgjengelige hvis de ikke har de nødvendige Shopify POS-påloggingstillatelsene.

Opprett POS-roller fra Point of Sale-kanalen (Shopify-administrator)

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Point of sale fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk Personale.

 5. Klikk på Administrer POS-roller > Opprett POS-rolle.

 6. I Tittel-feltet angir du et navn på rollen, og deretter velger du tillatelsene for denne rollen.

 7. Valgfritt: for å gjøre denne rollen til standardrolle, må du krysse av for Angi som standard POS-rolle.

 8. Klikk på Lagre.

Rediger POS-roller fra Point of Sale-kanalen (Shopify-administrator)

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Point of sale fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk Personale.

 5. Klikk på Administrer POS-roller, og klikk deretter på den aktuelle rollen.

 6. Velg eller opphev valg av tillatelser.

 7. Valgfritt: For å angi denne rollen som standardrolle, må du krysse av for Angi som standard POS-rolle

 8. Klikk Lagre endringer.

Slett POS-roller fra Point of Sale-kanalen (Shopify-administrator)

Du kan slette alle roller med mindre det er standardrolle eller hvis den har tilordnede personalmedlemmer.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Point of sale fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk Personale.

 5. Klikk på Administrer POS-roller, og klikk deretter på den aktuelle rollen.

 6. Klikk på Slett POS-rolle. Hvis personalkontoer er tilordnet denne rollen, blir du bedt om å velge en annen rolle for personalmedlemmet før du sletter denne rollen.

 7. Klikk på Slett POS-rolle.

Beskrivelse av POS-tillatelser

En POS-rolle er et sett med tillatelser som gjør at utsalgsstedspersonalet kan få tilgang til visse aktiviteter i Shopify POS og Point of Sale-kanalen. Personale med begrensede tillatelser har tilgang til POS-kanalen, men enkelte seksjoner kan være utilgjengelig dersom de ikke har de nødvendige tillatelsene. Både POS-tillatelser og administratortillatelser påvirker hva de har tilgang til.

Tillatelser

Innledende tillatelser for Point of Sale
Tillatelse Beskrivelse
Tillat alle tillatelser for utsalgssteder Personalet har tilgang til alle Point of Sale-aktiviteter i Shopify POS og Point of Sale-kanalen.
Velg tillatelser for utsalgssteder Personalet har tilgang til utvalgte Point of Sale-aktiviteter i Shopify POS og Point of Sale-kanalen.

Administratorgodkjenning

Tillatelse for Point of Sale-administratorgodkjenning
Tillatelse Beskrivelse
Administratorgodkjenning

Point of Sale-personale kan godkjenne personalhandlinger ved å oppgi PIN-koden sin. Butikkeiere, eller personale med tillatelsen Administrer POS-roller, kan redigere roller for å tillate administratorgodkjenning. For å godkjenne en handling, må personalmedlemmer ha både Administratorgodkjenning og den nødvendige tillatelsen angitt til Tillatt.

Denne tillatelsen kan settes til en av følgende:

 • Tillatt, som lar personalet godkjenne handlinger
 • Avslått, som hindrer personalmedlemmer fra å godkjenne handlinger.

Rabatter

Point of Sale-rabattillatelser
Tillatelse Beskrivelse
Bruk egendefinerte rabatter

Point of Sale-personale kan legge til egendefinerte rabatter både for en hel handlekurv og én enkelt varelinje.

Denne tillatelsen kan settes til en av følgende:

 • Tillatt, som lar personalet legge til egendefinerte rabatter
 • Avslått, som hindrer personalmedlemmet fra å legge til egendefinerte rabatter
 • Godkjenning kreves, som krever at et personalmedlem med administratorgodkjenning og tillatelser til å legge på rabatter angir PIN-koden sin for å fullføre handlingen.
Bruk rabattkoder

Point of Sale-personale kan legge til rabattkoder for hele handlekurven.

Denne tillatelsen kan settes til en av følgende:

 • Tillatt, som lar personalet legge til rabattkoder
 • Avslått, som hindrer personalmedlemmer fra å legge til rabattkoder
 • Godkjenning kreves, som krever at et personalmedlem med administratorgodkjenning og tillatelser til å legge på rabatter angir PIN-koden sin for å fullføre handlingen.

Butikkens kasse

Kassetillatelser for Point of Sale
Tillatelse Beskrivelse
Send til kunde

Point of Sale-personale kan sende en handlekurv til en kunde.

Denne tillatelsen kan settes til en av følgende:

 • Tillatt, som lar personalet sende til kunder
 • Avslått, som hindrer personalmedlemmer fra å sende til kunder
 • Godkjenning kreves, som krever at et personalmedlem med administratorgodkjenning og tillatelse til å sende til kunder angir PIN-koden sin for å fullføre handlingen.
Rediger avgifter

Point of Sale-personale kan redigere avgifter for bestillinger.

Denne tillatelsen kan settes til en av følgende:

 • Tillatt, som lar personalet redigere avgifter
 • Avslått, som hindrer personalmedlemmer fra å redigere skatter
 • Godkjenning kreves, som krever at et personalmedlem med administratorgodkjenning og tillatelse til å redigere avgifter angir PIN-koden sin for å fullføre handlingen.
Legg til egendefinerte salg

Point of Sale-personale kan opprette et egendefinert salg.

Denne tillatelsen kan settes til en av følgende:

 • Tillatt, som lar personalet legge til egendefinerte salg
 • Avslått, som hindrer personalmedlemmer fra å legge til egendefinerte salg
 • Godkjenning kreves, som krever at et personalmedlem med administratorgodkjenning og tillatelse til å legge til egendefinerte salg angir PIN-koden sin for å fullføre handlingen.

Registrer

Point of Sale-kassetillatelser
Tillatelse Beskrivelse
Vis og juster gjeldende betalingssporingsøkt

Personalet kan se og justere den gjeldende kontantsporingsøkten, legge til kontanter og fjerne kontanter.

Denne tillatelsen kan settes til en av følgende:

 • Tillatt, som lar personalmedlemmet se og justere den gjeldende betalingssporingsøkten
 • Avslått, som hindrer personalmedlemmet fra å se og justere den gjeldende betalingssporingsøkten.
Vis historikk for betalingssporingsøkt

Point of Sale-personale kan se detaljer om tidligere kontantsporingsøkter.

Denne tillatelsen kan settes til en av følgende:

 • Tillatt, som lar personalet se historikk for kontantsporingsøkter
 • Avslått, som hindrer personalet fra å se historikk for betalingssporingsøkter.
Start og avslutt betalingssporingsøkter

Point of Sale-personale kan starte og avslutte kontantsporingsøkter manuelt.

Denne tillatelsen kan settes til en av følgende:

 • Tillatt, som lar personalet starte og avslutte betalingssporingsøkter
 • Avslått, som hindrer personalet fra å starte eller avslutte betalingssporingsøkter, men en betalingssporingsøkt startes automatisk etter et salg.
Åpne skuff

Point of Sale-personale kan åpne kontantskuffen ved hjelp av handlekurvhandlinger.

Denne tillatelsen kan settes til en av følgende:

 • Tillatt, som lar personalet åpne kontantskuffen
 • Avslått, som hindrer personalet fra å åpne kontantskuffen, men den åpnes fortsatt automatisk etter et kontantsalg.

Bestillinger

Bestillingstillatelser for Point of Sale
Tillatelse Beskrivelse
Administrer bestillinger på alle lokalisasjoner

Point of Sale-personale kan administrere bestillinger for alle lokalisasjoner.

Denne tillatelsen kan settes til en av følgende:

 • Tillatt, som lar personalet administrere bestillinger uavhengig av enhetens lokalisasjon
 • Avslutt, som hindrer personalet i å administrere bestillinger for alle lokalisasjoner. Personalet kan bare administrere bestillinger som er gjort ved enhetens lokalisasjon.
Returner og bytt bestillinger

Point of Sale-personale kan refundere og bytte bestillinger.

Denne tillatelsen kan settes til en av følgende:

 • Tillatt, som lar personalet refundere og bytte bestillinger
 • Avvist, som forhindrer personalmedlemmer fra å refundere og bytte bestillinger
 • Godkjenning kreves, som krever at et personalmedlem med administratorgodkjenning og tillatelse til å refundere og bytte bestillinger angir PIN-koden sin for å fullføre handlingen.
Kanseller bestillinger

Point of Sale-personale kan kansellere bestillinger.

Denne tillatelsen kan settes til en av følgende:

 • Tillatt, som lar personalet kansellere bestillinger
 • Avslått, som forhindrer personalet fra å kansellere bestillinger
 • Godkjenning kreves, som krever at personale som har både administratorgodkjenning og tillatelsen for kansellering av bestillinger aktivert må angi en PIN-kode for å fullføre handlingen.
Administrer bestillingsutkast ved alle lokalisasjoner

Point of Sale-personale kan se, hente og redigere bestillingsutkast fra andre utsalgssteder.

Denne tillatelsen kan settes til en av følgende:

 • Tillatt, som lar personalet se, hente, redigere og fullføre bestillingsutkast fra andre utsalgssteder
 • Avslått, som forhindrer personalet fra å vise, hente og redigere bestillingsutkast fra andre utsalgssteder. Hvis personalet ikke har tilgang, har de ikke tilgang til bestillingsutkast som er opprettet fra administrator.
Administrer salgsattribusjon for bestillinger

Point of Sale-personale kan legge til, redigere eller slette personalattribusjon for fullførte bestillinger.

Denne tillatelsen kan settes til en av følgende:

 • Tillatt, som lar personalet redigere personalattribusjon for bestillinger
 • Avslått, som forhindrer personalet fra å redigere personalattribusjon for bestillinger.
Tilordne oppfyllelsen på nytt eller kanseller den

Point of Sale-personale kan tilordne en bestilling til en ny oppfyllelse ved en annen lokalisasjon.

Denne tillatelsen kan settes til en av følgende:

 • Tillatt, som lar personalet bruke ruting av bestillinger for å tilordne en bestilling til en annen lokalisasjon
 • Avslått, som hindrer personalet i å tilordne en bestilling til en annen lokalisasjon.
Oppfyll forsendelsesbestillinger

Point of Sale-personale kan forberede og oppfylle bestillinger for frakt ved hjelp av Send fra butikk.

Denne tillatelsen kan settes til en av følgende:

 • Tillatt, som lar personalet bruke Send fra butikk til å oppfylle bestillinger
 • Avslått, som hindrer personalet fra å oppfylle bestillinger med Send fra butikk.

Kunder

Kundetillatelser for Point of Sale
Tillatelse Beskrivelse
Legg til kunder

Point of Sale-personale kan legge til nye og eksisterende kunder i en handlekurv, og se grunnleggende kundeinformasjon.

Denne tillatelsen kan settes til en av følgende:

 • Tillatt, som lar personalet legge til kundeinformasjon
 • Avslått, som hindrer personalmedlemmer fra å legge til kundeinformasjon.
Administrer kunder

Point of Sale-personale kan se, redigere og slette kundeinformasjon.

Denne tillatelsen kan settes til en av følgende:

 • Tillatt, som lar personalet legge til og administrere informasjon
 • Avvist, som forhindrer personalmedlemmer fra å håndtere kundeopplysninger.

Apper

Point of Sale-apptillatelser
Tillatelse Beskrivelse
Bruk apper som fungerer med Shopify POS Point of Sale-personale kan bruke apper som er installert i Shopify POS.

Personale

Personaltillatelser for Point of Sale
Tillatelse Beskrivelse
Administrer utsalgsstedspersonale Point of Sale-personale kan se, legge til, redigere og slette personaloppføringer fra Shopify POS og fra Point of Sale-kanalen i Shopify-administrator. Dette inkluderer tilordning av POS-roller til andre personalmedlemmer.
Administrer POS-roller Point of Sale-personale kan se, opprette, redigere og slette POS-roller fra Point of Sale-kanalen i Shopify-administrator.

Analyse

Analysetillatelser for Point of Sale
Tillatelse Beskrivelse
Se analyse for enhetens lokalisasjon Point of Sale-personale kan se den daglige salgsrapporten for sin lokalisasjon.
Vis kontantsporingsøkter Point of Sale-personale kan se historikken for kontantsporingsøkter i Shopify POS-appen og Shopify POS-kanalen.

Innstillinger

Innstillingstillatelser for Point of Sale
Tillatelse Beskrivelse
Tilpass det smarte rutenettet for enhetens lokalisasjon Point of Sale-personale kan legge til, redigere og slette smartfelter på hjem-skjermen for POS på enhetens lokalisasjon.
Bytt enhetens lokalisasjon Point of Sale-personale kan endre enhetens plasseringsinnstilling.
Logg ut butikken fra Point of Sale-appen Point of Sale-personale kan logge ut av Shopify POS.
Administrer betalingsbestillinger for enheten Point of Sale-personale kan endre betalingsinnstillinger for POS-enheten ved enhetens lokalisasjon fra Shopify POS, eller fra Point of Sale-kanalen i Shopify-administrator.
Administrer kvitteringsinnstillinger Point of Sale-personale kan endre innstillingene for kvitteringsutskrifter for POS-enheten.
Behandle nødvendig betalingsinformasjon i POS-kanalen

Point of Sale-personale kan se og redigere påkrevd informasjon for POS-betalinger i innstillingene.

Denne tillatelsen kan settes til en av følgende:

 • Tillatt, som lar personalet administrere innstillingene for påkrevd betalingsinformasjon.
 • Avslått, som forhindrer personalet fra å administrere innstillingene for påkrevd betalingsinformasjon.

Ytterligere tillatelser for POS-kanaltilgang

I tillegg til tilknyttede POS-tillatelser må personale med begrensede tillatelser ha de nødvendige administratortillatelsene for å få tilgang til følgende handlinger i POS-kanalen:

Innstillingstillatelser for Point of Sale
Salgskanalhandling Nødvendig administratortillatelse Nødvendig POS-tillatelse
Vis POS-kanal Ingen Gi Point of Sale-tilgang til dette personalmedlemmet
Legg til lokalisasjoner Steder

Bare butikkeiere kan endre POS Pro-abonnementer.

Ingen
Vis rapporter Rapporter Ingen
Vis salgsdata for en lokalisasjon Rapporter

Bare butikkeiere kan endre POS Pro-abonnementer.

Ingen
Administrer POS-personale Ingen Administrer utsalgsstedspersonale
Administrer POS-roller Ingen Administrer POS-roller
Administrer kvitteringsinnstillinger Ingen Administrer kvitteringsinnstillinger
Last opp logo for kvitteringstilpasninger Temaer, Sider eller Produkter Ingen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis