Endre lagerantall (Shopify-administrator)

Når du bruker flere steder, kan du oppdatere lagerbeholdningen på flere ulike måter på Lagerbeholdning-siden i Shopify-administrator.

Steg:

 1. I Shopify-administrator går du til Produkter > Lagerbeholdning.
 2. Hvis du har flere lokalisasjoner, velger du en lokalisasjon fra rullegardinmenyen.
 3. Valgfritt: Filtrer eller søk i listen over produkter.
 4. Du kan justere antallet som er På lager eller Tilgjengelig for en enkeltvariant, eller flere varianter, med samme antall.

  • For å justere en enkeltvariant angir du antallet i kolonnen På hånden eller Tilgjengelig for varianten du vil justere.
  • Velg variantene du vil redigere og klikk på Oppdater antall for å justere flere varianter med samme antall.
 5. Klikk på Lagre.

Når du justerer antall på hånden oppdateres tilgjengelig antall tilsvarende.

Hvis et produkt ikke er oppført for denne lokalisasjonen, lagerføres ikke produktet ved lokalisasjonen.

Endre lagerantallet for ett produkt

Endre lagerbeholdningsantallet ved hjelp av masseredigering

Ved å bruke masseredigering kan du endre lagerantall for flere produktvarianter og -steder. Masseredigering er en side som viser rader og kolonner med data på lignende måte som et regneark.

Steg:

 1. Gå til Produkter og velg produktet med variantene du vil redigere.

 2. Velg variantene du vil redigere i Varianter-seksjonen, og klikk på Åpne masseredigeringsprogrammet.

 3. Klikk Kolonner og velg en lokalisasjon der produktene er lagerført. Gjenta dette trinnet for hver av lokalisasjonene der lagerantallet skal oppdateres.

 4. For hver variant du ønsker å oppdatere, klikker du på lagerantallet ved en lokalisasjon for å oppdatere verdien.

 5. Klikk på Lagre.

Lagertilstander

Med lagertilstander blir det enklere å se hvor produktene befinner seg og hvorvidt de kan selges. I tillegg til å vise tilgjengelig lagerbeholdning for et produkt viser POS antall produkter som er forpliktet, utilgjengelig, på hånden og innkommende.

Definisjoner for lagertilstander

Lagerbeholdningen er gruppert i følgende tilstander:

Lagertilstander
Lagertilstand Definisjon
Tilgjengelige Tilgjengelig lagerbeholdning henviser til lagerbeholdning du kan selge. Tilgjengelig lagerbeholdning er ikke forpliktet til noen bestillinger, eller reservert for noen bestillingsutkast. Det inkluderer heller ikke lagerbeholdning som anses som Innkommende.
Forpliktet Forpliktet lagerbeholdning viser til antall enheter som er en del av en registrert bestilling, men som ikke er sluttført ennå. Når enheter er en del av et bestillingsutkast teller de ikke som forpliktet lagerbeholdning før utkastet blir til en bestilling, og de kan ikke kjøpes av kunder.
Innkommende Innkommende lagerbeholdning henviser til lagerbeholdning som er på vei til lokalisasjonen. Innkommende lagerbeholdning er ikke tilgjengelig for salg før den er mottatt og tilstanden er endret til Tilgjengelig.
På hånden Lagerbeholdning som er På hånden henviser til lagerenheter du fysisk har ved en lokalisasjon. Lagerbeholdning som er På hånden består av totalen av Forpliktet, Utilgjengelig og Tilgjengelig lagerbeholdning.
Utilgjengelig Utilgjengelig lagerbeholdning viser til lagerbeholdning som ikke er tilgjengelig for salg eller forpliktet til en bestilling. Utilgjengelig lagerbeholdning er fysisk lagerbeholdning på lokalisasjonen din, men som ikke er tilgjengelig for salg til kunder.

Finn lagertilstander i POS

 1. Trykk på Produkter fra POS-appen.
 2. Trykk på et produkt.
 3. Valgfritt: Hvis du har varianter, trykker du på en variant.
 4. Valgfritt: Hvis du har flere lokalisasjoner trykker du på den gjeldende butikklokalisasjonen.

Lagertilstandene vises i en liste med antall ved siden av hver tilstand.

Oversalg

Shopify POS advarer personalet før de selger en vare med begrenset eller ingen tilgjengelighet. Personalet kan velge å gjennomføre salget ved å bekrefte at de ønsker å selge varen uansett, eller de kan gå tilbake til handlekurven for flere handlinger.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis