การเปลี่ยนจำนวนสินค้าคงคลัง (Shopify admin)

เมื่อคุณใช้งานหลายตำแหน่งที่ตั้ง คุณสามารถอัปเดตจำนวนสินค้าคงคลังได้หลายวิธีในหน้าสินค้าคงคลังของ Shopify admin

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > สินค้าคงคลัง

 2. หากคุณมีหลายตำแหน่งที่ตั้ง ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งจากเมนูดรอปดาวน์

 3. ตัวเลือกเสริม: ตัวกรองหรือค้นหารายการสินค้า

 4. คุณสามารถปรับจํานวนที่มีอยู่ของตัวเลือกสินค้าเดียวหรือตัวเลือกสินค้าหลายรายการที่มีจํานวนเท่ากันได้

 5. คลิก “บันทึก” ยอดรวมใหม่จะอยู่ในคอลัมน์พร้อมจำหน่าย

หากสินค้าไม่ได้อยู่ในรายการของตำแหน่งที่ตั้งนั้นๆ อาจเกิดจากการที่คุณไม่ได้ติดตามสินค้าคงคลังของสินค้านั้น หรือสินค้านั้นไม่ได้สต็อกไว้ในตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าว

เปลี่ยนจำนวนสินค้าคงคลังสำหรับสินค้าหนึ่งรายการ

เปลี่ยนจำนวนสินค้าคงคลังโดยใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว

คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนสินค้าคงคลังสำหรับตัวเลือกสินค้าและตำแหน่งที่ตั้งหลายรายการได้โดยใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวคือหน้าที่แสดงแถวและคอลัมน์ของข้อมูล ซึ่งจะคล้ายคลึงกับสเปรดชีต

ขั้นตอน:

 1. ไปที่ “สินค้า” จากนั้นเลือกสินค้าที่มีตัวเลือกสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข

 2. ในส่วนตัวเลือกสินค้า ให้เลือกตัวเลือกสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นคลิก “เปิดเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว

 3. คลิก “คอลัมน์” จากนั้นเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่สต็อกสินค้าไว้ ทําซ้ำขั้นตอนนี้กับทุกตำแหน่งที่ตั้งที่จำเป็นต้องอัปเดตปริมาณสินค้าคงคลัง

 4. คลิกที่ปริมาณสินค้าคงคลังในตำแหน่งที่ตั้งเพื่ออัปเดตค่าสำหรับตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการที่คุณต้องการอัปเดต

 5. คลิกที่บันทึก

สถานะสินค้าคงคลัง

คุณสามารถเข้าใจว่าสินค้าของคุณอยู่ที่ไหนและสามารถขายสินค้าเหล่านั้นได้หรือไม่ด้วยการทราบสถานะสินค้าคงคลังนอกเหนือจากการแสดงสินค้าคงคลังที่พร้อมขายของสินค้าแล้ว POS ของคุณจะแสดงปริมาณสินค้าที่ "ยอมรับและถึงมือ"

ความหมายของสถานะสินค้าคงคลัง

สินค้าคงคลังของคุณถูกจัดกลุ่มเป็นสถานะต่อไปนี้:

สถานะสินค้าคงคลัง
สถานะสินค้าคงคลัง ความหมาย
พร้อมจำหน่าย สินค้าคงคลังที่พร้อมขายหมายถึงสินค้าคงคลังที่คุณสามารถขายได้ สินค้าคงคลังที่พร้อมขายไม่ได้ยอมรับทุกรายการในการสั่งซื้อ
จองไว้แล้ว สินค้าคงคลังที่ผูกมัดหมายถึงจํานวนหน่วยสินค้าที่เป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อแต่ยังไม่ได้รับการจัดการ เมื่อหน่วยสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของร่างคำสั่งซื้อ สินค้าเหล่านั้นจะไม่นับเป็นสินค้าคงคลังที่ผูกมัดจนกว่าร่างคำสั่งซื้อจะกลายเป็นคำสั่งซื้อจริง และลูกค้าจะไม่สามารถซื้อสินค้าเหล่านี้ได้
ขาเข้า สินค้าคงคลังขาเข้าหมายถึงสินค้าคงคลังที่กำลังถูกส่งไปยังตำแหน่งที่ตั้งของคุณ สินค้าคงคลังขาเข้าไม่สามารถขายได้จนกว่าจะได้รับสินค้าและสถานะของสินค้าคงคลังนั้นถูกเปลี่ยนเป็น พร้อมขาย

เข้าถึงสถานะสินค้าคงคลังใน POS

 1. จากแอป POS ของคุณ ให้แตะ "สินค้า"
 2. แตะที่สินค้า
 3. ตัวเลือกเสริม: หากคุณมีตัวเลือกสินค้า ให้แตะที่ตัวเลือกสินค้า
 4. ตัวเลือกเสริม: หากมีหลายที่ตั้ง ให้แตะที่ที่ตั้งร้านค้าปัจจุบัน

สถานะสินค้าคงคลังจะแสดงในรายการที่มีปริมาณอยู่ข้างๆ แต่ละรัฐ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี