Endre lagerantall (Shopify-administrator)

Når du bruker flere steder, kan du oppdatere lagerbeholdningen på flere ulike måter på Lagerbeholdning-siden i Shopify-administrator.

Steg:

  1. I Shopify-administrator går du til Produkter > Lagerbeholdning.

  2. Hvis du har flere lokalisasjoner, velger du en lokalisasjon fra rullegardinmenyen.

  3. Valgfritt: Filtrer eller søk i listen over produkter.

  4. Du kan justere det tilgjengelige antallet av en enkelt variant eller flere varianter med samme mengde.

- For å justere en enkeltvariant angir du antall i Tilgjengelig-kolonnen for varianten du vil justere. - Hvis du vil justere flere varianter med samme beløp, velger du variantene du vil redigere og klikker Flere handlinger > Oppdater antall.

  1. Klikk på Lagre. Den nye totalsummen står i Tilgjengelig-kolonnen.

Hvis et produkt ikke er oppført for denne lokalisasjonen, er det enten fordi du ikke sporer lagerbeholdning for dette produktet, eller fordi produktet ikke er lagerført ved lokalisasjonen.

Endre lagerantallet for ett produkt

Endre lagerbeholdningsantallet ved hjelp av masseredigering

Ved å bruke masseredigering kan du endre lagerantall for flere produktvarianter og -steder. Masseredigering er en side som viser rader og kolonner med data på lignende måte som et regneark.

Steg:

  1. Gå til Produkter og velg produktet med variantene du vil redigere.

  2. Velg variantene du vil redigere i Varianter-seksjonen, og klikk på Åpne masseredigeringsprogrammet.

  3. Klikk Kolonner og velg en lokalisasjon der produktene er lagerført. Gjenta dette trinnet for hver av lokalisasjonene der lagerantallet skal oppdateres.

  4. For hver variant du ønsker å oppdatere, klikker du på lagerantallet ved en lokalisasjon for å oppdatere verdien.

  5. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis