Zmiana ilości zapasów (panel administracyjny Shopify)

Kiedy korzystasz z wielu lokalizacji, możesz aktualizować ilości zapasów na kilka sposobów na stronie Zapasy w swoim panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Produkty > Zapasy.
 2. Jeśli masz kilka lokalizacji, wybierz lokalizację z menu rozwijanego.
 3. Opcjonalnie: Filtruj lub przeszukaj listę produktów.
 4. Możesz skorygować ilość Na stanie lub Dostępną ilość pojedynczego wariantu lub wielu wariantów o tę samą wartość.

  • Aby skorygować pojedynczy wariant, wprowadź ilość w kolumnie Na stanie lub Dostępne wariantu, którego ilość chcesz skorygować.
  • Aby skorygować wiele wariantów o tę samą ilość, wybierz warianty, które chcesz edytować, i kliknij opcję Aktualizuj ilości.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Po skorygowaniu ilości Na stanie Twoja Dostępna ilość jest aktualizowana o taką samą ilość.

Jeśli produktu nie ma na liście dla tej lokalizacji, nie jest on magazynowany w tej lokalizacji.

Zmiana ilości zapasów dla jednego produktu

Zmiana ilości zapasów za pomocą edytora zbiorczego

Korzystając z edytora zbiorczego, możesz zmienić ilości zapasów dla wielu wariantów produktu i lokalizacji. Edytor zbiorczy to strona przedstawiająca wiersze i kolumny danych podobne do arkusza kalkulacyjnego.

Kroki:

 1. Przejdź do opcji Produkty, a następnie wybierz produkt z wariantami, które chcesz edytować.

 2. W sekcji Warianty wybierz warianty, które chcesz edytować, a następnie kliknij opcję Otwórz edytor zbiorczy.

 3. Kliknij Kolumny, a następnie wybierz lokalizację, w której magazynowane są produkty. Powtórz ten krok dla każdej lokalizacji, w której mają być zaktualizowane ilości zapasów.

 4. Dla każdego wariantu, który chcesz zaktualizować, kliknij ilość zapasów w lokalizacji, aby zaktualizować wartość.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Statusy zapasów

Statusy zapasów pomagają ustalić miejsce przechowywania zapasów oraz możliwość ich sprzedaży. Oprócz wyświetlania Dostępnych zapasów dla produktu w POS wyświetlana jest również ilość produktów, które są Przydzielone, Niedostępne, Na stanie i Przychodzące.

Definicje statusów zapasów

Twoje zapasy mogą mieć następujący status:

Statusy zapasów
status zapasów Definicja
Dostępne Dostępne zapasy to zapasy, które możesz sprzedać. Dostępne zapasy nie są przydzielone do żadnych zamówień ani nie są zarezerwowane na potrzeby wersji roboczych zamówień. Nie obejmują też zapasów określanych jako Przychodzące.
Przydzielone Przydzielone zapasy to liczba jednostek, które wchodzą w skład złożonego zamówienia, ale ich wysyłka nie została jeszcze zrealizowana. Jeśli jednostki należą do wersji roboczej zamówienia, nie są liczone jako zapasy Przydzielone, dopóki wersja robocza nie stanie się zamówieniem, i nie mogą być kupowane przez klientów.
Przychodzące Przychodzące zapasy to zapasy, które są w drodze do Twojej lokalizacji. Przychodzące zapasy nie są dostępne do sprzedaży do momentu ich przyjęcia. Po ich przyjęciu status zmienia się na Dostępne.
Na stanie Zapasy Na stanie to wszystkie jednostki zapasów, które fizycznie posiadasz w danej lokalizacji. Zapasy Na stanie to suma zapasów Przydzielonych, Niedostępnych i Dostępnych.
Niedostępne Niedostępne zapasy to zapasy, które nie są dostępne do sprzedaży ani nie są przydzielone do zamówienia. Niedostępne zapasy są fizycznie przechowywane w Twojej lokalizacji, ale nie są dostępne do sprzedaży dla klientów.

Sprawdzenie statusu zapasów w aplikacji POS

 1. W aplikacji POS naciśnij opcję Produkty.
 2. Naciśnij produkt
 3. Opcjonalnie: jeśli masz warianty, naciśnij jeden z wariantów.
 4. Opcjonalnie: jeśli masz kilka lokalizacji, naciśnij bieżącą lokalizację sklepu.

Obok każdego statusu zapasów na liście wyświetla się odpowiednia ilość.

Nadsprzedaż

Shopify POS będzie ostrzegać pracownika przed dokonaniem sprzedaży towaru, który ma ograniczoną dostępność lub nie jest dostępny. Pracownik może zdecydować się na dokończenie sprzedaży, potwierdzając, że mimo to chce sprzedać towar lub może wrócić do koszyka, aby wykonać inne czynności.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo