Endre lagerantall (Shopify-administrator)

Når du bruker flere steder, kan du oppdatere lagerbeholdningen på flere ulike måter på Lagerbeholdning-siden i Shopify-administrator.

Steg:

 1. I Shopify-administrator går du til Produkter > Lagerbeholdning.

 2. Hvis du har flere lokalisasjoner, velger du en lokalisasjon fra rullegardinmenyen.

 3. Valgfritt: Filtrer eller søk i listen over produkter.

 4. Du kan justere det tilgjengelige antallet av en enkelt variant eller flere varianter med samme mengde.

 5. Klikk på Lagre. Den nye totalsummen står i Tilgjengelig-kolonnen.

Hvis et produkt ikke er oppført for denne lokalisasjonen, er det enten fordi du ikke sporer lagerbeholdning for dette produktet, eller fordi produktet ikke er lagerført ved lokalisasjonen.

Endre lagerantallet for ett produkt

Endre lagerbeholdningsantallet ved hjelp av masseredigering

Ved å bruke masseredigering kan du endre lagerantall for flere produktvarianter og -steder. Masseredigering er en side som viser rader og kolonner med data på lignende måte som et regneark.

Steg:

 1. Gå til Produkter og velg produktet med variantene du vil redigere.

 2. Velg variantene du vil redigere i Varianter-seksjonen, og klikk på Åpne masseredigeringsprogrammet.

 3. Klikk Kolonner og velg en lokalisasjon der produktene er lagerført. Gjenta dette trinnet for hver av lokalisasjonene der lagerantallet skal oppdateres.

 4. For hver variant du ønsker å oppdatere, klikker du på lagerantallet ved en lokalisasjon for å oppdatere verdien.

 5. Klikk på Lagre.

Lagertilstander

Du kan finne ut hvor produktene dine befinner seg og hvorvidt de kan selges ved å vite lagertilstanden deres. I tillegg til å vise tilgjengelig lagerbeholdning for et produkt viser POS antall produkter som er forpliktet og innkommende.

Definisjoner for lagertilstander

Lagerbeholdningen er gruppert i følgende tilstander:

Lagertilstander
Lagertilstand Definisjon
Tilgjengelige Tilgjengelig lagerbeholdning viser til lagerbeholdning du kan selge. Tilgjengelig lagerbeholdning er ikke forpliktet til noen bestillinger.
Forpliktet Forpliktet lagerbeholdning viser til antall enheter som er en del av en registrert bestilling, men som ikke er sluttført ennå. Når enheter er en del av et bestillingsutkast teller de ikke som forpliktet lagerbeholdning før utkastet blir til en bestilling, og de kan ikke kjøpes av kunder.
Innkommende Innkommende lagerbeholdning viser til lagerbeholdning som er på vei til lokalisasjonen. Innkommende lagerbeholdning er ikke tilgjengelig for salg før den er mottatt og tilstanden er endret til Tilgjengelig.

Finn lagertilstander i POS

 1. Trykk på Produkter fra POS-appen.
 2. Trykk på et produkt.
 3. Valgfritt: Hvis du har varianter, trykker du på en variant.
 4. Valgfritt: Hvis du har flere lokalisasjoner trykker du på den gjeldende butikklokalisasjonen.

Lagertilstandene vises i en liste med antall ved siden av hver tilstand.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis