การเปลี่ยนจำนวนสินค้าคงคลัง (Shopify admin)

เมื่อคุณใช้งานหลายตำแหน่งที่ตั้ง คุณสามารถอัปเดตจำนวนสินค้าคงคลังได้หลายวิธีในหน้าสินค้าคงคลังของ Shopify admin

ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > สินค้าคงคลัง

  2. หากคุณมีตำแหน่งที่ตั้งหลายที่ ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งจากเมนูดรอปดาวน์

  3. ตัวเลือกเสริม: ตัวกรองหรือค้นหารายการสินค้า

  4. คุณสามารถปรับจํานวนที่มีอยู่ของตัวเลือกสินค้าเดียวหรือตัวเลือกสินค้าหลายรายการที่มีจํานวนเท่ากันได้

- หากต้องการปรับแก้ตัวเลือกสินค้าเดียว ให้ป้อนปริมาณในคอลัมน์พร้อมจำหน่ายของตัวเลือกสินค้าที่คุณต้องการปรับแก้ - หากต้องการปรับตัวเลือกสินค้าหลายรายการที่มีจํานวนเท่ากัน ให้เลือกตัวเลือกสินค้าที่คุณต้องการแก้ไขแล้วคลิก "การดำเนินการเพิ่มเติม" > "อัปเดตจำนวน"

  1. คลิก "บันทึก" ยอดรวมใหม่จะอยู่ในคอลัมน์พร้อมจำหน่าย

หากสินค้าไม่ได้อยู่ในรายการของตำแหน่งที่ตั้งนั้นๆ อาจเกิดจากการที่คุณไม่ได้ติดตามสินค้าคงคลังของสินค้านั้น หรือสินค้านั้นไม่ได้สต็อกไว้ในตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าว

เปลี่ยนจำนวนสินค้าคงคลังสำหรับสินค้าหนึ่งรายการ

เปลี่ยนจำนวนสินค้าคงคลังโดยใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว

คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนสินค้าคงคลังสำหรับตัวเลือกสินค้าและตำแหน่งที่ตั้งหลายรายการได้โดยใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวคือหน้าที่แสดงแถวและคอลัมน์ของข้อมูล ซึ่งจะคล้ายคลึงกับสเปรดชีต

ขั้นตอน:

  1. ไปที่ “สินค้า” จากนั้นเลือกสินค้าที่มีตัวเลือกสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข

  2. ในส่วนตัวเลือกสินค้า ให้เลือกตัวเลือกสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นคลิก “เปิดเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว

  3. คลิก "คอลัมน์" จากนั้นเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่สต็อกสินค้าไว้ ทําซ้ำขั้นตอนนี้กับทุกตำแหน่งที่ตั้งที่จำเป็นต้องอัปเดตปริมาณสินค้าคงคลัง

  4. คลิกที่ปริมาณสินค้าคงคลังในตำแหน่งที่ตั้งเพื่ออัปเดตค่าสำหรับตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการที่คุณต้องการอัปเดต

  5. คลิกที่บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี