Endre lagerantall (Shopify-administrator)

Når du bruker flere steder, kan du oppdatere lagerbeholdningen på flere ulike måter på Lagerbeholdning-siden i Shopify-administrator.

Steg:

 1. I Shopify-administrator går du til Produkter > Lagerbeholdning.

 2. Hvis du har flere lokalisasjoner, velger du en lokalisasjon fra rullegardinmenyen.

 3. Valgfritt: Filtrer eller søk i listen over produkter.

 4. Du kan justere det tilgjengelige antallet av en enkelt variant eller flere varianter med samme mengde.

- For å justere en enkelt variant angir du antallet i Rediger tilgjengelig antall-kolonnen. - Hvis du vil justere flere varianter med samme beløp, velger du variantene du vil redigere og klikker Flere handlinger > Oppdater antall.

 1. Endre lagerantallet.

- For å justere antallet med et bestemt antall, klikk på Legg til og angi et tall. Du kan bruke et negativt tall for å trekke fra det eksisterende lagerantallet. - Du kan angi nye lagertall ved å klikke på Angi og skrive inn et tall.

 1. Klikk på Lagre. Den nye totalsummen står i Tilgjengelig-kolonnen.

Hvis et produkt ikke er oppført for denne lokalisasjonen, er det enten fordi du ikke sporer lagerbeholdning for dette produktet, eller fordi produktet ikke er lagerført ved lokalisasjonen.

Måten du oppdaterer antallet for ett enkelt produkt på, avhenger av om produktet har varianter.

Produkt uten varianter

Produkt med varianter

Endre lagerbeholdningsantallet ved hjelp av masseredigering

Ved å bruke masseredigering kan du endre lagerantall for flere produktvarianter og -steder. Masseredigering er en side som viser rader og kolonner med data på lignende måte som et regneark.

Steg:

 1. Gå til Produkter.

 2. Velg et produkt med varianter du vil redigere lagerbeholdningen for.

 3. I Varianter-seksjonen klikker du på Rediger varianter > Åpne bulkredigering.

 4. Endre verdiene i rader og kolonner ved å klikke i en celle:

- Lagerbeholdning administrert av – velg om Shopify eller en app skal administrere lagerbeholdningen. - Tilgjengelig på – for hvert sted kan du justere lagerantallet. Du kan spesifisere Stocked eller Not stocked, avhengig av hvorvidt Spor antall er merket av. - Spor antall – hvis dette er merket av, kan du endre antallene. Hvis den ikke er merket av, spores ikke lagerbeholdningen og verdiene er kun Stocked eller Not stocked.

 1. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis