Envanter adetlerini değiştirme (Shopify yöneticisi)

Birden fazla konum kullandığınızda, Shopify yöneticinizdeki Envanter sayfasında envanter adetlerini birkaç şekilde güncelleyebilirsiniz.

Not: Daha doğru bir envanter takibi için Envanter politikası listesinde Shopify bu ürünün envanterini takip ediyor seçeneğinin belirlendiğini doğrulayın, böylece envanter adedini görebilir ve değiştirebilirsiniz.

Seçilen ürünler için bir konumdaki envanter adetlerini değiştirme

Adımlar:

 1. Shopify yöneticisinde Ürünler > Envanter'e gidin.

 2. Konumlar açılır menüsünden bir konum seçin.

 3. İsteğe bağlı: Ürün listesini filtreleyin veya arayın.

 4. Güncellemek istediğiniz her ürün için:

  1. Adedi güncelle sütununda adet değişikliklerini girin. Pozitif veya negatif bir sayı ya da sıfır değerini girebilirsiniz.
  2. Ekle veya Ayarla'ya tıklayın, ardından Kaydet'e tıklayın.

Bir ürün söz konusu konumda listelenmiyorsa bu ürünün envanterini takip etmiyorsunuz ya da ürün konumda stoklanmıyor demektir.

Envanter adetlerini tüm ürünler için aynı miktara göre değiştirme

Adımlar:

 1. Shopify yöneticisinde Ürünler > Envanter'e gidin.

 2. Konumlar açılır menüsünden bir konum seçin.

 3. İsteğe bağlı: Ürün listesini filtreleyin veya arayın.

 4. Onay kutularını kullanarak ürünleri seçin.

 5. Adedi güncelle > İşlemler'e tıklayın.

 6. Adet değişikliğini girin. Pozitif veya negatif bir sayı ya da sıfır değerini girebilirsiniz.

 7. Ekle veya Ayarla'ya tıklayın, ardından Kaydet'e tıklayın.

Ürünler sayfasında çeşitli yöntemlerle envanter adetlerini güncelleyebilirsiniz. Bazı yaklaşımlar burada açıklanmaktadır.

Kullandığınız yaklaşım ne olursa olsun, envanter adedini görebilmeniz ve değiştirmeniz için Envanter politikası listesinde Shopify bu ürünün envanterini takip ediyor seçeneğini belirlediğinizden emin olun.

Tek ürünün envanter adedini değiştirme

Tek bir ürünün adedini güncelleme şekliniz, ürünün varyasyonlara sahip olmasına bağlıdır.

Varyasyonlara sahip olmayan ürün

Varyasyonlara sahip ürün

Toplu düzenleyiciyi kullanarak envanter adetlerini değiştirme

Toplu düzenleyiciyi kullanarak birden fazla ürün varyasyonu ve konum için envanter adetlerini değiştirebilirsiniz. Toplu düzenleyici, bir hesap tablosuna benzer şekilde veri satırlarını ve sütunlarını gösteren bir sayfadır.

Adımlar:

 1. Ürünler'e gidin.

 2. Envanter adetlerini düzenlemek istediğiniz varyasyonlu bir ürün seçin.

 3. Varyasyonlar bölümünde, Varyasyonları düzenle > Toplu düzenleyiciyi aç'a tıklayın.

 4. Bir hücreye tıklayarak satırlar ve sütunlardaki değerleri değiştirin:

- Envanteri yöneten: Shopify'ın veya bir uygulamanın envanteri yöneteceğini seçin. - Şurada mevcut: Her bir konum için envanter adetleri düzenleyin. Adedi takip et seçeneğinin işaretli olup olmadığına bağlı olarak Stocked veya Not stocked seçeneklerini belirtebilirsiniz. - Adedi takip et: Bu seçenek işaretliyse adetleri değiştirebilirsiniz. İşaretli değilse envanter takip edilmez ve değerler yalnızca Stocked veya Not stocked olur.

 1. Kaydet'e tıklayın.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene