Håndtering av lagerbeholdning

Et produkts lagerbeholdning er antallet av et bestemt produkt som er tilgjengelig for salg i butikken din.

Administrering av lagerbeholdningen kan hjelpe deg med følgende:

  • Unngå å selge mer lager enn du har
  • Bestemme når du må bestille eller produsere mer av produktet
  • Identifisere når du har for høy lagerbeholdning

Hvis du bruker Shopify POS Pro, kan du installere Stocky for å administrere lagerbeholdningen når du bruker Shopify POS.

Lagerbeholdning-siden i Shopify-administrator kan du se lagerbeholdningen, justere lagerantall og opprette lageroverføringer. Du kan også se historikken av lagerjusteringer for produkter og varianter som får lagerbeholdningen sporet av Shopify. Du kan aktivere lagersporing for et produkt på detaljsiden i Shopify-administrator.

Hvis du bruker Shopify POS på mer enn én adresse, kan du sette den gjeldende plasseringen til Shopify POS-enheten din. Dette sørger for at du belaster de riktige avgiftene på de fysiske handlene dine, og at du kan spore kjøpene som er gjort på hver enkelt fysisk plassering. Lagerbeholdningen til den valgte plasseringen oppdateres hver gang et produkt selges eller tilbakeføres i Shopify POS.

Hvis mulig må du oppdatere lagerbeholdningen når utsalgsstedene er lukket og når du ikke har store salgsbegivenheter på nettet. Du kan utføre fysisk telling av lagerbeholdningen på hvert sted og registrere disse dataene for å sikre at lagerbeholdningsmengdene er riktige i Shopify.

Hvis du har et lite antall steder og produkter, må du oppdatere mengdene på Lagerbeholdning-siden.

Hvis du har et stort antall steder og produkter, kan du bruke masseredigering eller eksport og import av CSV-filer.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis