Zmiana ilości zapasów (panel administracyjny Shopify)

Kiedy korzystasz z wielu lokalizacji, możesz aktualizować ilości zapasów na kilka sposobów na stronie Zapasy w swoim panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Produkty > Zapasy.

  2. Jeśli masz kilka lokalizacji, wybierz lokalizację z menu rozwijanego.

  3. Opcjonalnie: Filtruj lub przeszukaj listę produktów.

  4. Możesz skorygować dostępną ilość pojedynczego wariantu lub wielu wariantów o tę samą wartość.

- Aby skorygować pojedynczy wariant, wprowadź ilość w kolumnie wariantu Dostępne, który chcesz skorygować. - Aby skorygować wiele wariantów o tę samą wartość, wybierz warianty, które chcesz edytować, i kliknij opcje Więcej czynności > Aktualizuj ilość.

  1. Kliknij opcję Zapisz. Nowa suma znajduje się w kolumnie Dostępne.

Jeśli produktu nie ma na liście dla tej lokalizacji, oznacza to, że nie śledzisz zapasów dla tego produktu lub produkt nie jest magazynowany w tej lokalizacji.

Zmiana ilości zapasów dla jednego produktu

Zmiana ilości zapasów za pomocą edytora zbiorczego

Korzystając z edytora zbiorczego, możesz zmienić ilości zapasów dla wielu wariantów produktu i lokalizacji. Edytor zbiorczy to strona przedstawiająca wiersze i kolumny danych podobne do arkusza kalkulacyjnego.

Kroki:

  1. Przejdź do opcji Produkty, a następnie wybierz produkt z wariantami, które chcesz edytować.

  2. W sekcji Warianty wybierz warianty, które chcesz edytować, a następnie kliknij opcję Otwórz edytor zbiorczy.

  3. Kliknij Kolumny, a następnie wybierz lokalizację, w której magazynowane są produkty. Powtórz ten krok dla każdej lokalizacji, w której mają być zaktualizowane ilości zapasów.

  4. Dla każdego wariantu, który chcesz zaktualizować, kliknij ilość zapasów w lokalizacji, aby zaktualizować wartość.

  5. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo