Envanter adetlerini değiştirme (Shopify yöneticisi)

Birden fazla konum kullandığınızda, Shopify yöneticinizdeki Envanter sayfasında envanter adetlerini birkaç şekilde güncelleyebilirsiniz.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticisinde Ürünler > Envanter'e gidin.
 2. Birden fazla konumunuz varsa açılır menüden bir konum seçin.
 3. İsteğe bağlı: Ürün listesini filtreleyin veya arayın.
 4. Tek bir varyasyonun veya birden fazla varyasyonun Eldeki miktar veya Kullanılabilir adetlerini, aynı miktarı kullanarak düzenleyebilirsiniz.

  • Tek bir varyasyonu düzenlemek için, düzenlemek istediğiniz varyasyonun Elde mevcut veya Kullanılabilir sütununa adedi girin.
  • Birden fazla varyasyonu aynı miktarı kullanarak düzenlemek için, düzenlemek istediğiniz varyasyonları seçin ve Adetleri güncelle'ye tıklayın.
 5. Kayıtyap ' a tıklayın.

Elde mevcut adedini düzenlerken Mevcut adediniz de aynı miktarda güncellenir.

Bir ürün bu konum için listelenmiyorsa ürün o konumda stoklanmamıştır.

Tek ürünün envanter adedini değiştirme

Toplu düzenleyiciyi kullanarak envanter adetlerini değiştirme

Toplu düzenleyiciyi kullanarak birden fazla ürün varyasyonu ve konum için envanter adetlerini değiştirebilirsiniz. Toplu düzenleyici, bir hesap tablosuna benzer şekilde veri satırlarını ve sütunlarını gösteren bir sayfadır.

Adımlar:

 1. Ürünler'e gidin ve düzenlemek istediğiniz varyasyonlara sahip olan ürünü seçin.

 2. Varyasyonlar bölümünde, düzenlemek istediğiniz varyasyonları seçin ve Toplu düzenleyiciyi aç'a tıklayın.

 3. Sütunlar'a tıklayın ve ürünlerin stokta bulunduğu bir konum seçin. Envanter adetlerinin güncellenmesi gereken her konum için bu adımı tekrar edin.

 4. Güncellemek istediğiniz her varyasyon için değeri güncellemek üzere bir konumdaki envanter adedine tıklayın.

 5. Kaydet'e tıklayın.

Envanter durumları

Envanter durumları, ürünlerinizin nerede olduğunu ve satılıp satılamayacaklarını anlamanıza yardımcı olur. POS, ürünün Mevcut envanterini göstermenin yanı sıra İşlendi, Kullanım dışı, Elde mevcut ve Gelen durumundaki ürün adetlerini de gösterir.

Envanter durumları tanımları

Envanteriniz aşağıdaki durumlarda gruplandırılır:

Envanter durumları
Envanter durumu Tanım
Mevcut Mevcut envanter, satabileceğiniz envanteri ifade eder. Mevcut envanter herhangi bir siparişe işlenmez veya taslak siparişler için ayrılmaz. Ayrıca Gelen olarak belirtilen envanteri içermez.
İşlendi İşlendi durumundaki envanter, belirli bir siparişin parçası olan ancak henüz gönderilmemiş birimleri ifade eder. Birimler taslak siparişin parçası olduğunda taslak sipariş bir sipariş haline gelene kadar İşlendi olarak kabul edilmez ve müşteriler tarafından satın alınamaz.
Gelen Gelen envanter, konumunuza gelmekte olan envanteri ifade eder. Gelen envanter, alınana ve durumu Mevcut olarak değiştirilene kadar satılamaz.
Elde mevcut Elde mevcut envanter, bir konumda fiziksel olarak bulundurduğunuz envanteri ifade eder. İşlendi, Kullanım dışı ve Mevcut envanterinizin toplamı Elde mevcut envanteri oluşur.
Unavailable (Kullanım dışı) Kullanım dışı envanter, satış için kullanılamayan veya bir siparişe işlenmiş olan envanteri ifade eder. Kullanım dışı envanter, konumunuzda fiziksel olarak stoklanan ancak müşterilere satılamayan envanterdir.

POS'ta envanter durumlarına erişme

 1. POS uygulamanızda Ürünler'e dokunun.
 2. Bir ürüne dokunun.
 3. İsteğe bağlı: Varyasyonlarınız varsa bir varyasyona dokunun.
 4. İsteğe bağlı: Birden fazla konumunuz varsa geçerli mağaza konumuna dokunun.

Envanter durumları, her bir durumun yanında adetlerin yer aldığı listede gösterilir.

Fazla satış

Shopify POS, stokta sınırlı sayıda bulunan veya stokta olmayan bir ürünü satmadan önce personeli uyarır. Personel, ürünü yine de satmak istediğini onaylayarak satışı tamamlayabilir veya daha fazla işlem yapmak üzere sepete geri dönebilir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene