Zmiana ilości zapasów (panel administracyjny Shopify)

Kiedy korzystasz z wielu lokalizacji, możesz aktualizować ilości zapasów na kilka sposobów na stronie Zapasy w swoim panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Produkty > Zapasy.

 2. Jeśli masz kilka lokalizacji, wybierz lokalizację z menu rozwijanego.

 3. Opcjonalnie: Filtruj lub przeszukaj listę produktów.

 4. Możesz skorygować dostępną ilość pojedynczego wariantu lub wielu wariantów o tę samą wartość.

 5. Kliknij opcję Zapisz. Nowa suma znajduje się w kolumnie Dostępne.

Jeśli produktu nie ma na liście dla tej lokalizacji, oznacza to, że nie śledzisz zapasów dla tego produktu lub produkt nie jest magazynowany w tej lokalizacji.

Zmiana ilości zapasów dla jednego produktu

Zmiana ilości zapasów za pomocą edytora zbiorczego

Korzystając z edytora zbiorczego, możesz zmienić ilości zapasów dla wielu wariantów produktu i lokalizacji. Edytor zbiorczy to strona przedstawiająca wiersze i kolumny danych podobne do arkusza kalkulacyjnego.

Kroki:

 1. Przejdź do opcji Produkty, a następnie wybierz produkt z wariantami, które chcesz edytować.

 2. W sekcji Warianty wybierz warianty, które chcesz edytować, a następnie kliknij opcję Otwórz edytor zbiorczy.

 3. Kliknij Kolumny, a następnie wybierz lokalizację, w której magazynowane są produkty. Powtórz ten krok dla każdej lokalizacji, w której mają być zaktualizowane ilości zapasów.

 4. Dla każdego wariantu, który chcesz zaktualizować, kliknij ilość zapasów w lokalizacji, aby zaktualizować wartość.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Statusy zapasów

Znając statusy zapasów, możesz ustalić, gdzie znajdują się Twoje produkty i czy mogą być sprzedawane. Oprócz dostępnych zapasów dla produktu w POS wyświetlana jest również ilość produktów, które są zatwierdzone i przychodzące.

Definicje statusów zapasów

Twoje zapasy mogą mieć następujący status:

Statusy zapasów
status zapasów Definicja
Dostępne Dostępne zapasy oznaczają zapasy, które możesz sprzedać. Dostępne zapasy nie są przydzielone do żadnych zamówień.
Przydzielone Zapasy zatwierdzone to liczba jednostek, które należą do złożonego zamówienia, ale nie zostały jeszcze zrealizowane. Gdy jednostki należą do wersji roboczej zamówienia, nie są liczone jako zapasy zatwierdzone, dopóki wersja robocza nie stanie się zamówieniem, i nie mogą być kupowane przez klientów.
Przychodzące Zapasy przychodzące to zapasy, które są w drodze do Twojej lokalizacji. Zapasy przychodzące nie są dostępne do sprzedaży, dopóki nie zostały odebrane, a ich status nie został zmieniony na Dostępne.

Sprawdzenie statusu zapasów w aplikacji POS

 1. W aplikacji POS naciśnij opcję Produkty.
 2. Naciśnij produkt
 3. Opcjonalnie: jeśli masz warianty, naciśnij jeden z wariantów.
 4. Opcjonalnie: jeśli masz kilka lokalizacji, naciśnij bieżącą lokalizację sklepu.

Obok każdego statusu zapasów na liście wyświetla się odpowiednia ilość.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo